Problem som är omöjligt att lösa? – Ett Wicked Problem!

Har du stött på ett problem som verkar omöjligt att lösa? Har du hört talas om begreppet wicked problems? 

Problem i det här sammanhanget är oftast komplexa samhällsproblem, så som miljöförstöring eller fattigdom, men teorierna kan också överföras kring komplexa situationer i våra liv eller konflikter mellan människor.

Teorierna kring wicked problems har också relevans för den som vill öka sitt oberoende, förändra sitt liv eller styra sitt liv i en viss riktning.

Vad är ett Wicked Problem – Wicked Problem på svenska

Ett wicked problem ska översättas till ett ”otäckt” eller ”illa strukturerat problem” och det har fyra grundläggande karaktäristika.

 • Problembeskrivningen är ofullständig och/eller motsägelsefull.
 • Vanligtvis en stor mängd människor och åsikter inblandade. Detta leder till hög nivå av komplexitet och värdekonflikter.
 • Inte ofta är de ekonomiska konsekvenserna kopplade till en eventuell lösning ohanterliga.
 • Beroendet mellan problemställningen och andra faktorer och problem är stort.

Jag har inte sett någon svensk översättning på Wicked Problem men Wicked betyder att något är moraliskt fel eller dåligt. Ordvalet är avsiktligt, ett wicked problem är inte det samma som ett väldefinierat men svårlöst problem, och ska tolkas som att problemet inte enkelt låter sig beskrivas.

En svensk översättning blir sannolikt odefinierbart problem eller svårbeskrivlig problem. Jag har också sett översättningen ”lömskt problem”.

Exempel på wicked problems

Många samhällsproblem är wicked problems. Fattigdom, tillgången till rent vatten, miljöförstöring och hemlöshet är några exempel.

Men teorierna kring Wicked Problems kan vara bra att känna till då vi exempelvis kan hamna i något som liknar wicked problems på arbetsplatser eller i vårt privatliv.

Exempel på wicked problems i dessa sammanhang kan vara:

 • Underfinansierade projekt som är svåra att avsluta och som har massor av beroenden.
 • Ekorrhjulet. En plats där vi alla springer oss trötta i ett försök att möta krav som skapas av arbetsplatsen, barn, sambo, egna ambitioner och andra mer eller mindre tydliga kravställare.

Horst Rittels och Melvin Webbers arbete

Horst Rittel och Melvin Webber var de första som försökte formalisera begreppet wicked problem och har angivit 10 stycken karakteristiska drag för ett wicked problem:

 1. En entydig problemformulering saknas. Exempel: En fattig i Sverige är inte fattig på samma sätt som någon i Afrika.
 2. Det är svårt, eller omöjligt, att effektivt visa eller hävda att ett problem är helt löst.
 3. Det finns ingen rätt lösning, kanske inte heller fel. Lösningar måste bedömas utifrån begrepp som bra eller dåliga.
 4. Lösningsmallar saknas och det är svårt att relatera metoder använda inom andra områden till wicked problems. Allt måste hanteras efterhand.
 5. Det finns alltid mer än en förklaring, grundorsak, till ett wicked problem.
 6. Oftast är problemen symptom på andra problem. Ibland är kopplingarna uppenbara, ibland inte.
 7. Vetenskaplig grund för att motivera lösningsförslag kan vara svår att hitta. Det beror på att wicked problems är skapade av människor i ett socialt sammanhang.
 8. Lösningar som föreslås för att lösa problem, exempelvis stora samhällsomdaningar för att minska sociala klyftor, påverkar systemet så mycket att problemet helt ändrar form efter att lösningen är ”applicerad”. Det gör det inte möjligt att pröva sig fram för att hitta lämpliga lösningar.
 9. Varje wicked problem är unikt.
 10. De som försöker lösa wicked problems måste ha, och ta, det fulla ansvaret för sina handlingar.

Hur löser man Wicked Problems?

Hur hittar man en lösning på problem som verkar omöjliga att lösa?

Som vi pekat på i punkt 4. ovan så är det kännetecknande för den här typen av problem att det inte finns ett kokboksrecept som löser den här typen av problem.

Men det finns intressanta observationer som gjorts.

Där man tar fasta på att wicked problems inte har en lösning, utan mer gynnas av att angripas från perspektivet att man vill söka förbättringar i ett givet läge, kan man ofta komma framåt.

Det innebär vanligtvis att man minskar problemställningens omfattning, man försöker helt enkelt inte lösa allt.

Man har också sett att det är centralt att säkerställa och skapa förutsättningar för att människors makt över sin egen situation ökar. Med ett finare ord kallas det för vi försöker öka personers egenmakt.

Vad kan vi ta med oss?

De av er som hängt här på bloggen ett tag bör känna igen sig lite i tankegångarna ovan. Här vill vi inte ge bort frågeställningen kring våra liv till någon annan.

Vi vill inte att vår strävan efter frihet ska realiseras via politiska förändringar eller beslut.

Vi tänker mindre på andras flygresor och mer på hur vi själva kan leva bättre och hållbart samtidigt som vi konsumerar mindre. Vi söker inte lösa alla våra problem, eller samhällets, som genom ett svep med ett magiskt spö.

Vi gör något själva! Och vi gör det steg för steg.

Behåll initiativet, öka din förmåga att agera och bygg upp ditt liv så att du agerar utifrån en styrkeposition.

Genom att göra så så utvecklar vi vår egenmakt till förmån för alla.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

6 svar på ”Problem som är omöjligt att lösa? – Ett Wicked Problem!”

 1. Utmärkt inlägg! Förvånad att det inte har några kommentarer. Tänker i liknande banor och kan relatera till mitt jobb där jag arbetar för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Ett minst sagt komplext problem, men bästa vägen att tackla det är precis som du säger, att utgå från nuläget och försöka jobba åt rätt håll. Samt uppmuntra aktörerna att hitta egna vägar framåt (egenmakten).

  Svara
  • Tack Fjodor,

   Nej det här inlägget har inte dragit till sig speciellt många kommentarer, förrän nu verkar det som.

   Du verkar ha ett exempel på ett wickat problem, samtidigt som det är lite tråkigt att det exemplet förekommer. Jag har läst ledarskap i olika vändor nu under 1,5 år och vården och dess utmaningar är ofta med som exempel. Inte minst infektioner i samband med operationer. Som lekman kan man tycka att det borde vara ett ickeproblem, men det är tydligen svårt att få bukt med.

   Svara
   • Tja, det kanske också är något som utmärker den här typen av problem, att de som ser det utifrån tycker att det borde vara ett icke-problem. Själv ser jag inte hur det nånsin skulle kunna bli ett icke-problem, bara att det kan bli ett mindre problem, men kommer fortfarande vara ”wicked”.

    Svara
    • Nästan alla sammanhang då en grupp människor, kultur och beteenden är inblandade så blir problemen ”Wickade”. Det är mognadsfråga att greppa tror jag.

     Svara
 2. I den politiska retoriken skapas det ju gärna medvetet problemformuleringar som inte har någon lösning eller som inte kan mätas. Om du inte entydigt kan säga när du har lyckats kan du inte heller entydigt säga när du har misslyckats. Vilket verkar passa eliten alldeles ypperligt.

  https://utbrytningen.blogspot.com

  Svara
  • Hej Han,

   Ja, kanske och kanske inte faktiskt. Jag känner igen dig i beskrivningen samtidigt som politiker ofta beskylls för att hantera Wickade problem som lösbara och peka ut sig själv som frälsare. Tänk: Vi ska utrota arbetslösheten. Vi ska utrota fattigdomen. Vi ska ta tag i miljöproblemen. I det så skapar man mål som i sig inte alltid säger så mycket. Som fattigdomsbegrepp …

   Svara

Lämna en kommentar