Leva på avkastning eller ränta | Kalkylator | Kapitalbehov

Funderar du på om du kan leva på avkastningen från ditt kapital eller är du bara nyfiken på hur konceptet fungerar?

Oavsett vilket så har du kommit rätt!

I det här inlägget så kommer vi beskriva de tankar och principer som ligger till grund för att kunna räkna och bedöma om man kan leva på avkastningen från exempelvis aktier och du kommer få se hur en ”riktig” kalkyl kan se ut i Sverige för den som vill leva på sitt kapital.

Att leva på räntan som en förmögenhet ger är inget nytt påhitt, det har adeln och de rika gjort i århundraden, men hela idén har populariserats på senare tid av den så kallade FIRE-rörelsen.

FIRE står för Financial Independence Early Retirement vilket översatt blir något i stil med ekonomiskt oberoende och tidig pension.

Vet du hur mycket pengar du behöver om du ska leva på avkastningen?
Läs vidare, i det här inlägget får de de svar du behöver om du vill leva på avkastningen av ditt kapital.

När blir du ekonomiskt oberoende - Räkna med hjälp av fyraprocentsregeln

När blir du ekonomiskt oberoende - Räkna med hjälp av fyraprocentsregeln

Här är vår frihetskalkylator där du kan räkna ut hur mycket pengar du behöver och hur lång tid det tar för dig att bli ekonomiskt oberoende.

Dina startvärden

Kr
Kr
Kr

Förutsättningarna för beräkningarna

5%
0%20%

Fyraprocentsregeln ger en referens för vad som är ett rimligt värde här men många räknar med en något högre avkastning under själva uppbyggnadsfasen, innan du blir ekonomiskt oberoende, eftersom man är något mer riskvillig då och har en relativt stor del av sitt kapital i aktier.

Rekommenderat värde är 4-6 %.

4%
0%20%

Uttagskvoten är den vi får av fyraprocentsregeln och värdet här bör inte avvika så mycket från den referensen om du ska utgå från de undersökningar som är gjorda kring uttagskvot

Rekommenderat värde är 3-4,5 %.

%

Vi har räknat med att du betalar schablonskatten med egna pengar fram tills att du börjar leva av kapitalet. Därefter räknar vi med att även schablonskatten ska betalas av din förmögenhet. Om du redan inkluderat skattekostnaderna i din månadsbudget så kan du sätta värdet här till 0.

Resultat

år.
Sending


Först: Är den här bloggen en trovärdig källa?

Jag, och min familj, tillhör gruppen som strävat efter ekonomiskt oberoende och tidig pension och vi har under två år levt på vårt kapital på en liten gård i Småland.

Under den tiden skrev jag en e-bok, som du kan ladda hem kostnadsfritt här, om hur det fungerar att leva på avkastningen i ett svenskt sammanhang.

Där kan du läsa mer i detalj om allt det som vi kommer diskutera här.

Utifrån det så kan jag tycka att jag både har egen erfarenhet av det vi ska prata om här samtidigt som jag gjort min research.

Lästips: Så här känns det att leva på aktier när börsen kraschar – Våra erfarenheter från skarpt läge.

Hur kan man leva på avkastningen? – Hur kan man leva på räntan?

De flesta som tänker sig att leva på räntan och avkastningen tänker sig att värdet på den förmögenhet man har aldrig ska sjunka samman, fast man tar ut pengar för att leva på.

I ett sådant scenario finns det tre saker vi måste förhålla oss till:

  • Avkastningen ska vara så hög att vi har tillräckligt med pengar att leva på
  • Vi ska se till att inflationen inte gör att vår investerings relativa värde minskar
  • Vi ska skydda oss mot kapitalförluster vid börsnedgångar eller krascher.

De här tre sakerna hänger samman. Försöker vi få för hög avkastning så är risken stor att vi har för hög risk i vår förvaltning av vårt kapital.

Har vi för låg avkastning, och för ”trygga investeringar”, så kan det vara svårt att få till rätt avkastning.

Sist men inte minst, med hög avkastning så kan vi alltid återinvestera delar av avkastningen för att hantera inflationen.

Så vill vi leva på avkastning av kapital så måste vi förhålla oss till de tre frågorna. Vi börjar med att studera inflationsaspekter och hur vi kan gardera oss mot krascher så kommer ni se att resten faller på plats längre ner i inlägget.

I dag så är det väldigt svårt att leva på räntan från sitt kapital utan de flesta som vill leva på kapitalet hänvisas till aktiemarknaden för att investera och förvalta sitt kapital.

Leva på kapital – Hantera inflation

Inflationen gör att vår förmögenhet sjunker ihop över tid och ska vi leva på avkastningen under många år, säg 30 år eller mer, så måste vi säkerställa att vårt kapital inte sjunker ihop på grund av inflationen.

Vi kan skydda oss mot inflationen på flera olika sätt:

  1. Vi tar av avkastningen av vårt kapital och återinvesterar det.
  2. Vi investerar i tillgångar som är ”skyddade” mot inflation.

Räntepapper anses inte vara ”inflationsskyddade” medan många anser att de flesta aktier är mer eller mindre skyddade mot inflation.

Om vi investerar i räntepapper så måste vi alltså ta av avkastningen och återinvestera den för att säkra att vårt kapital inte minskar i värde, relativt sett, över tid.

Leva på avkastning – Börskrascher

Aktiemarknaden går inte alltid upp, tvärtom så går den rejält i vågor med upp och nedgångar, vilket innebär att avkastningen vissa år kommer vara negativ.

Den som ska leva på avkastningen måste därför hitta ett sätt att räkna på och uppskatta avkastningen på sitt kapital över en längre tid. Under den tiden så förväntar vi oss upp och nedgång.

Naturligtvis finns det personer som tittat på just detta historiskt.

Genom att studera historien så har man försökt hitta en nivå – ett genomsnitt – som fångar hur mycket vi kan ta av kapitalet, trots upp och nergång på börsen, utan att kapitalet sjunker samman.

Det vackra i det här är då att man fått med inflationen i detta.

Lästips: Avkastning, ränta, direktavkastning och utdelning – Här går vi igenom olika begrepp som kan vara bra att känna till i sammanhanget!

4%-regeln talar om när du kan leva på avkastningen som ekonomiskt oberoende

Trinity-studien, eller 4%-regeln som den ofta kallas, innehåller en mycket omfattande analys av hur avkastningen sett ut på räntepapper och aktier på den amerikanska marknaden under mer än 50 år.

I Trinity-studien kom man fram till att det är mycket sannolikt att du har kapital kvar i din förmögenhet – den kan alltså ha sjunkit ihop något men inte till noll – efter 20 år om du tar 4% eller mindre av kapitalet.

4% är i ”värsta fallet”, i många andra sammanhang så kan du ta ut något mer – kanske snarare 5% – samtidigt som kapitalet växer något över tid.

Det går att analysera och vrida samt vända på Trinity-studien, vill du veta mer så rekommenderar jag videon här nedanför, men här ska vi fokusera på den praktiska konsekvensen av 4%-regeln:

4% avkastning innebär att du måste ha kapital som motsvarar 25 gånger ditt årsbehov – eller 300 gånger ditt månadsbehov – av pengar i kapital för att kunna leva på avkastningen.

Hur många miljoner krävs för att man ska kunna leva på avkastningen?

De flesta som räknar på 4%-regeln hamnar kring ett kapitalbehov på 4-10 MSEK vilket är rejält med pengar.

Exakt hur mycket pengar som som behövs beror naturligtvis på vilka behov du har och vilken syn du har på livet som ekonomiskt oberoende.

Vill du bara vara fri från ekorrhjulet, eller vill du också vara rik exempelvis.

Tabellen här nedanför ger dig en känsla för hur mycket pengar du behöver spara ihop för att kunna leva på avkastningen utifrån vilken ”månadslön” du vill ha när du lever på kapitalet.

Månadslön efter skatt4%6%
10 0003 MSEK2 MSEK
25 0007,5 MSEK5 MSEK
40 00012 MSEK8 MSEK
Kapital som krävs utifrån 4 respektive 6 procent i avkastning.

I lästipset här nedanför kan du läsa mer om hur vi kom fram till summan ovan och hur lång tid det tar för dig att spara ihop pengarna som behövs utifrån din sparkvot.

Lästips: Så här mycket kapital behöver du för att leva på avkastningen – Här räknar vi ut hur mycket pengar som faktiskt behövs utifrån några vanliga upplägg och önskemål bland de som är ekonomiskt oberoende.

Kan man ”skruva siffrorna lite” så att man kan utgå från att man har en årlig genomsnittlig avkastning på 5, eller kanske 6, procent så krävs betydligt mindre kapital och många är naturligtvis sugna på att göra just det.

Men då ökar risken rejält för att pengarna inte räcker speciellt länge.

Finns det skäl att ompröva 4%-regeln? Krävs det mer eller mindre för att leva på avkastningen nu?

Det finns skäl till att tro att avkastningen på en aktieportfölj, investerad i indexfonder, avkastar något mer än 4% efter inflation utifrån senare års börsdata.

Det är en sanning!

De låga räntorna och den tillgångsinflation som det lett till har drivit upp priserna på aktier vilket gör att den förväntade avkastningen måste justeras ned.

Utifrån det så borde det vara rimligt att justera 4% till 3% istället.

Det är också en sanning!

Andra har kritiserat Trinity-studien för att räkna på ett aldeles för stelbent vis.

Man antar att personen som lever på avkastningen tar ut lika mycket pengar varje år oavsett om börsen kraschar eller går upp.

Det går att göra mycket smartare, så att man helt enkelt snålar när börsen går ner men lever lite vidare när börsen går upp, då är kapitalet så att säga ”billigare”.

I e-boken så utvecklar vi det här mycket mer och är du intresserad så rekommenderar jag den.

Skriver du upp dig på bloggens e-postlista så får du den utan kostnad.

Lästips: Fyra sätt att leva på aktier – Ska man välja fonder, aktier, utdelningsaktier, eller vad är det som gäller?

Hur ska man investera när man vill leva på avkastningen?

Om du har 10 MSEK på ett konto och tar ut 400 000 kronor om året så tar du ut 4% av kapitalet.

Om börsen kraschar så att 10 MSEK blir 5 MSEK och du tar ut samma belopp så har du tagit ut 8% av kapitalet.

Då sjunker din förmögenhet snabbt samman!

Utifrån det här perspektivet så vill de som lever på avkastningen ofta ha en låg volatilitet – små variationer i värdet – i sin portfölj.

Med det menas att man investerar på ett sätt så att värdeförändringarna inte blir så stora om något händer i världen.

Exempel på sådana trygga investeringar är räntepapper – oftast stadsobligationer – som är bland det tryggaste vi kan investera i.

Problemet är naturligtvis att avkastningen är långt från 4% plus inflation i dagens läge!

Aktier ger betydligt bättre avkastning men ger då också ofta större negativa svängningar också.

Lästips: Leva på utdelningar – Löser detta alla problem eller är det bara ett uselt sätt att investera?

Vissa lyfter då fram idén om att leva på utdelningar som en gyllene medelväg, läs gärna inlägget länkat till här ovanför och bilda dig en egen uppfattning om det.

Vissa blandar obligationer och aktier i olika fördelning.

Andra hittar metoder där man skapar buffertkapital som man fyller på när börsen går bra och tar av när börsen går dåligt.

Oavsett hur man gör så måste den som vill leva på avkastningen förhålla sig till en framtid vi inte vet så mycket om.

Historiskt skulle jag säga att det är större risk för att pengarna sjunker ihop och blir noll innan du dör om du bara investerar i aktier jämfört med en portfölj som innehåller inslag av obligationer.

Omvänt, sannolikheten är större att ditt kapital växer snabbare än du räknat med och att du över tid ökar din förmögenhet om du väljer aktier som investeringar när du lever på kapitalet.

Samma tips som tidigare, vill du veta mer så ladda hem e-boken.

Du hittar länken här ovanför!

Vår kalkyl – Att leva på avkastning + lite övriga inkomster

Sist men inte minst, att göra en kalkyl för dagens Sverige när du ska leva på avkastningen innebär att vi ska ta hänsyn till en rad andra faktorer också.

Den som går i tidig pension, som relativt ung, kanske har andra inkomster i form av barnbidrag, föräldrapenning eller extrajobb.

Den som lever på avkastningen lite senare i livet kanske har tjänstepension att ta ut?

Allt det här måste vägas samman och därför blir ofta kalkylerna som ligger till grund för att leva på kapitalet lite mer komplexa än 4%-regeln ger.

Här nedanför kan ni titta på hur vår kalkyl såg ut när vi levde på vårt kapital.

Vanliga frågor

Hur mycket pengar krävs för att man ska kunna leva på avkastningen?

Enligt 4%-regeln så krävs det 300 gånger dina månadsbehov av pengar. Så behöver du 20 000 per månad så behöver du 6 miljoner i sparat kapital (i praktiken något mer – 6,6 miljoner, för att kunna betala kapitalskatten).

Vad är avkastning?

Avkastningen på en investering är ett relativt mått – uttrycks i procent – där vinsten (mätt i kronor och ören) relateras till kostnaden för investeringen. Om du gör en vinst på 4 000 kronor på en investering för 1 miljon så har du en avkastning på 4%.

Vad är bra avkastning på kapital?

För aktier så är riktvärdet mellan 4-6% efter inflation (som ofta antas vara 2%) en sorts norm. Detta är vad breda index avkastar över tid. Mer än så är bra och kommer man över en årlig avkastning på 15% efter inflation så har man en mycket bra avkastning.

När kan man leva på avkastningen?

Standardsvaret, som ges av 4%-regeln, är att du högst sannolikt kan leva på ditt kapital när du sparat samman 300 gånger ditt månadsbehov.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.