Ekonomiskt oberoende – Kalkylator (avancerad)

Grunddata

4%
4%

Avancerade inställningar

Vi har satt avkastningen till 4% ovan. Det är utifrån fyraprocentsregeln som säger att det är en rimlig avkastning efter att inflationen beaktats. Dock ingår inte skatter i den uppskattningen. Om du tänker ta av avkastningen för att betala ISK-skatten så bör du kryssa i den rutan för att få en mer korrekt simulering.


Resultattabell

År Sparande Ränta Slutbelopp