Vad är index? Kort förklaring!

”Jag vill slå index”, ”jämfört med index så har …”, ”aktien har gått sämre än index” eller ”investera i en indexfond”. Det här är exempel på uttryck där ordet index har en viktig del.

Men vad är index?

Ett aktieindex är en sammansättning av aktier enligt vissa regler. Vi tar fram index för att kunna prata om marknaden i sin helhet. Ett index beskriver ett genomsnitt av olika aktier.

Det samma gäller andra typer av index, som husprisindex. Det är en sammanvägd siffra som beskriver marknadens utveckling snarare en enskilda affärer.

Ett aktieindex kan exempelvis innehålla en portfölj på 30 innehav.

Det som skiljer ett index från en vanlig aktieportfölj på 30 bolag, eller fond för den delen, är att den sätts samman utifrån regler och matematiska formler snarare än utifrån vad vi tror om bolagens möjlighet att öka i värde.

Ett exempel på hur ett aktieindex kan vara utformat ser ut ungefär så här:

  • Indexet ska bestå av svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen
  • Det ska vara de 30 mest omsatta bolagen på den angivna börsen
  • Vikten i index ska vara utifrån börsvärde
  • Utdelningar ska återföras i index
  • De i indexet ingående aktierna bestäms den första handelsdagen i januari och juli varje år. 
  • Basen, den dag indexet hade värdet 100, ska vara 24 maj 2006

Punkterna ovan beskriver reglerna för hur OMXS30GI sätts samman. Här nedanför kan du se vad det innebär i form av innehåll av bolag och vilken vikt bolagen har i index.

OMXS30-index den 21 juli 2021.

I det här fallet så är avgör bolagets börsvärde dess vikt i index den första handelsdagen i januari och juni sedan varierar sammansättning i index över tid.

Varför index?

Index skapades för att vi skulle kunna få en känsla för hur ”marknaden” utvecklades snarare än hur ett enskilt bolag utvecklas. Vi säger ofta aktieindex eller börsindex.

Vi kan säga att ett index blir ett sorts genomsnitt av marknadens utveckling.

Tanken är alltså att det ska vara ett mått på hur börsen utvecklas som helhet.

Uttryck som att investerare vill ”slå index” ska alltså tolkas som att man vill ha en högre avkastning en vad marknaden generellt levererar under en period.

Dow Jones var först med index

Enligt många så publicerades det första exemplet på ett index den 3 juli 1884 av Charles Dow.

Indexet hette Dow Jones Transportation Index och bestod av 11 bolag.

Syftet då vara att skapa en möjlighet att följa transportsektorns utveckling på den amerikanska börsen.

Det finns massor av index

Det finns breda index, som globala storbolagsindex, och det finns index som är ganska snävt definierade. Exempel på det kan vara svenska småbolagsindex.

Olika index mäter helt enkelt olika saker vilket i sig är lite av vitsen, men det gör att vi måste vara observanta på vilka index vi tittar på och eventuellt jämför oss med beroende på vad vi vill ha ut av jämförelsen.

Det finns index där bolagens utdelning inte ingår i index och det finns index där utdelningen ingår. Ofta har index tillägget GI (Gross Index) som tillägg när utdelningarna ingår.

Det är också vanligt att index begränsas till vissa marknader eller olika bolagsstorlekar.

Vilket index ska jag använda i mina jämförelser?

Om du ska jämföra fonder eller ETFer med index så måste du tänka på att de flesta fonder, men inte alla, återinvesterar utdelningarna i bolagen. Då ska du alltså ha index med återinvesterad utdelning (Gross Index).

Om du jämför kursen på enskilda bolag så ska du ha index utan utdelning då den inte räknas med i kursutvecklingen för ett bolag.

Om du jämför din portfölj med index så ska du välja index som ligger nära din portfölj.

Om du jämför din portfölj med index så ska du välja index som är relevant för den portfölj. Du ska alltså inte ta OMXS30 som jämförelse om du mest har amerikanska småbolag. Då passar det sannolikt bättre med Russell 2000 som jämförelseindex.

Annars blir jämförelsen helt fel!

Investera i indexfonder

Det har visat sig att indexfonder kan vara utmärkta investeringsobjekt.

En indexfond skapas runt ett index och speglar index över tid. Så går index upp 10% går fonden upp 10%.

En indexfond kräver ingen aktiv förvaltning och erbjuder vanligtvis förvaltning till lågt pris. Vissa indexfonder är till och med gratis.

Läs gärna vårt inlägg Vad är indexfonder så får du lära dig mer.

Vi har också skrivit ett inlägg om hur du ska utvärdera en indexfond. Där kan du läsa mer om olika index och vad du ska tänka på vid indexinvestering.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar