Nybilsförsäljningen 2023 | Försäljning | Elbilar | Påverkan beg |

Jag satt och uppdaterade bloggens mest lästa inlägg som handlar om hur du beräknar värdeminskningen på en personbil.

Då vill jag skriva lite om vad jag tror kring utvecklingen av priser på begagnade bilar framöver, för att ge läsaren lite stöd för sin egna planering.

Just nu är det svårt att påstå att värdeminskningen på bilar skulle följa traditionella mönster då det råder brist på begagnatbilar (80 000 bilar har lämnat landet i år, till och med augusti, säger vissa) – vilket pressar upp priserna på just begbilar. Förra året lämnade 122 000 bättre begbilar landet.

Det gäller dock endast bensin- och dieselbilar. Exporten av elbilar verkar vara mycket lägre.

Utvecklingen av priset på begagnade bilar har varit explosiv sedan pandemin.

Importen av begagnade bilar verkar i princip vara en tiondel av exporten.

Samtidigt så är det oklart läge för nybilsförsäljningen – tyckte jag åtminstone innan jag skrev inlägget – med vikande konjunktur, vikande försäljning för elbilar, kraftiga prissänkningar och en kraftig överkapacitet i världen vad gäller personbilsproduktion.

För att få någon sorts koll så valde jag att gå till SCB och titta på hur statistiken för nybilförsäljningen faktiskt ser ut. Det är viktig komponent om vi ska förstå bilmarknaden – inklusive ny- och begbilar – nu och nära framtid.

Jag blev lite klokare faktiskt. Det var inte så rörigt som jag trodde vilket bådar gott kan man tänka!

Bilförsäljningen i Sverige 2023 jan-aug jämfört med 2022

Här är en tabell som visar försäljningen samt den procentuella förändringar i försäljningen av bilar i Sverige, månadsvis, mellan 2022 och 2023:

MånadFörsäljning 2022Försäljning 2023Procentuell förändring
Januari20,52715,282-25.55%
Februari21,91719,040-13.13%
Mars29,89330,9603.57%
April23,05021,413-7.10%
Maj27,73629,3845.94%
Juni27,37429,1326.42%
Juli18,78918,073-3.81%
Augusti21,49324,57814.35%
Nybilsförsäljningen 2023 jämfört med 2022.

För er som gillar lite mer grafisk presentation.

Nybilsförsäljningen 2022 jämfört med 2023.
Nybilsförsäljningen 2022 i jämförelse med 2023. 2023s procentuella förändring visas.

Tittar vi på totalen sett över de första åtta månaderna så är försäljningen ner ganska marginella -1,53%. Inget totalhaveri för bilförsäljningen ännu i 2023 alltså.

Men som vi såg i inledningen, det råder skilda verkligheter för fosildrivna bilar jämfört med elbilar. Så vi måste titta lite mer på siffrorna.

Elbilsandelen jämfört med andra drivmedel

Hur går det då för elbilarna, efter avskaffandet av subventioner och rusande elpris? Inte så dåligt enligt SCB:

MånadElbilsandel 2022 (%)Elbilsandel 2023 (%)
Januari25.43%28.35%
Februari25.05%32.63%
Mars30.96%40.84%
April23.86%32.61%
Maj23.54%39.80%
Juni30.56%37.78%
Juli25.50%36.12%
Augusti27.58%40.00%
Andelen el-bilar i relation till totala försäljningen av nybilar.

Elbilsandelen gick från 27% 2022 till 37% 2023. Inte så illa. Trots en del klagan så är alltså bra mycket mer än en tredjedel av alla bilar som säljs elbilar sett till Sverige som helhet.

Tyvärr så talar rätt mycket för att det inte går att räkna ihop till köpet av elbil med dagens räntor och el-kostnader men det verkar inte stoppa försäljningen.

När jag tittade igenom elbilssiffrorna lite mer i detalj så fick jag inte riktigt hop statistiken först. Sedan noterade jag att elbilsförsäljningen verkar variera kraftigt mellan olika regioner.

Låt oss titta på två extrema exempel.

Stockholm vs Jämtland

Elbilsförsäljningen verkar vara en storstadsgrej? Titta på tabellerna här nedanför:

MånadElbilsandel Stockholm 2022 (%)Elbilsandel Stockholm 2023 (%)
Januari25.37%29.88%
Februari26.54%37.35%
Mars34.81%46.32%
April25.36%36.07%
Maj24.30%44.61%
Juni30.30%44.71%
Juli22.36%44.65%
Augusti27.02%51.10%
Andelen elbilar som säljs i Stockholms län

Det verkar finnas en tydlig trend i 2023 i Stockholm. Den stavas elbilar.

Andelen elbilar som säljs - jämfört med totalförsäljningen - i Stockholms län.
Elbilsandel i Stockholm.

Låt oss jämföra med hur det ser ut i Värmlands län.

MånadElbilsandel Värmland 2022 (%)Elbilsandel Värmland 2023 (%)
Januari16.06%17.41%
Februari13.08%18.43%
Mars22.08%29.98%
April15.56%23.89%
Maj15.25%25.74%
Juni20.61%26.09%
Juli21.23%21.03%
Augusti20.15%24.45%
Andelen elbilar som säljs i Värmlands län

Ställer vi 2023 års siffror mot varandra för Stockholm och Värmland så ser grafen ut så här:

Andelen sålda elbilar i Stockholm jämfört med Värmland.

Vad tror jag om bilmarknaden framöver?

Om vi börjar med elbilarna:

  • Elbilar exporteras inte som bensin- och dieselbilar.
  • Begagnatmarknaden här ännu inte hittat jämviktsläge då det fortfarande är få begagnatbilar relativt efterfrågan.
  • Elbilar säljs allt mer, de verkar öka i andel av de bilar som säljs.
  • Elbilar har oklart andrahandsvärde på grund av snabb teknikutveckling och oklarheter kring framtida kostnader för batteribyten.
  • Nybilspriset på elbilar pressas av Teslas sänkningar och rabatter.
  • Många nya aktörer vill in på marknaden vilket borde leda till prispress, goda räntor eller bra garantier.

Sammantaget så skulle jag säga att det känns som osäkert läge vad gäller priset på begagnade elbilar framöver.

Saker och ting hänger naturligtvis samman, men det går inte att se riktigt samma röra vad gäller bensin- och dieselbilar.

Här ser det ut att vara en ganska stabil marknad. Med svag krona exporteras bättre begagnadebilar ut ur Sverige och andelen nya bensin- och dieselbilar minskar som andel av nybilsförsäljningen.

Vi borde nästan kunna stå inför ett underskott på bilar med traditionella förbränningsmotorer samtidigt som det råder överskott på elbilar.

Det är svårt att säga vad det innebär för begagnatpriserna. Men de senaste åren har begagnatpriserna ökat med cirka 20%. Om den prisökningen på något vis ska sjunka undan och vi ska hitta tillbaka till någon form av historiskt jämviktlsläge så kan det vara rejäl fallhöjd i elbilarna.

Vad säger ni?

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar