Spara länge eller spara mycket?

Ränta på ränta effekten lär Einstein kallat världens åttonde underverk. Om han sagt det och vad han i så fall menade är lite oklart för mig, men påståendet används ofta när individer eller intresseorganisationer vill lyfta fram vikten av att börja spara tidigt, och utan tvekan blir effekten av små vinster under lång tid häpnadsväckande.

Relativitetsteorin har tydligen ytterligare ett område där Einstein haft vissa åsikter, men jag tror inte han formulerade sig riktigt på samma sätt som jag gör här:

Ditt sparande är relativt ditt spenderande. Spenderar du mycket sparar du relativt sett lite!

Anta att du tjänar 25 000 kronor i månaden efter skatt. Låt oss titta på vad det innebär att spara 10% eller 50% av lönen under 10 år med 4,5% avkastning per år och 2% löneökning.

Den blå lbeskriver förmögenhetstillväxten vid 10% sparande. Röda 50%.
Den blå linjen beskriver förmögenhetstillväxten vid 10% sparande. Röda 50%.

Naturligtvis får vi mer pengar på banken om vi sparar mer, så grafen säger väl inte så mycket i sig. Men om vi lägger in årslönen efter skatt år två och år tio, så framkommer något jag tycker är intressant.

Gul linje årslön efter skatt år 2. Grön år 10.
Gul linje årslön efter skatt år 2. Grön år 10.

Den som sparar 50% har sparat samman en årslön efter exakt två år, dvs 24 månader. Lite har räntan hjälp till men det krävs ändå en insättning i december för att summera till en årslön. För den som sparar 10% krävs en insättning i mars år tio, även om målet är nära i februari, för att en årslön eller mer ska finnas på kontot.

Den som sparar mycket under kort tidsperspektiv får samla pengarna själv. Medan ränta på ränta jobbar på sikt. Efter tio år har den som sparade 10% månadsvis sparat 328 491 kronor och har 400 468 kronor på kontot. Ungefär 72 000 kronor har ränta på ränta effekten bidragit med.

Ungefär här brukar argumentationen för långsiktigt sparande sluta. Poängen är gjord i och med att de 72 000 kronorna kommit på bordet. Men om vi vänder på steken:

Hur länge räcker då årslönen om man ska leva på den? Jo, den som sparat 10% av lönen gör under ett år av med 323 000 kronor (år tio eller 11 efter vi började spara). Det innebär att det sparade beloppet räcker i cirka 1 år och 3 månader efter 10 årens sparande. Den som sparar 50% klarar sig 2 år efter 2 års sparande. Det här visar att sparande och kostnadskontroll är minst lika, eller snarare mycket viktigare parametrar, än att få utväxling på ränta på ränta effekten.

Det ena motsäger inte det andra i den här argumentationen, men rådet att spara 10% av lönen under lång tid är för klent. 50% är mer relevant.

Kort om barnsparande

Jag är tveksam till att spara i barnens namn, givet att familjen i sig har ett aktivt sparande. Ett av de tyngst vägande skälen till att spara till barn är den långa tiden och därmed ränta på ränta effekten. Men risken är stor att pengarna förs över till personer som inte riktigt kan hantera pengar och att kostnadskontrollen då blir svag. Om samma summa finns hos föräldrarna till man dör av ålder så blir ju tidsperspektivet förhoppningsvis ännu längre.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.