Jobba extra: Det här har jag lärt mig (+ allmänna tips)

Jag har jobbat extra under i princip hela mitt vuxna liv och fortsätter ha extrainkomster på olika vis även idag. I det här inlägget tänkte jag diskutera vad jag lärt mig och vad vi behöver tänkte på när vi jobbar extra, eller funderar på att skaffa oss ett extraknäck.

Den här bloggen handlar till stor del om hur vi ska hantera våra pengar klokt och bygga upp vår förmögenhet.

I det sammanhanget finns det två typer av sanningar:

 1. Du blir aldrig rik på dina inkomster utan dina utgifter.
 2. Den som vill bli rik kan inte bara fokusera på att spara, vi måste också se till inkomstsidan.

Att jobba extra kan vi göra på så många olika sätt. En del vill jobba extra hemifrån, andra tycker att den sociala biten, eller upplevelsen, är minst lika viktigt som den ekonomiska när det kommer till extrajobb. Inkomsten du får från att jobba påverkas kraftigt beroende på vad du har för total inkomst, på grund av skatteeffekter, men påverkas också av om du har studiemedel eller är pensionär. Många förknippar extrajobb med relativt okvalificerade arbetsuppgifter, som barnpassning eller att fylla i enkäter på nätet, vilket vi tycker är lite ”enkelspårigt”.

Jobba extra - tjäna mer
Om du är sugen på att jobba extra så finns det inget att vänta på, men en del att tänka på!

I det här inlägget ska vi inledningsvis diskutera tre olika personer, med helt olika förutsättningar, och våra tankar kring deras möjligheter att jobba extra.

 • Den första personen är student.
 • Den andra är föräldraledig.
 • Den tredje är välutbildad, högavlönad och har relativt stora barn som inte behöver ”passas och matas”.

Vi kommer också beröra möjligheterna att jobba extra som pensionär i form av kommentarer i de olika exemplen här.

Att jobba extra – Din livssituation gör stor skillnad

Anledningen till att vi ska prata om personer som befinner sig i helt olika skeden i livet har att göra med att det finns en hel rad effekter, i exempelvis bidrags- och skattesystemet, som påverkar hur effektivt det är att jobba extra.

Andra faktorer som påverkar är naturligtvis om du har familj och barn, som kräver att du är hemma, eller om du har ett heltidsarbete som inte öppnar upp så mycket för extrajobb.

En annan, minst lika viktig del, är hur du utnyttjar humankapitalet du har när du extraknäcker.

Om begreppet humankapital inte säger dig så mycket så handlar det om dig. Din personlighet, din kompetens och ditt sociala sammanhang, för att nämna några exempel.

Att enbart förknippa extraknäck med lågkvalificerade sysslor som barnpassning, granplantering eller serveringsjobb kan vara ett misstag som gör att du inte använder ditt humankapital, eller utvecklar det, på bästa sätt.

Läs vidare så ska vi berätta mer.

Skillnaden mellan en student och någon som är inne på arbetsmarknaden är att extrajobb för studenten mer eller mindre automatiskt innebär något annat än studier, det som är huvudfokus i livet i någon mening, för en student.

Att jobba extra för någon som redan har ett jobb behöver inte innebära att personen skaffar sig ytterligare ett jobb, utan kan lika gärna innebära att man jobbar mer hos sin nuvarande arbetsgivare.

Det här är en viktig poäng.

För många behöver inte extra inkomster innebära ett nytt jobb och nytt sammanhang, det enklaste sättet att komma igång och tjäna extra är sannolikt att ha en dialog med din nuvarande arbetsgivare.

Att jobba extra som student

När du är student så finns det egentligen ingenting som talar mot att jobba extra, och med det tjäna extra pengar, givet att du kan fullfölja dina studier.

Vi antar också i tabellen här nedanför att du inte är studieledig från något jobb för då blir det flera faktorer som du måste beakta (mer om det senare).

I tabellen har vi försökt punkta upp för- respektive nackdelar.

Fördelar
 • Extrapengar är välkomna.
 • Skatten är låg.
 • Ingen konflikt med ”huvudarbetsgivaren”.
 • Arbetslivserfarenhet du skaffar dig är meriterande.
 • Du kan få en möjlighet att lära känna din framtida arbetsmiljö bättre.
Nackdelar
 • Om du tjänar mer än vad CSN har som fribelopp i sina villkor för bidrag och lån uppstår marginaleffekter.

Som du ser i översikten ovan är nackdelarna inte många. Det finns egentligen bara en nackdel och det är att du kan tjäna för mycket pengar och bli återbetalningsskyldig till CSN.

Frågan är dock om det egentligen är ett stort problem!

Håll koll på vad CSN säger och du kan tjäna ganska mycket pengar, innan du hamnar utanför fribeloppen.

Om du har en arbetsgivare, och är studieledig från den arbetsgivaren, så kan läget vara lite mer komplicerat.

Vi ska återkomma till lite senare vad du ska tänka på när du jobbar extra och redan har ett jobb, men det bästa är alltid att kontakta din arbetsgivare och komma överens innan du går vidare.

Enklast är om du kan jobba extra hos din nuvarande arbetsgivare. Men som student har du kanske bosatt dig i en annan del av landet för dina studier vilket inte gör det möjligt att arbeta hos din gamla arbetsgivare.

Om du då tar anställning hos en konkurrerande aktör, samtidigt som du är tjänstledig från din arbetsgivare, så bryter du sannolikt mot de avtal som finns på arbetsmarknaden. Du och din arbetsgivare kan dock enkelt komma överens om att ditt extrajobb är ok.

Slutligen: Att tjäna pengar är skäl nog att arbeta. Samtidigt så ska du naturligtvis tänka lite vidare. Utbildar du dig exempelvis inom vården så är all kunskap och insikt du kan få där naturligtvis en bonus i ditt extrajobb.

Pensionärens livssituation är väldigt lik studentens, men skatteffekterna och villkoren i exempelvis tjänstepensionsförsäkringarna måste beaktas.

Att jobba extra som föräldraledig

Nu ska vi titta på vad det innebär att jobba extra som föräldraledig.

Det är ett annat skede i livet med betydligt fler saker att beakta.

Under den här rubriken antar vi att du har en arbetsgivare och en fast anställning, samt en inkomst, åtminstone via försäkringskassan.

Fördelar
 • Extrapengar är välkomna.
 • Arbetslivserfarenhet är meriterande och sociala kontakter kan vara önskvärt.
 • Du kan hålla kontakten med ditt nuvarande jobb.
Nackdelar
 • Du måste följa de avtala och regler som gäller relativt din arbetsgivare.
 • Du måste följa de regler som finns kring försäkringskassan.
 • Sannolikt har du barn kring dig i princip hela ditt vakna dygn vilket ställer krav på formerna för ditt extrajobb.
 • Om du är välavlönad kan det bli stora skatteffekter.
 • Alternativkostnaden måste beaktas.

Som du ser så blev antalet nackdelar snabbt många fler jämfört med tidigare.

Det är inte så att du inte kan köra ut reklam på lördagsmornar, eller hoppa in på din gamla arbetsplats någon helg.

Vi ska inte överdriva!

Men om du är målare så kan du inte dagtid vara föräldraledig och samtidigt måla för en annan uppdragsgivare än din arbetsgivare, utan att sannolikt bryta mot villkoren i din anställning och försäkringskassans regler.

Många som kommit hit i sitt liv har dessutom en hel radda åtaganden i form av barnaktiviteter, boende, städning, tvätt, nattning och renoveringar som också ska skötas.

Det gör att du måste titta på alternativkostnaden som är förknippad med att arbeta extra.

Om du vill köpa tjänster, så som RUT- och ROT-tjänster, och försöka täcka de kostnaderna genom att jobba extra så har du sannolikt skapat en väldigt ineffektiv lösning.

Det går i princip bara att räkna hem den typen av lösningar om du tjänar bra, eller mycket bra, på ditt extrajobb.

Gör du det så har du sannolikt bra lön redan från början och då blir det en hel del andra effekter kring din extrainkomst.

Vi återkommer till det här nedanför.

Vår uppfattning är att det finns mycket att tänka på när man jobbar extra samtidigt som man är mitt i livet.

Det handlar inte längre om att hitta ett extrajobb, utan nu måste även extrajobbet passa livet i sin helhet.

Att jobba extra som högavlönad

Nu har du kommit en bra bit i din karriär. Barnen är stora och du har betydligt mer frihet än tidigare.

Samtidigt känner du att du har mer att ge, du kanske vill jobba hop extra pengar för att kunna pensionera dig tidigare eller kunna köpa drömhuset.

Fördelar
 • Extrapengar är välkomna.
Nackdelar
 • Du måste följa de avtala och regler som gäller relativt din arbetsgivare.
 • Skatteeffekterna blir stora samtidigt som du inte kan tillgodoräkna dig pensionsavsättningar till de allmänna pensionerna.
 • Det kan vara svårt att hitta extraarbeten som ger rätt inkomstnivå och som du känner dig bekväm med bland ”traditionella extraknäck”.
 • ”Alternativkostnaden” måste beaktas.

Som högavlönad ställs du ofta inför två ekonomiska faktum:

Dessutom gäller naturligtvis även de begränsningar som gäller alla andra, som vi diskuterat här ovan, relativt din arbetsgivare.

Kanske tänker du också att du inte vill vara tjänsteman på banken dagtid, och jobba extra på McDonalds på kvällarna.

Du vill inte möta människor i två olika roller som inte känns förenliga med varandra?

Men att jobba på banken och vara god man kan vara ett exempel på en bra kombination för alla parter.

Sannolikt innehåller också livet lite färre måsten så möjligheten att jobba extra finns definitivt.

Att tjäna extra pengar handlar mycket om en möjlighet du måste skapa

Om du orkat läsa så här långt så har förhoppningsvis exemplen visat att det finns skeden i livet då du ska söka traditionella extrajobb för att tjäna extra pengar.

Ett exempel på ett sådant skede är när du är student eller har en väldigt låg pension.

Även om det finns mer eller mindre kloka sätt att tjäna pengar på så hittar du då sannolikt ditt extrajobb på ungefär samma sätt som du hittar vanliga jobb.

Varje tjänad krona ger dig inkomster, skatten kan i vissa fall vara obefintlig och dina inkomster vägs in som en del i din intjäning inom det allmänna pensionssystemet.

Det senare gäller inte pensionärer, men då blir du i stället kompenserad med lägre skatt.

Samma regler gäller i det har sammanhanget som när du ska söka ”vanliga” jobb. Kanske blir det ännu viktigare med nätverk och kontakter, men principerna är desamma.

Men i många andra sammanhang så handlar möjligheten att tjäna extra pengar om något som måste skapas.

 • Det kan handla om att du vill kunna tjäna pengar genom att jobba hemifrån.
 • Kanske söker du ett extrajobb som passar dig som person, den kompetens och det sammanhang du lever i.
 • Eller så måste inkomsterna kunna hanteras utan att det blir allt för stora skatteeffekter och nyttan äts upp. En del i att åstadkomma det kan vara att starta ett eget företag.

Inget av punkterna här ovanför tillhör avdelningen svartkonst eller ska ses som omöjliga att lösa, men för att få saker på plats kan det krävas lite planering och en hel del kunskapsinhämtning.

Med rätt upplägg kan också extrajobbet bli något som ger så mycket mer än att bara utbyte av tid mot pengar.

Tjäna extra pengar – Mina erfarenheter

Historiskt så har jag arbetat extra då jag studerat. Främst genom att jag jobbat extra på olika institutioner på högskolan.

Jag har undervisat inom områden jag själv studerat.

Jag har också rättat en hel del tentor och handlett laborationer.

När jag jobbade extra så gjorde jag det som en ganska integrerad del av utbildningen. Det betydde att jag i princip befäste mina kunskaper jag redan hade.

Jag jobbade också på samma ställe som jag gick i skolan.

Det var grymt smidigt!

Senare i livet har jag också jobbat som vicevärd i en större bostadsrättsförening som vi bodde i.

Återigen var mitt extrajobb i direkt anslutning till en plats jag redan var, fast det i det här fallet blev det hemmet.

Nackdelen med jobbet som vicevärd var att en väldigt stor andel av inkomsten gick bort i skatt, beroende på att jag hade en hög inkomst redan från början.

Jobbet var i sig inte speciellt välbetalt och då blev den höga beskattningen i sig nästan löjlig.

Men att jobba extra som vicevärd hade andra poänger.

Jag var delaktig i bostadsrättsföreningen på ett vis som jag aldrig varit annars.

Samtidigt lärde jag mig massor om hur det är att förvalta en hyresfastighet.

Sist men inte minst så lärde jag känna massor av människor i min omgivning.

Trots allt så blev behållningen cirka 1 500 kronor i månaden, efter skatt, samtidigt som jag fick andra mervärden på köpet!

Jag har alltid informerat min chef om de uppdrag jag haft och det har aldrig varit några problem.

Jag har inte heller åtagit mig något som ens är i närheten av problematiskt för de bolag jag jobbat i så jag har aldrig fått någon negativ återmatning på mina extrajobb.

Hur vi tjänar extrapengar idag

Idag är mitt – och hela familjens – extrajobbande lite mer avancerat och ambitiöst.

Dels äger jag och min sambo en skogsfastighet som ska skötas och förvaltas. Som en del i detta så har jag också en enskild firma.

Där hamnar bland annat inkomsterna som den här, och några andra bloggar, ger.

I takt med att jag blivit allt mer framgångsrik i mitt bloggande så har den inkomsten ökat. Jag föredrar att främst använda annonser på bloggen för att skapa intäkter.

Läs gärna om hur jag idag har över 100k sidvisningar per månad på den här bloggen enbart.

Jag håller mig gärna till bloggen – eller så använder jag videoformatet – men har inga planer på att utveckla den här webb-platsen mera.

Skälet till det är att jag vill sköta verksamheten hemifrån på kvällar och helger.

Att marknadsföra böcker i radio och tv under vanlig arbetstid skulle exempelvis passa mig väldigt dåligt.

Inte heller är jag sugen på att åka land och rike runt och prata i olika grupper då det skulle påverka mitt privatliv alldeles för mycket.

En annan viktig del i vår familjs strävan efter att skaffa extra inkomster handlar om att låta vårt kapital jobba för oss.

För oss var det en stor omställning i synsätt då vi tidigare främst använde våra inkomster för att skapa nya utgifter.

Bilden visar tre olika typer av utgifter.
Att använda kapitalet för att skapa nya inkomster är utmanande tankemässigt för många.

Vi skapar våra inkomster genom att investera i aktier och P2P-lån.

Vi har också tittat på att skaffa en hyresfastighet som en del i ett försök att skapa ytterligare inkomster. Vi valde att inte gå vidare med det köpet.

Om du följer länken så får du veta varför hyresfastigheten vi tittade inte passade oss. Resonemanget kan nog dessutom gälla fastighetsinvestering rent allmänt, ur vårt perspektiv.

Läser du får du också en genomgång av hur vi resonerade med beskattningen av inkomsten.

Så sammanfattningsvis så består våra inkomster av:

 1. Vanligt jobb 40 timmar i veckan.
 2. Skogsfastighet.
 3. Egen firma med bloggande i fokus. Något vi sköter hemifrån och där vi låter oskattat kapital arbeta för oss.
 4. Passiva inkomster av kaptial.

Tips till dig som vill skaffa dig ytterligare inkomster

Om du vill skaffa dig ytterligare inkomster så finns det några viktiga idéer som är bra att koll på.

Den ena handlar om begreppet passiva inkomster.

Om du läser det länkade inlägget så kommer du dels få inspiration till hur du ska tänka och resonera, samt rent konkreta tips på hur du kan skaffa dig nya inkomstströmmar.

Det andra du behöver känna till – om du redan tjänar skapligt då – är vikten av att försöka hålla så stor del av dina extrainkomster i den oskattade ekonomin som möjligt.

Svarta pengar tänker du!? Men så är det inte. Det jag tänker på här är helt lagligt och handlar i stället om hur du kan jobba med ett eget företag som en del i att skatteeffektivt skapa och bygga extra inkomster.

Du kan läsa mer i inlägget investera pengar.

I inlägget 5 böcker alla bör läsa om pengar hittar du ännu mer inspiration till vidare läsning som kan hjälpa dig att hitta nya sätt att tjäna pengar.

Din läxa om du vill jobba extra

Först bör du reda ut vad är din livssituation är och hur kan du på bästa sätt börja tjäna extra pengar?

Kanske är det bästa sättet helt enkelt att ta ett snack med chefen i morgon och be om att få några extra timmar.

Gör det inte för svårt!

Om ditt liv är mer komplext och du har en hel del andra krav på vad ditt extrajobb ska erbjuda så handlar det om att förstå vad det är.

Sedan handlar det om att börja göra.

Om ditt extrajobb inte handlar om att jobba extra på ICA, utan bygger på att du måste skapa möjligheter för att komma vidare, så kan det ta år innan du lärt dig tillräckligt för att du ska kunna tjäna några pengar att tala om.

Min rekommendation är att du skiljer på jobb och hobby. Läs gärna inlägget om Ikigai om du tycker det låter konstigt.

När jag jobbar med mina, och vår familjs projekt, så tänker jag ofta på att extrajobbet ska leda till något i framtiden.

Att jag lär mig något, bygger något som vi alla kan ha glädje av eller att jag utvecklar en verksamhet jag kan ge bort till mina barn.

Jobbar du extra? Dela gärna med dig av dina erfarenheter och insikter!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar