Att sätta personliga mål (nackdelarna förvånar)

Det här inlägget kommer handla om att sätta personliga mål. Att drömma om framtiden och att försöka styra sitt liv i en viss riktning är nog så viktigt för många av oss.

Just det ifrågasätter vi inte heller i det här inlägget, utom vad vi ska titta på är verktygen och metoderna som ofta föreslås för att säkerställa att vi ska nå våra personliga mål.

Du kommer få lära dig att ett strukturerat arbete med personliga mål faktiskt kan göra dig mindre lycklig – det är förmodligen inte det du tror, eller? – och att arbete med mål inte alls självklart säkerställer långsiktig framgång i någon del.

Att sätta personliga mål handlar om att ta ansvar för sitt liv att försöka styra det det i önskad riktning. Tyvärr så når många inte sina mål, samtidigt som vissa som faktiskt når målen upplever en känsla av tomhet trots sin “framgång”. Det gör att det finns det starka skäl att ifrågasätta konceptet och leta alternativ.

Föredrar du video i stället för text. Den här videon sammanfattar huvuddragen i inlägget.

Vad kan göras annorlunda?

Finns det alternativ till att sätta mål?

Ja det finns det, vi ska diskutera det mer senare i inlägget, men innan vi gör det så ska vi titta på ett exempel som visar att mål kan formuleras på väldigt många olika vis.

En del sätt att formulera sina mål är sämre, och en del sätt är bättre rent allmänt, men det kan också bero på vilket sammanhang vi befinner oss i.

Låt oss börja med ett exempel: Anta att du drömmer om att bli författare!

Då kan du sätta det som ditt mål. Alternativt så sätter du som mål att du ska skriva en bok under 2021.

Ett tredje förslag skulle kunna vara att du sätter som mål att skriva 1000 ord om dagen.

Tre förslag på mål som alla strävar i samma riktning

  • Att bli författare
  • Att skriva och ge ut en bok på minst 240 sidor under 2021
  • Att skriva minst 1 000 ord – ungefär fyra sidor – varje dag under 2021

Många som förespråkar nyttan med att sätta personliga mål skulle säga att målet att skriva en bok under 2021 är det bästa målet av de tre ovan.

Skälet till det är att det är det mål som är närmast det som vi kallar ett SMART mål.

Ett SMART mål är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Relevant och Tidsatt.

SMARTa mål har helt klart sina poänger.

Samtidigt; forskning och erfarenhet pekar på att det bästa målet för dig som verkligen vill skriva en bok är att sträva mot att skriva 1000 ord om dagen!

Ett skäl till det är att det fokuserar mer än något annat mål på vad du ska göra, och i slutänden är det trots allt handling som räknas.

Men att skriva 1000 ord om dagen är inte ett bra exempel på ett mål, det är snarare exempel på ett system eller en vana.

Det här systemet tar dig till målet att skriva en bok på ungefär 60 dagar. Åtminstone har du arbetat fram det första utkastet då.

Som grädde på moset är att det dessutom är det mål som sannolikt har störst chans att ta dig till ditt övergripande mål, att bli författare.

Forskning och erfarenhet visar nämligen att om du önskar bli författare så kan en alltför hård nedbrytning av målet, i enstaka tydliga mål – som att skriva en bok – leda till att du faktiskt inte blir författare till mer än just en bok. Sedan blir det stopp. Tomheten infinner sig när du nått ditt mål och du tappar riktning och fart.

Risken är stor att du helt enkelt tappar sugen när du nått ditt mål att skriva en bok. Det är tyvärr en vanlig nackdel med att sätta mål som drabbar många!

Nackdelar med att sätta personliga mål

Största nackdelen med att sätta personliga mål är kopplat till idén om att det finns ett värde i att uppnå mål. Det leder till att allt för stort fokus sätts på målet som så och vi leds lätt till att göra misstaget att inte lägga tillräckligt med tid och kraft på resan mot målet.

Tiden innan målet är ofta betydligt viktigare än målet. Om inte den är en belöning i sig så minskar sannolikheten att du når målet eller så kan vi ifrågasätt om det är värt att sträva efter ett mål utan belöning.

Om resan mot målet är svår att få till så är sannolikheten att du ska nå målet ganska litet, eller hur?

Insikten i stycket ovan ger oss en ledtråd om vilken typ av grundfilosofi som ligger bakom idén att sätta mål.

Idén med att formulera mål bygger på tanken om att det är ett stort värde för oss att få belöningar vid vissa tidpunkter. Att definiera mål och nå dem är ett exempel på det.

Att sätta lycka i relation till händelser, istället för att tänka att lycka är ett kontinuerligt tillstånd, är ett exempel på ett hedonistiskt synsätt.

Det hedonistiska synsättet bygger på glädje och belöningen uppstår i samband med händelser.

Exempel på sådana händelser är när vi handlar någonting, när vi går på fest eller uppnår ett mål.

Det är bara det att det har varit känt i tusentals år att hedonistiska kickar inte är är det enda sättet att uppnå en känsla av lycka. Det är till och med känt att det i många fall rent av är ett dåligt sätt att uppnå en känsla av lycka.

Titta på bilden här nedanför. Den beskriver hur din känsla av lycka eller belöning uppstår när du når målet.

När vi sätter personliga mål så kommer lyckan som belöning endast en gång.
Så här fördelar sig upplevelsen av lycka när vi jobbar med att sätta personliga mål.

Väldigt många som försöker styra sitt liv genom att uppnå hedonistiska kickar, som bilden är ett exempel på, upplever snarare att de springer i ett ekorrhjul än att de lever ett fantastiskt liv.

Tomrummet som infinner sig efter att målet är nått är något som många upplevt. Det är ett problem i sig i synnerhet om målen du strävat mot är centrala under lång tid. Exempel på det kan vara mål kring vikt, hälsa eller träning.

Forskning visar att tomheten som infinner sig efter att vi nåt exempelvis ett träningsmål gör att vi slutar träna. Det gör att vår träning tappar kontinuitet och helhetsresultatet blir sämre.

Att nå mål ger ofta inte önskad belöning

Hedonistiska belöningar blir ofta inte så magiska som vi tror när vi planerar för dem. Det gäller när du når mål, när du går på bal på slottet eller köper det du drömt om.

Som en konsekvens av detta så försöker många göra målen mer ikoniska. Högre satta mål ska ge en större lyckokänsla. Det fungerar tyvärr sällan, för det är inte målen utan modellen som det är fel på.

Just tron att mål ska medföra något magiskt innebär också att det blir ett värde i sig att sätta mål.

Men ett mål som inte har något underliggande reellt långsiktigt bestående värde har oftast inget eller ett väldigt litet värde att sträva mot även om du når ett mål.

Exempel på den typen av mål som inte ger något varaktigt resultat med nytta är exempelvis att springa milen under 50 minuter eller få 1000 följare på Instagram.

Att försöka styra sitt liv vs. verktygen för det

Det är viktigt att du förstår att jag inte är emot att drömma eller sätta personliga mål. Jag vill att du ska förstå vilka verktyg som finns och vad de har för svagheter.

Att sätta personliga mål är ett sätt att styra sitt liv. Det fungerar bra i vissa sammanhang.

Om ni ska lägga om taket på huset nästa år så rekommenderar jag att ni sätter upp SMARTa mål.

Men om du vill gå ner i vikt så kan system, rutiner och vanor fungera bättre.

Känner du att du springer i ekorrhjulet så finns det skäl att ifrågasätta mål rent allmänt. Jag skulle i ett sådant läge lägga mer fokus på att försöka hitta en relation till livet som ger dig mer belöning i vardagen.

Vad är det man säger? Bara för att du har en hammare så blir inte allt du ser en spik!

Medvetenhet kan bidra till att göra dig klokare.

Titta på bilden nedan. Det är samma bild som förut, men den gula linjen som är tillagd beskriver hur belöningen troligtvis är om du läser en utbildning och ser nyttan bredare, inte bara i formen av en examen.

Den gula linjen beskriver hur belöningen ser ut när du exempelvis studerar
Gula linjen beskriver sannolikt glädjen och nyttan i en utbildning bättre än modellen kring mål gör.

Att förstå den gradvisa belöningen, och hålla visionen om den långsiktiga nyttan levande gör, att du i vissa sammanhang kan använda personliga mål som ett framgångsrikt verktyg för att nå dit du önskar utan att få de nackdelar som vi diskuterat.

Alternativ till att sätta personliga mål

System, rutiner eller vanor är ofta bra alternativ till att sätta mål.

Om det är svårt att skilja på vad jag menar med mål så är mål något vi uppnår en gång.

Att gå ner 10 kilo i vikt genom att använda Viktväktarnas metoder, innan midsommar, är ett mål.

Att varje vecka skriva en meny som gör det möjligt att gå ned i vikt är att sätta ett system på plats.

Personligen har jag också goda erfarenheter med att jobba med ständiga förbättringar. Ett exempel på det är vår sparresa där vi månad för månad försökte sänkta våra kostnader utan att ha ett specifikt mål.

I bilden nedanför ser du hur vi lyckades.

Utvecklingen av våra månadsutgifter som resultat av vårt arbete med kassa bok och hushållsbudget.

Ett tredje sätt är att faktiskt sätta mål i livet, men beakta svårigheterna och utmaningarna som vi pratat om här och göra det mer insiktsfullt och med måtta. Det finns nackdelar med att sätta mål, men det behöver kanske inte hårdras till sanningen att inga mål ska sättas.

Lästips: 12 tips om du vill leva enklare och spara pengar. I det inlägget så beskriver jag många av de steg som vi tog för att lyckas med vårt sparande. Att sätta högt ställda mål är inte en av tipsen!

Alla personliga mål är inte lika

Det kan vara bra att känna till att alla mål vi sätter sannolikt inte har samma ursprung.

En del mål sätter vi utifrån externa motiv. Det kan handla om att vi uppfattar det som att våra föräldrar vill att vi ska gå en viss utbildning eller så blir vi förtjusta i det liv vi tror följer med en häftig sportbil.

Men att sätta personliga mål kan vi också göra utifrån oss själva. Kanske är vår passion att sjunga och det är sångutbildningen som hägrar, snarare än mamma och pappas önskan om att vi ska bli tandläkare. Då står mål som är internt eller externt motiverade mot varandra.

Mål som kommer utifrån dig själv har sannolikt större motståndskraft mot en del av nackdelarna vi diskuterat ovan, givet att du agerar så att du kan känna en naturlig glädje i resan mot målet.

Men, stukar du om dina internt motiverade mål, så till den milda grad att de blir de standardmässiga hedonistiska kickarna vi pratat om så gäller nog inte det lägre!

Engelskspråkiga böcker pratar om pull goals eller push goals. Push goals motsvarar mål där motivationen är externa faktorer.

Min erfarenhet av att sätta personliga mål

Jag har inte satt några personliga mål på väldigt länge. Jag har inte känt att det behövts. Vi har flyttat, bytt jobb och gjort mycket annat roligt trots det.

Mycket av de utmaningar jag tidigare upplevt är historia nu och då har jag inte alls samma behöv av att styra mitt liv, eller försöka hitta massa glädje i märkliga mål och utmaningar.

Med det sagt så har jag en del vanor och rutiner som jag uppskattar och som också ger mig stor glädje i vardagen. Det här Coronakaoset som rått har gjort att jag tappat bort en del av dem. Vissa tappade jag långt tidigare.

När jag tänker på mål för framtiden så hamnar min tanke där. Jag funderar på att försöka hitta tillbaka till vanor och system som gett mig stor behållning.

Jag har skrivit mer om mina personliga erfarenheter här om hur jag tidigare försökte jaga högt uppställda mål.

Om du sätter personliga mål gör det då klokt!

Jag hoppas att det här inlägget utmanat dig lite när du funderar kring att sätta mål.

Genom att förstå nackdelarna med att sätta mål så kan du kanske använda andra metoder för att röra dig i den riktning du önskar. Du kan också vara observant på om du ”går helt bananas” och bara jagar kickar.

Men jag skulle också vilja ta möjligheten att påverka dina val av mål och drömmar. Om du kan tänka lite friare, och ha lite andra metoder så som system och vanor med dig i verktygslådan, kan du då också välja andra ”mål” eller typer av mål?

Kanske kan du bli träna på att bli bättre på att föra in goda vanor i ditt liv?

Eller kan du använda den klassiska modellen med att sätta mål, men i stället för att bara lägga till istället ha som mål att ta bort?

Eller varför inte sätta ett mål där nyttan med ditt mål är långsiktigt och helt uppenbart? I vårt fall har sparande varit ett bra exempel på det!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar