Vad är substansrabatt? Varför uppstår substansrabatter?

Tittar du på att investera i investment- eller fastighetsbolag? Då har du säkert sprungit på begreppet substansrabatt.

Men vad är substansrabatt? Det, och lite om synen på substansrabatt, ska vi prata om i det här inlägget.

Vad är substansvärde?

Substansen i ett bolag är tillgångarna. Substansvärdet är då värdet på tillgångarna i bolaget minus skulderna.

Tillgångarna beräknas till sitt uppskattade marknadsvärde, inte sitt bokförda värde.

Substansvärdet är det kapital vi tänker oss få kvar om vi säljer alla tillgångar i bolaget och betalar av skulderna.

Vad är substansrabatt?

Vi säger att det finns en substansrabatt då ett bolag värderas lägre än sitt substansvärde.

Låt oss ta ett exempel!

Anta att ett fastighetsbolag äger två fastigheter enligt:

Hus A, uppskattat marknadsvärde 120 MSEK, bokfört värde 100 MSEK.

Hus B, uppskattat marknadsvärde 200 MSEK, bokfört värde 100 MSEK.

Då bolaget inte har några skulder uppskattar vi substansvärdet då till 320 MSEK.

Om bolaget värderas av marknaden, genom prissättningen på bolagets aktier, så att det värderas till bokfört värde (P/B-talet är 1), det vill säga 200 MSEK så handlas bolaget med substansrabatt.

Bokfört värde är 62,5% av uppskattat marknadsvärde. Då säger vi att vi har en substansrabatt på 37,5% (100 – 62,5 = 37,5).

Motsatsen till substansrabatt är substanspremie. Då värderas bolaget till ett högre värde än substansvärdet.

När är det relevant att prata om substansrabatt?

Begreppet substansrabatt är bara relevant när vi pratar om bolag där vi enkelt kan uppskatta substansvärdet.

Hit hör investmentbolag och fastighetsbolag. För andra typer av bolag används ofta andra så kallade nyckeltal, som exempelvis P/E-tal och PEG-tal, vilket du kan läsa om i vårt inlägg där vi diskuterar hur man värderar ett bolag.

För investmentbolag med stor andel börsnoterade innehav så kan vi i princip veta substansvärdet i realtid medan exempelvis fastighetsbolagen själva brukar uppskatta sitt substansvärde vid rapport.

Det samma gäller investmentbolag.

Varför är det intressant att veta om ett bolag handlas med substansrabatt?

Substansrabatt är intressant för investerare ur två aspekter:

  • Substansrabatt gör det möjligt att köpa tillgångar till ett lägre pris, genom att köpa bolaget som äger tillgångarna, än det är möjligt att köpa samma tillgång på marknaden eller börsen.
  • Ett bolag som handlas med substansrabatt kan vara fel prissatt och uppvärderas till sitt substansvärde.

Du kan läsa mer om möjligheterna som substansrabatter medför för oss investerare i inlägget om att investera i investmentbolag.

Kan en fond eller ETF handlas med substansrabatt?

Det finns stora likheter mellan fonder, ETFer och investmentbolag. Alla tre äger andelar i bolag och ofta så äger de andelar, aktier då, i börsnoterade bolag.

Men fonder och ETFer är öppna förvaltningsfonder. Det innebär att varje gång du köper andelar i en fond eller ETF så skapas nya andelar.

I ett investmentbolag så uppstår inga nya aktier bara för att du vill köpa en andel. Du måste istället ”buda” på den öppna marknaden och priset på investmentbolagets aktie sätts då utifrån tillgång och efterfrågan.

Det är det här som gör att ett investmentbolag kan prissättas på ett annat sätt än tillgångarna man äger.

Den möjligheten finns inte i fonder eller ETFer. Med det sagt så uppstår tillfällen då det kortvarigt, intradag vid stora svängningar, då det kan finnas avvikelser i mellan kurs och substansvärde i ETFer.

Det vi sagt gäller för investmentbolag gäller även för fastighetsbolag i det här stycket.

Varför uppstår substansrabatter eller substanspremier?

Att fastighets- och investmentbolag har egna aktier som kan prissättas oberoende av tillgångarna är alltså det som gör att vi kan ha substansrabatter eller premier.

Det som sedan skapar avvikelserna från substansvärdet är typiskt:

  • Synen på ledningen i bolagen.
  • Synen på in tillgångarna man äger.
  • Synen på mix av tillgångar man äger.
  • Avvikelser, mellan företagsledning och analytiker, i syn på marknadsvärde på tillgångarna

Summering – Vad är substansrabatt?

Substansrabatt används för att uttrycka att marknadens värdering av ett bolag, via exempelvis aktiepriset, är lägre än vad som motiveras av tillgångarna i bolaget.

Tillgångarnas värdering ska i det här sammanhanget sättas utifrån marknadsvärderingen minus skulder.

Vanliga frågor

Vad är substansrabatt

Substansrabatt uppstår när ett bolags aktier handlas till ett lägre pris än dess substansvärde, som är tillgångarna minus skulderna.

Hur beräknas substansrabatt

Om tillgångar – skulder > marknadsvärdet så finns det en substansrabatt.

Vad är skillnaden mellan substansrabatt och substanspremie?

Substansrabatt är när marknadsvärdet är lägre än substansvärdet. Substanspremie är det motsatta, dvs. marknadsvärdet är högre.

Kan fonder och ETFer handlas med substansrabatt?

Fonder och ETFer skapar eller förstör andelar vid köp och försäljning, vilket gör substansrabatt inte finns i normalfallet. Kortvariga avvikelser kan uppstå i volatila marknader.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar