fbpx
Hem Privatekonomi Investering Leva på utdelningar som ekonomiskt fri |Bra metod?|Alternativ

Leva på utdelningar som ekonomiskt fri |Bra metod?|Alternativ

Att leva på utdelningar är ett sätt att bli ekonomiskt fri

Hur mycket kapital behövs för att man ska kunna leva på aktieutdelningar?

Ta det månadsbehov du har och multiplicera med 300 så får du kapitalbehovet. Uträkningen bygger på fyraprocentsregeln.

Finns det fördelar att leva på aktieutdelningar jämfört med värdeökningen på sina aktier?

Det finns stöd för att hävda att bolagens vinster och utdelningarna svänger långsammare och mindre än bolagens värdering. Utdelningsaktier som delar ut tillräckligt för att ge en rimlig inkomst, oftast runt 4%, är dock inte självklart attraktiva bolag att investera i. Investering handlar alltid om att hitta rätt relation mellan risk och avkastning, utdelningsinvestering ändrar inte det.

Här ska vi prata om att leva på utdelningar, genom en så kallad utdelningsportfölj, som är en populär metod för att åstadkomma passiva inkomster som går att leva av. Det här är en direkt fortsättning på tidigare inläggen om hur mycket kapital som krävs för att kunna leva på sin avkastning.

I inlägget jag länkat till ovan kom vi fram till att det är rimligt att räkna med en uttagskvot – alltså det faktiska uttaget i relation till förmögenheten – kring på 3-5% av sitt kapital på årsbasis – vilket innebär att man kan ta ut 30 000 – 50 000 kronor för varje miljon vi har i kapital. De riktlinjerna är generella och bryr sig inte om huruvida man lever på utdelningar eller aktiernas värdeökning. Vi kommer använda en uttagskvot om 4% som som referens i inlägget.

Låg ränta innebär höga värderingar på aktier då man är villig att betala mer för att få högre avkastning än vad som är möjligt med räntepapper. Denna sanning påverkar sannolikt stabila utdelningsaktier i hög grad och innebär att det som historiskt varit intressanta utdelningsbolag att investera i, som gett cirka 4% i direktavkastning, idag sannolikt har en lägre direktavkastning.

Hur skapar man en utdelningsportfölj att leva på?

För den som vill leva på en utdelningsportföljs utdelningar innebär det här med höga bolagsvärderingar en utmaning. Om vi investerar i aktier med en direktavkastning kring 2% så kan vi hitta bra bolag, men direktavkastningen blir relativt låg.

Att räkna med att vi helt ska kunna leva på utdelningar, samtidigt som vi antar att vi får ut 2% i direktavkastning, skjuter sannolikt friheten långt fram i tiden. Ett månadsbehov på 20 000 kronor kräver då exempelvis 12 000 000 kronor i kapitalbas, där allt är investerat i utdelningsaktier.

Om vi i stället söker bolag med 6% i direktavkastning så får vi sannolikt välja bland bolag som står inför en tuff eller osäker framtid. Den höga direktavkastningen signalerar att investerare inte anser att bolagen är intressanta som investeringar, sannolikt på goda grunder.

Ladda ner min fria ebok för dig som vill leva på ditt kapital
Funderar du kring att kliva av ekorrhjulet och göra dig ekonomiskt fri? I så fall tycker jag du ska läsa min fria e-bok Lev Rikt. Där kan du läsa om hur du gör budgetar på olika vis, läsa om 4%-regeln, risker kopplat till att leva på sitt kapital och mycket mer.

Hämta boken här!

Vi tangerar ett, av två, större problemet som finns med idén att leva på aktieutdelningar enbart. Det handlar om hur man bygger en attraktiv utdelningsportfölj med tillräcklig direktavkastning som är relevant över långa tidsperioder.

För låg direktavkastning kräver för mycket kapital. För hög målsättning kring avkastningen gör sannolikt att man hamnar i ett läge där man måste göra sina val bland mindre intressanta bolag med tveksam framtid.

Leva på aktieutdelningar - Leva på utdelningsportfölj
Ett ensidigt fokus på utdelningar är inte självklart en framgångsrik investeringsfilosofi.

Läs gärna Lundaluppens utmärkta förklaring till varför utdelningar inte självklart är av godo för oss som investerare.

Låt oss återkomma till detta om utdelningar senare i inlägget!

Att hitta rätt balans mellan risk och möjlighet

Det finns mycket som talar för aktier som tillgångsslag för den som vill leva på sin förmögenhet. Utdelningsinvestering har historiskt varit ett klokt sätt att investera på rent allmänt och att leva på utdelningar har ansetts som en bra medelväg som ger stabila kassaflöden och mindre risk än alternativet att leva på försäljning av aktier och fondandelar.

Samtidigt ger aktieinvesteringar bättre förväntad avkastning än vad räntepapper erbjuder.

Ingen kan förutsäga framtiden, men det går att studera historien. Där kan vi se att det näst värsta som kan drabba den som lever på sitt kapital är hög inflation. Den som drabbas då är den som har för defensiva investeringar i räntepapper och vissa typer av defensiva aktier.

Det värsta som kan hända är en börskrasch. Det drabbar i princip alla utom möjligtvis de som investerat i statsobligationer och guld.

Vi kan anta att vissa utdelande bolag, exempelvis stora energibolag, telekomoperatörer och livsmedelsindustri inte självklart påverkas vinstmässigt på samma vis som värderingsmässigt på börsen vid en krasch. Men det finns ingen garanti.

Det är utdelningsaktiernas förmåga att utvecklas i takt med den totala ekonomin, samtidigt som man sannolikt erbjuder mer stabila kassaflöden, som gör att många anser att det är attraktivt att leva på aktieutdelningar.

Du kan läsa mer om riskerna som finns kopplat till att leva på sitt kapital i min fria e-bok jag redan länkat till ovan.

Att leva på utdelningsaktier – Ändrar det förutsättningarna?

Det finns något nästan mytiskt om att utdelningsaktier skulle vara den sanna och enda vägen till njutning om man läser aktiebloggar och inlägg på sociala medier. Och som vi var inne på så finns det skäl till att gilla utdelningsaktier när man ska leva på kapitalet. Vi kan alltså säga att utdelningsaktier tycks ha en smaklig riskprofil jämfört med exempelvis tillväxtaktier.

Tycks skrev jag ovan för att vi naturligtvis måste ta hänsyn till vilka bolag vi investerat i. Högavkastande aktier är högriskaktier idag och vi är sannolikt bland högavkastande aktier om vi letar utdelare kring 4%.

Aktiemarknaden ger aldrig bort några pengar!

Därför finns det inget skäl att tro att utdelningsaktier besitter några speciella fördelar när man väger samman förväntad avkastning mot risk för den som vill skapa en passiv inkomst. 

Leva på utdelningar – eller leva på totalavkastning

Som jag ser det finns det två frågeställningar som vi bör kunna ifrågasätta i tanken om att leva på utdelningar:

 • Kapitalförvaltningsstrategin som följer med filosofin, och
 • budgetstrategin som är yxig och oflexibel. 

Punkt ett har vi pratat om rätt redan.

Punkt två har vi inte diskuterat på samma vis, det är dags att ändra på det nu!

Baksidan med idén om att vi ska leva på våra utdelningar är att vi antar att vi måste spara samman en så stor hög med pengar att direktkastningen täcker våra utgifter.

Vi måste alltså skapa en tillräckligt stor förmögenhet som kan investeras i aktier.

Men det vanliga är att delar av vår förmögenhet ligger låsta i andra former av investeringar, så som hus eller pensionsfonder.

I praktiken blir det därför ett för hårt krav att anta att man ska kunna leva på utdelningar enbart.

Det är högst troligt att du kommer ta av ditt fria kapital, i synnerhet om du har mycket bundet kapital. I och med detta kan du inte bortse från aktiernas värdevariation.

I det scenariot så blir det uppenbart att det är den totala avkastningen, alltså aktiens värdeökning över tid plus utdelning, som är det intressanta nyckeltalet i våra investeringar.

Läs om The Chowder Rule - Hur du väger samman tillväxt och utdelning i din investeringskalkyl
The Chowder Rule är en högst ovetenskaplig regel som fått stort praktiskt genomslag bland Amerikanska utdelningsinvesterare. Den säger exempelvis att en aktie med 7% direktavkastning men 0% förväntad tillväxt är ekvivalent med en aktie som delar ut 4% men har en årlig tillväxt om 3%.

Du kan läsa mer här!

Det är alltså ett ganska högt satt mål att bygga upp fritt kapital i en aktieportfölj som helt finansierar ett liv, kanske med ganska god levnadsstandard, där du aldrig ska ta av av kapitalet.

Ju äldre du är och om du levt ditt liv i Sverige, ju märkligare är målet att endast leva på utdelningar. 

Vi har ett ganska väl utbyggt pensionssystem och många lite äldre har förmögenheter i villor och sommarhus som rimligen bör realiseras ju äldre man blir.

Dessutom sjunker kostnaderna drastiskt när man blir äldre i Sverige. För amerikanska pensionärer – med högt uppskruvade mål på sin konsumtion – som tittar på att få några gyllene år i slutet på livet och som sedan ska finansiera ökade sjukvårdskostnader så kan det dock ha poänger.

Men de är inte ute efter att lämna arbetslivet tidigt.

Totalavkastning är viktigare än direktavkastning

Jag att en uttagskvot på fyra procent, som fyraprocentsregelns ger är ett rimligt uttag, är den siffra vi ska använda när vi räknar på avkastningen från vårt aktiekapital. Min analys säger att den på bästa vis säkerställs genom att man investerar för att ha så hög totalavkastning som möjligt i sina investeringar.

Då kan du investera sunt, lättare göra dina kalkyler och bli fri i tid. Kanske redan medan barnen fortfarande är unga och du är frisk!

leva på utdelningar
Man kanske inte ska göra det för svårt?

Sammanfattning – Att låsa sig vid utdelningar när vi investerar är en onödig begränsning

När du bygger din utdelningsportfölj som du ska leva av så måste du beakta långa tidshorisonter. Då har vi varit inne på att utdelningsinvestering kan ge en ogynnsam relation mellan:

 • Kapitalbehov, 
 • bolagskvalité och
 • avkastningsmål. 

 

Dessutom vill vi inte förenkla våra kalkyler så att vi inte kan beakta det kapital vi har i andra tillgångar när vi undersöker möjligheten att gå i tidig pension. 

34 KOMMENTARER

 1. Jag tycker att du för fram många relevanta invändningar mot utdelningsstrategin. Jag kan tänka mig att den kan passa vissa personer med vissa specifika förutsättningar, men den är som du beskriver förknippad med flera risker. Största risken är förstås att man tror att man måste ha ett större kapital än nödvändigt och för evigt sumpar den fria tiden som går åt att hamstra överskott av pengar. Jag har själv främst stötts av risken av att inte vara tillräckligt diversifierad. Du tar upp det, och jag tror inte att man ska underskatta den risken givet att tidshorisonten är lång.

  Jag undrar därför om inte utdelningsstrategin egentligen främst handlar om psykologi. Den gör det lättare att investera i osäkra tillgångar som aktier. Det känns tryggt. Men tryggheten kan vara falsk, och det är som bekant inte alltid lika öppna för att inse. Men om denna risk är vad som krävs för att våga investera i aktier så kan kostnaden kanske försvaras.

  Detta får mig osökt att tänka på the bucket strategy (med pengar i olika hinkar av tillgångsslag beroende på tidshorisont) som ger en känsla av trygghet. Tillämpar nog denna själv men inser också att den i praktiken genererar en traditionell 60/40-portfölj. Samtidigt finns risken med denna strategi att hålla för stor andel kontanter (hur allvarlig konsekvensen kan bli beror på portföljstorlek), och tänker man inte på det så kan det på lång sikt ge förödande resultat. Strategin är bra för psykologin (för vissa) men kan kosta i risk.

  • Tack,

   Jag tror psykologin är en stor faktor. En annan är att utdelningsbolag varit goda investeringar under många år. Men utdelningarna har i USA på breda index fallit i storleksordningen 30% vid lågkonjunkturer. Om sedan dollarn faller så kan även ”säkra utdelare” vara sura investeringar.

   Jag tror mer att man ska försöka investera sunt men samtidigt ha möjligheten till att minska utgifterna kraftigt.

   • Utgifterna måste ju ned först och främst. Investeringen i utdelningsaktier är ju bara försvarbart den dagen man faktiskt ska börja leva av dem (eller strax innan). Äta av kapitalet är ju då en självklaret, oavsett om man har barn, men först 25-30 år före döden. Och det är ju den svåra beräkningen.

    • Det är utgifterna som gör hela skillnaden kan man lugnt påstå.

     Slutsatsen av mitt resonemang är nog inte som dina. Jag är inte säker på att man ska ändra förvaltningsstrategi när man börjar leva på tillgångarna. Just av skälen jag angav.

     Sedan är det så svårt att veta när man ska dö vilket gör beräkningarna onödigt svåra som du säger.

  • Har man långt kvar till det kan bli tal om allmän pension och därtill att man måste bedöma marknaden som högt värderat, med en hel höststorm i ryggen av låga ränter, nedpressade valutakurser och centralbanks stöd. Är det nog ok om vi ligger på 60/40.

 2. Så frågeställningen är egentligen denna: alla pengar inklusive utdelningar ska vara slut då du dör?

  Ok, det verkar vara ett annuitetsproblem. Det är alltså något som pensionsförsäkringsbolag med livslånga pensionsförsäkringar med garanterade belopp har hållit på med i hundratals år och det är yrkesgruppen aktuarier som pysslar med det till vardags.
  Om du räknar bort vinsten som försäkringsbolaget har i sina kalkyler (dvs =0%) och sätter din livslängd till maximalt 130 år (istället för medellivslängden om ca 83 år) för att garantera att du inte lever längre än det finns pengar kvar samt plockar bort den utjämnande effekten som många försäkringstagare gör i en försäkring (=antal 1 person här) så borde problemet mer vara av matematisk art.

  Kan du ge oss siffror ur några scenarion med olika antaganden så att vi kan kommentera utifrån dessa?

  • Hej Anonym,

   Ungefär så. Det gör väl inget om det är lite över när man dör.

   Liknelsen vid pensionsbolag är riktig, men också lite skev. Dom garanterar ofta en avkastning givet ett visst ränteläge och man investerar sedan i någon form av räntestegar om jag förstått rätt. SWR är ungefär samma sak men i ett betydligt mer risktagande scenario. Där kör man Monte Carlo simuleringar med olika portföljer med en andel aktier mot historiska data. Storugglan länkade till en amerikans blogg i en tidigare kommentar i ett tidigare inlägg.

   Om du kan bidra till räknandet så är det första inlägget länkat i inledningen det inlägg som innehåller typiska utgifter och data vi räknat på.

 3. Har lite svårt för tanken att det skulle vara något problem att inte fonder likt Avanza Zero, delar ut utdelningen!

  Det går nog bra att ta reda på vad fonden erhållit i utdelningar i %.
  Sen är det bara att sälja av motsvarande belopp.

  Själv håller jag mig till den gamle mannens råd och fokuserar min utvärdering av mina investeringar efter det ”Owners Earnings” dom ger mig som ägare.

  Ta bara en titt på 4020 bild av hur utdelningens andel av vinsten har utvecklats från år 2000 till 2015, så kan man börja ifrågasätta att styra efter direktavkastningen!

 4. Hej,
  Som utdelningsinvesterare känner jag att jag måste säga något. Så inte bara ni som håller med får er röst hörd 😉

  Först vill jag tacka Tom för en fantastiks blogg och att jag själv börjar inse vikten av att sluta konsumera och börja leva betydligt under min inkomst för att kunna spara mera. Jag tror det är viktigare och ger mer än vad någon utdelningsaktie över tid kommer klara av. Nu över till utdelningsaktier och först 40%20´s inlägg.

  Jag tror att tidpunkten 2000 är mycket väl vald i exemplet. IT aktier var på tapeten fram till och med 1999. Det var det nya och det alla skulle köpa. Industri, butiks-handel, bank och allt som inte gick att härleda till IT var liksom helt ute. Sedan kom kraschen och den drog med alla nedför till och med de som inte hade med IT att göra och således inte stigit galet mycket. Utan att ha provat min tes….så tror jag att om vi tar 1999/1998 som valt år så kommer det se helt annorlunda ut. Då ska vi dessutom veta att tex industri aktierna var ratade vid denna tidpunkt till fördel för IT aktier. Går vi ytterligare några år tillbaka blir det nog betydligt jämnare siffror som visar på utdelningsaktiens fördel.

  Jag har gjort flera analyser som visar att det finns bolag som delar ut helt okej idag och har gjort så sedan 2007, dvs innan vår förra krasch var ett faktum(finanskrisen 2008). De ökar utdelningen år från år och ökar inte andelen av vinsten de delar ut.

  Sedan vill jag även säga att jag inte vill ha slut på kontot, eller ens nästan den dagen jag går bort. Jag vill inte nå min egentid med sådan orolighet kvar inom mig. Jag vill kunna leva till 100 år om det vill sig så väl…och under samma förutsättningar. Dvs inte ta för mycket av kapitalet.

  Jag förstår resonemanget: kommer jag våga släppa sargen någonsin, och bara våga ta steget och leva på mina utdelningar. När kommer jag ha nog? Läser mycket MMM just nu tillsammans med denna blogg, udelningsseglaren och frivid42, ni alla hjälper mig tänka annorlunda. Men att jag ska ge upp utdelningsstrategin och tryggheten jag tror den ger…nä där är jag inte än.

  Allt gott
  /DanielWikstrom

  • Tack Daniel.

   Vi vet inte ett skit om framtiden. Inte vad gäller våra liv eller aktiers utveckling. Kinder Morgan som vissa lyfter fram som utdelningsaktie har sjunkit 61% i år. Sannolikt sjunker även utdelningarna i samma takt framöver.

   Allt jag undrar för min egen del är om det finns andra sätt att leva livet lite annorlunda.

   • Ockhams rakkniv tycker jag är ett bra rättesnöre. Man ska göra inte heller investeringar mer komplicerade än nödvändigt.

   • Utdelningsinvesteringar för mig handlar om att utdelningen är det ända man vet med hyfsad säkerhet i framtiden. I typ januari vet vi vad vi kommer få för avkastning i maj på Tele2 tex. Vad som händer med kursen känns däremot som spekulation. Eftersom du tar Kinder Morgan(som vi inte vet vad som händer med i framtiden) som exempel så kontrar jag med Johnson&Johnson. De har väl delat ut och höjt utdelningen 50+ år i rad. Delar ut ungefär lika mycket av vinsten år från år och ger en total avkastning på 5-9% utan inräknad aktiekurs.

    En utdelnings portfölj måste enligt mig innehålla flera olika aktier, ska nog skriva ett inlägg om detta.

    Jag håller med om Avanza Zero och tycker det är en mycket bra investering. Självklart kan man bara äga aktiefonder, speciellt indexfonder med låg/ingen avgift. Finns ju många studier som visar att det ger bäst avkastning på aktiemarknaden….väldigt få som lyckas slå det alternativet över tiden.

    För mig är utdelning = avkastning och kursrörelser = spekulation. Enligt min strategi får kursen gå precis hur som helst, bara företagen alltid behåller utdelningen och gärna höjer den. Jag försöker hitta bolag som gör just detta. Sänks utdelningen så ska jag sälja bolaget. Samma gäller om den står stilla under en längre tid.

    Allt gott
    /DanielWikstrom

    • Daniel, jag förstår nog själva grundidén. Men pengar är pengar, du förstår att utdelningen går in i en fond som Avanza Zero också, även om fonden är lågt värderad. Du kan naturligtvis ta ut den där ifrån om du vill. I själva verket är ju utdelningen an avskiljning av kapital så kursen rasar normalt motsvarande värde även för aktier.

     Sedan är det lite av en myt att utdelningarna inte sjunker i samma takt som aktievärdet, utifrån vad jag sett. I samband med kraschen 2007-2008 så gick utdelningarna i S&P500 ned på liknande vis som index om jag minns rätt. Aristokraterna naturligtvis mindre, men de har å andra sidan inte alltid varit bättre investeringar över samma tidsperiod, så.

     Och om du handlar JnJ så kan du lugnt räkna med valutarisker som är i storleksordningen 10-15% utan att vara speciellt dyster.

     Vad du tycker spelar väldigt lite roll, faktum är att utdelning är kapital som går ut från det bolag du äger. Det är en bokföringstransaktion. Om den sker i relativa termer (börskurs) eller absoluta tal (utdelning) ger olika beteenden i olika marknader. Men att sträva efter hög utdelning för att man ska leva på utdelningen är en usel investeringsstrategi om du frågar mig. Det rimliga är väl snarare att räkna som jag gjort. Vad kan vi förvänta oss för genomsnittlig avkastning med sunda förvaltningsformer? Räcker det, eller inte?

     Jag ser fram emot att läsa ditt inlägg. Men bara så vi inte pratar förbi varandra. Det som allmänt kallas dividend growth investing, är en investeringsmetod med stora poänger. Men bara för att det är goda investeringar så behöver det ju inte innebära att vi ska sikta på att direkavkastningen täcker våra utgifter. Det leder oss lätt fel för att vi antingen måste spara för mycket, eller väljer fel företag i jakt på utdelning.

 5. Att vara ”utdelingsinvesterare” kan ju betyda ganska många olika saker, vissa tittar på bolag som höjt utdelningen årligen under en lägre period (dividend growth), andra letar efter bolag specifikt med hög utdelning och får värdetillväxt via återinvestering.

  I mitt eget fall så vill jag bara investera i bolag som ger en utdelning men däremot är inte utdelningens storlek i sig det viktigaste. Vissa bolag så som tex REIT’s i USA är ju dessutom skapade specifikt för att ge hög direktavkastnining och mer likna direktägande i fastigheter.

  Så som jag ser det är utdelningen viktig ur två aspekter 1. Det visar att företaget skapar ett kassaflöde och är aktieägarvänligt på så vis att det delar ut en del av detta till sina ägare. 2. Det är en form av diversifiering att få ett (mer stabilt om än inte säkert) kassaflöde från utdelningar kompletterat med värdeutvecklingen. Dessa kommer troligen konvergera över längre tidsperioder (ett bra bolag som tjänar pengar och delar ut kommer också värderas högre) med de kan divergera kraftigt under långa tidsperioder.

  • Visa har skrivandet i sig, det blir så enkelt förklarat. För mig tar det en bok att förklara det du just gjorde på några rader 🙂 Jag får tränar vidare på att formulera mig bättre.

   Allt gott
   /DanielWikstrom

 6. Den bästa investings strategin anser jag vara den som passar den individuella individens personlighet!

  Som gör att de kan hålla fast i den, i stiltje och orkan!

  Så det viktigaste att börja med för en nyfiken novis, är att lära känna sig själv!

  Lätt att säga men inte helt lätt att fronta alla sina personliga svagheter även för sig själv!

  Om det någon gång i livet gäller att vara brutalt ärlig inför sig själv, så är det nu!

  Det kan mycket väl vara så att det bästa för individen är att ha kapitalet på ett bankkonto!

  Det krävs inte någon hög IQ eller så avancerade skills för att bli framgångsrik med investeringar men det krävs att man känner sina egna styrkor och svagheter!

  Många vägar bär till Rom!

  Det är ingen som tänkt att dom själva är en av dom som kommer köpa högt och sälja lågt men ändå är det många som hamnar där för att dom inte har tillräcklig självkännedom!

  • Sant, i det ligger också att förstå hur man tar till sig information och hur man påverkas av exemplvis bloggar och Seeking Alpha


   • Att utveckla ett effektivt filter mot den massmediala desinformationen är ett viktigt steg på vandringen!

    Jag fick ingen ordning på det själv innan jag stängde av dumburken för femton år sedan och lade min ändlösa vandringar till mobilnätsfria ödemarker!?

    Bra länk du hade till The Escape Artist! Han inlägg om hur vi påverkas av reklam, var klockren!

 7. Tom, när det gäller indexfonder så håller jag med dig. De är okej att äga som jag skrev tidigare. Jag personligen tycker det är kul att läsa om olika bolag och se vad som skiljer dem åt och tror att jag därigenom kan prestera ungefär som index i total avkastning. Jag kanske misslyckas, men att få göra det jag tycker är roligt gör att jag fortsätter. Skulle det visa sig att jag totalt misslyckas, så kommer jag vikta om en del av kapitalet till indexfonder. Just nu efter bara 4 månader så ligger jag bra till. Men det är ju på tok för kort tid att mäta sig på.

  När det gäller valutarisken håller jag inte med dig. Varför skulle det vara en risk på 10-15%? På långsikt kommer valutan gå upp och ner. Jag vet inte åt vilket håll. Det som stör mig när jag handlar aktier som inte handlas i SEK är den växlingsavgift man åker på. Den tar ju en del av mitt sparade kapital. Sker ju både vid köp och försäljningen. Långsiktiga investeringar hoppas jag ska minimera denna kostnad…men det är dock en kostnad som undviks om man köper svenska aktier.

  Jag läste nyligen en bok ”Fly bankfällan” och där tog författaren upp risken av att man ofta jobbar i samma land som man köper sin bostad i och sedan väljer man att investera i samma lands finansmarknad. Precis så som jag själv alltid gjort, tills nyligen då jag köpte mina första aktier utomlands. Jag tycker det känns som en rimlig riskspridning att faktiskt inte ha allt i samma land. För tänk om något händer? Har du funderat något angående risken att ha allt inom samma land?

  Hög utdelning är inte det jag strävar efter blint och det är inte heller det som dividend growth investing handlar om. Man kan lika väl köpa akter som idag ger 3% direktavkastning och då förväntar man sig att utdelningen ska fortsätta öka år efter år. Ungefär som för JNJ. Att enbart köpa aktier för att direktavkastningen är hög är inte vad strategin handlar om för mig.

  Jag hoppas få till mitt inlägg under närmaste dagarna. Skickar en kommentar till dig när det ligger ute för bedömning 😉

  Allt gott
  /DanielWikstrom

  • Daniel, vi måste komma ihåg var vi kom ifrån. Inlägget handlar om idén om att leva på utdelningar, att bygga upp en utdelningsportfölj som ska ge det belopp som krävs. Därav uttrycket ”leva på utdelningar”.

   Jag vände mig mot det sättet att resonera. Jag är inte emot utländska investeringar, utdelningar, enskilda aktier eller förespråkar en viss utdelningsnivå. Jag är emot uttrycket leva på utdelningar. Det upplägget. Det verkar överskatta kapitalbehoven om man inte ska investera osunt. Det omger sig av en ”air” av överlägsenhet. Utdelningarna svänger inte på samma sätt som värderingarna osv. Men det är tveksamt.

   Du refererar till en bok som du tycker ger goda råd vilket jag inte har något skäl att ifrågasätta. Men det förstärker ju min poäng. Ingen som anser sig vilja leva på utdelningarna av en investering ska väl sätta sig med valutarisk?! Det är ju ytterligare ett bevis på att god investeringsmetodik får stryka på foten när man säger att man ska leva på utdelningar.

 8. Jag kan bara hålla med dig i det du säger. Det har för min del alltid varit totalavkastningen som varit det relevanta målet. Detta med anledning av att det ger mig betydligt bättre möjligheter att investera i bra bolag och att göra olika avvägningar. Låter man enbart utdelning styra så begränsar man bolagsurvalet onödigt mycket. Därför arbetar jag sedan länge med ett flertal olika typer av strategier/portföljer.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

 9. Bra inlägg Onkel!

  Några kommentarer:

  Nr 0: Vi får verkligen hoppas att det inte finns någon där ute som bara tittar på utdelningen när de investerar. Vilka är det som gör det egentligen?

  Nr 1: Min uppfattning är det totalt sätt blir en lägre risk med högre direktavkastning eftersom utdelningarna tenderar att äta upp mycket av kursnedgångarna. En dålig utdelningsinvestering hamnar förvånansvärt ofta runt 0% avkastning

  Nr 2: Börsen är tämligen effektiv på att hantera prissättningar vilket gör att lejonparten av stora och välbevakade bolag snabbt och oftast hela tiden handlas runt börsens genomsnittliga avkastning. Att utdelningsaktier skulle vara undantagna detta har jag svårt att tro.

  Nr 3: Att begränsa sitt investeringsuniversum och inte jaga den bästa strategin eller den högsta totalavkastningen tror jag kan tvärt om kan vara en fördel

  Nr 4: Själva utdelningsmomentet löser ett praktiskt problem – att bestämma hur mycket av portföljen som ska likvideras. De flesta bolag delar ut ungefär vad som är lämpligt för deras verksamhet och själv slipper man courtagekostnader och får pengarna insatta på kontot. Dessutom slipper man betala skatt om man tar ut pengarna.

  Med dessa saker sagda är jag helt övertygad om att det finns både bättre och smartare investeringsstrategier. Det fina i det hela är att man inte behöver hitta den bästa, utan bara en som fungerar för en själv

  Lycka till!

  Hälsar Seglarn

  • Tack Seglarn!

   Jag tror många gillar utdelningsinvestering som idé och jag vet själv att jag vid några tillfällen tjusats av utdelningsnivån på en aktie. Så jag tror det är lätt att lura sig själv ….

   På 1 håller jag inte med. Dels för 0% i utveckling är dåligt, dels för att jag inte tror att marknaden felprissätter aktier på det vis du antyder.

   2, ja. Generellt, men inte nödvändigtvis bolagsspecifikt. Ta Telia över 5 år.

   3. Point taken. Att investera i bolag med utdelning har varit en god strategi under många år. Men jag tror som jag nämner i texten att mer utdelning inte är bättre.

   4. Nja, det är inga kostnader förknippade med att sälja fondandelar heller exempelvis. Inte heller kostar återinvestering något under uppbyggnadsfasen om du äger fond. Om du köper amerikanska månadsutdelare så har du både källskatt och växlingsavgifter på dina utdelningar. Plus kostnader om du ska återinvestera.

   Trevligt investerande Seglarn! Du har nog så du klarar dig även om du är ”ickeoptimal”. 🙂

Vi värdesätter diskussion - Kommentera gärna

%d bloggare gillar detta: