Svensk inflation är 0,9% ! – Uppdaterad kvartalsstatistik nov 2024

Då levererade SCB sin statistik över kostnadsutvecklingen i Sverige i november. Här gör vi den beräkning som vi anser är mest relevant just nu. Vi studerar inflationstakten kvartalsvis och multiplicerar den med fyra för att få ett 12 månaders jämförelsevärde. Amerikanerna kallar detta för Quarterly Annulied (QA). Vi kommer använda den termen i fortsättningen, alternativt kvartalsvis årsmedel.

Inför inflationsstatistiken i november så skapade vi den här tabellen, se kopian här nedanför, där vi spådde KPI-värdet utifrån några olika mätlängder (3, 4 och 6 månader):

InflationssiffraKPI-värde
Kvartalsvis årsmedel – 3,12% 2342
Tertialvis årsmedel – 2,5%2341
Trend från juni – 2%2338
Predikterade indexvärden för november utifrån historisk data baserat på 3, 4 och 6 månaders mätperiod. Siffrorna är sedan skalade för att matcha 12-månaders årsmedel.

Index som rapporterades nu blev 2343, dvs strax över 2342 som var prediktionen/spådomen baserat på 3,12 % inflation (QA) – Givet den tidigare kalkylen så kan vi säga att inflationen därför är kring 3,2%.

I bilden nedan så har vi lagt in statistiken tillsammans med en lila trendlinje som bygger på 2% inflationstakt på årsbasis, med start i juni. Det är ganska tydligt att vi ligger strax över 2% sett från juni.

Indexutveckling 2021 – 2023 (nov) med en lila trendlinje som motsvarar 2% inflation.

Siffrorna ovan är inte samma som SCBs

Ok, tänker du. Här är en bloggare som hävdar att inflationen är cirka 3,2% medan SCB påstår något annat. Vem har mest rätt, siffrorna är ju inte samma?!

Bilden här nedanför visar SCBs sammanställning över inflationen.

SCBs siffror. Annan inflationstakt, annat indexvärde för KPI.

SCB säger att nyckeltalet ger oss 5,8% inflation baserat på KPI. Skillnaden mellan vårt sätt att räkna är att SCB utgår från indexvärden 12 månader tillbaka i tiden jämfört med våra 3 månader.

12 månaders mätperiod är tveksamt när inflationen svänger snabbt.

Då är det rimligare att utgå från en kortare period, exempelvis kvartalsvis, och multiplicera med lämpligt värde för att få ett 12 månaders medelvärde. Det är det vi kallar QA.

Det är det vi gör när vi säger att vi har cirka 3.2% inflation jämfört med 5,8%!

Läs mer i det länkade inlägget ovan om hur vi räknat om du fortfarande tycker det är oklart.

Det finns en skillnad till i siffrorna och det beror på att jag valt en statistik där 100 = 1949.

KPIF

Gör vi samma matematik som ovan för KPIF så har vi haft en årstakt kring 0,9% sedan sommaren. Se graferna här nedanför.

KPIF med 2% trendlinje i lila.

Här syns ännu tydligare än tidigare att det skedde ett trendskifte i juni 2023. Vi har i 5 månader haft en inflation som understiger 2% i årstakt.

Syftet med att prata om ytterligare höjningar, eller stram finanspolitik är oklart givet statistiken ovan om ni frågar mig.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

2 svar på ”Svensk inflation är 0,9% ! – Uppdaterad kvartalsstatistik nov 2024”

 1. Hej Anders!
  Du borde kunna lägga en trendlinje för samma tidsperiod 2022 (juni till december). Vad skulle den bli om den matchar de värdena? 5 eller 6 procent?
  Eller ännu högre?

  Svara
  • Hej Bengt,

   Jag är inte säker på att jag förstår frågan. Under andra halvan av 22 så var inflationen nära 10%, kanske 9%, (KPIF) i årstakt. Det beror lite på hur vi räknar trenden där.

   Anledningen till att vi mäter inflation är att vi vill veta status i ekonomin och agera utifrån de mätvärden vi får. Då vill vi ha relevanta mätvärden. Hela inlägget ovan handlar egentligen om vad som är relevant intervall att mäta över.

   Svara

Lämna en kommentar