Det kom ett läsarbrev – Du borde skriva en bok

Jag har fått en hel del synpunkter och frågor i olika form kring mitt vloggande och bloggande sedan jag annonserade min paus på Youtube, för någon månad sedan (jag har faktiskt – rätt oväntat – fått stöd från min äldsta dotter på ett sätt jag inte förväntade mig). Jag har även lite halv time-out här på bloggen fram till 1/6 då jag ska försöka förtydliga mina tankar och vägen framåt lite. I skenet av det tänkte jag att det kunde vara intressant att dela med sig lite kring det som sägs och tänks i detta nu.

Så här kommer delar ur en maildiskussion jag haft med någon vi kan kalla ett ”stort fan”.

 

 

Hej Anders,

Jag som skriver är din första betalande Patreon-följare och har med stor behållning läst, lyssnat och tittat på allt du gjort de senaste åren. Har dock aldrig känt ett behov av att skriva i kommentarsfält, men det gäller alla andra bloggar jag läser också.

I korthet kan sägas att jag är en tvåbarnsfar som efter mycket möda äntligen står på randen till ekonomiskt oberoende.

Jag har förstås sett den paus du funderar på och att du misströstar lite kring bl.a. det ekonomiska utfallet av dina ansträngningar. Detta är lätt att sympatisera med givet att du investerar rejält med tid på att skapa material med hög kvalitet.

Anledningen att jag skriver till dig är för att erbjuda ett perspektiv på vad jag tycker känns speciellt med det du gör.

Det finns en uppsjö av ekonomibloggar som i princip går ut på att spara, investera och därefter kunna gå i tidig pension. Inget fel med det, utan jag gillar konceptet starkt och läser det mesta jag kommer över.

Två av de dimensioner som jag tycker att du adderar är kopplade till att du även genomfört genomgripande livsstilsförändringar för att katalysera denna process. bl.a:

– att du från ett högt konsumtionsläge på kort tid anammat ett enklare liv. Många av dina bloggkollegor är betydligt yngre och har egentligen främst bibehållit konsumtionsmönster från studenttiden. Därtill har flera bloggare inte barn, vilket i många aspekter gör det lättare att leva enkelt eftersom de direkta kostnaderna är lägre, men också att det är betydligt lättare att stå utanför det reguljära samhället då barn annars tvingar in föräldrar i diverse sociala sammanhang; och

– att du flyttat med din stora familj två gånger och verkar ha fått detta att fungera bra med familj, skola, mm. Du har med andra ord genomfört ett geografiskt livsstils-arbitrage genom att bosätta dig på en gård på landet som jämfört med många andra möjliga bostadsval i Sverige framstår som väldigt billigt. Sedan finns förstås den ytterligare ekonomiska aspekten av att ni aspirerar på att delvis bli självförsörjande på mat, men det ekonomiska utfallet av detta verkar inte jättetydligt ännu. Du själv reflekterade även över att output av arbetet per timme blir blygsamt jämfört med andra alternativ. Ett kul arbete med gården förvisso, men dock ett arbete.

Att flytta geografiskt är ju knappast ovanligt i sig, men jag tycker att det är stor skillnad på det ni gjort jämfört med andra andra familjer som flyttar beroende på att man fått ett jobb i en annan stad, etc. Ni har gjort detta med friheten för ögonen och för att möjliggöra ett friare liv med minskad stress, få göra det ni vill, mm.

Det har ju blivit populärt med tv-program som följer familjer som seglar jorden runt i ett par år och liknande upplägg. Den stora skillnaden med de familjernas upplägg är att det sällan eller aldrig verkar finnas någon plan för vad som händer när pengarna är slut och seglen måste rullas ihop. Det framstår faktiskt delvis som verklighetsflykt under en begränsad period, men är tydligen i ögonfallande nog för att folk ska tycka att det är spännande. Det är förstås även äventyret i sig triggar många tittare, snarare än att familjerna hoppat ut ur ekorrhjulet. Att kunna sluta förvärvsarbeta för gott finns ju heller inte i de flesta människors föreställningsbild.

Så vad är det egentligen jag säger? Jo, t.ex. tror jag att många med mig bl.a. sitter och tänker på att man egentligen borde flytta från sin svindyra bostad i stan till något billigare, men att man inte vill stöka med barnens skolgång och alla andra okända aspekter på att byta bostadsort och livssituation. Vi som under lång tid har gnetat, sparat och investerat tillhör ju heller inte det mest äventyrliga släktet, så en bok som strukturerat beskriver både de förändringar ni gjort och konsekvenserna i olika praktiska och sociala aspekter för de äldre och yngre i familjen påverkats. Inte bara flytten förstås, utan även hur processen med att skala ner konsumtionsnivåerna fungerat i praktiken och vad som varit lättare och svårare.

I dessa aspekter torde du och din familj ha gjort en väldigt ovanlig resa och det känns som att det finns en intressant berättelse här att dela med sig av. Din edge är kombinationen av sund livsfilosofi och en enorm genomförandekraft där det krävs en ovanligt stark projektledare för att dra upp nydanande planer och därefter exekvera dessa med hög precision. Din edge inkluderar förstås nu även alla de praktiska erfarenheter du gjort på vägen.

Vad gäller målgrupp så behöver du inte snäva in dig till ett sammanhang av ekonomiskt oberoende. Lite beroende på innehåll kan du även nå t.ex. alla som någonsin funderat på trade-off mellan boende i stad kontra land, vanliga familjer som vill få mer tid att umgås istället för att bara jobba/konsumera, etc etc. Mer effektivt leverne kort och gott, inte nödvändigtvis tidig pension. Vänligen observera att jag inte gjort någon research på vad som skrivits inom dessa områden, men mitt generella intryck givet vad som nämnts på bloggar är att det finns mer av investeringslitteratur i omlopp.

Du älskar att skriva och är bra på det. Även om du inte skulle nå upp till Miljonär innan 30:s bok i termer av sålda exemplar, så kan den ge rejält mycket mer pengar än nuvarande sidvisningar på bloggen.

Oavsett vad du väljer att företa dig så tycker jag att du ska fortsätta att underhålla blogg och övriga sociala kanaler eftersom detta är förnämlig marknadsföring för kommande böcker, föreläsningar, mm och bygger ditt varumärke. Några skrivna inlägg då och då räcker egentligen väldigt långt, i kombination med sköna filmer när du vallar gäss mm. (För mig har dessa filmer aldrig handlat om gäss, utan om att du är mannen som gör det som faller honom in – på ett väldigt positivt sätt.)

Det känns som att du ibland nästan slagit knut på dig själv med för höga kvalitetskrav t.ex. vad gäller poddandet. Ett av de bästa och mest minnesvärda pod-avsnitten du någonsin gjort var det där du drack mycket starköl!

Tack för alla dina ansträngningar och hoppas att du uppfattar detta meddelande precis som det är avsett, dvs glada tillrop och idéspånande i all välmening!

Hälsn.

Ett stort fan

Tack för ett mycket trevligt, motiverande och intressant brev! Också tack för ditt stöd genom åren.

Jag håller med dig i allt! Jag tycker det finns en berättelse i det jag/vi gjort och gör. Det finns dessutom rätt mycket, som du är inne på, som skiljer det jag gör från andra, som i sig ger en differentiering som det så fint heter. Så långt allt väl.

Det finns tre huvudfrågor att ta ställning till för mig framöver.

Den första – och i alla avseenden viktigaste frågan – handlar om uthållighet och hållbarhet.

Den andra – högst relevanta frågan som dessutom återkopplar till den första – handlar om mitt utförande i det jag gör. Gör jag det här på rätt sätt?

Den tredje handlar om den tilltänkta marknaden.

Om vi börjar från början så tänker jag så här.

Jag har högre ambitioner, som du noterat, i mitt skrivande och skapande än att skapa ett kort blogginlägg då och då. Beaktat mina heltidsstudier, driften av en gård, snickrande och renovering samt min önskan att vara mer med familjen så är sättet jag gör detta på inte hållbart längre. Det har aldrig varit det egentligen utan andra saker har fått stå åt sidan, men nu är jag långtifrån säker på att jag ska prioritera på samma sätt framöver. Skälet är att mitt skapande, i nuvarande form, aldrig kan vara något annat än ett påhäng, något som kommer utöver allt annat. För att det ska kunna ändras så krävs viss ekonomi och framgång – exempelvis i form av antal följare och läsare hela tiden ökar samtidigt som jag kan får hjälp med viss exponering. Det behövs inte minst för att jag ska se en framtid i det jag gör.

Den andra frågan handlar om mitt sätt att göra och min förmåga. Det handlar också om det är tydligt vilken story som berättas här samt om sättet den berättas på är intressant. Om vi ser till ditt brev – och feedback jag fått från många andra samt exempelvis tittarsiffror på Youtube – så gör jag inte allt fel. Men hela familjen var exempelvis med i Aftonbladet i våras, utan att det märktes. Det är en chans som man inte får missa, men som blev intet nu. Ett av skälen – tror jag – var att Aftonbladet inte tyckte det här med våra liv och livsval var jättespännande, utan la det i någon bilaga som inte fick så stor exponering.

Men det finns en rad andra frågor när det gäller mitt utförande, som det faktum att jag provat olika format – vilket skrämmer bort en del – och att jag varvar tyngre inlägg med material om hur jag rakar av mig skägget, eller dricker öl, vilket förvirrar vissa. Jag har också gjort det svårt för mig själv genom allt för höga krav emellanåt.

Ur ett marknadsperspektiv så måste vi också förstå att det är en sjukt knepig marknad att vara på – det här med livsstilsförändring, enklare liv, livet på landet och sparande – då det som kan tyckas vara målgruppen är vansinnigt inhomogen. Det gör att bara några få procent av de som är på finanstwitter faktiskt är riktiga följare av det jag gör. Detsamma gäller nästan vilken grupp som helst som går att ni via exempelvis Facebook, eller andra sociala medier. Det går att bättra på den statistiken med ett bra anslag – vilket jag inte verkar ha – och ett starkt varumärke, vilket är svårt att bygga.

Sedan måste vi nog förstå att det som är unikt i det jag gör, och pratar om, är vår personliga resa, nästan alla trick och knep jag använt mig av har redan beskrivits och avhandlats av någon annan, ofta på ett bättre och fyndigare sätt än jag kan åstadkomma. Så det jag skriver om här handlar främst om hur vi applicerat sådant som andra smarta redan tänkt ut. Så ska jag komma ut med en bok och bli ytterligare en mängden, så måste den antingen vara bra och smart, eller så vilar den på att jag har många som följer det jag gör och naturligt också vill läsa boken. Där är jag tveksam till min egna förmåga.

Som lök på laxen så verkar det dessutom finnas många som faktiskt gillar det jag gör, men som är extremt svårflörtade, eller så har jag inte hittat rätt form för vår samverkan. Det visar sig exempelvis i form av höga krav – alla gillade inte mitt öldrickande kan vi säga – och som jag tror jag varit inne på i flera sammanhang; att viss statistik för bloggen är relativt skev. När jag exempelvis gör de lite svårare och mer klassiska Onkel Tom inläggen på Youtube så är tittarantalet snabbt mycket högre än följarantalet på kanalen, utan att inläggen fått någon spridning via delningar av andra. Och de som tittar tittar länge.

Och där är cirkeln sluten kan vi säga. För de tyngsta inläggen är de som tar mest tid och energi – de är alltså de som kräver ett mer hållbart förhållningssätt – och det är också där jag verkar göra mest rätt. Det som tittar där är också den grupp som jag skulle vilja bygga vidare på, men som sagt har jag inte hittat någon bra väg framåt.

 

 

Det finns några grejer jag skulle vilja pröva innan jag helt lägger bloggandet på hyllan, men nu är det full fokus på studier, vårbruk och Robinsontittande med döttrarna. Så jag tror 1/6 fortfarande är ett bra riktmärke för någon sorts nystart eller avslut.

Återigen tack för ditt brev! Får jag publicera vår diskussion på bloggen om jag jobbar bort ditt namn?

/Anders

Hej Anders,

Tack för utförlig respons och du får absolut posta mitt inspel på bloggen om du vill inkl att göra ev redaktionella ändringar i min text om du tycker att det behövs.

Detta är förstås en komplex frågeställning och jag förstår dina poänger. Jag är också helt enkelt för dåligt insatt för att kunna avgöra vad som är kritisk massa i olika sociala och traditionella medier för att kunna få ekonomi i skapandet.

Min grundläggande spaning var dock att traditionell bokutgivning fortfarande verkar kunna smälla ganska högt från ett risk/reward-perspektiv. I ditt fall kunde möjligen övre delen av utfallsrummet kanske ge en ekonomisk profil i stil med Miljonär innan 30:s utfall, medan nedsidan räknat i kronor och ören borde vara begränsad.

Däremot inser jag förstås att investeringen i tid som det tar att skriva en bok är betydande, men det var också här jag tyckte att du redan med nuvarande anslag det senaste året spenderat mycket tid där t.ex. poddarna på slutet måste ha tagit avsevärd kraft att producera. Därtill tänkte jag att skrivandet i sig är ett stort intresse för dig, vilket skulle kunna reducera den upplevda kostnaden för tidsinvesteringen.

Vad gäller innehåll och målgrupp så förstår jag att det är knepigt att hitta smarta avgränsningar och jag ska inte alls ge mig in i den diskussionen. Som uppmuntran tänker jag dock att varken t.ex. Miljonären eller Hernhag egentligen bidrar med nya kunskaper eller trick som inte redan beskrivits på annat håll.

Jag vet inte alls hur detta fungerar och är säkert ute på tunn is nu, men en kort öppen diskussion med deras förläggare kanske kan vara en konkret idé som inte kostar dig något?

Men men, det finns förstås ingen anledning för mig att översälja detta med bokskrivande, som jag själv inte har någon erfarenhet alls ifrån, utan det där känner du förstås bäst själv vad som är rimligt givet allt annat som händer i ditt liv.

För egen del så hoppas jag i alla fall att du inte lägger av med ditt skapande!

Hälsn.

Ett stort fan

Ja, där är vi idag. Som ni ser använder jag lite tid till den årliga uppfräschningen av bloggen där jag går ifrån det mer stilrena upplägg jag haft. Motivet till det är nog ett eget inlägg, men vi kan säga att jag anser att en minimalistisk design inte kan hantera materialet som finns här på ett lämpligt vis. Det ger varje skrivet inlägg ett bra sammanhang, men helheten blir lidande.

Vad tänker ni om livet?

4 COMMENTS

  1. Håller med, en bok skulle jag köpa! Du har väldigt intressanta tankar och funderingar oavsett vilket format de förmedlas i.

    Något jag gillade var när du intervjuade Sparo i podden. Då blev det lite mer diskussion från både ditt och motpartens synsätt. Det gav lite bättre dynamik och det kräver kanske mindre förberedelser än när det är bara du och dina tankar. Jag skulle gärna se några fler såna avsnitt(podd alt. vlogg), gärna med personer som är utanför snålspararna. Förslag på såna är ex Swedish Homestead(Youtube) och Mikael Syding som både verkar ha mycket att förmedla.

    • Hej Markus och tack!

      Det kommer ett liknande avsnitt på Preppepodden – fast utan öl – om några veckor, där får du chans att höra det fria samtalet. Poddformatet är svårt, för tillfället är jag nöjd med det jag gjort där och så får vi se om det blir någon framtid att tala om.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna