11 förslag på passiv inkomst | Komplett guide

Passiv inkomst. Tjäna pengar medan du sover. Skapa din egna pengamaskin, eller varför inte: Sätt en inkomstgenerator i källaren!

Sa någon en passiv kassako? 🐄

Kärt barn har många namn! 💛🖤

Men vad är en passiv inkomst?

Passiv inkomst används för att beskriva inkomster som betalas ut utan att mottagaren gjort något jobb som direkt kan kopplas till själva betalningen. Räntor, aktieutdelningar och royalties, exempelvis för böcker eller musik, är passiva inkomster. Inkomster från företag du äger, men som du inte arbetar i, eller med, likaså.

Passiva Inkomster - Här pratar vi om det som du faktiskt behöver veta för att komma igång med att tjäna passiva inkomster.
Här pratar vi om det du faktiskt behöver veta om du ska börja jobba med egen passiv inkomst.

En passiv inkomst kräver inget aktivt deltagande – i den dagliga driften – från den som tjänar den passiva inkomsten.

Det som ligger till grund för de passiva inkomsterna måste skapas eller sammanställas vid något tillfälle. Det kräver naturligtvis jobb eller investering i någon form. Vissa vill därför göra gällande att (helt) passiva inkomster inte finns, men det är en lek med ord.

De flesta ser inte semesterlönen som en passiv inkomst, även om den kanske passar in på beskrivningen ovan. Det är därför rimligt att lägga någon tidshorisont på hur länge en passiv inkomst ger avkastning efter att vi gjort själva grundjobbet.

Men jag vet inte om det finns någon Svensk standard när det gäller varaktighet att luta sig mot här.

Den perfekta passiva inkomsten har följande tre egenskaper:

 1. Insatsen vi gör, ofta långt innan vi börjar tjäna några pengar, för att skapa vår passiva inkomst ska ha hög sannolikhet för att lyckas.
 2. Avkastningen ska vara stabil över “längre tid”.
 3. Den inkomst vi har från passiva inkomster ska för evigt gå att återinvestera på ett effektivt vis, om vi inte väljer att ta ut inkomsten.

Eftersom vi bor i Sverige så behöver vi också förhålla oss till skatteeffekterna på vår passiva inkomst. Skatten på passiva inkomster skiljer sig nämligen åt. Mer om det senare.

Om du ännu inte har greppat begreppet passiv inkomst så kan du tänka dig att det är en typ av inkomst som gör att du tjänar pengar om du så är död. ⚰️

Passiva inkomster bidrar till försörjning på samma sätt som alla inkomster, men har många fördelar. Det finns också en hel del myter kring begreppet passiv inkomst. Se sammanställningen här nedanför.

Fördelar med passiva inkomster
 • Platsoberoende – Det krävs inte att du är på plats för att inkomsterna ska komma in.
 • Lätt att skapa flera samtidiga inkomstströmmar – parallella inkomstströmmar.
 • Bra passiva inkomster sköter återinvesteringen mer eller mindre automatiskt.
 • Passiva inkomster skapar starkare och friare individer.
 • Det finns metoder som bygger på kapitalinvesteringar och metoder som bygger på eget arbete.
Nackdelar med passiva inkomster
 • Kan kräva massor av arbete innan de ger utdelning vilket gör det svårt att veta om man gör rätt och om man kommer lyckas.
 • Vissa passiva inkomster – inkomster av tjänst som inte kan återinvesteras klokt – beskattas hårt.
 • Mycket tveksam information och mytbildning gör att det kan vara svårt att hitta relevant information som hjälper dig att bygga din passiva inkomst.

Det finns många olika typer av passiva inkomster och det som passar en person är inte säkert att det passar någon annan.

Naturligtvis kan det lätt bli rörigt om vi använder ett begrepp som kan innebära en rad olika och rätt olika saker. Men det finns också möjlighet att se och lära av andra i det genom att olika infallsvinklar kommer lära oss mer om hur vi kan tänka kring passiva inkomster.

Det är just helheten vi ska titta på här och se vad passiva inkomster faktiskt innebär från många olika perspektiv.

Och så ska vi diskutera hur man skaffar sig passiva inkomster på smartaste vis.

Häng med!

Se gärna videon här nedanför så får du en förklaring till varifrån uttrycket passiv inkomst kommer och vad vi kan lära oss av det.

Hur skapar man passiva inkomster – olika infallsvinklar 💰

Tabellen här nedanför visar vilka tre typer av människor som kommer hamna här – tror jag – för att de söker en blogg om passiv inkomst.

Modus operandiInsatsInkomstKommentar
Investeraren 🤑PengarAv kapitalDet krävs mycket kapital för att skapa en passiv inkomst värd namnet.
Internet-entreprenören 💦Tid (Pengar)Av tjänst (kapital)Entreprenören har läst boken 4-hour work week och tänker skapa en passiv verksamhet där allt görs av andra.
Nätverksförsäljning (MLM) 🤪Tid/PengarAv tjänstEn person som anat att det finns möjligheter i att låta andra jobba för sig.

Lämnar alldeles för få vinnare för att vara ett seriöst alternativ.

Investeraren söker på passiv inkomst för att han eller hon vill kunna leva av sitt kapital som ekonomiskt fri. Åtminstone vill personen kunna skapa ett tillskott genom att investera klokt.

Den typiske entreprenören söker nog inte självklart på begreppet passiv inkomst då entreprenörer normalt sett arbetar hårt och ser sin egen arbetsinsats som central. Det finns dock en subkultur bland Internet-entreprenörerna som ser stora möjligheter i att skapa passiva inkomster via Internet. Det är nog de som hamnar här.

Lästips: Läs mer om hur du kan bygga dina pengamaskiner utan kapital här.

Nätverksförsäljning är jag personligen väldigt skeptisk till. Det är i många länder förbjudet och likheten med pyramidspel är påtaglig. Jag kommer hantera/kommentera nätverksförsäljning mycket sparsamt i fortsättningen.

Övriga två – investerarens metod eller Internet-entreprenörens – sätten att skapa passiv inkomst ska vi diskutera desto mer! 👊

11 sätt att skaffa sig passiva inkomster 🛐

Hur skapar man passiv inkomst och finns det egenskaper hos den passiva inkomsten som gör den mer eller mindre intressant?

Titta på tabellen här nedanför så får du en idé om hur du kan skapa passiva inkomster och vad jag tycker är värt att beakta när det kommer till egenskaper hos dem.

MetodSannolikhet att lyckasÅterinvest.Skatte-konsekvensSkalbarhetHävstång
Aktier och räntepapperHögEnkeltInkomst av kapital.StorLåg
Fastigheter – uthyrningHögBeror påBeroende på upplägg.StorHög
Skriva bokMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)Beror påHög
BloggMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)LågHög
Webb-shop eller affiliate site.Mycket lågInte självklarF-skatt (troligt)HögHög
MLMMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)LågLåg – Medium
InfluencerMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)LågMedium
ApputvecklingMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)Beror påHög
Mjukvaru- försäljning SaaSMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)Beror påHög
Kurser på nätetMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)Beror påBeror på
SolcellerHögInte självklarInkomst av kapital. Oskattat under 40 ksek.Beror påLåg

De flesta idéerna i tabellen har du nog redan stött på i någon form. Idag kan du bli översköljd av reklam på Facebook och Youtube om hur du kan skapa kurser och e-böcker för att skapa passiva inkomster.

Här nedanför går jag igenom hur jag tänkt när jag gjort tabellen. Du får också förklaring till begreppen F-skatt med mera.

Sannolikheten för att du lyckas skapa en passiv inkomst 👀

Passiva inkomster är fantastiska när de är på plats och gör det de ska. Men det kan ta rätt mycket tid att komma dit. Om då sannolikheten för att din satsning bär frukt är väldigt låg så är metoden mindre intressant tycker jag, även om den teoretiskt sett är möjlig.

Att investera i en indexfond, räntepapper via Lendify eller Savelend, eller fastigheter känns för mig som relativt säkra kort jämfört med att försöka sälja en kurs på nätet och tror att det ska bli succé.

Vi ska ägna mer tid till att kritisera konceptet passiv inkomst längre ner, men vi kan redan nu säga att den hajp som bygger på att alla kan skaffa sig en passiv inkomst via Internet lämnar en del att önska.

Just sannolikheten för att du ska lyckas (som är låg), arbetsinsatsen som krävs (ofta hög), tillsammans med intjäningspotentialen i det du gör (låg) gör många digitala affärsmöjligheter rätt tveksamma. Fortsätt läsa så ska vi utveckla vidare! 📖

Oftast är det bättre att ta ett extrajobb, skatta pengarna och sätta in överskottet i aktier, än det är att tro att du ska kunna tjäna storkovan genom att skapa en passiv inkomst genom en webbplats.

Men om det var för att läsa mer om möjligheterna att tjäna pengar på nätet så ska du inte ge upp läsningen här. Vi återkommer till frågan längre ner.

Bara för att vara noggrann så gör vi följande not: Det går naturligtvis att göra bort sig fullständigt genom att investera i aktier, men över tid och genom att följa relativt enkla råd så bör du kunna skapa passiva inkomster genom att investera klokt.

Se gärna min recension av SAVR, där hittar du tips på fonder jag gillar just nu.

Att återinvestera sin passiva inkomst 📈

Om du inte tar ut din passiva inkomst – för att du kanske har som mål att bygga upp din passiva inkomst över tid till ett allt större belopp – så är det en klar fördel om den passiva inkomsten kan återinvesteras enkelt.

För aktier och räntepapper går det här att göra löjligt enkelt. Fonder exempelvis återinvesterar din avkastning automatiskt.

Inkomst från e-boksförsäljning är inte lika självklar, för att ta ett exempel från Internet-miljön. Naturligtvis så går det att ta inkomsterna från sin bokförsäljning och skaffa sig en skuggskrivare som skriver en bok till. Men det är inget som går av sig själv.

Skatt på passiv inkomst 📉

Om vi fortsätter diskutera exemplet med e-böcker – eller kurser på nätet – så har vi ett exempel på något som skattemässigt är väldigt missgynnat. Här är några av utgifterna som äter på vår inkomst:

 • 25% moms.
 • Inkomst av tjänst:
  • Sociala avgifter (knappa 30%)
  • Inkomstskatt 30-50%.

Om jag skulle sälja e-böcker, som ett komplement till mitt vanliga jobb, så skulle jag få behålla cirka 25 kronor för varje 100-lapp i försäljning.

Om du jämför det med schablonbeskattningen som gäller för ISK så är det klar fördel för aktieinvesteringar.

Till viss del går det att påverka skatteeffekterna genom att ha ett aktiebolag i stället. För den som inte har några större passiva inkomster så känns det dock lite overkill. Det får bli en egen extrauppgift att se vad det innebär för dig om du gör det.

Även uthyrning av privatbostad och investeringar i solceller har skattemässiga fördelar. Det gör dem intressanta. Utifrån tabellen ovan så kan det vara så att de mest intressanta passiva inkomsterna just nu går att hitta kring det du kan göra med din bostad.

En ständigt återkommande tanke när det gäller att tjäna pengar på Internet handlar om att vi ska göra det vi gillar att göra och skapa en affär kring det. Det gäller naturligtvis också kring tankarna om passiva inkomster.

Lyckas vi skapa inkomster från vår hobby så är det ett naturligt steg att återinvestera inkomsterna i just vår hobby. Det är väldigt fördelaktigt att kunna ta kostnader och inköp inom ramen för en firma.

Här nedanför har du en tabell över de olika skattesystem/regelverk passiva inkomster kan hamna inom.

SkatteformUtgifterInkomsterKommentar
Inkomst av kapitalBetalas med moms. Avdrag enligt rut och rot.Ingen moms. Skatt på överskott.Här agerar du som företagare fast du tekniskt sett är privatperson.
Inkomst av kapital (schablonskatt)Schablonskatt oavsett resultat.Samma som ovan.
Inkomst av närings-verksamhet (F-skatt)Moms får dras av. Kostnader får dras av i sin helhet.Moms, sociala avgifter och löneskatt vid uttag. Avräkning varje år.Här är företaget och du lite mer åtskilda, samtidigt som det fortfarande är ganska enkelt.
AktiebolagSom ovan.Som ovan, men uttag kan ske på flera sätt och pengar kan sparas i företaget. Uttag kan ske via utdelning.Kräver att du binder aktiekapital och är nog något dyrare att driva en enskild firma som beskrivs på raden ovanför.

Det är nog relevant att nämna att det finns något som heter “deklarera för hobbyverksamhet“. Det är nog skattemässigt första steget för den som vill prova att sälja något via nätet.

Du kan själv välja mellan att ha F-skatt eller aktiebolag som driftsform, men du kan inte välja att avstå från att skatta för din passiva inkomst om du säljer exempelvis e-böcker.

Den här bloggen drivs som en näringsverksamhet att jag har F-skattsedel som enskild näringsidkare. Bloggen motiverar inte detta, men då vi redan har enskild firma så gör jag så. Titta gärna på videon här nedanför så får du mer tankar kring skatt och hur du kan skapa effektiva flöden kring dina inkomster.

Skalbarhet och hävstång ⚖️

Med skalbarhet tänker jag på hur enkelt det är att göra mer av samma sak om man nu önskar. Om du har pengar så kan du lätt köpa mer aktier och du kan handla dem i större poster om du vill. Skalbarheten är därför i princip oändlig när det gäller aktieägande för oss vanliga människor.

Däremot är hävstången låg. Med det menar jag att det krävs eget kapital för att finansiera varje enhet som ska skapa passiv inkomst. Om du vill lära dig mer om begreppet hävstång så tycker jag du ska läsa här.

Fastighetsinvesteringar sticker ut då du ofta kan låna en stor del av beloppet som krävs och hävstången blir stor. Då det är inte självklart att det går att hitta intressanta fastigheter att äga så satte jag skalbarheten till “låg” i tabellen ovan.

Verksamheter som är skalbara och inte kräver något (eller väldigt litet) kapital, utan bara vårt tid för att skapa, är naturligtvis väldigt intressanta om vi inte har pengar och vill skapa passiva inkomster. Vi kan dock utgå från att vi inte är ensamma om den insikten.

Sammanfattning – Passiva inkomster översikt 🧭

Vi har tittat på olika infallsvinklar på passiva inkomster och diskuterat ett antal exempel.

Det finns två huvudspår när det gäller att skaffa sig passiva inkomster.

 • Vi investerar och låter andra göra jobbet. Aktieinvesteringar är ett typiskt exempel.
 • Vi investerar i något som vi äger och driver själva men som kan fungera utan vår ständiga närvaro. En webb-plats där vi tjänar pengar på annonser, eller solceller kan vara exempel på det.

Utifrån det vi diskuterat så går det inte att dra alltför stora slutsatser om vad som är bra, smart och realistiskt just för dig.

 • Vi har exempelvis diskuterat möjligheten att lyckas med något vi företar oss. Självklart går det att påverka, dels genom smarta val, hårt arbete, kunskap och rätt förutsättningar.
 • Vi har också lyft fram smarta passiva inkomster, så som solpaneler, som inte självklart har något värde om du inte har en egen bostad eller kapital.

Så det finns ett steg till att ta som handlar om att gå från teori till praktik. Vi ska utveckla det mer här nedanför.

Finns det smarta sätt att skaffa sig passiv inkomst på? 💡

Utifrån vad vi pratat om ovan – och ur ett historiskt perspektiv – så kan vi säga att det finns goda möjligheter att skapa sig passiva inkomster genom att investera sitt kapital klokt, exempelvis i aktiefonder.

Om vi tittar i bilden här nedanför så skulle jag placera aktiefonder högt upp till höger.

Jag har också skrivit in några andra idéer som jag jobbat med eller jobbar med.

Olika exempel på att skaffa passiv inkomst. Bilden beskriver fyra kvadranter som används för att kategorisera de idéer som finns kring passiva inkomster.
Sannolikheten för att lyckas och behovet av kapital är två intressanta parametrar för den som vill skapa passiva inkomster. Här är vår bedömning av hur olika möjligheter passar in utifrån de två parametrarna.

Det här är min uppskattning gjord utifrån mina kompetenser, möjligheter och förmågor. Din uppskattning kan, eller bör till och med, se annorlunda ut.

Om du funderar på att börja agera som investerare så finns det massor av bra litteratur. Jag rekommenderar “Bli rik på aktieutdelning” som en startpunkt för den som vill läsa en bok och sakta lära sig mer. Eller så börjar du på Avanzas fondtorg, där finns mycket bra information.

Om du i stället funderar på att starta någon verksamhet på nätet så handlar det om att skapa ett företag. Vi kommer resonera mer kring det här nedanför, men vi börjar först med en liten marknadsundersökning.

Utgå från ditt egna perspektiv och svara på omröstningen här nedan. Då får du också se vad andra svarat. (Omröstningen är stängd, här visas resultatet).

11 förslag på passiv inkomst | Komplett guide

Mer än 1 000 personer hade läst inlägget när jag stängde omröstningen.

Vad tror du? Är det lätt att tjäna pengar på Internet? Vad indikerar undersökningen ovan?

Jag har exempel då jag lagt affiliatelänkar ut i högra kolumnen på den här bloggen. Reklam för saker som har direkt koppling till det vi pratar om här. Med 100 000-tals visningar hade jag inte en enda intäktskrona.

Men det går att lära sig mer och göra saker och ting annorlunda. Här nedanför har du intäkterna kopplat till ett erbjudande jag körde på bloggen i början på året. Egentligen var inlägget mer framgångsrikt än så här, men en del av bokförsäljningen som gjordes gav 0% i provision.

En tabell som visar inkomster från affiliateförsäljning på nätet. Att annonsera på webb-platser är ett sätt att skapa passiva inkomster.
Inkomst från affiliateprogram.

Exempel på affiliatelänkar hittar ni i det här inlägget, om ni följer en de länk som finns till en bok.

Största inkomstkällan på en blogg som den här är dock annonsering som jag inte alls styr över. Den är i form av bannerannonsering. Den sköts automatiskt och annonserna placeras ut beroende på din historik i din browser och vad som har relevans för innehållet här.

Det här resonemanget leder oss in på nästa område.

Vad är ett rimligt mål om jag vill skapa en passiv inkomst? 🥅

4%-regeln säger att vi historiskt kunnat plocka ut 4% av vår förmögenhet utan att den sjunker samman över tid. Det innebär att 1 000 000 kronor ger 40 000 kronor i passiva inkomster varje år.

Räknar vi vidare så är det 3 333 kronor i månaden.

Ser vi till schablonskatten i ISK så ska vi betala 3 750 kronor i skatt på kapitalet. Kvar per månad har vi då 3 021 kronor i passiv inkomst.

Vi kan ta det som ett riktmärke och skapa ett mål för vår passiva inkomst.

Vi vill kunna skapa 3 021 kronor, efter skatt, i passiv inkomst varje månad. Är det möjligt och vad innebär det?

InvesteringTidKommentar
Spara 1 MSEK6 500 kr/mån10 årKälla: Sparkalkylatorn Delux (inflation och skatt är beaktad 8% årlig avkastning)
Webbplats3000 kronor2 årKräver cirka 50 000 – 60 000 besökare i månaden.
E-bok10 000 kronor1 årKräver en försäljning på 8000 – 10 000 kronor i månaden via egen hemsida (inga mellanhänder). Cirka 50 sålda böcker i månaden, beroende på pris naturligtvis.

Naturligtvis är tabellen ovanför bara en uppskattning, men jag har använt mig av siffror och erfarenheter som jag har själv.

Kloka val och kunskap kring området du väljer som utgångspunkt för dina passiva investeringar spelar naturligtvis en stor roll i hur siffrorna faktiskt blir i slutänden.

Jag tipsar gärna om en bra länk på bloggen Boktugg för dig som är intresserad av att skriva och ge ut en bok.

Hur fort kan man skapa passiva inkomster? ⏩

Som du ser i tabellen ovan så krävs en insats där vi skapar det som ska ge oss vår passiva inkomst. Om vi skapar en webb-plats, eller vill ha det som en viktig del i vår intjäning, så måste den få tid på sig att växa och skaffa sig en viss auktoritet för att den ska fungera.

Då hamnar vi omkring 2-års strecket uppskattar jag.

Det bör gå att göra en del saker parallellt även om vi jobbar halvtid, så under 10 år bör vi kunna skapa 10 stycken webb-platser som ger en passiv inkomst på cirka 30 000 kronor.

Då kommer vi tillbaka till sannolikheten för att lyckas. Som ni ser så kan passiva inkomster från nätet bidra rejält till vår inkomst över tid, men då kan vi ju inte försöka starta verksamhet efter verksamhet och misslyckas!

Nästan passiva inkomster ❓

Att tjäna pengar på passiv inkomst kan vara lättare om vi inte kräver att inkomsten ska vara helt passiv, utan att vi tycker det är ok att fuska lite och jobba lite.

Det finns en mycket känd bok som heter The Four Hour work week av Tim Ferriss som har gjort den här modellen populär. Egentligen handlar boken om en inställning till företagande som är lite annorlunda än den som man kanske tänker på vanligtvis.

Boken är fokuserad på att hitta sätt att driva företag där du inte tar så stor aktiv roll, åtminstone inte efter ett tag.

En alternativ tolkning av budskapet i 4 hour work week är att vi kan göra aktivt arbete om det ligger nära det vi trots allt kommer eller vill göra. Om du älskar att resa så ska du naturligtvis skapa en livsstilsaffär kring det du gör och tjäna pengar helt naturligt medan du lever ditt liv.

Som ni ser i tabellen här ovanför så finns det en rejäl uppsida om vi kan skapa intäkter utan att spara ihop en massa pengar först och lita på aktieavkastningar.

Därför är det här intressant. Men vi måste också ha en viss sannolikhet för att lyckas med vårt företagande annars blir det meningslöst. Frågan är då om det bästa sättet att närma sig företagande är att anta att någon annan ska göra allt?

Eller om vi ska tro att vi är så enastående intressanta att människor vill följa vårt liv utan egentlig nytta av att göra så.

Passiva inkomster – Kritik mot 4 hour work week upplägget 💣

Att starta och driva ett framgångsrikt företag innebär att man nog, på något vis, hanterat några – eller alla – punkter här nedanför. Man har:

 1. Identifierat ett behov/problem.
 2. Löser det behovet/problemet.
 3. Tillför värde i lösningen.
 4. Har skapat någon form av “vallgrav” som gör att du inte lätt kan ersättas av en annan leverantör.

Dessutom arbetar du sannolikt aktivt för att:

 1. Vara bättre än konkurrenterna.
 2. Upprätta och behålla goda kundrelationer.
 3. Leda din verksamhet och dina resurser på bästa vis.

Företag är dessutom något som kräver viss tid och uthållighet. Förhoppningsvis driver du därför en firma som inte bara ger dig pengar utan det du gör gör du för att det finns någon form av ytterligare belöning eller känsla av sammanhang. Det i sin tur ger dig uthållighet och perspektiv i ditt entreprenörsskap. (Läs gärna inlägget om Ikigai så får du mer idéer om vad det innebär).

Punkterna ovan har historiskt varit goda insikter för den som funderar på att starta ett eget bolag. Men det gör inte företagandet speciellt passivt.

Kundnytta eller egen nytta? 🔴

Företag vilar på att de erbjuder kundnytta. Men många vill starta företag för att jobba “med sitt” eller på sina villkor. Själva begreppet “passiv inkomst” bidrar till att förstärka idén om att det går att skapa och driva företag som tjänar pengar åt dig när du sover.

Alternativt dokumenterar du ditt liv när du ligger på en strand. Du ligger ju liksom redan där! 🏖️

Om det trots allt finns lite tråkigt arbete kvar i ditt företag, efter att du format det som du önskar, så bygger tankarna i boken 4 Hour Work Week att du kan lägga ut det arbetet på en virtuell assistent i Indien till en löjligt låg kostnad.

Traditionell syn på företagandePassiva inkomster på nätet
Nytta med företagetErbjuder kundnytta.Erbjuder passiva inkomster. Ägarens villkor och önskningar formar företaget.
Företagarens bidragKunskap, arbete, vilja, kapital och ledningNågon form av samlande punkt.
KonkurrensenMåste mötas genom pris, kvalité, nytta eller nischning. Denna frågeställning måste hela tiden beaktas.Passiva inkomster bygger på ett statiskt scenario där du kan skapa något som har värde över lång tid. Då får inte konkurrensen vara för dynamisk.
Önskan och viljaFöretagaren vill driva företag. Gärna inom ett område som han eller hon känner för.Företagaren vill inte driva bolaget.

4 Hour Work Week lyfter fram idéen om att vi ska kunna skapa företag eller små rörelser som ger oss någon form av nytta utan att det tar all vår tid i anspråk. Det är nog ingen som vänder sig emot det tankesättet.

Frågan är i stället hur man skapar sådana verksamheter med en rimlig chans att faktiskt lyckas. Mycket pekar på att det är genom att starta företag på ett sätt som ligger väldigt nära det traditionella entreprenörskapet och samtidigt nyttja en del möjligheter som nätet ger.

Lästips: Vad betyder passiv inkomst? – Här går vi igenom i detalj vad begreppet passiv inkomst faktiskt beskriver.

Min/vår tolkning och implementation av konceptet passiv inkomst 👍

Vår familj har en viss del av sina inkomsterna från passiva inkomster idag. Det är i form av avkastning på kapital.

Vi arbetat aktivt för att öka vår förmögenhet genom sparande för att hela tiden öka våra passiva inkomster från kapital. Men vi har inget uttalat mål att bli ekonomiskt oberoende inom ett visst tidsspann.

Inte heller har vi några direkta synpunkter på att hur de passiva inkomsterna genereras, vi har därför inte sagt att vi ska leva på våra utdelningar om 10 år, exempelvis.

Våra passiva inkomster bidrar till att göra vår familj mer robust och möjligheterna till att göra roliga saker idag och i morgon ökar.

Jag tjänar idag cirka 25 000 kronor om året, intäkter in i firman, på mitt bloggande. Det är långt ifrån passiva inkomster. Det går sannolikt att öka inkomsten och samtidigt göra inkomsten mer passiv genom att använda smarta idéer från de som skapar passiv inkomst från Internet.

Det är det som är min nästa mission här.

En hel del av de planerade förändringarna för att få det att hända är redan på plats. Namnbyte, ändrat annonsupplägg på bloggen och material som är mer anpassat för sökmotorer är delar i det.

Anpassningen till sökmotorer handlar inte om att ändra bloggens själ eller inriktning. I stället handlar det om att göra att material som jag gör lever längre, sprids mer och har större värde för den som läser här.

Det blir mindre Anders, hans liv och hans tankar och mer kundnytta. Inte utan mig och den jag är.

Om jag nu lyckas förbättra den här bloggens, och mina andra bloggar också för den delen, förmåga att skapa intäkter så måste jag hitta ett bra sätt att återinvestera intäkterna på ett klokt vis så att verksamheten här växer.

Då jag tror att jag kommer kunna ha mer intäkter i år än tidigare, det vill säga mer än 25 000 kronor, så öppnas möjligheter för att göra lite kring bloggen och de ämnen vi pratar om här. Jag vill inte lova för mycket, men jag tittar på två delar:

 • Förbättrade arbetsflöden för att göra det enklare att producera bra material.
 • Externa resurser som kan bidra till att höja kvalitén på det jag gör.

Jag strävar på så vis inte mot att göra bloggen till en passiv inkomstkälla. Jag försöker i stället höja utdelningen på den insats jag gör till nytta för alla.

Jag anser att det faktiskt ligger i linje med tankarna kring passiv inkomst om man inte hårddrar den så att man strävar efter att skapa helt passiv inkomst.

Vad ska du ha din passiva inkomst till? 🏳️

Då har jag nog berättat allt jag kan om passiva inkomster. Du får gärna berätta vad du tycker och tänker kring passiva inkomster.

 • Vad ska du ha dem till. Ska du leva på passiv inkomst?
 • Hur återinvesterar du avkastningen?
 • Jobbar du med någon form av digitalt entreprenörsskap? Försöker du tjäna pengar på Internet? Vad fungerar för dig?

Är jag rätt man att skriva om passiva inkomster och digitalt entreprenörsskap ☝️

Ja jag tycker det.

Jag har sysslat med aggressivt sparande och investeringar sedan 2013 fram till idag. Under den tiden har jag skrivit en bok om att leva på sitt kapital och skrivit nästan 1000 blogginlägg kring ämnet ekonomisk frihet.

Jag driver också två bloggar som varje dag tillsammans har kring 1000 sidvisningar i snitt (på månadsbasis mellan 30 000 – 50 000 visningar). Jag tjänar pengar på mitt bloggande, under 2018 blev det cirka 25 000 kronor.

Som en del i mitt bloggande så har jag prövat att:

 • Finansierat podden Onkel Toms stugas start genom Kick-starter.
 • Drivit podd en podd med cirka 30 avsnitt.
 • Patreon – en tjänst som gör det möjligt att ta betalt av lyssnare och läsare. Användes främst för att finansiera arbetet kring podden Onkel Toms stuga.
 • Sälja digitala produkter – E-bok och ljudmaterial.
 • Ge bort e-böcker för att öka antalet följare och bygga “auktoritet”.
 • Driva två bloggar i två olika genres.
 • Skriva faktaorienterade blogginlägg.
 • Beskriva mitt liv och min livsstil på en blogg och i video.
 • E-tiggning, dvs be om ekonomiskt stöd för det jag gör via Swish.
 • Coachning.

Antal följare för den här bloggen ser idag (2020-02-22) ut som följer:

Jag har också ordnat träffar inom den här bloggens intresseområde.

Och tro mig, jag har funderat massor på om det går att kombinera det jag tycker om att göra – blogga, skriva och berätta – med mitt intresseområde för privatekonomi och ekonomisk frihet.

Att utvecklas som människa genom att pröva nya saker är något av bloggandets viktigaste delar.

Just nu gör jag inte så mycket aktivt, mer än skriver här på bloggen, och för det har jag valt att använda Adsense-annonser för att tjäna pengar på bloggandet. Inte så mycket för pengarna, för det blir inte många kronor, utan för att det är intressant att förstå hur det fungerar att tjäna pengar på en blogg.

Passiva inkomster på nätet – Hatat och älskat ☯️

Jag har också debatterat det här med digitalt entreprenörsskap till oändlighet känns det som. Ur flera perspektiv.

Dels finns det gruppen som anser att allt ska vara gratis på Internet. Det inkluderar att böcker ska spridas gratis och att personer ska scanna in tidningsartiklar och distribuera fritt.

Sedan finns det en annan gruppering som säger att det är lätt att tjäna pengar på nätet. Med noll insats i tid och arbete ska de tjäna 5 000 kronor i månaden på sin podd. Här hittar du också personer som ska sälja böcker i konkurrens med Adlibris, Bokus och Amazon via sin webb-sida. Naturligtvis ska försäljningen ske helt passivt.

Så ja, jag tycker att jag har något att bidra med när vi diskuterar passiva inkomster, leva av kapital och digitalt entreprenörsskap.

Varför finns det ett stort intresse för passiva inkomster just nu? 🤑

De senaste 20-30 åren har gett oss “vanliga” människor möjligheter som inte alls fanns tidigare. Digitaliseringen har gjort det möjligt att:

 • Handla aktier och fonder enkelt och billigt.
 • Låna ut pengar mellan privatpersoner (P2P).
 • Vara med och finansiera verksamhet genom direktutlåning.

Tillgången till finansrelaterad information har också ökat enormt. Se exempelvis min sammanställning av svenska ekonomipoddar.

Så möjligheterna att skapa passiva inkomster och agera som investerare har ökat kraftigt. 1️⃣

Möjligheterna för den svenska medel- och överklassen att påverka sina liv och avsätta tid och pengar för att utforska och skapa andra möjligheter har också ökat genom att reallönerna ökat. 2️⃣

Se bilden här nedanför så får du en känsla för vad som hänt sedan 1960 kring våra reallöner.

11 förslag på passiv inkomst | Komplett guide
Reallönen har ökat sedan 1960. Källa ekonomifaka.se

Jag tycker också vi sett ett ökat intresse för hur vi kan tänka och agera klokt privatekonomiskt. Detta för att ha privatekonomin som en grund snarare än en belastning.

Allt fler verkar inse att det faktiskt går att ge sig själv lite medvind och nedförsbacke i privatekonomin. 3️⃣

Ja, rätt många sätter målet högre än så och satsar på en hög grad av ekonomiskt oberoende.

Den här bilden beskriver Rich Dad Poor Dads syn på olika inställningar till privatekonomi. Bilden säger att fattiga människor spenderar sina pengar på meningslösa ting. Rika människor spenderar pengarna på sådant som kostar pengar. Investerare, och de som blir rika, investerar i det som ger ny inkomst. Passiva inkomster är ett mycket bra exempel på en sådan investering.
Bilden kommer från Rich Dad Poor Dad och beskriver olika människors synsätt på pengar.

Läs gärna boken Rich Dad Poor Dad av Robert Kiyosaki. Även om boken har funnits länge så är det en bibel för den som vill ställa om sitt synsätt på privatekonomin och gå från löneslav och konsument till investerare.

Som om allt ovan inte vore nog. Hela digitaliseringen och Internetrevolutionen har öppnat för nya typer av och sätt att driva företag. 4️⃣ Se gärna hur grundarna av siten “barahandtag.se” arbetar och tänker. Titta gärna på lönsamheten också.

Fyra punkter som just nu sammanfaller i något som nästan kan kallas för en perfekt storm. Begreppet passiv inkomst blir då väldigt intressant för många.

Vanliga frågor ⁉️

Hur skapar jag en passiv inkomst?

Genom att hitta ett område där du kan investera tid, energi och/eller pengar vid ett tillfälle och sedan dra nytta av det under lång tid. Aktieinvesteringar är ett av de bästa och enklaste exemplen på att skaffa passiv inkomst.

Vad finns det för exempel på passiva inkomster?

Avkastning från aktiefonder, uthyrning av rum i bostaden och ålderspension är exempel på passiva inkomster.

Hur kan jag tjäna 10 000 kronor i månaden före skatt på passiva inkomster?

Passiv inkomst betalas sällan ut som ren lön utan du måste inkludera moms, skatt och sociala avgifter i beräkningen. Om du säljer exempelvis e-böcker på din egna webb-plats så måste du fakturera cirka 15 000 kronor per månad för att kunna ta ut en lön på 10 000. Efter löneskatt får du då ut cirka 7 000 kronor. För att få ut motsvarande belopp efter skatt så krävs en aktieinvestering på cirka 2 MSEK.

Finns det verkligen passiva inkomster?

Ja, aktie- och ränteinvesteringar är bra exempel.

Vad är det för skatt på passiva inkomster?

Det beror på. I Sverige har vi två olika typer av skatteupplägg: Inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Inkomst av kapital är som regel mycket förmånligare skattemässigt. Aktieinvesteringar är ett exempel på en passiv inkomst som beskattas som inkomst av kapital.

Är uthyrning av fastigheter en form av passiv inkomst?

Det beror på upplägget? Om du köper alla tjänster som krävs för att hantera verksamheten så är det en form av passiv inkomst.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.