Det renläriga sättet att räkna ut sin sparkvot! Ja det går att fuska!

I det här inlägget ska vi prata om hur du räknar ut din sparkvot. Vi ska se vilken information du kan få ut ur den och vilken sparkvot du behöver för att bli ekonomiskt oberoende.

  • Sparkvoten anger hur stor andel av din lön efter skatt som du sparar. Vi brukar använda procent.
  • Genom att titta på sparkvoten kan du räkna ut hur långt bort din ekonomiska frihet ligger i tiden. 
  • Sparkvoten räknar du ut genom att ta det belopp du sparar varje månad och dividerar det med din inkomst efter skatt.

Det här med att räkna ut sparkvoten är inte så svårt! Men den som försöker beräkna sparkvoten för första gången, och som har en lite mer komplex ekonomi med husamorteringar och studielån, kommer ganska snart börja gnugga sitt huvud.  

Det här är sparkvot och så här räknar du ut den

För att reda ut hur vi ska bokföra och få ordning på dina beräkningar avsätter vi ett helt inlägg för att förklara hur du ska beräkna din sparkvot! Vi ska diskutera:

  • Definitionen av sparkvot,
  • hur extrainkomster – som utdelning och barnbidrag – och vissa speciella former av utgifter – som amortering – ska hanteras.
  • Vad som är en bra sparkvot och slå fast vad vi anser vara den renläriga metoden att beräkna sin sparkvot.

Not: det här inlägget postades i en mycket enklare form 2015. Det har omarbetats helt i januari 2018 för att möta en del vanliga frågor som inte hanterades i första inlägget. Dessutom har det tillkommit massa relaterat material som jag valt att länka till i inlägget.

Definition

sparkvot=(sparat kapital under perioden)/(inkomst efter skatt under samma period)

Det här är en ganska rättfram formel. Om du tjänar 20 000 kronor/månad efter skatt och sparar 10 000 kronor/månad så har du en sparkvot på 0,5, vilket vi brukar räkna om i procent och får då alltså en sparkvot på 50%.

[su_box title=”Sparkvot inom nationalekonomin”]Inom nationalekonomiska sammanhang är man intresserad av sparkvot för att få ett “översiktligt mått på hur sparandet utvecklas” på nationell nivå. Även där får man olika sparkvot med olika innehåll, helt i analogi med det som vi pratar om här.

Läs gärna den mycket intressanta artikeln om Svenskarnas sparkvot över tid i Ekonomifaktas inlägg om sparkvot. Där ser ni också hur sparkvoterna definieras väldigt snarlikt som vi gör här. [/su_box]

Vad ska ingå och inte

Svårigheten i att räkna ut sin sparkvot ligger inte i matematiken. Utmaningen ligger i att förstå vad som ska inkluderas i begreppet spara och inkomst. Det i sin tur har att göra med vad vi ska använda vår sparkvot till. Vi återkommer alldeles strax till detta.

För en person utan tillgångar och åtaganden (som lån och underhållskostnader) så ger sparkvoten en bild över hur inkomsterna relaterar till utgifterna. Pengar in – det vill säga inkomst – relateras till kostnaderna. Då är sparkvoten är en av de absolut viktigaste mätetalen vi kan ha i vår privatekonomi.

Men för många människor är privatekonomin något mer komplicerad än vad vi diskuterat ovan. Vi har hus, lån, bilar, studielån, barnbidrag och tjänstepensioner. För att kunna hantera konsekvensen av alla dessa ting i vår privatekonomi är det dags att börja fundera på vad sparkvoten ska användas till.

Det vanliga är att vi väljer bort inkomst av kapital då det är ett specialfall av värdeökning på kapital. Vi bortser också från värdeökningar, alternativt värdesänkningar, på våra tillgångar, så som aktier och hus. Vi bryr oss inte heller om pensionsavsättningar gjorda av arbetsgivaren. I begreppet inkomst ligger då lön (som arbetsgivaren redovisar lön i lönekuvertet, efter skatt), skatteåterbäring, underhåll och bidrag. Utgifter är alla räkningar och kostnader vi har under månaden.

Amorteringar kan bokföras som såväl sparande som utgift, beroende på vad det är vi amorterar på.

Exempel

[su_box title=”Teori och praktik – Amorteringar “]Tänk dig följande enkla exempel: Du lånar 100 kronor och lägger sedeln i ett kassaskrin. Då du fått 100 kronor men samtidigt har en skuld på samma belopp. Rimligen innebär att totala effekten på din ekonomi borde vara noll. Efter en månad amorterar du 3 kronor på lånet. Då har du en skuld på 97 kronor medan hundringen ligger orörd i kassaskrinet. Det är samma effekt på ekonomin som om du avstått amorteringen och i stället lagt 3 kronor i kassaskrinet. Med det gör vi det troligt att amortering är en form av sparande.

Om jag istället köper godis för pengarna direkt när jag tagit lånet så konsumerar jag pengarna. Då bokför jag pengarna som en utgift. Min amortering i själva verket en avbetalning på en redan genomförd konsumtion och amorteringen bör inte ingå i sparkvoten. [/su_box]

De flesta för amortering på hus som sparande. Amortering på konsumtionslån så som bil och kortkrediter går som kostnader. För studielån finns båda varianterna. Jag har valt att föra amortering på studielån som kostnader medan många bloggare väljer att föra det som sparande. Det ger då högre sparkvot vilket kan se bra ut!

Titta gärna på genomgången jag gjort av Pappa Betalars ekonomi i februari 2019. Där berör vi en rad privatekonomiska frågor och diskuterar hur sparande till framtida konsumtion ska “bokföras”.

Sparkvot som hälsoindikator i privatekonomin

En sparkvot som är större än – det är knappaste en vetenskap här så det är ungefärliga siffror – 20%, över en längre tidsperiod, pekar på att vi faktiskt lever bra på ett belopp som är lägre än vår inkomst. Att mäta sparkvot över längre tid mäter vår sparförmåga och sporrar oss till ett mer ordnat och långsiktigt sparande. 

Den här sättet att beräkna sparkvoten som jag föreslagit ovan ger oss en mycket god bild av hushållets ekonomi ur ett kassaflödesperspektiv – alltså pengar in/pengar ut – om vi gör det på månadsbasis. Den sätter också utgifterna – de är ju de pengar vi inte sparar – i relation till vår inkomst, vilket kanske är en av de viktigaste mätetalen vi har i privatekonomin.

beräkna sparkvot
Sparkvot är intressant då den relaterar sparandet till våra utgifter.

För att bedöma konsekvensen av exempelvis arbetslöshet och sjukdom så är den relativa synen på ekonomi minst lika relevant som den absoluta. Att spara 10 000 kronor i månaden är bra, men om de inte räcker till att täcka mer än 20% av månadsutgifterna så är det kanske inget som skapar en revolution i privatekonomin.

Not: Jag är inte vansinnigt nöjd med meningen här ovanför. Den är i någon mening sann, och jag står för att man ska försöka spara aggressivt när man kan, men att spara 20% av lönen varje månad är en fantastisk bedrift. Jag har till och med en metod för att budgetera så att du får en sparkvot på 20%.

Vad är en bra sparkvot?

Det beror naturligtvis på syfte och mål med sparandet, men det finns faktiskt en teori som hjälper oss i att förstå ungefär vad som är rimligt. Den heter Paretoprincipen och beskriver i generella drag vad vi kan förvänta oss för resultat av sparandet beroende på vilken sparkvot vi har. Du kan läsa mer i inlägget nedan.

50% brukar vara en sparkvot som anses som den magiska nivån. Då går förmögenhetsbyggandet mycket snabbt.

Vi beräknar vår sparkvot varje månad i samband med att vi gör en sammanställning av vår månadsekonomi. Du hittar de inläggen här.

Det finns andra nyckeltal än sparkvot som är intressanta

En del frågor du hade när du kom hit blir kanske obesvarade i inlägget. Det kan beror på att du egentligen försöker beskriva något i din privatekonomi som inte fångas genom att beräkna sparkvot. Se gärna videon nedanför så får du en översikt om vilka sammanställningar som kan vara relevanta om du ska få en heltäckande bild av privatekonomin.

Öka din sparkvot

En hög sparkvot är bättre än en låg och många strävar efter att höja sparkvoten månad för månad. Så har vi också resonerat! Vi använde kassabok och ständiga förbättringar av vårt sätt att använda pengar för att nå det.

Du lär dig mer om hur du kan styra din privatekonomi genom att göra en budget här.

Eller så läser du mina 12 tips om hur du kan spara pengar och leva enklare.

Hur du räknar på tidig pension

Ett vanligt sätt att använda sparkvoten är att använda den för att uppskatta hur långt vi har kvar till att kunna leva på avkastningen från våra besparingar. Det som ofta kallas att man blir ekonomiskt fri eller ekonomiskt oberoende.

Det är nämligen så att vi inte behöver räkna på faktiska inkomster, respektive utgifter, för att kunna räkna på hur många år det är kvar till vi kan ge chefen fingret.

Det går utmärkt att räkna på relationen mellan sparande och utgifter. Här kan du läsa en introduktion till begreppen ekonomiskt fri och ekonomiskt oberoende. Där ser du att 50% i sparkvot ger dig en sparhorisont på cirka 15 år. 

Den metod som vi skissat på ovan är den som passar bäst för den som är intresserad av ekonomiskt oberoende. Vi ska exempelvis inte lägga till inkomst av kapital bland våra inkomster när vi räknar på tiden till ekonomisk frihet. Den är inbakad i beräkningarna när vi räknar på kapitaltillväxten och ska inte bokföras två gånger.

Vad som kan vara intressant att beakta är om man har stora avsättningar till pension via sin arbetsgivare. Eller om man fonderar pengar i ett företag man äger. Men då måste man inse att man blandar skattade och oskattade pengar och hantera det på något sätt.

Låt oss titta på ett exempel:

Anna tjänar 25 000 kronor efter skatt. Hon har utgifter på 12 500 och arbetsgivaren sätter av 6 000 kronor i månaden till hennes pensionsförsäkring. Anna räknar med att ta tidig pension så hon kommer inte betala mer än 30% marginalskatt på sina pensionspengar. Om vi räknar på det tidigare – mer rättframma varianten ovan – så får Anna en sparkvot på 50%.

Om vi i stället vill lägga till pensionsavsättningarna så skulle vi kunna göra så här:

Inkomst = 25 000 + 6 000*0.7 = 29 200.

Sparande = 12 500 + 6 000 *0.7 = 16 700.

Ny sparkvot = 57%.

Delar av det kapital hon sparar kan inte nås förrän efter 55-års ålder och kräver normalt att man verkligen slutar arbeta. Det är därför rimligt att utelämna avsättningar som görs av arbetsgivaren när vi tittar på vårt privata kassaflöde. Men vi kan välja att räkna med den när vi tittar på pensionspengarna.

Vanliga frågor när du ska räkna ut sparkvoten

Om jag inte sparar en månad utan tar från mina besparingar, vad blir då sparkvoten?

Då får du en negativ sparkvot. Det är inget konstigt. De flesta som räknar ut sparkvoten varje månad gör sedan en medelvärdesberäkning vid slutet av året och då ska naturligtvis månader med negativt sparande vara med.

Är amortering sparande?

Det beror lite på hur du väljer att tänka i din privatekonomi och vad du amorterar på. Konsumtionslån är rimligen utgifter. Amortering på boende bokför många som sparande.

Ska buffert- eller semestersparandet med i sparkvoten.

Jag tycker det. När du tar ut de pengarna så blir det negativt sparande. När du sedan tittar på helåret och vad du sparat ihop så jämnar alla delar ut sig.

Vilken sparkvot ska man ha för att bli ekonomiskt oberoenden?

Om du startar från noll så tar det 15-20 år att bli ekonomiskt fri med en sparkvot på 50%. Om du har kapital att utgå från och/eller lyckas investera så att du får lite bättre avkastning än fyra procent som vanligtvis används, så är 10 år fullt rimlig tidshorisont.

Vad är definitionen av sparkvot?

Sparade pengar delat med intjänade skattade pengar. Vanligtvis räknar man ut sparkvoten per månad.

Läs mer

Vill du veta mer om hur det fungerar att leva på sitt egna kapital? I så fall rekommenderar jag min fria e-bok Lev Rikt som du kan ladda hem här

Det renläriga sättet att räkna ut sin sparkvot! Ja det går att fuska!

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.