Jobba hemma efter pandemin? Inte som du tror!

I det här blogginlägget så ska vi diskutera och problematisera om vi kan fortsätta jobba hemma efter pandemin ungefär på samma sätt som när vi haft restriktioner.

Vi ska göra det för att du som behöver veta, kanske för att du tittar på boende långt bort från jobbet, ska få lite bättre känsla för hur arbetslivet kan komma att se ut efter pandemin. 

Jag skrev ”problematisera” av en anledning för att just nu, tidigt 2022, så verkar det inte vara någon hejd på hur positiva alla är till distansarbete. 

Här är några exempel: 

Men kommer det vara så fortsättningsvis?

Personligen, utifrån hur jag fungerar som person, är jag exempelvis inte alls speciellt positiv till att arbeta hemifrån.

Men huvuddelen av det här inlägget handlar inte om mig och mina tankar utan snarare om fundamentala faktorer i arbetslivet som inte alls ändrats så snabbt som acceptansen för att köra Skype-, Teams- och Zoom-möten.

Jag kommer också berätta lite vad vi i vår familj sett hos vänner och bekanta och hur vi tolkar verksamheten utifrån de arbetsplatser vi har insyn i.

Arbeta hemifrån efter pandemin

Efter sommaren 2021 så lättade restriktionerna och vi såg att många bolag ganska snabbt försökte hitta nya arbetsformer efter pandemin. 

Många arbetsgivare var också ganska vilsna och frågorna var många.

  • Vad skulle man tillåta i form av hemarbete? En dag i veckan eller fler?
  • Vem skulle ansvara för arbetsmiljön vid hemarbete?
  • Vilka försäkringar gällde vid hemarbete?
  • Hur skulle arbetsplatsen fungera om några jobbar hemma och några är på plats?
  • Kan man minska antalet kontorsplatser om alla inte är på kontoret?
  • Vad gör arbetsgivaren om någon inte kan hantera hemarbete?

Vi såg också att några som fått ok från sina arbetsgivare att ställa om för att jobba heltid på distans fick ändrade spelregler. 

HR-avdelningarna ville köra arbetsmiljöronder och utbildning och kursverksamhet startades upp på vanligt vis med fysiska möten. 

Det blev till att börja pendla till jobbet som vanligt trots tidigare överenskommmelser.

Vad finns det för utmaningar med distansarbete?

I pandemitider så gäller lite av undantagsregler kan vi säga, men så fort vi börjar diskutera hur vi kan arbeta hemifrån efter pandemin så hamnar vi i vanliga regelverk och rutiner kring exempelvis arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön. 

När det gäller ansvar, lagar och regler så hittar vi alltså en del av utmaningarna som finns. 

Andra utmaningar handlar om hur vi ska organisera arbetet på våra företag. 

Om alla jobbar hemma, och det sker lite i ett undantagstillstånd, så har alla ungefär samma förutsättningar samtidigt som acceptansen för att allt inte fungerar som tänkt är relativt stor så kommer hemarbete fungera. 

Vad jag personligen sett är att villkoren ändras när arbetet återgår till det normala.

När 70% av styrkan är på plats och jobbar tätt tillsammans kring exempelvis en offert eller tekniskt problem så blir de 30% som inte är där helt plötsligt avvikande och kanske ”problematiska”.

Det är allmänt känt att blandade lösningar med hemarbetare och medarbetare på kontoret är svårt att hantera och de som missgynnas är främst de som jobbar hemifrån. 

Det finns ocskå forskare som pekar på att karriärsmöjligheterna sannolikt blir sämre för den som jobbar hemifrån.

Samtidigt visar en Novusundersökning att sju av tio chefer tror att den som distansarbetar missgynnas på jobbet.

Personligen så mår jag bra av att byta miljö och jag skulle sannolikt hyra mig en kontorsplats om jag var egenföretagare just för att jag vill ha möjligheten att gå till jobbet. 

Jag tycker också kontakten med mina kollegor är en viktig del av mitt arbetsliv. 

Sist men inte minst så har jag sett arbetsgivare som tar upp problem kring exempelvis introduktion av nyanställda. 

Vad betyder distansarbete?

När jag jobbat med förberedelser för det här inlägget så har jag stött på minst tre olika definitioner av distansarbete. 

  • Möjligheten att jobba hemma när så krävs, exempelvis för att barnen har studiedag eller för att ta emot hantverkare. 
  • Möjligheten att regelbundet jobba hemifrån, säg två dagar i veckan.
  • Möjligheten att helt jobba på distans med enstaka träffar per år på arbetsplatsen. 

Den som ska fatta centrala beslut kring boende, eller byta arbetsgivare för att få möjlighet till distansarbete, är naturligtvis inte intresserad av att kunna jobba någon enstaka dag hemma när vi pratar om att arbeta hemifrån. 

Den personen vill sannolikt jobba hemfirån mer än 3 dagar i veckan och dessutom vara säker på att villkoren kring distansarbete inte ändras snabbt och godtyckligt. 

Om vi istället tittar på vad de länkade artiklarna i inledningen kommer fram till så har jag saxat följande från undersökningen bland Scanias akademiker (där 96 procent ville jobba hemifrån): 

55 procent vill jobba mindre än halva tiden hemifrån och 4 procent vill inte jobba hemifrån alls.

Här tror jag det finns en konflikt mellan olika människor på arbetsplatsen och den konflikten kommer våra arbetsgivare få leva med länge.

För det undersökningen visar är att majoriteten av de personer man intervjuat faktiskt vill ha sin arbetsplats kvar även om man inte är där fem daga i veckan. 

Och då får vi ”hybridlösningar” där vissa är på kontoret och andra hemma som är erkänt svåra att hantera. 

Framtidens arbetsliv innebär hemarbete?

Distansarbete fungerar bra, åtminstone i de verksamheter som jag har kontakt med. 

Pendemin har också ökat acceptansen för ett digitalt arbetssätt i många versksamheter. 

Kan sedan företagen se att behovet av kontorsyta minskar så kan det finnas ekonomiska drivkrafter som ytterligare bidrar till omställningen. 

Men det finns massor av frågor kring arbetsgivaransvar, arbetsformer kring hybridarbetsplatser och dessutom vill stor andel av personalen gå till jobbet!

Ja, vi kommer jobba hemma efter pandemin det är nog helt klart, frågan är bara hur mycket och hur mycket vi kan ta för givet i omställningen. 

Kan alla flytta till glesbygd bara det finns bredband och kommer vi kunna jobba från Phuket några månder om året?

Det är jag inte så säker på!

Distansarbete kommer bidra till flexibilitet, men långt ifrån alla kommer ha den grad av flexibilitet som gör det möjligt att jobba från ett annat land. 

Dessutom så är risken stor för att rätt många personer kommer bli beordrade tillbaka till arbetsplatserna när vissa arbetsgivare inte tycker att distansarbete fungerar. 

Så står du i valet och kvalet nu att buda på gården i Jämtland och lämna storstadslivet men behålla din arbetsgivare på distans så rekommenderar jag dig att vänta lite så du får se hur det kommer bli i praktiken när det kommer till att jobba hemifrån efter pandemin. 

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar