Räkna ut värdeminskningen på en bil | Ny | Beg | Tabell

I det här inlägget ska vi räkna ut hur stor värdeminskningen är på en bil, ny eller begagnad. Vi kommer använda körsträckan 2 000 mil om året som en form av referens, men vi kommer också reda ut hur en annan körsträcka påverkar värdeminskningen på en personbil.

För nästan alla som ska köpa och äga en bil så är kostnaden för bilägandet en av de mest intressant aspekterna. Det kan vara för att du vill räkna ut om du har råd med drömbilen eller för att du ska kunna välja mellan exempelvis en ny bil eller en bättre begagnad.

Värdeminskningen utgör nästa alltid den största kostnaden i ett bilköp, åtminstone för nyare bilar, och är därför kanske den viktigaste kostnaden att förstå.

I det här inlägget kommer du se att:

Årliga värdeminskningen på en bil som är under 10 år gammal är 15% årligen givet en årlig körsträcka på 2000 mil. Det betyder att bilen tappar halva sitt värde var fjärde. Den som vill räkna noga ska anta att första årets värdeminskning är 10-procentenheter högre än övriga års värdeminskning, alltså cirka 25%.

Ju äldre bilar blir ju större är spridningen i pris och värdering men modellen som ges ovan ger en bra bild av en bils värdeutveckling under lång tid.

Ett skäl till den ökade spridningen i pris när fordonen blir äldre är att genomförda reparationer och byten av slitagedelar utgör ett allt större värde i relation till bilens pris. En bil som är värd 20 000 kronor som fått nya däck, bromsar och stötdämpare kan kanske värderas till dubbla priset jämfört med en bil som inte fått samma tillsyn.

Dessutom blir vården och skicket helt avgörande, en bil som är sönderrostad kommer inte vara värd lika mycket som en bil i utmärkt skick.

Här nedanför är en videointroduktion till innehållet.

Räkna ut värdeminskningen på en bil (per år) – Minst ett år gammal bil

Det enklaste sättet att räkna på värdeminskningen på en bil är att anta att bilen minskar lika mycket i procent varje år. Matematiskt skulle vi beskriva sammanhanget så här:

Nästa_års_värde = Föregående_års_värde*(1-värdeminskningen)

Om vi har en bil som minskar 15% årligen i pris så blir alltså nästa års värde på en 100 000 kronors bil:

Nästa_års_värde = 100 000*(1-0,15)= 85 000 kronor.

Värdeminskningen i kronor blir då naturligtvis skillnaden i värde de två åren, i det här fallet 15 000 kronor.

Den exakta värdeminskningen beror naturligtvis på hur mycket bilen rullar, hur den sköts, på vilken bilmodell och typ av bil det är men den här metoden att räkna är vedertagen och ger en mycket bra bild av en bils värdeminskning.

Längre ner kommer vi återkomma till motiveringen men vi börjar redan nu hänvisa till den statistik som visar att vi för en körsträcka på 2 000 mil årligen ska räkna på en värdeminskning på 15% årligen, undantaget första året.

I bilden här nedanför kan du se hur bilens värdeminskning ser ut år för år om den årliga värdeminskningen är 15% och det pris du ska betala är 400 000 kronor. Bilden gäller för begagnade bilar.

Här har vi räknat ut värdeminskning på en bil med startpris 400 000 kronor.
Värdeminskningen över tid när den årliga värdeminskningen är 15%.

Här nedanför får du samma värden i tabellform.

ÅrBilens värdeVärdeminskning %
0400 000 kr0,00%
1340 000 kr15,00%
2289 000 kr27,75%
3245 650 kr38,59%
4208 803 kr47,80%
5177 482 kr55,63%
6150 860 kr62,29%
7128 231 kr67,94%
8108 996 kr72,75%
992 647 kr76,84%
1078 750 kr80,31%
1166 937 kr83,27%
1256 897 kr85,78%
1348 362 kr87,91%
1441 108 kr89,72%
1534 942 kr91,26%
1629 700 kr92,57%
Värdeminskningen på en bil, beräknat på 15% årlig värdeminskning

Efter dryga fyra år så är halva värdet på bilen borta, samtidigt har då takten som bilen sjunker i värde i sjunkit till hälften.

Räkna ut värdeminskningen på en ny bil

Uträkningarna här ovanför räknar lite lågt för en bils först år. För att det hela ska bli rättvisande så bör vi lägga till cirka 10% ytterligare värdetapp första året.

Om vi då gör om samma matematik som vi gjort här ovanför, men antar 10% högre värdeminskning första året, så får vi följande graf och tabell.

Värdeminskningen på en ny bil för 400 000 kronor.
Värdeminskningen för en ny bil är något högre första året.
ÅrBilens värdeVärdeminskning %
0400 000 kr0,00%
1300 000 kr25,00%
2255 000 kr36,25%
3216 750 kr45,81%
4184 238 kr53,94%
5156 602 kr60,85%
6133 112 kr66,72%
7113 145 kr71,71%
896 173 kr75,96%
981 747 kr79,56%
1069 485 kr82,63%
1159 062 kr85,23%
1250 203 kr87,45%
1342 673 kr89,33%
1436 272 kr90,93%
1530 831 kr92,29%
1626 206 kr93,45%
Värdeminskningen på en bil, beräknat på 15% årlig värdeminskning efter år 1.

Stämmer våra siffror med riktiga siffror vad gäller värdeminskningen på en bil?

Teknikens värld gick för några år sedan igenom 112 bildmodeller för att se hur värdeminskningen varit under de 3 första åren och de första 6 000 milen.

Där kan vi se att de bilar som minskar minst i värde – ofta Toyota – minskade 38% medan de som minskade mest – exempelvis Citroen – minskade 52%. Men så höga siffror är ovanligt!

Ett medelvärde för värdeminskningen på en ny bil kring 45% fångar väldigt många vanliga bilmodeller och det är precis det som jag gjort att jag valt de siffror jag gjort här ovanför.

De flesta leasingupplägg är treåriga och bygger ofta på en körsträcka på 1500 eller 2000 mil. Därför finns det väldigt mycket bilar ute att jämföra mot och det gör att den data vi använt som underlag här sannolikt ger den bästa bilden av hur personbilar minskar i värde idagsläget.

En värdeminskning på 45% över tre år sammanfaller dessutom väldigt bra med de siffror som används i de kalkyler som ligger till grund för exempelvis privatleasing av bil eller billån.

Även skattemyndigheten hamnar i det här området när de ska ta ställning till en lämplig nedskrivning på ett leasingfordon.

Amerikansk statistik säger att 15,6% är det värde som beskriver den årliga värdeminskningen på den amerikanska bilflottan bäst. Då räknar man med 9,4% i tillägg första året.

Så den matematiska modellen och de siffror som vi stoppar i den är i högsta grad relevanta men det finns ett relativt stort spann i utfallet som vi måste förhålla oss till om vi ska räkna ut värdeminskningen på en bil.

Vi återkommer till det alldeles strax här nedanför!

Hur påverkar antalet körda mil värdeminskningen på en bil?

Den årliga värdeminskningen på en bil beror dels på att milen sliter på bilen, men en del av värdeminskningen beror också på att bilen åldras, blir omodern eller bara lämnar bilfirman för första gången då den är helt ny.

En bil som inte rullar alls kommer därför inte att sakna värdeminskning. På samma sätt så kommer en bil som rullar väldigt mycket första åren inte tappa i pris riktigt på det sätt som miltalet kanske skulle motivera.

Titta i tabellen här nedanför så får du en uppfattning om stor värdeminskningen är per körd mil.

ÅrKörsträckaVärdeminskning per mil
(total körsträcka)
000
1200050 kr
2400036 kr
3600031 kr
4800027 kr
51000024 kr
61200022 kr
71400020 kr
81600019 kr
91800018 kr
102000017 kr
112200015 kr
122400015 kr
132600014 kr
142800013 kr
153000012 kr
163200012 kr
Värdeminskning per körd mil.

Som vi kan se i tabellen så är värdeminskningen ungefär 31 kr/mil utslaget på de första tre åren, då vi räknar med modellen vi introducerat här ovanför.

Samtidigt kan vi se att de leasingföretag som annonserar vad de tar för övermil utanför den avtalade ram som finns i leasingkontraktet verkar ta 12-15 kronor milen i extra avgift för det som de kallar övermil.

Det ska ställas i relation till 31 kronor. Det verkar alltså som att leasingbolagen tillskriver ungefär halva värdeminskningen de tre första åren till körda mil och dryga hälften till åldrande.

Om bilen i stället gått mindre än 6 000 mil efter tre år så verkar vissa leasingbolag dra av hälften av beloppet man tar vid övermil, det vill säga 6 – 7,50 kronor milen.

För en nyare bil med små avvikelser i körsträckan, relativt tabellen ovan, skulle jag alltså räkna ut övermilen och multiplicera det värdet med 12-15 kronor. Värdet skulle jag dra av från bilens värdering, se exemplet här nedanför.

En bil som är fyra år gammal, som ny kostade 400 000, har gått 10 000 mil. Enligt referenstabellen ska den gått 8 000 mil och vi har 10 000 – 8 000 = 2 000 övermil.

2 000 * 12 = 24 000.

Tabellen här ovanför ger oss att en rimlig värdering för en bil som gått 8 000 mil varit 184 238 kr. Den nya värderingen blir alltså 184 238 kr – 24 000 = 160 238 kronor.

Som du ser i tabellen så sjunker värdeminskningen per mil med åren så det är rimligt att välja allt lägre belopp för övermilen ju äldre bilen är. Därför valde jag 12 kronor i exemplet ovan då bilen var 4 år. Hade bilen varit äldre än så hade det varit rimligt att sänka beloppet per mil ytterligare.

För nya bilar gäller motsatsen och 15 kronor, eller något mer, är rimligt för bilar yngre än tre år.

Vilka andra faktorer avgör värdeminskningen på en bil?

Jag skulle önska att jag kunde säga att dyra premiumbilar sjunker mest i statistiken och att billiga småbilar minst – när vi räknar procent då – men så enkelt är det inte.

Jag säger “önska” för att det skulle hänga samman med hur ekonomin utvecklar sig för ägarna till begagnade premiumbilar enligt min erfarenhet.

Men mindre modeller från Citroen sjunker exempelvis mer i pris (fortfarande räknat i procent), mer än 50% på tre år, enligt Teknikens Världs statistik jag länkade till tidigare än en Audi gör.

I samma undersökning klarade sig mindre modeller av Toyota riktigt bra och de sjönk minst med 38%.

I samma undersökning sjönk Mercedesen (50%) betydligt mer än BMW och Audi (kring 44%) för jämförbara modeller utan att jag kunde förstå varför.

Men det är tydligt att märket spelar roll när du ska försöka räkna ut värdeminskningen på en bil.

Kanske är det också så att modeller som finns på marknaden fortfarande sjunker något långsammare än modeller som försvunnit från nybilserbjudandet?

Så gör lite egna efterforskningar innan du sätter igång och räknar så får du lite bättre förståelse för hur värdeminskningen ser ut specifikt för den bil du tittar på.

Sedan har vi naturligtvis de klassiska aspekterna som alla tänker på när det kommer till bilköp. Skick, slitage, utrustningsnivå och kostnaden för service i närtid. De faktorerna ska också vägas in när du beräknar värdet på en begagnad bil.

Ekonomisk livslängd på en bil vs. medellivslängden på en bil

Medellivslängden på en bil idag i Sverige är 17 år. Exakt hur vi ska tolka det värdet är för mig något oklart. Jag tror vi skulle få ett annat värde om vi räknade medellivslängden på de fordon som rullar mest.

Jag tror den siffran skulle vara betydligt lägre vilket jag motiverar med att jag tror att många äldre fordon inte körs speciellt mycket. Men det är inget jag kan hitta statistik som stödjer.

Vi skulle kunna säga att 17 år är den tekniska medellivslängden på en bil i Sverige utifrån den statistik som finns.

Annan statistik pekar på att 30 000 mil verkar vara en referens för många när det gäller synen på när en bil nått sin maximala tekniska livslängd. För en bil som rullat 2 000 mil årligen i snitt så sammanfaller det med 15-årsdagen.

Om min tes om att bilarna körs mindre när de blir äldre stämmer så kanske många bilar inte ens går så långt som 30 000 mil innan de blir skrot vid 17 års ålder i genomsnitt.

Amerikansk statistik gör gällande att det är svårt att få ekonomi i att reparera och drifta en bil som är äldre än 12 år om man inte utför reparationerna själv. Därför används den siffran ibland, även i Sverige faktiskt, för att markera den ekonomiska livslängden på en bil.

Efter att den ekonomiska livslängden är nådd så är det inte lägre ekonomiskt att äga bilen utan då kommer vi billigare undan om vi byter bil.

Lästips: När är det ekonomiskt försvarbart att reparera en gammal bil?

Helt klart är att bilar som är äldre än 10 år måste värderas utifrån skick och marknadsvärde. Matematiken vi gjort ovan ger visst stöd men andra faktorer måste vägas in i allt större utsträckning som vi var inne på i inledningen.

Slutsatser – Användningsområden

Vi har presenterat en modell för den årliga värdeminskningen på en bil och motiverat de siffror vi använt. Du kan använda siffrorna och kalkylarket som du hittar här nedanför för dina egna beräkningar när du vill räkna på vad ditt bilägande kostar.

Du kan också använda siffrorna för att bestämma dig för om det är bättre att köpa en ny bil eller en bättre begagnad. Följ gärna länken så hittar du ett helt inlägg kring den klassiska frågeställningen.

Min slutsats utifrån den här typen av beräkningar är att det första året står ut kostnadsmässigt och därför finns det klara poänger att köpa en bil som är mer än ett år gammal. Samtidigt vet jag från erfarenhet att premiumbilar med stora hjul och hästkraftsstarka motorer kostar mycket att äga från ungefär år tre och framåt.

Så använd kalkylen här ovanför för att uppskatta värdeminskningen på den bil du är intresserad av men gör gärna en kalkyl för skatt, försäkring och underhåll som komplement för att få en helhetsbild. De kostnaderna är ofta väldigt låga på en ny bil.

Om du ska leasa bil begagnad som ny så ligger den här typen av kalkyl till grund för en bedömning om leasingavgiften är rimlig. I det läget kan du ställa kalkylerna mot varandra jämföra för att hitta bästa sättet att finansiera ditt bilköp på.

Ladda ner kalkylarket och räkna själv

Här laddar du ner kalkylarket och räknar själv.

Lästips: Så här kan du hitta en billig bilförsäkring.

Vanliga frågor

Vad är den genomsnittliga värdeminskningen på en bil?

15% årligen i värdeminskning är ett rimligt antagande, utom första året då 25% är en bättre uppskattning.

Vilka bilar har störst värdeminskning?

Småbilar från märken som Citroen har stor värdeminskning i procent tillsammans med dyrare premiumbilar. I absoluta belopp, det vill säga kronor och ören, så går dyrare bilar ner mer än billigare.

Vilka bilar har minst värdeminskning?

Oftast är en populära Toyota den som minskat minst i pris de första tre åren i den statistik som finns.

Går det att räkna ut värdeminskningen på en bil?

Det finns goda modeller för hur den årliga värdeminskningen på en bil. Det här inlägget redovisar en sådan modell. I slutänden sätts dock priset på en marknad där efterfrågan, skick och finansieringslösningar avgör det faktiska priset på en bil.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.