Räkna ut värdeminskningen på en bil | Kalkylator | Tabell |

I det här inlägget får du möjligheten att räkna ut värdeminskningen per år och totalt över flera år för en bil. Dels får du tillgång till vår kalkylator för själva beräkningarna och längre ner i inlägget hittar du det du behöver veta för att förstå hur värdeminskningen fungerar och vad som påverkar den.

Värdeminskning – I korthet

  • Årlig värdeminskning på en begagnad bil är i genomsnitt 15% per år. Detta innebär att en bil förlorar ungefär 48% av sitt värde var fjärde år. För helt nya bilar är första årets värdeminskning cirka 25%, vilket leder till en minskning på 46% under de första tre åren.
  • Värdeminskningen varierar beroende på bilmärke och modell. Vissa Toyota-modeller minskar i värde med 11% per år, medan vissa mindre populära bilar kan ha en årlig värdeminskning på upp till 17%.
  • Värdeminskningen påverkas också av bilens körsträcka och ålder, eftersom milen sliter på bilen och åldrande kan göra bilen omodern eller leda till att garantier upphör att gälla.

Just nu råder brist på begagnade bilar vilket påverkar andrahandsvärdet. Läs vidare så får du veta mer! Du kan också läsa min analys kring prisutvecklingen på begagnatmarkanden för bilar 2023-2024.

Värdeminskning bil – Kalkylator

Kalkylator – Räkna ut värdeminskning på en bil (ny och begagnad)

Värdeminskning ny eller begagnad bil

Kr
%
Den genomsnittliga värdeminskningen på en bil är 15% årligen efter första året då bilen sjunker mer i pris.
3
%

Värdeminskningen för din bil

år

%

år

%

år

Det mesta säger sig nog själv i kalkylen ovan, men posten ”Lämplig avbetalningstid på privatlån” är värd en kommentar.

Värdet anger den amorteringstid du måste välja om du ska hålla samma takt i amorteringen på ditt privatlån som bilen sjunker i värde.

Just amorteringstakten är viktig att hålla reda på när du tittar på hur du kan finansiera ett bilköp.

Ju längre du äger en bil ju lägre amorteringstakt kan du ha då den genomsnittliga värdeminskningen sjunker med åren, vilket du ser om du provar lite olika värden under rubriken ”antal år du äger bilen” i kalkylatorn ovan.

Bild på en gammal Chevrolet. Bilden visar ett exempel på en bild där det inte lägre går att räkna ut värdemingskningen på en bil.
Vid en tidpunkt så slutar bilar att minska i värde. Men det tar ett tag!

Uppskattad årlig värdeminskning bil

Naturligtvis blir den här typen av kalkyler ganska allmänna, det är inget annat än uppskattningar, men fortsätt läsa inlägget så får du bättre förståelse för vad som påverkar hur bilar tappar i värde.

För nästan alla som ska köpa och äga en bil så är kostnaden för bilägandet en av de mest intressant aspekterna i kalkylen.

Värdeminskningen utgör nästa alltid den största kostnaden i ett bilköp, åtminstone för nyare bilar, och är därför kanske den viktigaste kostnaden att förstå.

Som vi varit inne på redan:

Årliga värdeminskningen på en bil är enligt statistik 15% årligen (vid 2000 mil/år). Det betyder att en bil tappar 48% av sitt värde var fjärde år. En helt ny bil tappar cirka 25% av värdet första året, eller 46% av sitt värde de första tre åren.

Ju äldre bilar blir ju större blir naturligtvis spridningen i pris och värdering beroende på skick och körsträcka på bilen, så det vi kommer fram till här fungerar bäst för bilar som är yngre än 10 år.

Ett skäl till den ökade spridningen i pris för äldre bilar är att genomförda reparationer och byten av slitagedelar utgör ett allt större värde i förhållande till bilens pris.

Att räkna ut värdeminskningen på en äldre bil är svårare då skicket och genomförda reparationer påverkar priset i hög utsträckning.
Nyare bilar varierar ofta inte så mycket i skick och körsträcka vilket gör att de är lättare att beräkna värdeminskningen på rent matematiskt.

Begagnatpriserna 2023 och 2024

Just nu råder brist på beg-bilar i Sverige – främst gäller det nyare diesel/bensin-bilar av lite mer premiumtyp – enligt flera källor. Det påverkar prisutvecklingen. Exakt hur vi ska använda den informationen är svårt att veta dock.

Det uppenbara är att räkna på en lägre minskning per år än vad jag föreslår här nedanför.

Det som gör saker och ting komplicerat är att nybilspriserna, som stigit under lång tid, kan vända neråt under 2023 och 2024. Det finns en kraftig överproduktion – vissa pratar om överskott på fem miljoner bilar per år – och vikande efterfrågan.

Sänkta priser och eventuella erbjudanden om bra ränta, om du köper en ny bil, kan pressa priset på begagnade bilar rejält.

En bild på en ny bil. Nya bilar har störst värdeminskning per år.
Värdeminskningen på en ny bil är cirka 25%. Det vägs till viss de upp av låga underhålls- och reparationskostnader.

Vilka siffror ska vi använda när vi räknar ut värdeminskningen på en bil?

Värdeminskning bil – Per år

I kalkylatorn här ovanför får du förslag på att använda 15% i årlig värdeminskning för en bil som är minst ett år gammal.

15% är det värde som statistiskt är den bästa uppskattningen vilket vi kommer reda ut i detalj lite längre ned.

Om du köper en ny bil så måste du räkna med en större värdeminskning första året och vi använder det värde statistiken tycker är rätt, vilket är 25%.

15 respektive, alternativt 25 procent, är vad medelbilen sjunker i värde per år beroende på om bilen är begagnade eller ny.

Vill du veta exakt hur vi kommit fram till siffrorna så får du fortsätta läsa inlägget, det blir mer detaljer då.

Värdeminskning bil – Olika bilmärken

Audi är ett exempel på en ganska bra medelbil där 15 respektive 25 procent i värdeminskning oftast fungerar väldigt bra för att få fram en bra uppskattning.

Samtidigt så visar statistiken att värdeminskningen skiljer så mycket som ± 6 procentenheter från medelvärdet beroende på bilmodell och bilmärke. Så det är en uppskattning vi pratar om.

Vill du ha lite generella tips på hur du kan räkna på värdeminskningen, utan att tränga ner i detaljerna allt för mycket, så kan du modifiera värdena i kalkylatorn ungefär så här:

  • Tittar du på bilar som behåller värdet bra över tid, exempelvis Toyota, så kan du sänka den årliga värdeminskningen. Det verkar som att vissa populära Toyotamodeller sjunker 11% årligen (22 % första året) exempelvis.
  • Om du räkna på billiga bilar som inte håller värdet bra, exempelvis franska bilar, kan du höja värdeminskningen några procent till 17% årlig värdeminskning.
  • Annorlunda körsträcka än 2 000 mil per år -> läs vidare här nedanför.

Ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om vilka procentsatser som passar i ditt fall, för din körsträcka och bilmodell, är att titta lite på begagnatmarknaden för liknande bilar som du räknar på.

Sedan ändrar du procentvärdena i kalkylatorn tills du får samma slutvärde i kalkylatorn som begagnatbilen du tittar på som jämförelse.

Lästips: Leasa eller köpa bil? – Ekonomiskt är det fördel köp, men skillnaden är inte så stor.

Värdeminskning bil – Körsträcka

Den årliga värdeminskningen på en bil beror dels på körsträckan – milen sliter på bilen – men en del av värdeminskningen beror också på att bilen åldras, blir omodern eller blir av med sina garantier.

Ja faktiskt, bara att bilen lämnar bilfirman för första gången gör att den minskar i värde.

En bil som inte rullar alls kommer därför inte att sakna värdeminskning. På samma sätt så kommer en bil som rullar väldigt mycket första åren inte tappa i pris riktigt på det sätt som miltalet kanske skulle motivera.

Det gör att det blir lite svårare att uppskatta värdeminskningen på en bil bara utifrån körsträcka, men vi ska göra ett försök.

Titta i tabellen här nedanför så får du en uppfattning om stor värdeminskningen totalt sett är per körd mil.

ÅrKörsträckaVärdeminskning per mil
(total körsträcka)
000
1200050 kr
2400036 kr
3600031 kr
4800027 kr
51000024 kr
61200022 kr
71400020 kr
81600019 kr
91800018 kr
102000017 kr
112200015 kr
122400015 kr
132600014 kr
142800013 kr
153000012 kr
163200012 kr
Värdeminskning per körd mil.

Tittar vi i tabellen så är värdeminskningen ungefär 31 kr/mil utslaget på de första tre åren. Det värdet har vi fått då vi räknar med modellen vi introducerat här ovanför.

Samtidigt kan vi se att de leasingföretag som annonserar vad de tar för extra avgift för ”övermil”, utanför den avtalade ram som finns i leasingkontraktet, verkar ta 12-15 kronor milen extra.

Det ska ställas i relation till 31 kronor. Det verkar alltså som att leasingbolagen tillskriver ungefär halva värdeminskningen de tre första åren till körda mil och dryga hälften till åldrande.

Om bilen istället gått mindre än 6 000 mil efter tre år så verkar vissa leasingbolag dra av hälften av beloppet man tar vid övermil, det vill säga 6 – 7,50 kronor milen.

För en nyare bil med små avvikelser i körsträckan, relativt 2 000 mil per år, skulle jag alltså räkna ut övermilen och multiplicera det värdet med ett belopp mellan 12-15 kronor.

Värdet skulle jag dra av från bilens värdering, se exemplet här nedanför.

En bil som är fyra år gammal, som ny kostade 400 000, har gått 10 000 mil. Enligt referenstabellen ska den gått 8 000 mil och vi har 10 000 – 8 000 = 2 000 övermil.

2 000 * 12 kr = 24 000 kr.

Tabellen här ovanför ger oss att en rimlig värdering för en bil som gått 8 000 mil varit 184 238 kr. Den nya värderingen blir alltså 184 238 kr – 24 000 = 160 238 kronor.

Som du ser i tabellen så sjunker värdeminskningen per mil med åren, så det är rimligt att välja allt lägre belopp för övermilen ju äldre bilen är.

Därför valde jag 12 kronor i exemplet ovan då bilen var 4 år.

Hade bilen varit äldre än så hade det varit rimligt att sänka beloppet per mil ytterligare.

För nya bilar gäller motsatsen och 15 kronor, eller något mer, är rimligt för bilar yngre än tre år.

Lästips: Vilket är bäst att köpa ny bil eller bättre begagnad? – När vi kan räkna på hur mycket en bil tappar i värde så kan vi också jämföra kostnaden för att äga ny bil eller en bättre begagnad.

Gäller det andra siffror för värdeminskning på elbilar?

Hur räknar man ut värdeminskningen för en elbil? Kan vi följa samma upplägg som ovan?

Det är väldigt svårt att förstå hur elbilars värdeminskning vs bensin och dieselbilar ser ser ut.

I ena vågskålen ligger efterfrågan, som är hög, som talar för att begagnatpriset kommer vara högt.

Å andra sidan ser vi en explosiv utveckling kring tekniken och osäkerhet kring batteriernas livslängd. Det talar för att begagnatpriserna blir låga.

Med det sagt så visar amerikanska siffror på att elbilar tappar mer i värde än bensin- och dieselfordon. Efter tre år så har värdet minskat med 52% för elbilen, att jämföra med 46% för motsvarande nya bensin- eller dieselfordon.

Ska vi följa det så ska vi räkna på 19,6% årlig minskning – första året 25% – istället för de cirka 15% vi räknat på för fosilbilar.

Vilka andra faktorer avgör värdeminskningen på en bil?

Jag skulle önska att jag kunde säga att dyra premiumbilar sjunker mest i statistiken, procentmässigt då, och att billiga småbilar minst – när vi räknar procent då – men så enkelt är det inte.

Jag säger ”önska” för att det skulle hänga samman med hur ekonomin utvecklar sig för ägarna till begagnade premiumbilar enligt min erfarenhet.

Men mindre modeller från Citroen sjunker exempelvis mer i pris (fortfarande räknat i procent) -mer än 50% på tre år enligt Teknikens Värld – än en Audi gör.

I samma undersökning som vi refererar till (länk finns längre ned) klarade sig mindre modeller av Toyota riktigt bra och de sjönk minst bland alla bilar med 38%.

Mercedesen (50%) sjönk betydligt mer än BMW och Audi (kring 44%) för jämförbara modeller, utan att jag kunde förstå varför.

Men det är tydligt att bilmärket spelar roll när du ska försöka räkna ut värdeminskningen på en bil.

Kanske är det också så att modeller som finns på marknaden fortfarande sjunker något långsammare än modeller som försvunnit från nybilserbjudandet?

Så gör lite egna efterforskningar innan du sätter igång och räknar så får du lite bättre förståelse för hur värdeminskningen ser ut specifikt för den bil du tittar på.

Sedan har vi naturligtvis de klassiska aspekterna som alla tänker på när det kommer till bilköp.

Skick, slitage, utrustningsnivå och kostnaden för service i närtid. De faktorerna ska också vägas in när du beräknar värdet på en begagnad bil.

Lästips: Olika sätt att finansiera ett bilköp – Läs vår jämförelse mellan de vanligaste metoderna att finansiera bilköp (leasing, billån, privatlån).

Räkna ut värdeminskningen på en bil (per år) – Minst ett år gammal bil

Det är dags att visa hur vi kom fram till 15 respektive 25% i årlig värdeminskning för en bil.

Det enklaste sättet att räkna på värdeminskningen på en bil är att anta att bilen minskar lika mycket i procent varje år. Matematiskt skulle vi beskriva sammanhanget så här:

Nästa_års_värde = Föregående_års_värde*(1-värdeminskningen)

Om vi har en bil som minskar 15% årligen i pris så blir alltså nästa års värde på en 100 000 kronors bil:

Nästa_års_värde = 100 000*(1-0,15)= 85 000 kronor.

Värdeminskningen i kronor blir då naturligtvis skillnaden i värde de två åren, i det här fallet 15 000 kronor.

Den exakta värdeminskningen beror naturligtvis på hur mycket bilen rullar, hur den sköts, på vilken bilmodell och typ av bil det är men den här metoden att räkna är vedertagen och ger en mycket bra bild av en bils värdeminskning.

Längre ner kommer vi återkomma till motiveringen men vi börjar redan nu hänvisa till den statistik som visar att vi för en körsträcka på 2 000 mil årligen ska räkna på en värdeminskning på 15% årligen, undantaget första året.

I bilden här nedanför kan du se hur bilens värdeminskning ser ut år för år om den årliga värdeminskningen är 15% och det pris du ska betala är 400 000 kronor. Bilden gäller för begagnade bilar.

Här har vi räknat ut värdeminskning på en bil med startpris 400 000 kronor.
Värdeminskningen över tid när den årliga värdeminskningen är 15%.

Här nedanför får du samma värden i tabellform.

ÅrBilens värdeVärdeminskning %
0400 000 kr0,00%
1340 000 kr15,00%
2289 000 kr27,75%
3245 650 kr38,59%
4208 803 kr47,80%
5177 482 kr55,63%
6150 860 kr62,29%
7128 231 kr67,94%
8108 996 kr72,75%
992 647 kr76,84%
1078 750 kr80,31%
1166 937 kr83,27%
1256 897 kr85,78%
1348 362 kr87,91%
1441 108 kr89,72%
1534 942 kr91,26%
1629 700 kr92,57%
Värdeminskningen på en bil, beräknat på 15% årlig värdeminskning

Efter dryga fyra år så är halva värdet på bilen borta, samtidigt har då takten som bilen sjunker i värde med sjunkit till hälften.

Räkna ut värdeminskningen på en ny bil

Uträkningarna här ovanför räknar lite lågt för en bils först år. För att det hela ska bli rättvisande så bör vi lägga till cirka 10% ytterligare värdetapp första året för en ny bil.

Om vi då gör om samma matematik som vi gjort här ovanför, men antar 10% högre värdeminskning första året, så får vi följande graf och tabell.

Värdeminskningen på en ny bil för 400 000 kronor.
Värdeminskningen för en ny bil är något högre första året.
ÅrBilens värdeVärdeminskning %
0400 000 kr0,00%
1300 000 kr25,00%
2255 000 kr36,25%
3216 750 kr45,81%
4184 238 kr53,94%
5156 602 kr60,85%
6133 112 kr66,72%
7113 145 kr71,71%
896 173 kr75,96%
981 747 kr79,56%
1069 485 kr82,63%
1159 062 kr85,23%
1250 203 kr87,45%
1342 673 kr89,33%
1436 272 kr90,93%
1530 831 kr92,29%
1626 206 kr93,45%
Värdeminskningen på en bil, beräknat på 15% årlig värdeminskning efter år 1.

Stämmer våra siffror med riktiga siffror vad gäller värdeminskningen på en bil?

Teknikens värld gick för några år sedan igenom 112 bildmodeller för att se hur värdeminskningen varit under de 3 första åren och de första 6 000 milen.

Där kan vi se att de bilar som minskar minst i värde – ofta Toyota – minskade 38% medan de som minskade mest – exempelvis Citroen – minskade 52%. Men så höga siffror är ovanligt!

Ett medelvärde för värdeminskningen på en ny bil kring 45% fångar väldigt många vanliga bilmodeller och det är precis det som jag gjort att jag valt de siffror jag gjort här ovanför.

De flesta leasingupplägg är treåriga och bygger ofta på en körsträcka på 1500 eller 2000 mil. Därför finns det väldigt mycket bilar ute att jämföra mot och det gör att den data vi använt som underlag här sannolikt ger den bästa bilden av hur personbilar minskar i värde idagsläget.

En värdeminskning på 45% över tre år sammanfaller dessutom väldigt bra med de siffror som används i de kalkyler som ligger till grund för exempelvis privatleasing av bil eller billån.

Även skattemyndigheten hamnar i det här området när de ska ta ställning till en lämplig nedskrivning på ett leasingfordon.

Amerikansk statistik säger att 15,6% är det värde som beskriver den årliga värdeminskningen på den amerikanska bilflottan bäst. Då räknar man med 9,4% i tillägg första året.

Så den matematiska modellen och de siffror som vi stoppar i den är i högsta grad relevanta men det finns ett relativt stort spann i utfallet som vi måste förhålla oss till om vi ska räkna ut värdeminskningen på en bil.

Ekonomisk livslängd på en bil vs. medellivslängden på en bil

Medellivslängden på en bil idag i Sverige är 17 år. Exakt hur vi ska tolka det värdet är för mig något oklart.

Jag tror vi skulle få ett annat värde om vi räknade medellivslängden på de fordon som rullar mest men hittar ingen statistik som stöder det.

Vi skulle kunna säga att 17 år är den tekniska medellivslängden på en bil i Sverige utifrån den statistik som finns.

Annan statistik pekar på att 30 000 mil verkar vara en referens för många när det gäller synen på när en bil nått sin maximala tekniska livslängd.

För en bil som rullat 2 000 mil årligen i snitt så sammanfaller det med 15-årsdagen.

Om min tes om att bilarna körs mindre när de blir äldre stämmer så kanske många bilar inte ens går så långt som 30 000 mil innan de blir skrot vid 17 års ålder i genomsnitt.

Amerikansk statistik gör gällande att det är svårt att få ekonomi i att reparera och drifta en bil som är äldre än 12 år om man inte utför reparationerna själv.

Därför används 12 år ibland, även i Sverige faktiskt, för att markera den ekonomiska livslängden på en bil.

Efter att den ekonomiska livslängden är nådd så är det inte lägre ekonomiskt att äga bilen utan då kommer vi billigare undan om vi byter bil.

Lästips: När är det ekonomiskt försvarbart att reparera en bil? – Läs om hur vi ser på ekonomin när det kommer till att laga gamla bilar.

Helt klart är att bilar som är äldre än 10 år måste värderas utifrån skick och marknadsvärde.

Matematiken vi gjort ovan ger visst stöd men andra faktorer måste vägas in i allt större utsträckning som vi var inne på i inledningen.

Slutsatser – Användningsområden

Vi har presenterat en modell för den årliga värdeminskningen på en bil och motiverat de siffror vi använt.

Du har också fått möjligheten att göra din egna kalkyl över värdeminskningen för din bil.

Den här typen av kalkyler kan användas för att:

  • Uppskatta kostnader för bilägandet.
  • Jämföra kostnaden mellan en ny och begagnad bil.
  • Räkna ut rätt amorteringstakt på lån för att säkerställa att du inte har kvar lån när du säljer bilen.

Min slutsats utifrån den här typen av beräkningar är att det första året står ut kostnadsmässigt och därför finns det klara poänger att köpa en bil som är mer än ett år gammal.

Samtidigt vet jag från erfarenhet att premiumbilar med stora hjul och hästkraftsstarka motorer kostar mycket att äga från ungefär år tre och framåt.

Så använd kalkylen här ovanför för att uppskatta värdeminskningen på den bil du är intresserad av, men gör gärna en kalkyl för skatt, försäkring och underhåll som komplement för att få en helhetsbild.

De kostnaderna är ofta väldigt låga på en ny bil.

Om du ska leasa bil begagnad som ny så ligger den här typen av kalkyl till grund för en bedömning om leasingavgiften är rimlig.

I det läget kan du ställa kalkylerna mot varandra jämföra för att hitta bästa sättet att finansiera ditt bilköp på.

Ladda ner kalkylarket och räkna själv

Här laddar du ner kalkylarket jag använd i inlägget och räknar själv.

Lästips: Så här hittar du en billig bilförsäkring – Här är ett tips vi använt oss av.

Vanliga frågor

Vad är den genomsnittliga värdeminskningen på en bil?

15% årligen i värdeminskning är ett rimligt antagande, utom första året då 25% är en bättre uppskattning.

Vilka bilar har störst värdeminskning?

Småbilar från märken som Citroen har stor värdeminskning i procent tillsammans med dyrare premiumbilar. I absoluta belopp, det vill säga kronor och ören, så går dyrare bilar ner mer än billigare.

Vilka bilar har minst värdeminskning?

Oftast är en populära Toyota den som minskat minst i pris de första tre åren i den statistik som finns.

Går det att räkna ut värdeminskningen på en bil?

Det finns goda modeller för hur den årliga värdeminskningen på en bil. Det här inlägget redovisar en sådan modell. I slutänden sätts dock priset på en marknad där efterfrågan, skick och finansieringslösningar avgör det faktiska priset på en bil.

När tappar en bil mest värde?

En bil tappar mest i värde sitt första år. Då är bilen värd mycket och värdeminskningen i procent är hög (cirka 25%).

Hur mycket sjunker en begagnad bil i värde?

En begagnad bil sjunker cirka 15% i värde årligen, vilket blir 48% på fyra år, vid 2000 mil/år i körsträcka.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.