Robotförvaltning

Har du hört talas om robotförvaltning i lösningar som Lysa eller Avaza Auto? Här går vi igenom vad robotförvaltning är, samt för- respektive nackdelar.

Vad är robotförvaltning? – Vad är en fondrobot?

Robotförvaltning i fonder är en automatiserad metod för att hantera fondportföljer genom att använda algoritmer och datorprogram istället för mänskliga förvaltare.

Det är alltså en aktivt förvaltning men utifrån automatiserade beslut snarare mänskliga.

Detta innebär att tekniken använder dataanalys och statistiska modeller för att fatta investeringsbeslut och optimera portföljens avkastning.

Genom att använda robotförvaltning kan investerare dra nytta av kostnadseffektiva, transparenta och disciplinerade investeringar som kan anpassas efter deras individuella mål och risktolerans.

En annan fördel med robotförvaltning i fonder är tillgången till diversifiering och riskhantering.

Algoritmerna kan sprida kapitalet över olika tillgångsklasser och sektorer, vilket minskar risken genom diversifiering. Dessutom kan de sätta stop-loss gränser för att minimera potentiella förluster.

Robotförvaltning i fonder en modern och innovativ approach till investeringshantering. Samtidigt så lider robotförvaltningen av samma förbannelse som alla typer av aktiv förvaltning; det är svårt att slå indexfonder.

Vad erbjuder en robotförvaltare?

En robotförvaltare kan ge dig en form av personlig förvaltning som är anpassad utefter din risknivå.

Men når man dit, behöver vi den tjänsten och vad får den kosta?

Här nedanför ser ni redogörelsen som Lysa.se (som är en av Sveriges större robotförvaltare) presenterar kring sina kostnader.

Lysas beskrivning av sina kostnader 2023-10-08.

0,39% i avgift per år är inget chockande, men det går att ifrågasätta om det är värt den avgiften för att välja en blandning av billiga indexfonder samtidigt som man få 25% räntor i en portfölj.

Räntor och aktier gör det hela till en blandfond, något som historiskt varit ett uselt investeringsråd.

Så är tjänsten prisvärd och råden goda? Jag är lite tveksam, men inte helt negativ.

Lysa har sin nisch med låga kostnader, och därmed kanske ganska lågt förädlingsvärde, medan det finns andra robotar med annan utformning, så som Fundler.

Hur fungerar robotförvaltning i fonder?

Till att förstå hur robotförvaltning i fonder fungerar, titta på de olika aspekterna i processen. Automatiserad investeringsprocess, användning av algoritmer och datormodeller samt minskad mänsklig inblandning är viktiga element i robotförvaltning i fonder.

Automatiserad investeringsprocess

De flesta robotförvaltar fungera på ungefär samma vis:

 1. Kundprofilering: Först fyller du i en profil som inkluderar din risktolerans, investeringshorisont och finansiella mål.
 2. Algoritmens urval: Baserat på din profil väljer algoritmen en lämplig investeringsstrategi och tillgångsallokering.
 3. Investering: Roboten investerar ditt kapital i en rad olika finansiella instrument, som aktier och obligationer, enligt den valda strategin.
 4. Rebalansering: Med tiden och marknadsförändringar justerar roboten din portfölj för att den ska vara i linje med din ursprungliga strategi.
 5. Rapportering: Du får regelbundna uppdateringar och rapporter om portföljens prestanda och eventuella justeringar.

Användning av algoritmer och datormodeller

Robotförvaltning har inte en enda ”one-size-fits-all” algoritm; istället används en rad olika algoritmer och tekniker beroende på förvaltningstjänst och investeringsstrategi.

Här är några av de vanligaste typerna av algoritmer och tekniker som används.

Statistiska Modeller

Mean-Variance Optimization

Detta är en grundläggande algoritm som använder statistiska metoder för att kalkylera den förväntade avkastningen och volatiliteten i en portfölj.

Trendföljande Strategier

Här analyseras historiska prisdata för att identifiera potentiella framtida trender.

Artificiell Intelligens (AI)

Neurala Nätverk

Dessa efterliknar den mänskliga hjärnans arbete och kan identifiera komplexa mönster i data som traditionella algoritmer inte kan se.

Maskininlärning

Maskininlärningsalgoritmer kan ”lära” sig från tidigare data och göra förbättringar i strategin över tid.

Finansiella Modeller

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Detta är en traditionell modell som används för att fastställa en teoretiskt förväntad avkastning på en investering.

Black-Scholes-modellen

Används mest för att värdera optioner och derivat.

Hybridmetoder

Många robotförvaltare kombinerar olika typer av algoritmer och modeller för att skapa en mer robust och pålitlig investeringsstrategi. Till exempel kan en AI-algoritm användas tillsammans med traditionella finansiella modeller för att balansera risk och avkastning.

Fördelar med robotförvaltning i fonder

Robotförvaltning i fonder går att göra kostnadseffektiv samtidigt som den erbjuder diversifiering. Den är dessutom tillgänglig för alla och kan hantera olika typer av investeringar och behov.

Nackdelar med robotförvaltning i fonder

Robotar kan idag inte tolka nyheter, politiska förändringar eller mänskliga beteenden som kan påverka markanden. Den ”mänskliga fingertoppskänslan” saknas.

Robotar skapar ofta rätt standardiserade portföljer, baserade på allmänna principer, och kan sakna de smarta val en aktiv förvaltare kan göra.

De två nackdelarna bidrar till ytterligare en nackdel: robotmodeller kan optimeras för hårt på historisk data.

Risker med robotförvaltning i fonder

Potentiell brist på individuell anpassning

En potentiell risk med robotförvaltning i fonder är att det kan saknas individuellt anpassade lösningar. Denna typ av förvaltning kan leda till en standardiserad strategi som inte tar hänsyn till investerarnas individuella behov och preferenser. Det innebär att viktiga faktorer som risktolerans och specifika investeringsmål inte beaktas tillräckligt genom automatiserade algoritmer.

Dessutom kan bristen på individualisering begränsa möjligheten att anpassa portföljen efter förändrade marknadsförhållanden eller personliga mål. Robotalgoritmerna kan sakna flexibilitet att justera strategin i realtid, vilket kan vara en nackdel vid snabba marknadsförändringar eller möjligheter till utnyttjande.

Det är också viktigt att notera att robotförvaltning i fonder har sina begränsningar när det gäller att ge råd och support på samma sätt som en mänsklig rådgivare. Även om vissa plattformar erbjuder kundsupport via chatt eller e-post kan det inte helt ersätta en personlig interaktion där en professionell rådgivare kan bedöma och tolka kundens individuella behov och önskemål.

Risk för tekniska fel och systemavbrott

Risken för felaktigheter och avbrott i systemet utgör ett potentiellt hot vid robotfonder. Denna risk uppstår på grund av tekniska fel och eventuella systemavbrott. Om dessa problem inträffar kan det resultera i förlorade transaktioner och störningar i fondens funktion.

Det är viktigt för investerare att vara medvetna om denna risk och göra sitt bästa för att minimera den genom noggrann övervakning och korrekt hantering av fonden.

Begränsat mänskligt inflytande

Fondrobotik begränsar det traditionella mänskliga inflytandet genom att automatisera investeringsbeslut.

Även om förvaltningsrobotik minskar fel som kan uppstå på grund av mänskliga misstag kan det också innebära brist på flexibilitet och anpassningsförmåga vid snabba marknadsförändringar. Medan robotarna kommer med inbyggda parametrar och regler kan de vara mindre kapabla att reagera på oväntade händelser.

Dessutom måste investerare lita på att de bakomliggande algoritmerna är korrekta, eftersom människor inte har möjlighet att göra personlig justering i realtid.

Vad ska man tänka på innan man väljer robotförvaltning i fonder?

 • Värdera säkerheten och pålitligheten hos robotförvaltningsföretaget.
 • Kontrollera sedan avgifter och kostnader.
 • Kolla vilka fonder och portföljer som finns tillgängliga.
 • Värdera risknivån och diversifieringen.

Avgifter och kostnader

Förvaltningskostnader är alltid intressanta, och relevanta, när vi diskuterar förvaltning av kapital.

Erfarenheten säger att det ofta är svårt att slå billiga indexfonder. Med det sagt så är exempelvis Lysas avgifter inte chokerande på något vis. Det som går att ifrågasätta där är väl i så fall värdet de tillför, vilket vi varit inne på tidigare.

Jag är lite mer positiv till aktiv förvaltning, och därmed lite tåligare mot högre förvaltningskostnader, än många liknande bloggare. Därför ska jag undersöka Fundler lite mer.

Oavsett vilket, ha ett kritiskt öga till förvaltningskostnaderna, men det jag sett under reasearchen till det här inlägget finns det inget uppenbart ”problem” med de olika robotförvaltarnas avgifter.

Exempel på populära robotförvaltningsplattformar

 • Fundler
 • BetterWEalt
 • Opti
 • Nordnet
 • Avanza
 • Lysa

Sammanfattning och slutsats om robotförvaltning i fonder

Robotförvaltning i fonder är en process där automatiserade system utför finansiella beslut och investeringsstrategier istället för människor.

Robotar eller AI-baserade algoritmer analyserar investeringsmönster, historisk data och marknadsförutsättningar för att fatta beslut om köp och sälj av värdepapper. Härigenom kan investeringar göras snabbare, mer objektiva och kostnadseffektiva.

Vanliga frågor

Vad är robotförvaltning i fonder?

Robotförvaltning i fonder är en automatisk investeringshanteringstjänst som använder avancerade algoritmer och datorprogram för att fatta investeringsbeslut. Istället för att ha en mänsklig förvaltare tar en robotförvaltningstjänst hand om investeringarna.

Hur fungerar robotförvaltning i fonder?

Robotförvaltning i fonder fungerar genom att användarna svarar på frågor om sina ekonomiska mål och risktolerans. Baserat på detta utvecklar algoritmerna en portföljstrategi som är anpassad till varje användares individuella behov. Därefter hanterar robotförvaltningstjänsten kontinuerligt portföljen och fattar investeringsbeslut.

Vad är fördelarna med robotförvaltning i fonder?

Fördelarna med robotförvaltning i fonder inkluderar låga kostnader, diversifiering av investeringar, tillgång till avancerade algoritmer och övervakning av portföljen dygnet runt. Det är också en enkel och bekväm lösning för investeringar, då användarna inte behöver ha någon speciell kunskap eller erfarenhet.

Vad är riskerna med robotförvaltning i fonder?

Riskerna med robotförvaltning i fonder inkluderar marknadsrisker, likviditetsrisker, systemfel och potentiella konflikter mellan intressen. Även om algoritmerna är utformade för att hantera risker effektivt, kan det finnas situationer där investeringarna inte utvecklas som förväntat.

Hur väljer jag en robotförvaltningstjänst i fonder?

För att välja en robotförvaltningstjänst i fonder bör du först jämföra olika tjänster baserat på deras kostnader, historisk avkastning, användarvänlighet och omdömen från andra användare. Det är också viktigt att förstå vilka investeringsstrategier och risknivåer de olika tjänsterna erbjuder.

Går det att förlita sig helt på robotförvaltning i fonder?

Även om robotförvaltning i fonder kan vara en pålitlig investeringslösning, är det viktigt att komma ihåg att ingen investering är helt riskfri. Det är alltid bra att ha en grundläggande förståelse för hur investeringar fungerar och övervaka portföljen regelbundet, även om den hanteras av en robotförvaltningstjänst.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar