Bästa fonderna 2021 | Trender | Risker | Förslag

Du har kommit hit för du vill veta vilket som är de bästa fonderna 2021?! I det här inlägget kommer du få flera förslag på fonder som mycket väl kan vara vinnare, och därmed också utgöra den bästa fondinvesteringen 2021, när vi summerar året.

Men vi ska ha respekt för att vi spår i framtiden och inget av det vi säger här och nu är självklart relevant om 12 månader.

Dessutom, det finns risker förknippade med alla investeringar! Inställningen till de riskerna varierar beroende på vem du är som person och vad syftet med dina investeringar är.

Den bästa fonden 2021 är för dig kanske inte den som står högst på prispallen i årets slut om risken och svängningarna som följer med den typen av investeringar inte passar dig.

I det här inlägget kommer vi studera tre delar du bör beakta när du väljer fond.

 • Vi kommer titta på vilka fonder som kan vara kandidater för bästa fondvalet 2021.
 • Vi kommer studera vilka trender och vilken information som finns på marknaden som är relevant vilket kommer motivera varför vissa fonder kan vara bättre än andra.
 • Vi kommer relatera till dina förutsättningar när du väljer fond.

Inlägget som video

Vill du hellre få inlägget presenterat för dig så föreslår jag att du börjar med videoversionen. Själva textinlägget innehåller något mer information än videon medan videon ger lite mer sammanhang.

Var börjar vi leta efter vinnarfonder 2021?

Jag började mitt sökande på nätet. Jag läste forum, nyhetssidor och bloggar. Alla lyfte fram fonder inom följande tre områden.

 • Ny Teknik
 • Hållbar energi
 • Småbolag

Några lyfte även fram fonder inom kategorin ”Tillväxt”.

Motivet till valet av fonder och fondkategorier är inte svårt att förstå. Titta exempelvis på bilden här nedanför, den beskriver avkastningen i de fonder som presterat bäst på Avanza under 2020.

En tabell med fondvinnare 2020. Tablellen indikerar vilka fonder som skulle kunna vara bästa fonderna 2021.
Tabellen visar fondvinnarna 2020. Samtliga fonder aktivt förvaltade. 180% värdeökning i en fond under ett år är uppseendeväckande. 2020 hade två sådana fonder.

I princip alla förslag på aktivt förvaltade fonder, som jag hittade när jag börja de läsa runt på olika webb-platser, finns med i tabellen.

De som investerat i rätt fond har belönats rejält 2020! Även de som valt indexfonder – se bilden här nedanför som är samma listning för 2020 men för indexfonder – har haft ett bra år.

Vinnarna bland indexfonder 2020. Tabell från Avanza.
Vinnarna bland indexfonder 2020. (Avanza 2021-01-19)

Som vi ser så har det lönat sig att välja rätt aktivt förvaltad fond under ett år som 2020.

Lästips: SAVR eller Avanza för fonder? För aktivt förvaltade fonder så väljer vi SAVR, här förklarar vi varför.

Men räcker vinnarlistorna från förra året för att vi ska kunna bestämma oss för bästa fondvalet 2021?

Nej, vi måste naturligtvis ta reda på lite mer information. Om vi kör ut listor för senaste 3 månaderna, eller sista månaden, så sker det vissa förändringar i listan. Det indikerar att det kanske inte är självklart att bästa fonderna 2021 finns med i listan.

Ett antal regionalt orienterade fonder kommer till om vi kortar ner tidshorisonten. Det är någon Turkiet-, Emerging Markets och flera kinafonder med i listan då.

Jag såg också någon fond inom kategorin finans i någon sökning jag gjorde.

Kanske indikerar det att det finns andra trender som påverkar 2021 än 2020?

3 delar att ta ställning till när du väljer fond

Bilden här nedanför pekar på de områden jag har identifierat som viktiga för mig när jag ska försöka göra kloka fondval just nu.

Tre aspekter att beakta när du väljer fond att investera i.

Vi har redan börjat inventera marknaden och leta fram möjliga fonder här ovanför i jakten på möjliga goda investeringar 2021. Vi ska inte lägga så väldigt mycket mer tid på det – det är lätt att söka själv på Avanza och SAVR – utan i stället ska vi diskutera hur du kan välja och prioritera mellan fonderna lite längre ner i inlägget.

Men först måste vi tillföra mer information i form av fakta, åsikter, data och trender för att bli lite klokare. Det kommer vi lägga rätt mycket tid på här nedanför

Dessutom är det värt att notera att några av de fonder som toppar listan med över 100% i avkastning är riktiga högriskfonder. De kan mycket väl vara vinnare 2021, men det kan vara en turbulent resa och därför är de inte alls säkert att de är bra investeringar för just dig.

Vad säger marknaden och investerare om 2021?

Nedanstående tre citat är hämtade från olika fondförvaltares framtidsutsikter i slutet av 2020 eller tidigt 2021.

Den kraftigt stigande optimismen i marknaderna under slutet av 2020 har på kort sikt ökat risken för en viss rekyl i marknaderna. Givet att vårt huvudscenario för den ekonomiska tillväxten infrias (lyckosam vaccinering och förväntade fiskala och penningpolitiska stimulanser), ser vi dock fortsatt goda utsikter för aktier som tillgångsklass under 2021.

Cliens fonder

Global stocks have generally done very well since the end of the financial crisis, and have posted large gains since the 2020 mid-March lows. Thus, the overall market does not look cheap unless you compare it with other asset classes like bonds and physical real estate. However, it is important to remember that the strong performance over the past decade has been unevenly distributed. This has resulted in a situation where quality growth stocks trade at historically high valuations, while more capital-intensive industries often trade at valuation multiples not far from the level during the financial crisis and still below the level at the beginning of 2020.

Skagen fonder

Three key factors will characterize the next stage of the V-shaped recovery, says Ahya: synchronized global growth, an emerging-market rebound and the return of inflation. Against this macro outlook, Morgan Stanley strategists urge investors to trust the recovery and overweight equities and credit vs. government bonds and cash (see the 2021 Strategy Outlook for more).

Morgan Stanley

Finns det intressanta alternativ till aktiefonder 2021?

Min bedömning är att grundsynen bland ekonomer och analytiker är positiv vad gäller den globala aktiemarknaden 2021. Citaten här ovanför är exempel på det.

Samtidigt, som Cliens och andra lyfter fram, så kan vi stå inför viss turbulens och svängande aktiemarknader. Jag noterar det personligen då jag tror det är en viktig poäng när det kommer till att välja fond och förhålla sig till eventuella upp och nergångar.

Några amerikanska aktörer pekar på ökad risk för inflation som en konsekvens av de kraftiga stimulansåtgärder som följer med Coronapandemin, vilket skulle peka på att räntepapper och likvider trots allt är mindre intressant tillgångar fastän det kan komma turbulenta tider framöver.

Ny teknik och/eller energiomställning vs. sektorrotation

Två saker tar vi med oss från 2020. Den ena handlar om starka trender inom ny teknik och global energiomställning. Den trenden har förstärkts av Coronapandemin men det är inte den enda förklaringen till den starka trenden.

En annan del som eldat på uppgången handlar om det vansinniga kapitalinflödet, i småbolag med hög risk inom just områdena ny teknik och energiomställning, som skett under 2020.

Kanske har ni hört talas om fondbolaget ARC som förvaltar ett fåtal aktivt förvaltade ETFer. Dessa ETFer har till och med högre avkastning än vinnarfonderna i tabellen här ovanför om vi ser till 2020. Statistik visar att kapitalet de förvaltar fullständigt exploderat under 2020. Sannolikt har det förvaltade kapitalet ökat våldsamt även för de fonder vi har i tabellen ovan under 2020.

Så mycket kapital på en så relativt liten marknad sätter klara spår!

Men inte ens det räcker självklart som förklaring till de starka trenderna. Det finns också indikationer på att flera nya teknikområden faktiskt nått kritisk massa i någon mening. Med kritisk massa menar vi att ny teknik kommer gå från att vara ett komplement till att vara huvudalternativet inom vissa områden. Elbilar är ett exempel på detta.

Så tre samverkande faktorer har eldat på trenderna 2020. Det har bitvis gett oss skyhöga värderingar och bubbelvarningar inom vissa segment. Samtidigt så har vi knappt börjat omställningen inom energi och transport så det finns säkert massor av möjligheter inom området.

Det gäller naturligtvis även andra heta teknikområden som AI och ny medicinsk teknik.

Den andra delen vi måste reflektera över, som vi får med oss från 2020, handlar om ”spänningar” i marknaden. Se bilden här nedanför, den visar hur två sektorer förhöll sig till varandra i början på året, under mars krasch, och hur de slutade året.

Olika sektor, och deras index, påverkades olika mycket av nedgången i mars och har sedan också utvecklats väldigt olika efter det. Kanske öppnar det för möjligheter.

Bilden visar hur två möjliga sektorer – tänk exempelvis på land, område eller bransch – har utvecklats relativt varandra under 2020. Bilden skulle kunna öppna för tolkningen att vissa sektorer utvecklats bättre än andra under 2020, kanske utan bakomliggande faktorer som kan motivera skillnaden.

Om vi studerar regioner så har olika länders aktiemarknader utvecklats och prissatts väldigt olika efter mars. Många länder i Asien skulle kunna vara ”billiga” relativt börser som utvecklats bättre, exempelvis den amerikanska börsen.

Indonesien är ett exempel på ett land som inte alls haft samma uppgång efter marsnedgången exempelvis.

Bland branscherna så är finans en sektor som många nämner som eftersläntrare, även om den gått starkt fjärde kvartalet 2020.

Det här öppnar för det som kallas sektorrotation. I det här fallet skulle pengarna i så fall flytta från områden och sektorer som gått bra under 2020 – som vi hittar exempel på i den inledande tabellen, till de som gått sämre.

Som du ser exempel på i citaten här ovanför så lyfter många analytiker fram just sektorrotation som en viktig faktor när vi väljer vinnarfonder 2021.

Sammanfattning: Antingen tror vi att trenderna fortsätter tillräckligt starkt under 2021 för att 2020 års vinnarfonder ska vara de bästa fondvalen, eller så satsar vi på sektorrotation när vi letar bästa fonderna 2021.

Dina utgångspunkter när du väljer fond

Statistiken från 2020 visar att du kan nå fantastisk avkastning om du väljer rätt, men risken i de här fondvalen är sannolikt hög och även om jag tror på en del av de trender som blommat ut under 2020 så kan 2021 mycket väl vara ett år då marknaden står still eller backar. Så ett fondval som är fantastiskt på 5 års sikt behöver inte självklart vara bästa fonden 2021.

Det är alltid bra att känna till sin riskvilja, erfarenhet som investerare och investeringshorisont när vi investerar pengar, kanske mer än på länge när vi väljer fond det här året.

Risker med fonder 2021

Peter Lynch heter en legendarisk fondförvaltare som förvaltade kapital i något som kallades Magellanfonden. Mellan 1977 – 1990 så avkastade den fonden 29% årligen.

Det är en fantastisk avkastning under extremt lång tid och de som investerade i fonden hade alla skäl i världen att vara nöjda. Men undersökningar visar att många som investerade i fonden i praktiken inte nådde samma avkastning som fonden erbjöd.

Anledningen var att man var för nervös och köpte dyrt och sålde billigt. Man orkade helt enkelt inte med en enkel buy-and-hold strategi.

Personligen så tror jag inte de trender som ligger bakom prisuppgången på fonderna i inledningen försvunnit 2021. Tvärtom så kan det vara bättre tillfälle att investera i inovation och ny teknik nu än på länge, men kanske då över 5 år.

Sammantaget gör det här att jag tror att största utmaningen för den som vill investera i högriskfonder som kan ge hög avkastning handlar om eget beteende. Risken är stora att du antingen inte törs investera tillräckligt med kapital i den fond du tror på, eller att du är för nervös när det kommer till din investering så att du inte har den långsiktighet som krävs.

Forskning kring investeringar visar att det är lättare att välja rätt aktie eller fond än det är att välja rätt tidpunkt för sitt agerande på marknaden.

Så här väljer jag aktiefonder 2021

Ok, nu ska vi använda det vi diskuterat.

 1. Enligt många så är 2020 års fondvinnare bra kandidater för den som letar bästa fonderna 2021. Tror vi på sektorrotation så ska vi välja områden som har långsiktig positiv trend, men som inte utvecklats speciellt bra under 2020. Asien och Emergin Markets lyfter många fram där. Finans och small cap är också relevant.
 2. Frågan är om vi ska fortsätta rida på 2021 års trend eller tro på sektorrotation – mixar är naturligtvis möjliga också.
 3. Risken ska passa oss.

Passiv förvaltning (indexfond) eller aktiv förvaltning

Personligen drar jag slutsatsen att globala indexfonder inte är intressanta utifrån det vi diskuterat. De kommer inte dra speciellt stor nytta av trenderna som finns – bolagen ingår ofta inte i några index ännu – och de kommer inte heller kunna dra nytta av sektorrotationen.

Aktivt förvaltade fonder kan däremot vara mycket intressanta då det finns obalanser i värderingen efter Corona som vi varit inne på.

Passivt förvaltade fonder som har mer spets – exempelvis med fokus på småbolag i Asien – känns mycket mer intressanta.

Men jag kommer med något enstaka undantag investera i aktivt förvaltade fonder under 2021.

Prioriteringsordning när jag väljer fonder

Så här prioriterar jag mina fondköp 2021.

Jag kommer prioritera globala fonder där fondförvaltaren kan nyttja de spänningar och den sektorrotation som finns och uppstår när jag väljer fonder 2021.

Dessutom kommer jag komplettera med Emergin Markets/Asienfonder. Jag kommer, i mindre omfattning också ha någon fond med inriktning mot ny teknik samt ny energi.

Sedan många år har jag en relativt stor andel småbolagsfonder – nordiska, amerikanska och emergin markets – i min fondportfölj.

Lästips: Vi har valt Savelend för vårt P2P-sparande. Under 2020 överträffade avkastningen våra vildaste förväntningar.

Exempel på Globalfond jag väljer

När jag väljer en aktivt förvaltad globalfond så vill jag ha en aktör som letar bolag inom områden jag tycker är intressanta utifrån vad vi diskuterat här ovanför.

Coeli Global Selektiv är ett exempel på det. Ett annat alternativ är MS INVF Global Opportunity.

Innehaven i Coeli Global Selektiv i början på 2021. En av de fonder jag väljer 2021.
Coeli Global Selektiv (Avanza 2021-01-22).

Men alla globala fonder tänker inte lika. I bilden nedanför ser ni hur Skagen Vekst positionerat sig i början på året. Det är ett lite annorlunda ”bet” som jag avstår 2021.

Här har man viktat upp industri och råvaror, sannolikt utifrån tesen om att dessa sektorer är lågt värderade och gynnas av sektorrotation och en konjunkturuppgång efter Coronan är hanterad. Jag tror det här är lite för mycket ”contrarian” för att det här ska kunna den bästa fonden 2021.

Skagen Vekst och dess innehåll i början på 2021. En fond jag avstår.
Skagen Vekst (Avanza 2021-01-22).

Lästips: Vi har fördelat vårt sparande mellan Avanza och SAVR. Här kan du läsa hur.

Andra fondval

En stor del av det kapital jag förvaltar ligger inom ramen för tjänstepensionen. Där kan jag inte välja lika fritt som jag kan på SAVR eller Avanza och en del fonder finns inte heller utanför pensionsplattformarna. Den research jag gjort där känns därför inte helt relevant här och jag ger lite allmännare tips om fonder.

Teknikfonder – Ny teknik

 • Tin Ny Teknik
 • Swedbank Robur Ny Teknik
 • DNB Teknologi (Placera)
 • Avanza World Tech by TIN

Småbolag

 • Små Bolag by Skoglund
 • Amf Småbolag
 • Enter småbolag
 • Swedbank Robur småbolagsfond Sverige
 • Plus microbolag
 • SEB Nordamerikafond Småbolag (Placera)
 • Didner & Gerge Small & Micro Cap (Placera)

Hållbar energi

 • Handelsbanken hållbar energi
 • Proethos
 • Thematica
 • BNP Paribas Energy Transition
 • iShares Global Clean Energy
 • CB Save Earth Fund RC

Tillväxt

 • MS invf us growth

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.