Flow hjälper dig skapa positiva känslor | Jobb | Vardag | Hobbies

Känslan av flow kan vara svår att beskriva och att besvara frågan ”vad är flow” är minst lika knepigt.

Flow är ett positivt mentalt tillstånd av total fördjupning som människor upplever när de säger att de är i ”zonen” eller upplever ”flyt”. Flow gör att arbete inte känns som ”arbete”, istället känner vi oss kreativa och det är möjligt att jobba länge utan att ledsna eller blir trött.

När vi känner flow är så är vi djupt fokuserade samtidigt som vi engagerade och tiden flyger fram.

Det djupa fokuset vi har bidrar till att vi ofta presterar väldigt bra i det vi utför vilket förstärker välmåendet.

Det är helt enkelt trevligt att vara produktiv och göra något bra, samtidigt som vi inte blir trötta och slitna utan snarast upprymda och glada.

Det vi gör är ”roligt” och belönande i bred mening!

Så Flow-konceptet är viktigt eftersom det kan hjälpa oss att förstå hur vi kan skapa positiva känslor utifrån det vi gör i vår vardag.

Flow kan vi uppleva så väl på jobbet som i på fritiden.

I det här blogginlägget ska jag förklara hur du kan använda flow för att leva lite bättre och smartare.

Jag ska också berätta hur jag tänker kring begreppet flow i min vardag och hur jag försöker hitta in i perioder där jag upplever flow avsiktligt och målinriktat.

Vad är flow?

Flow är ett intensivt och väldigt njutbart mentalt tillstånd som människor kan befinna sig i när de gör något som är både utmanande och intressant med stort fokus under en lite längre tidsperiod.

När vi upplever flow känner vi oss uppslukade av, och fokuserade på, det vi gör och ofta försvinner tidsbegreppet något.

Tiden rusar iväg!

Ibland kan känslan bli så starkt att den nästan tar över, vissa kan exempelvis bli så uppslukade att de inte går på toaletten eller äter ordentligt.

En bild med texten: "Du känner inte alls samma mentala trötthet om du jobbar i en. känsla av flow.
Arbete, oavsett sammanhang, blir mindre krävande om du upplever flow!

Termen ”flow” myntades först av dr Mihaly Csikszentmihali på 70-talet.

Han såg att konstnärer, musiker, idrottsmän, schackmästare och kirurger – personer som ägnar sig åt aktiviteter som de gillar – är mycket engagerade.

Han upptäckte att njutning inte självklart endast uppstod när man slappnade av utan stress.

Tvärtom!

De intensiva upplevelser han studerade, som absorberade uppmärksamheten helt och hållet hos de personer han jobbade med, verkade vara mycket behagliga upplevelser.

Det var till och med så att de personer han studerade utsatte sig för stress för att få uppleva njutningen i det flow de kände.

Just ordet ”flow” kommer från att många av Mihalys intervjuobjekt beskrev en känsla av att man fördes fram som om man flöt i en ström.

Saker går lätt och du känner inte att du bränner din energi när du tar dig framåt eller gör det du ska.

Många människor upplever också att de är mer kreativa när de är i ett flow-liknande tillstånd.

Som vi var inne på inledningsvis så är det vanligt att människor som känner flow uppger att de är produktiva – oftast är inte detta bara en känsla utan faktiskt sant – samtidigt som de känner att de når sin fulla potential och ”allt bara klickar”.

Hur vet vi att vi upplever flow?

När vi upplever flow så känner vi att:

 1. Vi är fullständigt fokuserade och koncentrerade. Inget annat än det vi gör just nu spelar någon roll.
 2. Vi är som i en form av trans.
 3. Oro vi normalt känner och reflekterar över försvinner.
 4. Våra egna behov, som mat, vatten och toabesök, blir mindre viktiga.
 5. Tidsbegreppet blir oklart. En minut kan vara för evigt eller så flyger tiden förbi.
 6. Vi upplever en känsla av kontroll och självförtroende. Vi vet vad som behöver göras och att vi kommer lyckas med det vi håller på med.
 7. Målet med det vi gör är ”att göra” snarare än att uppnå ett resultat.

För att vi ska kunna känna flow så krävs det att vi håller på med något utan avbrott, under en viss tid, för att hitta rätt och uppnå rätt fokus.

Tiden det tar att nå flow varierar mellan personer och sammanhang men det går att påverka hur snabbt vi uppnår flow.

Mer om det längre ner!

Personligen kan jag sätta mig vid datorn för att skriva ett blogginlägg och ganska snabbt uppleva en känsla av flow medan jag får hålla på rätt mycket längre för att nå samma känsla om jag målar om ett rum i huset.

Förmodligen för att jag gör det relativt sällan och det tar då ett tag innan jag känner mig tillräckligt bekväm i det jag gör för att det ska vara möjligt att få känslan av flow.

Skapa flow – Hur når vi känslan av flow?

Varför når vi inte alltid en känsla av flow kan vi ju undera nu?

Det kanske vanligaste hindret är att förutsättningarna för att känna flow inte finns, exempel på sådan förutsättningar är:

 1. Vi måste göra något där det är uppenbart vad vi ska göra just nu.
 2. Vi behöver jobba med något som upplevs som utmanande men inte överväldigande. Inget får upplevas omöjligt.
 3. Det krävs snabb feedback på det vi gör.
 4. Vi måste få möjlighet att fokusera och koncentrera oss utan ständiga avbrott.

Tidsbegränsningar, som skapar viss positiv stress, kan hjälpa till att skapa fokus och på så vis underlätta för oss att nå ett flow-liknande tillstånd.

Om du är för splittrad, upplever något som för svårt/lätt, eller inte får någon form av omedelbar belöning i form av feedback så är det svårt att nå ett flow-liknande tillstånd.

När vi väl förstått vad flow är, och vi blir bekanta med känslan, så kan vi ofta snabba på processen för att nå flow.

Det handlar främst om att snabbt hitta fokus och där styra tanken mot det vi gör här och nu.

Verktyg, så som pomodoro-tekniken, kan också underlätta och snabba på processen.

Vad stör vårt flow?

Det verkar som att flow till stor del handlar om att hitta rätt balans mellan stress, utmaning och glädjekänsla i nuet.

Sedan måste vi har en viss tid av fokus för att vi ska kunna nå känslan av flow.

Indirekt betyder det sannolikt att vi också måste ha uppgifter som har viss omfattning och längd.

Vi kommer inte kunna känna flow om vi måste bryta och stämma av med chefen var tredje minut exempelvis.

Men det är inte bara det, tyvärr finns det massor av vanligt förekommande saker i vår vardag som är som gjorda för att förhindra oss att nå flow.

 1. För enkla eller för svåra arbetsuppgifter minskar sannolikheten för flow.
 2. Ständiga avbrott eller störningar gör det i princip omöjligt att känna flow.
 3. Snuttifierade arbetsuppgifter utan sammanhang gör det inte möjligt att känna flow.

Det verkar också vara väldigt svårt att uppnå flow om vi inte aktivt deltar i det som händer utan mer är passiva aktörer eller åskådare.

Det gör att vi normalt sett inte upplever flow om vi tittar på TV exempelvis.

Undantagen kan vara om vi kan försjunka väldigt djupt i innehållet och känna starkt för det som görs, kanske är det därför gör-det-själv-program på TV och sociala medier är så populära.

Därför ska du göra saker som ger en känsla av Flow

Det finns två skäl till att vi ska bevaka känslan av flow i våra liv, oavsett om det är arbetsliv eller vår fria tid.

Den första delen handlar om att flow kan hjälpa oss att utföra arbetsuppgifter på ett sätt som kräver mindre av oss, rätt gjort kan till och med vissa arbetsuppgifter vara så belönande att du blir gladare och piggare av en dags arbete än du skulle varit om du inte gjort något.

Det här gör att flow kan vara en viktig del i att undvika, eller hantera, om du ofta blir trött på eftermiddagen när du jobbar.

Den andra delen är att känslan av flow är väldigt belönande.

Det är en känsla som är så belönande och nyttig att du bör söka upp och göra uppgifter som du vet ger dig en känsla av flow!

Lästips: Jag tänker om hur jag tänker – Jag har funderat mycket över hur jag tänker och agerar. Det här handlar om tankebanor som kanske leder oss bort från nuet.

Mina reflektioner kring flow

Personligen har jag två skäl till att intressera mig för begreppet flow.

Den första delen handlar om att flow gör det lättare att jobba och göra det vi måste.

Jag har jobbat i miljöer som i princip tagit all min kraft och gjort livet ganska tråkigt och meningslöst.

Idag har jag det bättre och det finns ganska goda möjligheter för mig att få någon lugn stund per dag där jag faktiskt kan jobba och uppleva något som är i närheten av flow.

Den andra delen som jag tycker är väldigt intressant med flow är att vi pratar om lycka och välmående, men vi är långt ifrån den klassiska hedonistiska synen på lycka.

Jag har skrivit om just begreppet lycka i inlägget vad är lycka, läs gärna det!

Summering – Vad är flow?

Flow är en positiv känsla där vi blir upptagna och involverade i det vi gör samtidigt som vi kan arbeta länge utan att uppleva att vi blir trötta.

Ju mer du kan arbeta med känslan av flow ju bättre är det för dig som person och de resultat du eftersträvar.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar