Har vi köpt vårt drömboende och realiserat våra drömmar nu?

Då har vi berättat att vi lämnat gården i Småland till förmån för storstadsdjungeln Sundbyberg – Sveriges mest tätbefolkade kommun – och så har vi återgått till arbetslivet igen.

Feedbacken vi fått har varit högt och lågt, vitt och brett. I det har jag lovat att jag ska göra två videoinlägg som behandlar våra val vi gjort så här långt. Det handlar om att leva i en hög grad av enkelhet – vi levde utan tvättmaskin, varmvatten och en rad andra ting de flesta tar för självklart – samt resonera mer kring vårt val att återgå till ekorrhjulet. Båda inläggen kommer, jag har bara inte fokus på det idag.

Jag lever mitt liv offentligt, och har gjort det ganska länge, och bjuder in till diskussion kring mina och vår familjs val. Med det följer att människor har synpunkter och frågor, vilket är vad jag önskar. Jag försöker besvara dem specifikt när de kommer i olika media men här tänkte jag resonera lite bredare.

Lite schematiskt så kan vi säga att det verkar som människor förhåller sig till våra val och våra förändringar utifrån två huvudståndpunkter:

  • Processorienterat. Här står hur vi ändrar, hur upplevelsen är, hur vi kommer överens i familjen samt barnens reaktion i fokus för frågor och kommentarer. Om vi flyttar till landet eller stan är inte så intressant.
  • Det faktiska valet. Här hittar vi människor som vill diskutera något specifikt. Varför vi flyttar hit eller dit. Varför inte till Spanien. Eller varför studerar vi när vi är fria i stället för att göra något annat. När vi möter dessa människor så är inte generella aspekter i våra val intressanta, utan de faktiska valen står i centrum.

I teorin så kan vi helt separera den mer övergripande och processorienterade vyn från våra faktiska val på det sätt som jag gjort ovan. I praktiken fungerar det inte riktigt så. Den som oroar sig för en förändring och hur den förändringen skulle påverka barnen exempelvis, påverkas många gånger av lyskraften i den möjlighet som finns i förändringen.

Naturligtvis kan också den som argumenterar mot ett visst val också göra det främst utifrån rädsla för förändring. Så i verkligheten hänger de två synsätten intimt samman.

Men det finns ändå ett värde i uppdelningen. Ge mig någon minut så klarnar det nog.

Det första skälet har att göra med att uppdelningen verkar stämma relativt väl överens med hur vi i vår familj diskuterar och hanterar våra val och förändringar. Så var det inte från början, då kletades allt samman, men idag skiljer vi tydligare på processfrågor – som oro för förändring – från de faktiska valen vi utvärderar. Så Småland vs. Sundbyberg utvärderas mer oberoende från perspektivet förändring vs. icke-förändring.

Den andra delen i mitt span är att frågorna och feedbacken vi fått i den här förändringen verkar mindre handla om förändringen som så – vilket varit fallet tidigare – utan mer om valet mellan Småland och Sundbyberg. Ofta då i väldigt svartvita termer. Det blir lätt så om man lyfter fram de karaktäristiska dragen i de två alternativen och ställer dem mot varandra i förenklade termer. Men gör man så så blir också valen ganska svåra, för i själva verket så är nog stans alla fördelar landets alla nackdelar och vice versa. Eller så är inte skillnaderna så stora i praktiken.

Det här leder oss in på en ganska intressant frågeställning om vilka kriterier vi tittat på i de val vi gjort nu.

Se gärna videon här nedanför där jag pratar om när vi “tuggar oss fram” i våra förändringar till någon form av gemensam bild av framtiden.

Jag kan nog ärligt säga att vi aldrig varit mer krassa i våra bedömningar än vi varit denna gång. Efter att vi bestämde oss för att återgå till arbetsmarknaden och Stockholm såg ut att bli den plats där vi skulle bo och verka så har vi varit extremt praktiska och pragmatiska i våra val.

Vi har inte realiserat många drömmar i den här flytten. Det finns inget garage för mina intressen. Vi bor inte på charmiga Söder – som jag och min sambo önskat – då vi beaktat önskemålet om egna rum hos våra döttrar.

Vi har ingen plätt för egen odling eller utgång för vår katt. Stora altaner med pool utanför har inte ens funnits längst ned på listan när vi letat boende.

Det finns ingen klassisk charm i någon byggnation där vi bor. Sundbyberg är inte Söder eller Trosa när det gäller känsla och charm.

Vårt liv här kommer aldrig vara det ikoniska drömlivet som lämpar sig för bilder på Instagram. Men vi bor på 132 kvm, har en månadsavgift på cirka 6 500 kronor inklusive el, tv, bredband och varmvatten. Barnen går till skolan och bussen stannar utanför huset. Jag har 3,2 km till mitt arbete och sambon 6-8 km lite beroende på vägval. Vi är centrala Stockholm på 25 minuter. Ursviks motionsområdet ligger cirka 10 minuters promenad från där vi bor.

Så ska vi jobba så väljer vi inte mellan att bo i staden eller på landsbygden. Vi försöker hitta ett praktiskt och effektivt liv mer än något annat och den bilden har förstärkts. Vi har ju flyttat till stan tidigare av samma skäl.

Om vi försöker runda av och summera så kan vi konstatera att vi i vår familj ser med andra ögon på förändring med andra ögon idag än vi gjorde förr. Vi är mycket mer positiva till förändring än tidigare och ser allt så inte alls med samma fruktan på hela den process som förändring är. Det är en del, den andra delen är att vi i våra faktiska val är mycket krassare än tidigare. Drömboende handlar mer om vardag och mindre om yta och ting.

Är det något du kan relatera till?

Utifrån vår flytt så har jag skrivit ett separat inlägg som hjälper dig som är sugen på att flytta till Stockholm.

Vårt sätt att se på boende har gett oss många möjligheter som gynnat oss ekonomiskt. Här kan du exemeplvis läsa om hur vi hittade en bostadsrättsförening med mycket lägre belåning per kvadratmeter än den vi började titta på.

Vi bor knappast litet, men inte heller stort. Här hittar du våra tankar kring att bo på liten yta.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.