Vad är index? Komplett guide!

Vad är index? Den frågan är relevant när vi hör uttryck som:

  • jag vill slå index
  • jämfört med index så har …
  • aktien har gått sämre än index
  • investera i en indexfond.

Läs vidare här så ska du få svar på dina frågor!

Vad är index? – Vad är börsindex? – Vad är aktieindex?

Ett index är en sammansättning av aktier och beskriver på så vis ett genomsnitt av olika aktier. Sammansättningen av aktierna görs utifrån indexets regler. Index har funnits läge och gör det möjligt att prata om marknaden – eller större delar av den – i generella termer.

Det samma gäller andra typer av index, som husprisindex. Det är en sammanvägd siffra som beskriver marknadens utveckling snarare en enskilda affärer.

Ett aktieindex kan exempelvis innehålla en portfölj på 30 innehav.

New York Stock Exchange. Det var här man började sätta samman index redan på 1800-talet.
Den var utifrån New York Stock Exchange som de första indexen skapades och fick popularitet.

Det som skiljer ett index från en vanlig aktieportfölj på 30 bolag, eller fond för den delen, är att den sätts samman utifrån regler och matematiska formler snarare än utifrån vad vi tror om bolagens möjlighet att öka i värde.

Index, börsindex och aktieindex används synonymt i alla sammanhang.

Ett exempel på hur ett aktieindex kan vara utformat ser ut ungefär så här:

  • Indexet ska bestå av svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen
  • Det ska vara de 30 mest omsatta bolagen på den angivna börsen
  • Vikten i index ska vara utifrån börsvärde
  • Utdelningar ska återföras i index
  • De i indexet ingående aktierna bestäms den första handelsdagen i januari och juli varje år. 
  • Basen, den dag indexet hade värdet 100, ska vara 24 maj 2006

Punkterna ovan beskriver reglerna för hur OMXS30GI sätts samman. Här nedanför kan du se vad det innebär i form av innehåll av bolag och vilken vikt bolagen har i index.

OMXS30-index den 21 juli 2021.

I det här fallet så är avgör bolagets börsvärde dess vikt i index den första handelsdagen i januari och juni sedan varierar sammansättning i index över tid.

Index – Förklaring

Index skapades för att vi skulle kunna få en känsla för hur ”marknaden” utvecklades snarare än hur ett enskilt bolag utvecklas.

Vi kan säga att ett index blir ett sorts genomsnitt av marknadens utveckling utifrån de valda aktierna. Väljer vi många aktier och representativa aktier så kan vi mäta börsens utveckling utan hänsyn till vissa aktiers variation.

Tanken är alltså att ett index ska vara ett mått på hur börsen utvecklas som helhet – om vi har breda index – eller hur en sektor exempelvis utvecklar sig om vi väljer smalare index.

Uttryck som att investerare vill ”slå index” ska alltså tolkas som att man vill ha en högre avkastning en vad marknaden generellt levererar under en period.

Dow Jones var först med index

Enligt många så publicerades det första exemplet på ett index den 3 juli 1884 av Charles Dow.

Indexet hette Dow Jones Transportation Index och bestod av 11 bolag.

Syftet då vara att skapa en möjlighet att följa transportsektorns utveckling på den amerikanska börsen.

Idag används index som en referens i många sammanhang då vi analyserar aktier på olika vis. Det kan exempelvis vara intressant att förstå om en akties värdering avvikit från index under lång tid och försöka förstå varför.

Det finns massor av index

Det finns breda index, som globala storbolagsindex, och det finns index som är ganska snävt definierade. Exempel på det kan vara svenska småbolagsindex.

Olika index mäter helt enkelt olika saker vilket i sig är lite av vitsen, men det gör att vi måste vara observanta på vilka index vi tittar på och eventuellt jämför oss med beroende på vad vi vill ha ut av jämförelsen.

Det finns index där bolagens utdelning inte ingår i index och det finns index där utdelningen ingår. Ofta har index tillägget GI (Gross Index) som tillägg när utdelningarna ingår.

Det är också vanligt att index begränsas till vissa marknader eller olika bolagsstorlekar.

Några av de mest kända och vanliga indexen

Här är en tabell över de 10 mest kända – eller kanske vanligaste – börsindexen:

BörsindexLandAntal bolag
S&P 500USA500
NASDAQ CompositeUSA3 000
Dow Jones Industrial AverageUSA30
Nikkei 225Japan225
Shanghai CompositeKina1 000
FTSE 100Storbritannien100
DAXTyskland30
CAC 40Frankrike40
Hang SengHong Kong50
BSE SensexIndien30

In inlägget om den den amerikanska börsen så går jag igenom historiken bakom flera kända index, så som S&P 500.

Andra aspekter som formar index

Vill vi mäta den generella utvecklingen på börsen så vill vi ha ett index som speglar börsen eller branschen så väl som möjligt. Det har vi redan varit inne på.

Men ska vi skapa en aktiefond, eller ETF, som följer ett index kan vi behöva tänka lite annorlunda.

Index som grund för fonder och ETFer

Fonder och ETF bör nämligen följa UCITS– eller AIF-direktiven. De anger exempelvis minsta antalet aktier en fond eller ETF får äga.

Vissa smalare index, ta exempelvis läkemedelsbolag i norden, kan få en väldigt dominant del (Novo Nordisk?) och då blir inte index så intressant som grund för fonder och ETFer.

Då skapar indexägaren ”cappade” index, där det kan tillkomma regler som att inget bolag får utgöra mer än 10% av indexet.

Om du läser fondfaktabladet så framgår det vilket index en fond följer och vilket direktiv den ska förhålla sig till och du kan dra slutsatsen att underläggande index är valt för att det uppfyller någon av direktiven ovan och andra viktiga överväganden.

Indexen måste underhållas

Värdeförändringar i index kan vi i de flesta fall få mer eller mindre i realtid hos våra Internetmäklare. Men indexen uppdateras också när det kommer till vilka företag som ingår.

Här nedanför är en sammanställning över hur några vanliga index uppdateras avseende ingående aktier.

AktieindexUppdateringsfrekvensBeskrivning
S&P 500Ingen fastställd frekvensBestår av 500 stora företag i USA. Uppdateras ad hoc baserat på marknadsförhållanden.
Dow JonesIngen fastställd frekvensBestår av 30 stora, offentligt ägda företag i USA. Uppdateras ad hoc.
OMX30Två gånger per år (januari och juli)Består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.
FTSE 100KvartalsvisBestår av de 100 mest värdefulla företagen noterade på London Stock Exchange.
Nikkei 225En gång per år (oktober)Består av 225 stora, offentligt ägda företag i Japan.

Vilket index ska jag använda i mina jämförelser?

Om du ska jämföra fonder eller ETFer med index så måste du tänka på att de flesta fonder, men inte alla, återinvesterar utdelningarna i bolagen. Då ska du alltså ha index med återinvesterad utdelning (Gross Index).

Om du jämför kursen på enskilda bolag så ska du ha index utan utdelning då den inte räknas med i kursutvecklingen för ett bolag.

Om du jämför din portfölj med index så ska du välja index som ligger nära din portfölj.

Om du jämför din portfölj med index så ska du välja index som är relevant för den portfölj. Du ska alltså inte ta OMXS30 som jämförelse om du mest har amerikanska småbolag. Då passar det sannolikt bättre med Russell 2000 som jämförelseindex.

Annars blir jämförelsen helt fel!

Investera i indexfonder

Det har visat sig att indexfonder kan vara utmärkta investeringsobjekt.

En indexfond skapas runt ett index och speglar index över tid. Så går index upp 10% går fonden upp 10%.

En indexfond kräver ingen aktiv förvaltning och erbjuder vanligtvis förvaltning till lågt pris. Vissa indexfonder är till och med gratis.

Läs gärna vårt inlägg Vad är indexfonder så får du lära dig mer.

Vi har också skrivit ett inlägg om hur du ska utvärdera en indexfond. Där kan du läsa mer om olika index och vad du ska tänka på vid indexinvestering.

Summering – Vad betyder index?

Index ger oss möjlighet att prata om utveckling och trender för något mer än enskilda aktier. Index kan vara enkelt sammansatta och enkla att förstå, som OMX30 där Stockholmsbörsen 30 största bolag finns med, eller mer komplexa som S&P 500.

Vanliga frågor

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är en sammansättning av aktier som beskriver ett genomsnitt av olika aktier, oftast baserat på specifika regler och matematiska formler.

Vad menas med att "slå index"?

Att ”slå index” innebär att man siktar på att få en högre avkastning än vad marknaden generellt levererar under en viss period, oftast jämfört med ett specifikt index.

Hur ofta uppdateras ett index med nya företag?

Det varierar beroende på index. Vissa index, som OMX30, uppdateras två gånger per år, medan andra, som S&P 500 och Dow Jones, inte har en fastställd uppdateringsfrekvens.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar