11 förslag på passiv inkomst | Komplett kom igång guide

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Adlibris och Bookbeat

Passiv inkomst. Tjäna pengar medan du sover. Skapa din egna pengamaskin, eller varför inte: Sätt en inkomstgenerator i källaren!

Sa någon en passiv kassako? 🐄

Kärt barn har många namn! 💛🖤

Men vad är en passiv inkomst?

Vad är passiv inkomst?

Passiva inkomster är inkomster som inte direkt går att koppla till ett arbete du genomfört. Istället tjänar du pengar genom att du investerat tid och/eller pengar i något som blivit en inkomstkälla. Ränta, aktieutdelning, hyra eller royalties för böcker är exempel på passiva inkomster. Det är också inkomster från företag som du äger men inte aktivt arbetar i.

Passiv inkomst är också temat för detta inlägg!

Inlägget består av 4 huvuddelar eller kapitel.

 • Del 1. Introduktion – Här tittar vi konceptet passiv inkomst.
 • Del 2: Olika egenskaper hos passiva inkomster – 11 exempel och analys av dem
 • Del 3: Hur du hittar och väljer lämpliga passiva inkomstkällor
 • Del 4: Så jobbar du strukturerat med att skapa passiva inkomster

Del 1 och 2 är väldigt allmänna och hanterar passiv inkomst generellt.

Del 3 och 4 riktar mer in sig på hur vi kan använda tid och eget arbete, till skillnad från kapital, för att skapa passiva inkomster.

Sedan rundar vi dessutom av med lite gott och blandat som inte fått plats i tidigare text.

Innehåll


DEL 1

Passiva Inkomster - Här pratar vi om det som du faktiskt behöver veta för att komma igång med att tjäna passiva inkomster.
Här pratar vi om det du faktiskt behöver veta om du ska börja jobba med att tjäna egen passiv inkomst.

Hur tjänar man passiv inkomst? 💰

Att tjäna pengar passivt innebär alltså inget aktivt deltagande – i den dagliga verksamheten – för att vi ska tjäna pengar här och nu.

Vanligtvis är det alltså inte lön och arbete som ligger till grund för de passiva inkomsterna, utan avkastning på tillgångar.

Dessa tillgångar måste skapas eller sammanställas vid något tillfälle. Eftersom vi lägger ner rätt mycket arbete då så säger vissa istället att vi jobbar nu men har en senarelagd inkomst.

Det kräver naturligtvis att vi gör något jobb eller att vi på något sätt investerar i något som blir en tillgång.

Vissa vill därför göra gällande att det inte finns (helt) passiva inkomster, men det är en lek med ord.

Att få inkomster, då inte i form av lön, som utgår från en tillgång har sin plats och kan på sikt vara en viktig del av en persons totala inkomst.

Vill du fördjupa dig ytterligare kring hur passiva inkomster fungerar och hur vi ser på passiva inkomster här på bloggen så rekommenderar jag inlägget: Vad betyder passiv inkomst?

För- och nackdelar med passiv inkomst

Passiva inkomster bidrar till försörjningen på samma sätt som alla inkomster, det är ett sätt att tjäna extra pengar, men har många fördelar som vanligt lönearbete inte självklart har.

Men allt är inte guld och gröna skogar, det kan vara svårt att skapa passiva inkomster och de tillgångar vi investerar i kan i sig vara förknippade med risker, som kanske gör att vi blir av med kapital och inkomst om något ogynnsamt sker.

Se sammanställningen här nedanför där vi tittar på för- respektive nackdelar med passiva inkomster.

Fördelar med passiva inkomster
 • Platsoberoende – Det krävs inte att du är på en speciell plats för att inkomsterna ska komma in.
 • Lätt att skapa flera samtidiga/parallella inkomstströmmar.
 • Passiv inkomst kommer till dig även om du är sjuk eller av andra skäl inte kan jobba.
 • Bra passiva inkomster sköter återinvesteringen av avkastningen mer eller mindre automatiskt vilket leder till ränta-på-ränta effekt.
 • Passiva inkomster skapar starkare och friare individer.
 • Passiva inkomster kan skapas genom kapitalinvesteringar eller eget arbete.
Nackdelar med passiva inkomster
 • Kan kräva massor av arbete innan de ger utdelning, vilket gör det svårt att veta om man gör rätt och om man kommer lyckas.
 • Vissa passiva inkomster – de som räknas som inkomst av tjänst och som inte enkelt kan återinvesteras – beskattas hårt.
 • Mycket tveksam information och mytbildning finns kring konceptet vilket gör att det kan vara svårt att hitta relevant information som hjälper dig att bygga din passiva inkomst.

Föredrar du att ta del av information via video så hittar du en introduktion till konceptet passiv inkomst här nedanför.

Tidsaspekter när vi pratar passiv inkomst

De flesta ser inte semesterlönen som en passiv inkomst, även om den kanske passar in på beskrivningen ovan.

Det är därför rimligt att lägga någon tidshorisont på hur länge en passiv inkomst ger avkastning efter att vi gjort själva grundjobbet.

Då det saknas Svensk Standard inom området så är vi fria att sätta reglerna själva, men det här tycker jag verkar rimligt att kräva av en investering som ska fungera som passiv inkomstkälla:

 1. Arbetet eller investeringen vi gör, den sker ofta långt innan vi börjar tjäna några pengar, i syfte att skapa vår passiva inkomst ska en hög sannolikhet för att lyckas.
 2. Avkastningen ska, när den väl kommer igång, vara stabil över ”längre tid”.

Vad är då längre tid?

För aktier så pratar vi ofta om att vi ska kunna leva 10-tals år, kanske till och med livslångt, på vårt kapital.

Andra typer av passiva inkomster, som bloggar som vi kommer prata om en hel del i det här inlägget, kanske har en livslängd på ett par år.

Vissa kan tycka att det är lite lite, men det visar sig att det går att bygga system och koncept som skapar relevant passiv inkomst även med inkomstkällor som endast lever ett par år.

Om du läser vidare så får du veta mer!

Hur skapar man passiva inkomster – olika infallsvinklar 💰

Tabellen här nedanför visar på tre helt olika sätt att bygga passiva inkomster.

Vissa vill använda sitt kapital och söker investeringsformer som resulterar i passiva inkomster.

Det är rimligt att kalla de som bygger sin passiva inkomst på det sättet för investerare.

Andra vill använda sin tid och sin förmåga för att bygga tillgångar, som sedan gör att de kan tjäna passiv inkomst.

Vi kallar dem Entreprenörer i tabellen här nedanför.

Tredje metoden bygger också på att vi investerar tid och pengar, men istället för att skapa tillgångar så bygger man en organisation runt sig.

En organisation som sedan fortsätter växa och ger allt mer passiv inkomst över tid.

De ägnar sig vanligtvis åt något som kallas Nätverksförsäljning.

Modus operandiInsatsKommentar
Investeraren 🤑PengarKlassiskt och beprövad metod, men det krävs mycket kapital för att skapa en passiv inkomst värd namnet.
Entreprenören 💦Tid/Eget arbete (Lite pengar)Entreprenören jobbar med att skapa vissa typer av tillgångar som sedan ger passiva inkomster.
Nätverksförsäljaren (MLM) 🤪Tid och pengarBygger på att man aktivt bygger en organisation som säljer något samtidigt som varje person aktivt arbetar för att rekrytera fler säljare.
Olika principer som kan användas för att skapa passiva inkomster.

Att en investerare utgår från sitt kapital för att bygga sin investeringsportfölj är inget märkligt.

Men att en entreprenör skulle fundera i termer av passiv inkomst, som vi är inne på i tabellen, är däremot inte lika självklart.

Entreprenörer jobbar vanligtvis hårt och bygger ofta upp företaget kring sig.

Så ska vi få ihop det här så pratar vi sannolikt inte om helt traditionella entreprenörer.

Entreprenörer som fokuserar på passiv inkomst jobbar aktivt, genom eget arbete, med att skapa tillgångar som sedan ger ekonomisk avkastning, utan att vi behöver göra något aktivt jobb.

Det jag gör här på bloggen är ett exempel på det.

Sist men inte minst i listan: Nätverksförsäljning!

Här skapar du passiva inkomster genom att du får provision från den försäljning som andra säljare, som är i ditt nätverk, gör.

Allra helst vill du dessutom att dina säljare ska rekrytera nya säljare som du också får provision från.

Det här är något jag personligen är väldigt skeptisk till.

Det är i många länder förbjudet och likheten med pyramidspel är påtaglig.

Jag kommer därför hantera/kommentera nätverksförsäljning mycket sparsamt i fortsättningen.

Övriga två metoder – Investerarens metod eller Entreprenörens – ska vi diskutera desto mer! 👊

Lästips: Läs mer om hur du kan bygga dina pengamaskiner genom arbete och inte genom att investera kapital här.

Vad är ett rimligt mål om jag vill skapa en passiv inkomst? 🥅

4%-regeln säger att vi historiskt kunnat plocka ut 4% av vår förmögenhet utan att den sjunker samman över tid.

Det innebär att 1 000 000 kronor ger 40 000 kronor i passiva inkomster varje år.

Räknar vi vidare så är det 3 333 kronor i månaden.

Ser vi till schablonskatten i ISK så ska vi då betala 3 750 kronor i skatt på kapitalet under året.

Kvar per månad har vi då 3 021 kronor i passiv inkomst.

Vi kan ta de 3 000 kronorna i månaden som ett riktmärke och låta det bli vårt mål när det gäller våra passiva inkomstkällor.

Tabellen här nedanför listar några möjliga sätt att skaffa sig passiva inkomster på 3000 kronor varje månad.

InvesteringTidKommentar
Spara 1 MSEK6 500 kr/mån10 årKälla: Sparkalkylatorn Delux (inflation och skatt är beaktad 8% årlig avkastning)
Webbplats3000 kronor2 årKräver cirka 30 000 – 50 000 besökare i månaden.
E-bok10 000 kronor1 årKräver en försäljning på 8000 – 10 000 kronor i månaden via egen hemsida (inga mellanhänder). Cirka 50 sålda böcker i månaden, beroende på pris naturligtvis.
Tre olika sätt att tjäna 3 000 kronor i månaden via passiva inkomster. Kolumnen tid anger hur lång tid det tar att nå inkomstmålet.

Naturligtvis är tabellen ovanför bara en uppskattning, men jag har använt mig av siffror och erfarenheter från mina egna äventyr inom området.

Om du vill bygga dina passiva inkomster genom arbete så kan du till viss del påverka sannolikheten för att lyckas, och mängden pengar du tjänar, genom kunskap och kloka val.

Investeringar i exempelvis fonder kräver betydligt mindre skicklighet och därför är det lättare att förutspå det framtida resultatet.

Lästips: Vad krävs för att man ska tjäna 10 000 kronor i månaden i passiv inkomst? – Här tittar vi mer på hur vi kan använda eget arbete för att snabbt skapa passiva inkomstströmmar.

Hur fort kan man skapa relevanta passiva inkomster? ⏩

Att gå vägen via jobb, sparande och investeringar tar längst tid av de metoder vi lyft fram i tabellen ovan.

Skälet är naturligtvis att vi skattar bort mycket av vårt arbete vi stoppar in, samtidigt som tillgångarna vi investerar i ger ganska låg avkastning i jämförelse med andra tillgångar.

Att själv skapa en tillgångar genom eget arbete, utan att staten tar en stor del av arbetstiden i form av skatt, kan vara ett snabbare sätt att skapa passiva inkomster på.

Det ser vi i exemplet med webbplatser ovan.

Nu skriver jag webb-platser och e-bok här ovanför, för det passar min verklighet, men att bygga om för att möjliggöra uthyrning av delar av en villa fungerar på samma sätt.

Du jobbar en period för att skapa en tillgång som du sedan tjänar pengar på.

Att använda sin fria tid för att skapa en passiv inkomst är, om vi gör det rätt, därför rejält intressant.

Men då är vi inne på området entreprenörsskap och där finns det alltid en risk att misslyckas.

En risk som kan påverkas av hur du närmar dig din affärsidé.

Mer om det senare!

Lästips: Investera i webbplatser och bloggar – Lite annorlunda sätt att skapa passiva inkomster.


DEL 2

11 exempel på passiva inkomster med olika egenskaper som gör dom mer eller mindre intressanta
Låt oss titta på olika typer av passiva inkomster och vad som gör dem mer eller mindre intressanta

11 sätt att skaffa sig passiva inkomster 🛐

Hur skapar man passiv inkomst och finns det egenskaper hos den passiva inkomsten som gör den mer eller mindre intressant?

Titta på tabellen här nedanför så får du en idé om hur du kan skapa passiva inkomster och vad jag tycker är värt att beakta när det kommer till egenskaper hos dem.

MetodSannolikhet att lyckasÅterinvest.Skatte-konsekvensSkalbarhetHävstång
Aktier och räntepapperHögEnkeltInkomst av kapital.StorLåg
Fastigheter – uthyrningHögBeror påBeroende på upplägg.StorHög
Skriva bokMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)Beror påHög
BloggLågInte självklarF-skatt (troligt)MellanHög
Webb-shop eller affiliate site.Mycket lågInte självklarF-skatt (troligt)HögHög
MLMMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)LågLåg – Medium
InfluencerMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)LågMedium
ApputvecklingMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)Beror påHög
Mjukvaru- försäljning SaaSMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)Beror påHög
Kurser på nätetMycket lågInte självklarF-skatt (troligt)Beror påBeror på
SolcellerHögInte självklarInkomst av kapital. Oskattat under 40 ksek.Beror påLåg
Här är 11 förslag på passiva inkomster och olika viktiga aspekter kring varje inkomstkälla.

De finns fler sätt att skapa passiva inkomster på, men det här är en samling exempel som fångar det som vi måste tänka på när vi utvärderar olika sätt att skapa passiv inkomst.

Nu tittar vi på respektive del i tabellen.

Sannolikheten för att du lyckas skapa en passiv inkomst 👀

Passiva inkomster är fantastiska när de är på plats och gör det de ska.

Men det kan ta lång tid innan vi kommit dit vi önskar.

Om då sannolikheten för att vår satsning faktiskt bär frukt, är väldigt låg, så är metoden mindre intressant när det kommer till att skapa passiv inkomst.

Varför?

Jo vi pratar om att det typiskt kan ta någonstans mellan 6 månader till 2 år att helt jobba fram något från idé till faktiska inkomster.

Om vi då misslyckas fem gånger på raken så har vi jobbat hårt i tio år utan något resultat.

Det funkar inte!

Då är det sannolikt betydligt bättre att jobba extra, och spara 6 500 kronor i månaden i 10 år, för att säkra sina 3000 kronor i månaden i passiv inkomst.

Konkret: Att investera i en indexfond eller P2P-lån via Lendify eller Savelend känns för mig som ett relativt säkert kort när det gäller att skapa en passiv inkomst.

Mytbildningen om alla möjligheter att tjäna pengar ⏰

Du har säkert sätt lockropen på sociala medier.

Nu kan du också tjäna massor av pengar på passiva inkomster.

Gör en kurs eller bli Youtuber!

Vi är betydligt mer nyktra och tråkiga här och ber dig som tänker omsätta ord till handling efter du läst här att tänka igenom vad du lägger din tid på.

Det är viktigt att du säkerställer att du inte bara slösar tid genom att hoppa från en kul idé till en annan.

Och vi kan redan nu säga: Det finns metoder att minska risken för att vi kastar bort vår tid när vi bygger passiva inkomster – på nätet eller annars – och vi återkommer till dom lite längre ner.

Så ge inte upp! Läs vidare! 😀

Bara för att vara noggrann så gör vi följande not: Det går naturligtvis att göra bort sig fullständigt genom att investera i aktier, men över tid och genom att följa relativt enkla råd så bör du kunna skapa passiva inkomster genom att investera klokt.

Lästips: Vilken är den bästa formen av passiv inkomst? – Vi har en vinnare!

Att återinvestera sin passiva inkomst 📈

Om du inte tar ut din passiva inkomst i form av lön – för att du kanske har som mål att bygga upp din passiva inkomst över tid till ett allt större belopp – så är det en klar fördel om den passiva inkomsten kan återinvesteras enkelt.

När återinvesteringen fungerar väl så skapas ränta på ränta effekt som hjälper oss att bygga upp våra passiva inkomster snabbare.

För aktier och räntepapper går det här att göra löjligt enkelt.

Fonder exempelvis återinvesterar din avkastning automatiskt.

Inkomst från e-boksförsäljning är inte lika självklart att vi kan återinvestera på ett enkelt vis, för att ta ett exempel från Internet-miljön.

Naturligtvis så går det att ta inkomsterna från sin bokförsäljning och skaffa sig en skuggskrivare som skriver en bok till, och på så vis bygga sin portfölj starkare.

Men det är inget som går av sig själv på samma sätt som aktiefondens återinvestering.

Skatt på passiv inkomst 📉

Inledningsvis när du börjar jobba med dina passiva inkomster, och du börjar tjäna extra pengar, så spelar skatteaspekterna väldigt liten roll.

Men så fort du börjar få ihop ett par tusen i månaden så måste du fundera på skatteaspekterna samtidig som det öppnas en hel del möjligheter.

Här nedanför har du en tabell över de olika skattesystem/regelverk passiva inkomster kan hamna inom.

SkatteformUtgifterInkomsterKommentar
Inkomst av kapitalBetalas med moms. Avdrag enligt rut och rot.Ingen moms. Skatt på överskott.Här agerar du som företagare fast du tekniskt sett är privatperson.
Inkomst av kapital (schablonskatt)Schablonskatt oavsett resultat.Gäller ISK och KF.
Inkomst av närings-verksamhet (F-skatt)Moms får dras av. Kostnader får dras av i sin helhet. Moms, sociala avgifter och löneskatt vid uttag av lön. Avräkning varje år.Här är företaget och du lite mer åtskilda, samtidigt som företagandet fortfarande är ganska enkelt.
AktiebolagSom ovan.Som ovan, men uttag kan ske på flera sätt och pengar kan sparas i företaget. Uttag kan ske via utdelning.Kräver att du binder aktiekapital och är nog något dyrare att driva AB en enskild firma, som beskrivs på raden ovanför.
Skatteaspekter på passiv inkomst.

Skatteform beskriver hur du, eller skattemyndigheten – det beror lite på om ni är överens eller inte – väljer att se på din verksamhet.

Skatteformen bestämmer ramverket för hur skatt hanteras i samband med inköp, utbetalning av lön/inkomster och kostnader.

Du kan själv välja mellan att ha F-skatt eller aktiebolag som driftsform (om du uppfyller regelverken), men du kan inte välja att avstå från att skatta för din passiva inkomst.

Den här bloggen drivs som en näringsverksamhet att jag har F-skattsedel som enskild näringsidkare.

Bloggen i sig motiverar inte detta i dagsläget, men då jag redan har enskild firma så gör jag så.

Titta gärna på videon här nedanför så får du mer tankar kring skatt och hur du kan skapa effektiva flöden kring dina inkomster.

Det är nog också relevant att nämna att det finns något som heter ”deklarera för hobbyverksamhet” för dig som är i en tidig fas av ditt .

Passiv inkomst kan bli inkomst av tjänst

Om vi fortsätter diskutera exemplet med e-böcker så har vi ett exempel på något som skattemässigt är väldigt missgynnat.

Här är några av skatterna och avgifterna som tar av vår förtjänst:

 • 25% moms.
 • De pengar vi tjänar ska skattas som inkomst av tjänst:
  • Sociala avgifter (knappa 30%)
  • Inkomstskatt 30-50%.

Om jag skulle sälja e-böcker, som ett komplement till mitt vanliga jobb, så skulle jag få behålla cirka 25 kronor för varje 100-lapp i försäljning.

Om du jämför det med schablonbeskattningen som gäller för ISK så är det klar fördel för aktieinvesteringar.

Det här pekar också på att vi måste fundera kring skatteaspekterna när vi funderar på hur vi ska tjäna passiva inkomster.

Till viss del går det att påverka skatteeffekterna vid exempelvis e-boksförsäljning genom att ha ett aktiebolag i stället.

För den som inte har några större passiva inkomster så känns det dock lite overkill och kostnaderna för redovisning och bokslut kan snabbt bli större än inkomsterna.

Skattemässigt gynnade passiva inkomster 🌟

På andra sidan skatteproblematiken har vi uthyrning av privatbostad och investeringar i solceller.

De är exempel på skattemässigt gynnade investeringar.

Det gör dem väldigt intressanta.

Av det vi tittat på i tabellen ovan så kan det vara så att de mest intressanta passiva inkomsterna just nu går att hitta kring det du kan göra med din bostad.

Överkurs kring skatteeffekter – Smarta inköp 🛒

En ständigt återkommande tanke när det gäller att tjäna pengar på Internet handlar om att vi ska göra det vi gillar att göra och skapa en affär kring det.

Det gäller naturligtvis också kring tankarna om passiva inkomster.

Lyckas vi skapa inkomster från vår hobby så är det ett naturligt steg att återinvestera inkomsterna i just vår hobby.

Det kan vara så att du måste köpa programvara, datorer, kameror eller andra typer av verktyg för att du ska kunna utföra din hobby.

Det är då i de flesta fall väldigt fördelaktigt att kunna ta kostnader och inköp inom ramen för en firma där du kan lyfta momsen exempelvis.

Skalbarhet och hävstång ⚖️

Vi har pratat så mycket att du kanske glömt tabellen med 11 exempel på passiv inkomst.

Men vi har två kolumner kvar att diskutera.

Med skalbarhet tänker jag på hur enkelt det är att göra mer av samma sak om man nu önskar.

Om du har pengar så kan du lätt köpa mer aktier och du kan handla dem i större poster om du vill.

Skalbarheten är därför i princip oändlig när det gäller aktieägande för oss vanliga människor.

Däremot är hävstången låg.

Med det menar jag att det krävs eget kapital för att finansiera varje enhet som ska skapa passiv inkomst.

Fastighetsinvesteringar sticker ut här då du ofta kan låna en stor del av beloppet som krävs och hävstången blir stor.

Då det är inte självklart att det går att hitta intressanta fastigheter att äga så satte jag istället skalbarheten till ”låg” i tabellen ovan.

Verksamheter som är skalbara och inte kräver något (eller väldigt litet) kapital, utan enbart bygger på att vi investerar vår tid för att skapa inkomstkällan, är naturligtvis väldigt intressanta om vi inte har pengar.

Vi kan dock utgå från att vi inte är ensamma om den insikten.

Vi delar den med massor av Internet-entreprenörer exempelvis!

Sammanfattning – Passiva inkomster :: Exempel 🧭

Vi har tittat på olika infallsvinklar på passiva inkomster och diskuterat ett antal exempel.

Det finns två huvudspår när det gäller att skaffa sig passiva inkomster och tjäna extra.

 • Vi investerar i tillgångar som inte kräver vårt arbete genom att vi använder kapital. Aktieinvesteringar är ett typiskt exempel och de kan göras helt passiva.
 • Vi investerar i något som vi äger och driver själva men som kan fungera utan vår ständiga närvaro. En webb-plats där vi tjänar pengar på annonser, eller solceller på vårt hus kan vara exempel på det.

Utifrån det vi diskuterat så går det inte att dra alltför stora slutsatser om vad som är bra, smart och realistiskt just för dig.

 • Vi har exempelvis diskuterat möjligheten att lyckas med att skapa passiva inkomster. Sannolikheten att lyckas med något går att påverka, dels genom smarta val, hårt arbete, kunskap och rätt förutsättningar.
 • Vi har också lyft fram smarta passiva inkomster, så som solpaneler, som inte självklart har något värde om du inte har en egen bostad eller kapital.

Så det finns ett steg till att ta som handlar om att gå från teori till praktik här.

Vi ska utveckla det mer här nedanför.

När vi blir allt mer specifika så kommer vi också knyta resonemanget till den typ av passiv inkomst som intresserar mig mest, nämligen den som bygger på att vi tjänar pengar på att blogga.

Lästips: Vad betyder passiv inkomst? – Här går vi igenom i detalj vad begreppet passiv inkomst faktiskt beskriver.


DEL 3

Hur ska vi komma igång med att bygga passiva inkomster?

Del 3: Finns det smarta sätt att skaffa sig passiv inkomst på? 💡

Utifrån vad vi pratat om ovan – och ur ett historiskt perspektiv – så kan vi säga att det finns goda möjligheter att skapa sig passiva inkomster genom att investera sitt kapital klokt, exempelvis i aktiefonder.

Om vi tittar i bilden här nedanför så skulle jag placera aktiefonder högt upp till höger.

Jag har också skrivit in några andra idéer till passiva inkomster, som jag jobbat med eller jobbar med, i bilden.

Olika exempel på att skaffa passiv inkomst. Bilden beskriver fyra kvadranter som används för att kategorisera de idéer som finns kring passiva inkomster.
Sannolikheten för att lyckas och behovet av kapital är två intressanta parametrar för den som vill skapa passiva inkomster. Här är vår bedömning av hur olika möjligheter passar in utifrån de två parametrarna.

Bilden beskriver min situation och bygger på uppskattningar gjorda utifrån mina kompetenser, möjligheter och förmågor.

Din uppskattning kan, eller bör till och med, se annorlunda ut men den måste vila på någon form av realism.

Kanske har jag varit lite orättvis mot aktieinvesteringar men då vi har en hel del pengar investerade i just aktier och aktiefonder så söker jag idag alternativ till de investeringarna.

Då är jag är ute efter är att hitta områden där jag har hygglig sannolikhet att få utdelning på en investering i form av tid eller pengar och som ni ser så har jag delat ytan i två områden.

Ett intressant område och ett mindre intressant.

Då finns det två typer av passiva inkomstkällor som är intressanta att utforska för mig idag:

 • Solceller.
 • Blogga och skapa intäkter via annonser på bloggen.

Solceller handlar främst om en investering, även om jag kanske kan göra visst arbete själv.

Vad är det i dessa val som gör att de passar för mig? ❤️‍🔥

Det enkla svaret är att jag gillar att blogga och jag har genom åren lärt mig massor kring så väl skrivande som teknik och ”tjäna pengar aspekten”.

Vi tittar alltså på något som jag:

 1. Kan mycket om.
 2. Tycker är kul.
 3. Vet – eller åtminstone har en idé kring – hur jag ska arbeta med för att tjäna pengar.

Kapitalbehovet är dessutom väldigt litet när vi det gäller att komma igång med en blogg.

Solceller å andra sidan är inget jag brinner för, men jag är intresserad av att göra mig oberoende av samhället och staten.

Jag har också en gård som ger stora möjligheter till en relevant solcellsanläggning som kan drivas utan någon insats från mig alls.

Jämför man solceller på gården med att hyra ut delar av bostaden där så är sannolikt solceller betydligt enklare och ”low maintenance” än uthyrning.

Jämfört med andra investeringar som jag har tillgängliga idag så verkar solceller dessutom kunna ge bra avkastning, även om jag måste undersöka det mer.

Att blogga kräver mycket litet kapital, det är min egna tid och eget arbete som gäller, men då är sannolikheten å andra sidan något lägre att jag ska lyckas skapa en relevant inkomstkälla.

Jag gillar tanken med att vi försöker jobba med två typer av passiva inkomster samtidigt på det sätt som jag antyder här ovan.

Att skapa passiva inkomster utifrån sina förutsättningar ⛏️

Jag hoppas att det är tydligt för er att mina tankar kring hur jag ska kunna skaffa fler passiva inkomster är ganska konkreta.

Jag tror det är viktigt att ta sig dit och faktiskt börjar jobba med att skapa passiva inkomster.

Jag har också valt två områden där jag har intressen, tillgångar och kunskaper som jag direkt kan ha, eller dra, nytta av.

Med det sagt: Jag är här för att tjäna pengar, inte ägna mig åt min passion!

Väldigt många som skriver och pratar om passiva inkomster har inte greppat att framgångsrikt skapande av passiva inkomster måste balansera det du kan och vill, mot möjligheten att tjäna pengar, påstår jag!


DEL 4

Om vi vill skapa en portfölj med passiva inkomster så måste vi bygga dem metodiskt.

Jag har avsiktligt försökt fokusera tidigare delar i inlägget till att handla enbart om passiva inkomster.

De flesta som skriver om passiva inkomster gör inte så utan man blandar snabbt in tankar och strategier kring olika affärsmöjligheter och moderna trender, som bland annat nätet öppnat för, i sina resonemang.

På så vis har man inte bara pekat på de möjligheter som passiva inkomster erbjuder, man har också pekat ut en rad fantastiska möjligheter att skapa dem.

Tyvärr tycker jag att det väldigt lätt kan bli fel då.

Varför?

När jag väl kunde se förbi ”de nya möjligheterna” så började jag på allvar kunna skapa passiva inkomster, innan dess så gick det knappt alls!

Jag tror det beror på att jag bytte inspirationskälla, från att tänka att jag skulle lyckas med något nytt till att se hur jag skulle lyckas med mina företag på mer traditionellt sett.

Jag gick från att blogga om det jag ville och tyckte skulle sägas, till att skriva om det läsare vill veta något om.

Man kan säga att jag gick från en modern bloggare och influenser – om än liten sådan – till att bli traditionell publicist.

I den här delen ska vi titta på en del vanliga tankar och koncept som vissa tycker ska öppna nya möjligheter och vi ska diskutera hur jag faktiskt närmar mig skapandet av passiva inkomster idag.

Passiva inkomster och nya affärskoncept 🎓

Återkommande teman i inlägg om passiv inkomst är:

 1. Det är lätt att starta verksamhet och tjäna pengar. Inte minst gäller det allt vi gör på nätet.
 2. Ett sätt att skapa passiva inkomster är att tjäna pengar på det du redan gör. Här passar tanken om influencers väldigt bra in. Tänka att tjäna pengar på att berätta vad du gör!
 3. Det går att designa bort sig själv – 4 hour work week konceptet (vi återkommer till det här nedanför) – genom att utforma verksamheten så att du lejer ut eller automatiserar det som ska göras.

Om vi tar konceptet med passiva inkomster och parar det med nya tankar om företagande så får vi helt betydligt fler möjligheter att skapa passiva inkomster.

Exempel på förslag till mer eller mindre passiva inkomster enligt den nya skolan:

 1. Gör en podd där du berättar om ditt liv i Thailand. Direkt från solstolen och så laddar du upp bara. Så är det lätt att tjäna 5 000 kronor i månaden och samtidigt finansiera hela tillvaron!
 2. Säg åt en spökskrivare att skriva fyra e-böcker som du sedan lätt säljer på Amazon med rejäl förtjänst.
 3. Skapa en webb-shop och driv trafik dit genom Facebook-annonser. Webb-shopen skapar inte du utan du köper tjänsten, tillsammans med allt annat. Annonserna lägger du ut automatiskt utan att göra något aktivt. Pengarna rullar sedan in automatiskt!

Visst, är du karismatisk och duktig så kan du säkert göra en kul podd från Thailand och lyckas.

Men jag skulle inte säga att det är lätt, i synnerhet inte för någon som är ny inom digitala medier.

Inte heller ska du närma dig idén utifrån att du ska göra allt i solstolen.

Det är kanske den absolut viktigaste poängen!

Att skapa passiva inkomster genom att skapa tillgångar utan att investera kapital är fullt möjligt.

Men det är lika utmanande att skapa en passiv tillgång som det är att skapa ett företag.

Det är driften som sköter sig själv, det är det som skiljer det här från andra typer av tillgångar, inte kundnyttan eller affärsmodellen.

Kundnytta eller egen nytta? 🔴

Företag vilar på att de erbjuder kundnytta.

Ofta har företagen dessutom en kompetens, eller referenser, som gör att de kan hävda sig mot sina konkurrenter.

Men många vill starta företag för att jobba ”med sitt” eller på sina villkor, och jobbet ska anpassas efter livet.

Vissa kallar det här livsstilsföretag och jag tror tyvärr mycket som skrivs inom det här området, där du bland annat ska leva på din passion, lurar människor i fel riktning.

Själva begreppet ”passiv inkomst” bidrar dessutom till att förstärka idén om att det går att skapa och driva företag som tjänar pengar åt dig utan hårt arbete.

Ser ni konflikten?

När vi tittar på att skapa passiva inkomster så kan vi göra det genom hårt arbete, med kunden i fokus, eller försöka göra minsta möjliga med vår passiva inkomst i fokus.

Tabellen här nedanför är lite tillspetsad men ni förstår nog poängen!

Traditionell syn på företagandePassiva inkomster på nätet
Nytta med företagetErbjuder kundnytta.Erbjuder passiva inkomster. Ägarens villkor och önskningar formar företaget.
Företagarens bidragKunskap, arbete, vilja, kapital och ledningNågon form av samlande punkt?
KonkurrensenMåste mötas genom pris, kvalité, nytta eller nischning. Konkurrensen måste hela tiden beaktas. Passiva inkomster bygger på ett statiskt scenario där du kan skapa något som har värde över lång tid. Då får inte konkurrensen vara för dynamisk.
Önskan och viljaFöretagaren vill driva företag. Gärna inom ett område som han eller hon känner för.Företagaren vill inte driva bolaget.
Jämförelse mellan traditionellt företagande och livstilsföretag.

Ska du bygga passiva inkomster utifrån eget arbete så föreslår jag att du tittar på det traditionella företagandet, men väljer område där det relativt naturligt går att skapa mer eller mindre passiva inkomster.

Lite senare beskriver jag hur vi jobbar med bloggar enligt det här konceptet.

Four Hour Work week – Bra och/eller dåligt 💣

Det finns en mycket känd bok som heter The Four Hour work week av Tim Ferriss (länken går till den svenska versionen på Adlibris – finns på svenska och e-bok via Bookbeat) som har legat till grund för mycket av tankarna kring passiva inkomster skapade genom arbete, snarare än investering.

Boken är fokuserad på att hitta sätt att driva företag där du inte tar så stor aktiv roll, åtminstone inte efter ett tag, och den lyfts därför ofta fram i sammanhang där vi diskuterar hur man tjänar passiv inkomst.

En alternativ tolkning av budskapet i 4 hour work week är att vi kan göra aktivt arbete för att tjäna pengar om det ligger nära det vi trots allt kommer eller vill göra.

Exempel på det är: Om du älskar att resa så ska du naturligtvis skapa en livsstilsaffär kring det du gör och tjäna pengar helt naturligt medan du lever ditt liv. Du kanske behöver ta lite bilder och skriva någon artikel, men på det hela taget så tar du med dig det du redan gör och har det som grund för att tjäna pengar.

Problemet med boken är att den tappar bort en del viktiga frågor kring företagande eller helt bortser från viktiga aspekter.

Vi har redan nämnt en rad exempel på problemen som följer med för stort fokus på egen nytta när du startar företag, och vill utöver det lyfta fram din del som entreprenör och din roll i det här sammanhanget.

Det är du som bär ett företag inledningsvis.

Och din idé, ditt driv eller din kompetens är det som gör skillnad.

Om du tror att du enkelt kan hyra in någon annan för att göra ditt jobb så har du sannolikt inte någon insikt, eller kompetens, att bidra med och det kommer bli väldigt svårt att lyckas med det företagande du tänker ägna dig åt.

Och du!

En entreprenör kanske inte vet mer än någon annan när han eller hon börjar, men man är i leken för att ändra på det!

Många pekar på att för stort fokus på ”den passiva inkomsten” och Tim Ferriss idéer kraftigt minskar möjligheten att faktiskt skapa passiva inkomster genom eget arbete genom att man inte tillräckligt betonar vikten av din insats i skapandet av passiva inkomster.

Jag håller med om det.

Så här bygger vi passiv inkomst utan kapital👍

Jag tjänar år 2020 cirka 25 000 kronor, oskattade intäkter in i firman, på mitt bloggande.

Det är långt ifrån passiva inkomster eftersom jag hela tiden jobbar med bloggen på ett eller annat vis.

2021 skulle jag tro att intäkterna blir det dubbla, jag har inte gjort sammanställningen ännu, fastän jag jobbar ungefär lika mycket som tidigare.

Som 2022 har börjat så ser det ut som inkomsterna minskar, det är inte lätt att tjäna pengar online, främst beroende på att konkurrensen om läsare ökat inom de områden som den här bloggen skriver om.

Det beror på att merparten av mitt arbete handlar om att lägga till nytt innehåll medan det jag redan gjort ger mig passiv inkomst.

Jag tjänar vanligtvis mer på annonser på bloggen än jag gör på affiliate marknadsföring och jag föredrar att jobba med annonser före affiliate-länkar.

Annonser är lättare att hantera och det går att skriva om nästan vad som helst.

De pengar jag tjänar använder jag för att öka möjligheten till att tjäna ny passiv inkomst.

Ibland låter jag någon skriva inlägg till våra bloggar, men det är inte så vanligt.

Det är svårt och jag anser att det ofta blir bättre inlägg om jag är en aktiv del i den värdeskapande processen.

Men för andra delar, som grafik och arbete med sociala medier tar jag hjälp.

Antingen genom att jag använder moderna verktyg, eller låter någon människa arbeta för mig.

Tanken är att på sikt sätta in en virtuell assistent i mycket av arbetet så att jag kan fokusera mer på det som är viktigt här.

Jag har under åren också lärt mig mer om hur jag ska tjäna pengar på det jag gör.

Så parat med insikten om hur jag ska skapa tillgångar som jag kan tjäna passiva inkomster på så har jag också jobbat fram en förståelse och kunskap kring hur jag tjänar pengar på det jag gör.

Mina fackkunskap inom privatekonomi och investeringar, kunskapen om hur man skapar och skalar upp en blogg ger tillsammans med kunskapen om hur jag tjänar pengar på det här ger en grund där jag kan använda andras arbete för att tjäna pengar.

Då är det läge att titta på tankarna i 4 hour work week, men inte innan dess!


ÖVRIGT

Är jag rätt man att skriva om passiva inkomster och digitalt entreprenörsskap ☝️

Ja jag tycker det.

Jag har sysslat med aggressivt sparande och investeringar sedan 2013 fram till idag.

Under den tiden har jag skrivit en bok om att leva på sitt kapital och skrivit nästan 1000 blogginlägg kring ämnet ekonomisk frihet.

Jag driver också två tre bloggar som varje dag tillsammans har långt över 1000 sidvisningar i snitt per dag.

Jag tjänar pengar på mitt bloggande, och sammantaget så har inkomsterna saktat ökat, från cirka 25 000 kronor 2018 till kring cirka 50 000 kronor 2021.

Som en del i mitt bloggande så har jag prövat att:

 • Finansierat podden Onkel Toms stugas start genom Kick-starter.
 • Drivit podd en podd med cirka 30 avsnitt.
 • Använda Patreon – en tjänst som gör det möjligt att ta betalt av lyssnare och läsare. Användes främst för att finansiera arbetet kring podden Onkel Toms stuga.
 • Sälja digitala produkter – E-bok och ljudmaterial.
 • Ge bort e-böcker för att öka antalet följare och bygga ”auktoritet”.
 • Driva två bloggar i två olika genres.
 • Skriva faktaorienterade blogginlägg.
 • Beskriva mitt liv och min livsstil på en blogg och i video.
 • E-tiggning, dvs be om ekonomiskt stöd för det jag gör via Swish.
 • Coachning.

Antal följare för den här bloggen ser idag (2020-02-22 2021-09-09) ut som följer:

Jag har också ordnat träffar inom den här bloggens intresseområde.

Och tro mig, jag har funderat massor på om det går att kombinera det jag tycker om att göra – blogga, skriva och berätta – med mitt intresseområde för privatekonomi och ekonomisk frihet.

Att utvecklas som människa genom att pröva nya saker är något av bloggandets viktigaste delar.

Varför finns det ett stort intresse för passiva inkomster just nu? 🤑

De senaste 20-30 åren har gett oss ”vanliga” människor möjligheter som inte alls fanns tidigare. Digitaliseringen har gjort det möjligt att:

 • Handla aktier och fonder enkelt och billigt.
 • Låna ut pengar mellan privatpersoner (P2P).
 • Vara med och finansiera verksamhet genom direktutlåning.

Tillgången till finansrelaterad information har också ökat enormt. Se exempelvis min sammanställning av svenska ekonomipoddar.

Så möjligheterna att skapa passiva inkomster och agera som investerare har ökat kraftigt. 1️⃣

Möjligheterna för den svenska medel- och överklassen att påverka sina liv och avsätta tid och pengar för att utforska och skapa andra möjligheter har också ökat genom att reallönerna ökat. 2️⃣

Se bilden här nedanför så får du en känsla för vad som hänt sedan 1960 kring våra reallöner.

Reallönen har ökat sedan 1960. Källa ekonomifaka.se

Jag tycker också vi sett ett ökat intresse för hur vi kan tänka och agera klokt privatekonomiskt.

Detta för att ha privatekonomin som en grund snarare än en belastning.

Allt fler verkar inse att det faktiskt går att ge sig själv lite medvind och nedförsbacke i privatekonomin. 3️⃣

Ja, rätt många sätter målet högre än så och satsar på en hög grad av ekonomiskt oberoende.

Den här bilden beskriver Rich Dad Poor Dads syn på olika inställningar till privatekonomi. Bilden säger att fattiga människor spenderar sina pengar på meningslösa ting. Rika människor spenderar pengarna på sådant som kostar pengar. Investerare, och de som blir rika, investerar i det som ger ny inkomst. Passiva inkomster är ett mycket bra exempel på en sådan investering.
Bilden kommer från Rich Dad Poor Dad och beskriver olika människors synsätt på pengar.

Läs gärna boken Rich Dad Poor Dad av Robert Kiyosaki (länken leder till den svenska versionen å Adlibris).

Även om boken har funnits länge så är det en bibel för den som vill ställa om sitt synsätt på privatekonomin och gå från löneslav och konsument till investerare.

Som om allt ovan inte vore nog.

Hela digitaliseringen och Internetrevolutionen har öppnat för nya typer av och sätt att driva företag. 4️⃣

Se gärna hur grundarna av siten ”barahandtag.se” arbetar och tänker.

Titta gärna på lönsamheten också.

Fyra punkter som just nu sammanfaller i något som nästan kan kallas för en perfekt storm. Begreppet passiv inkomst blir då väldigt intressant för många.

Vad ska du ha din passiva inkomst till? 🏳️

Då har jag nog berättat allt jag kan om passiva inkomster. Du får gärna berätta vad du tycker och tänker kring passiva inkomster.

 • Vad ska du din inkomst till? Ska du leva på passiv inkomst?
 • Hur återinvesterar du avkastningen?
 • Jobbar du med någon form av digitalt entreprenörsskap? Försöker du tjäna pengar på Internet? Vad fungerar för dig?

Vanliga frågor ⁉️

Hur skapar jag en passiv inkomst?

Genom att hitta ett område där du kan investera tid, energi och/eller pengar vid ett tillfälle och sedan dra nytta av det under lång tid. Aktieinvesteringar är ett av de bästa och enklaste exemplen på att skaffa passiv inkomst.

Vad finns det för exempel på passiva inkomster?

Avkastning från aktiefonder, uthyrning av rum i bostaden och ålderspension är exempel på passiva inkomster.

Hur kan jag tjäna 10 000 kronor i månaden före skatt på passiva inkomster?

Passiv inkomst betalas sällan ut som ren lön utan du måste inkludera moms, skatt och sociala avgifter i beräkningen. Om du säljer exempelvis e-böcker på din egna webb-plats så måste du fakturera cirka 15 000 kronor per månad för att kunna ta ut en lön på 10 000. Efter löneskatt får du då ut cirka 7 000 kronor. För att få ut motsvarande belopp efter skatt så krävs en aktieinvestering på cirka 2 MSEK.

Finns det verkligen passiva inkomster?

Ja, aktie- och ränteinvesteringar är bra exempel.

Vad är det för skatt på passiva inkomster?

Det beror på. I Sverige har vi två olika typer av skatteupplägg: Inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Inkomst av kapital är som regel mycket förmånligare skattemässigt. Aktieinvesteringar är ett exempel på en passiv inkomst som beskattas som inkomst av kapital.

Är uthyrning av fastigheter en form av passiv inkomst?

Det beror på upplägget? Om du köper alla tjänster som krävs för att hantera verksamheten så är det en form av passiv inkomst.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

8 svar på ”11 förslag på passiv inkomst | Komplett kom igång guide”

 1. Vilket trevligt inlägg, ska vara ärlig och säga att jag har i princip samma mål med mitt eget bloggande även om vi har lite olika fokus. Än så länge är det aktieutdelningarna som ger den riktiga inkomsten varje månad.

  Svara
 2. Grattis till en andra plats i Google under ”passiv inkomst. SERanking räknade även ut att din trafik är värd runt $15,8k per månad. Så om du tjänar under detta med bloggen, fundera då på att optimera den på flera sätt, då du borde kamma hem runt $10-15k per månad! Ha en fin helg! 🙂

  Svara
  • Hej Johan,

   Att jag rankar högt på Google är nog rätt. Men att trafiken här är vär 15,8 kUSD/månad är rent vansinne. En rimlig intjäning är någonstans kring 5 ksek/månad i dagsläget.

   Svara
 3. Hej Anders/Onkel Tom!

  Vilket bra inlägg. Har kopierat till Evernote. 😉 Kan tipsa om länken: https://realpassiveincomeideas.com/43-best-passive-income-streams-opportunities/

  Det var länge sedan jag kommenterade på bloggen, kanske har kommenterat på något enstaka inlägg sedan jag skickade mina spartips till dig ca 2015. Det verkar som om, av inlägget att döma, att investeringar och möjligtvis uthyrning av rum/bostad är det man ska satsa på. Jag hade funderat på att skriva och sälja e-böcker men känns väldigt osannolikt att man kommer känna särskilt mycket på det.

  Allt gott,
  Martin

  Svara
 4. Läser gärna mer om fastigheter och uthyrning. Det finns ju många alternativ allt från korttidsuthyrning av enskilt rum, uthyrningsdel/attefallshus, semesterhus samt hyresfastigheter. Allt med olika egen insats av både kapital & arbete.

  Svara

Lämna en kommentar