Onkel Tom Försäkringar – Ett familjeföretag

Har du koll på vad det kostar att försäkra familjen och dina saker? Det hade inte riktigt vi!

När vi för ett par år sedan började föra en noggrann kassabok i vår familj så såg vi att posten “Försäkringar” var betydligt mycket större än vi förväntat oss. Varje försäkringsbeslut var fattat där och då, i isolation och bästa välmening medan ett helhetsperspektiv helt saknades. I bilderna nedanför ser ni sammanställningen för 2014 och 2015. 2016 skiljer sig inte väsentligt från 2105 även om vi har en liten försäkring på sommarstugan numera.

Sammanställningen av vår ekonomi från att vi började föra kassabok andra halvåret 2014. Försäkringskostnaden är färgmarkerad.
Sammanställningen av vår ekonomi från att vi började föra kassabok andra halvåret 2014. Försäkringskostnaden är färgmarkerad.
Sammanställning av våra kostnader i 2015. Försäkringskostnaderna färgmarkerade.
Sammanställning av våra kostnader i 2015. Försäkringskostnaderna färgmarkerade.

Snittet för 2014 blev strax över 2000 kr per månad för försäkringar, räknat från juni 2014. Högsta enskilda siffran var från juni då vi vi förmodligen hade någon bil eller husvagnsförsäkring som fakturerades för sista gången – som vi sedan fick tillbaka delar på i juli – men i övrigt var kostnaderna ganska stabila kring 2000 kronor per månad.

försäkra familjen

Ja, 2000 kronor per månad inkluderade alltså ingen bilförsäkring då vi sålde den sista bilen i maj 2014. 2000 kronor inkluderar inte heller våra livförsäkringar som faktureras årsvis i april och därför inte kom med första året. I 2015 års siffror ingår dock kostnaden för våra livförsäkringar.

Ingår gör hemförsäkringen, men den kostnaden är relativt liten då vi har mycket av försäkringen via bostadsrättsföreningen. En stor del av försäkringskostnaden var personförsäkringarna för en familj om sex personer. Vi har också räknat in fackavgifterna som en försäkringskostnad. Skälet är att inkomstförsäkringen via facket och a-kassan är viktiga delar i försäkringsskyddet.

[su_box title=”Behövs barnförsäkringar?”]Den försäkring som engagerar mest är barnförsäkringen. En av bloggens mest kommenterade inlägg är därför inlägget där jag rekommenderar dig att öppna eget försäkringsbolag, vilket innebär att du säger upp alla barnförsäkringar. [/su_box]

Innan vi gjorde vår stora förändring och flyttade till stan och levde billöst, så kan försäkringskostnaden mycket väl varit den dubbla per månad. Bilförsäkringarna var i storleksordningen 1 500 kr per månad, plus att vi hade en husvagn som kostade ytterligare några hundra kronor. Att inse att vi tidigare betalat cirka 45 – 50 tusen kronor per år i försäkringar svindlar. Det betyder att en av oss vuxna i familjen i princip arbetade två månader om året för att betala våra försäkringar!

Varför såg det ut så här och varför var vi förvånade när vi sammanställde siffrorna? Hade vi ingen koll? Jag undrar själv! Men flera saker samverkade under 2014 för att vi skulle skapa oss en ny bild av verkligheten:

  1. Vi förde kassabok! Svart på vitt fick vi se vad utgifterna var varje månad. Ja, vi hade gjort allt för att hålla ner försäkringskostnaden tyckte vi, så naturligtvis hade vi koll om du frågat. Vi hade jagat priser, strukit tillägg, kombinerat försäkringarna in i samma bolag osv men aldrig tagit ställning till totala kostnaden för våra försäkringar.
  2. Vi förde kassabok! Vi fick bättre kontroll på vår totala ekonomi och kunde värdera behovet av försäkringar relativt våra inkomster och totala utgifter.
  3. Vi sänkte radikalt våra kostnader samtidigt som vi började spara och skapade oss en ekonomisk buffert. Det påverkade naturligtvis behovet av försäkringar och gjorde att vi såg att det fanns alternativ till försäkringarna i form av egen buffert.

Ett varningens finger

För att du ska ha något utbyte av fortsättningen så krävs en del av dig som läsare. Du måste kunna läsa villkoren i ett försäkringsbevis och du måste kunna göra en rimlighetsbedömning och stå för det beslutet. Kan du inte det så är det ingen idé att försöka förhålla sig till viltskadetillägg, non-stopgaranti på bilen, barnförsäkringsbehov eller behovet av extra inkomstförsäkring. Då ska du ta extra allt!

Du måste också förstå att det kan vara så att du väljer bort en försäkring baserat på det som står här och att ditt barn senare drabbas av diabetes. Om du inte klarar bitterheten av en pengabonus kopplad till denna händelse som många försäkringar erbjuder så ska du inte heller läsa vidare eller agera på det som står här.

Hur analyserade vi våra kostnader

Det fanns två stora poster i våra försäkringskostnader när vi studerade dom lite närmare:

  • personförsäkringar/barnförsäkringar – som är kostnaden för att försäkra familjen – samt
  • a-kassa/inkomstförsäkring.

I och med detta började vi titta på våra försäkringar med nya ögon. Helt klart var att vi tidigare konsumerat försäkringar i någon sorts snuttefiltsbeteende och vi ville sluta med det. Det innebar att vi inte var så intresserade av att gå ut och fråga om priser och villkor hos nya leverantörer för att kunna sänka priset 10-15%. Vi ville göra oss av med försäkringar! *

Vi kom till slutsatsen att vi skulle kunna gå ner på vanlig a-kassa och säga upp alla personförsäkringar – vi behåller livförsäkringarna – om vi hade en rimlig ekonomisk buffert. Efter ganska mycket läsande av villkor och räkneövningar så kom vi fram till att en typisk ersättning från försäkringsbolagen ligger mellan 50 till 100 tusen kronor för mer allvarliga händelser, sjukdomar eller skador.

Beaktar vi möjligheterna att börsen går ner och risken för att vi vid sjukdom eller olyckshändelser har kostnader som överstiger 100 tusen kronor så kom vi fram till att cirka 400 tusen kronor var storleken vi ville ha på vår buffert. För att sätta det i någon sorts perspektiv så har vi inkomster på cirka 75 tusen kronor per månad och sparar och amorterar cirka 50% av det beloppet. Så skador och kostnader som kan uppkomma i samband med olyckor och sjukdom så som tandskador och inköp av hjälpmedel kräver i princip ingen buffert. Vi kan hantera det med våra månadsinkomster.

Det som är värst är långvarigt inkomstbortfall, men eftersom vi i princip kan leva på en lön så kommer vi en bra bit även där innan vi får problem. Allt går dock inte att förutse så vi valde en buffertstorlek som kändes i högsta grad seriös.

Här finns lite mer ingående diskussion kring våra personförsäkringar och scenarion kring sjukdomar och olyckshändelser.

Så när vår aktieportfölj närmade sig 400 tusen kronor så bestämde vi oss för att säga upp samtliga personförsäkringar och våra medlemskap i vårt fackförbund.

Det tog oss lite tid att få full effekt i uppsägningarna men från andra halvåret 2015 så var alla ändringar på plats som ni ser i bilderna ovan.

Vi har gjort en besparing på cirka 1500 kr per månad eller 18 000 kronor per år som vi naturligtvis inte konsumerar upp utan sparar för att utöka vår buffert ytterligare. 18 000 – det är pengar det också som går till att försäkra familjen i vår egna lilla försäkringsverksamhet som heter spara och investera.

Som en liten slutpoäng: Fru Tompa var på pensions- och försäkringsrådgivning genom jobbet för några veckor sedan. Där använde rådgivaren datorprogram för att estimera försäkringsbehovet. Man kom till slutsatsen att vi givet vår nuvarande ekonomiska situation borde kunna minska livförsäkringarnas omfattning. Vi har dock inte tittat mer på det.

* Det här är ett återkommande tema hos bloggarna Mr Money Mustache och Early Retirement Extreme. Genom att lösa problem via grundläggande förändringar, genom design, i stället för konsumtion eller marginella förbättringar så kan man göra mycket större besparingar och vinster. Vi har gjort en liknande resa med boende och transporter där vi valde att inte försöka spara någon tusenlapp på pendlandet utan i stället halvera kostnaderna genom att flytta. Det kräver lite mod att bryta vedertagna mönster och sociala förväntningar men belöningen är ofta stor och relativt nära i tid.

Det här inlägget publicerades första gången i april 2015 och har sedan dess både uppdaterats och omarbetats rejält.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.