Inställningen – Spela för att vinna eller inte förlora

Jag har frotterat mig en del med preppers på sistone och i det bland annat medverkat i Prepperpodden. Feedbacken från det har över lag varit väldigt positiv, men det finns de som reagerat på min positiva syn på aktier och aktiemarknaden. Det här är inget direkt ovanligt om man går utanför den lilla bubbla som bloggen från början verkade inom. Jag minns exempelvis mina arbetskamraters reaktion på att jag sparade för att investera i aktier; ”ett rent lotteri där du kan förlora allt i ett nafs” ropade någon högt. ”Det är så svårt att veta vad man ska köpa så man inte går på en rejäl nit” sa någon annan. Det var samma människor som köpt hus för 3 000 000 och lånat 85% av köpeskillingen, utan att reflektera så mycket över det, som nu inte ville sätta 50 000 kronor i en indexfond. En tioprocentig nedgång skulle i ena fallet ge en värdenedgång på 300 000 kronor, i det andra fallet en nedgång på 5 000 kronor. Vilket är värst kan man undra …

 

 

Men jag tror inte det är logiken och siffror som är platsen att börja om man ska förstå min syn på aktiemarknaden och jämför den med någon annans, eller om vi ska jämföra en persons syn på olika investeringar. Man ska börja i tanken!

Preppers spelar nästan uteslutande ett spel som går ut på att inte förlora. Det handlar om att minska påverkan av ogynnsamma händelser i stort som smått. Det är, skulle jag vilja påstå, preppingens mindset. Det här är inte en dålig strategi och taktik, men det är inte den enda som vi som människor kan använda oss av. Vi kan nämligen närma oss livet enligt tesen att vi vill ta möjligheten att vinna.

Exakt vilket förhållningssätt vi väljer vid olika tidpunkter beror på en rad faktorer så som personlig läggning, inlärda beteenden och sanningar, kunskap, självförtroende, vilja att ta risk och mycket mycket annat. Förhållningssätten fungerar också olika väl i olika sammanhang. Den som vill skaffa en livskamrat men som endast agerar efter önskan att minska en eventuell skada eller hjärtesorg, som kan komma med sökandet, gör det väldigt svårt för sig. Medan den som ser möjligheter i ett pyramidspel som bygger på att hela världen ska köpa städkemikalier av olika slag, lätt blir blåst.

Det viktiga är dock att förstå att vi i grund och botten pratar om inställning här, inte om fakta eller vad som är korrekt beslut i en given situation. Några av er som läser reagerar nog på det jag säger här, för det rimliga är väl att välja taktik i olika sammanhang baserat på fakta och vad som är, exempelvis erfarenhetsmässigt, korrekta beslut. Men i själva verket börjar de flesta av oss faktiskt i en helt annan ände i våra resonemang. Vi väljer fakta och erfarenheter utifrån vår inställning och det är, enligt min erfarenhet, extra sant när besluten vi ska fatta ligger nära oss och våra känslor.

 

 

Givet resonemanget ovan är termen ”spela för att vinna eller inte förlora” en bra liknelse till hur vi väljer att förhålla sig till olika företeelser tycker jag. Det för tankarna till exempelvis fotbollsplanen och relaterar till vilken taktik som väljs innan match. Det öppnar för att båda förhållningssätten kan finnas och ge samma resultat. Det hjälper oss också att se att oavsett val så kan den som gjort valet motivera det.

Om vi backar till Prepperpodden så opponerade jag mig mot att investera i ädelmetaller. Det kan vara så att ädelmetaller är det som är mest värdebeständigt om allt går åt helvete här på jorden, och i så fall så ska vi naturligtvis äga lite guld och silver för att minimera vår förlust, om något skulle drabba oss. Men för den som spelar för att vinna är ädelmetaller i normalfallet helt ointressant. Vi kan nämligen agera på en annan mycket mer intressant marknad som är riggad till vår fördel. Det garanterar oss inte alltid vinst, eller evig rikedom, men det är den mest belönande marknad som finns. Jag pratar naturligtvis om investerarens marknad. Den marknad som bygger på att andra jobbar för oss mot att vi investerar vårt kapital. Den marknad som gör det möjligt att tappa av en liten del av starka kassaflöden in i våra egna fickor. Det är det som är investering, och det är något annat än spekulation.

Kan värdet på kassaflödena variera? Kan kassaflödena avstanna eller ändras? Svaret är ja i båda fallen, det är ingen riskfri verksamhet att investera, men det finns en inneboende kraft i väl fungerande företag med bra produkter och bra personal. Du hittar aldrig den kraften i en ädelmetall!

Ska vi väga risken att förlora, givet att vi spelar för vinst på börsen eller i fastigheter, mot att spekulera i ädelmetallers värde när allt går åt pipan så anser jag att beslutet är lätt, av skälen jag angav ovan. Att investera för att inte förlora pengar när allt skiter sig är att spela för att förlora i alla andra scenarion. Det är inte rimligt för den stora gruppen människor.

 

 

Att se till att man har vatten, mat, medicin och bränsle om något händer ger inga större negativa totala effekter om något händer och är därför kloka val. Strategin att välja att minska skadan vid en händelse i stället för att söka någon annan lösning fungerar för att balansen mellan kostnad och skydd blir mycket gynnsam.

Det är dock tråkigt att så många inom preppingvärden, precis som samhället i övrigt, mentalt stänger dörren till aktiemarknaden, på vad jag tror är felaktiga grunder. Här är det nämligen mycket intressant att spela för vinst. Dock utan att spekulera!

Läs och titta gärna mer!

http://tidochpengar.se/2016/11/visste-du-att-vi-tolkar-negativ-och-positiv-information-olika/

 

4 COMMENTS

 1. Skulle man inte kunna säga att ”vara prepper” lika mycket, eller mer, handlar om ett varande i detta nu som att förbereda sig för en kommande krissituation? Tänker på sådant som social gemenskap, mening i livet, positionering gentemot andra människor, hierarkier. Detta lika mycket som dina kolleger som räds aktiemarknaden. Jag inbillar mig att rationalitet och effektivitet i synen på livet gör att man i viss mån måste göra avkall på ett sådant förhållningssätt.

  • Hej Storugglan,

   Jag är inte säker på att jag helt greppar vad du menar. Kan du förtydliga lite är du snäll!

   • Det jag fikade efter var nog detta: både preppers och dina arbetskamrater verkar i detta avseende främst styras av tillhöra en grupp. Inte i någon av dessa gruppers identitet ingår att investera i aktier, utan i stället i guld respektive egen bostad.

    Jag kan därför tänka mig att spelet för preppers när de köper guld i stället för aktier inte i första hand går ut på att inte förlora, utan om att spela rollen som prepper. I realiteten är de beredda att betala en ganska nätt summa i alternativkostnad för denna glädje.

    Seth Godin pratar ju om ”People like us do things like this” (https://seths.blog/2013/07/people-like-us-do-stuff-like-this/). Jag tror att det är vad det hela handlar om.

    Jag tror att det för oss som vill bli fria i förtid kanske krävs en rationalitet och effektivitet som gör att vi delvis måste göra avkall på denna önskan att ingå i en grupp. Höll vi fast vid olika former av stamtänkande skulle vi inte nå dit vi vill.

    Kalle56 brukar ju påpeka att han ser det fria livet som något som mycket få människor kan eller vill uppnå. Jag tror att det stämmer och att det har med behovet av grupptillhörighet att göra och dess efterföljande konsekvenser.

    Även i ”våra” kretsar finns ju motsvarigheten till preppers guldköpande:

    – Jag ska leva bara på utdelningarna och aldrig sälja en aktie.

    – Jag räknar inte med att någonsin få någon pension från staten.

    – Vi sparar alla barnbidrag på ett konto åt barnen.

    – Vi måste äga vårt boende.

    – Vi måste kunna bekosta barnens köp av bostad när det flyttar hemifrån.

    • Nu är jag med. Kul kommentar och högst relevant. Kanske är det gruppbeteende, en sorts tick-in-the-box vad gäller typiskt beteende. Men att det i så fall blivit så – alltså att guld värderas högre än aktier – beror väl på någon bakomliggande tanke. Och då tror jag vi trillar tillbaka till tankegången som jag gav uttryck för i mitt inlägg.

     Det här leder oss in på en mycket intressant diskussion kring hur rationella och smarta vi faktiskt är.

     Redan för si så där 20 år sedan så hörde jag för första gången att Internet skulle ge oss ”globala grupper”, det som senare kanske kommit kallas för tribes. Du är en bland miljoner andra, men du är den ende i ditt fysiska sammanhang. Som du är inne på så skapar det naturligtvis mekanismer som påverkar individers beteende. Prepper communityn är en stark sfär, ungefär som den som vi är i som ägnar oss åt ekonomisk frihet, och den sätter säkert sina spår. Men tankegången i inlägget tycker jag trots det har allmän relevans.

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna