7 saker du ska tänka på när du väljer domännamn till din blogg

Det finns en hel del saker du ska tänka på när du ska välja domännamn till din blogg.

Du kommer förstå varför så helt olika domännamn som:

 • optimera.se,
 • andersgustafsson.se, och
 • foraldrartillbarnmeddiabetes.se

alla kan vara bra val av domännamn för en webb-plats eller blogg.

Vår bakgrund och erfarenhet när det gäller att välja domännamn

Här på bloggen är vi intresserade av bloggande för att vi älskar att uttrycka våra tankar i skrift och se en webbplats växa fram.

Vi tycker också om att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap vilket vi kan göra genom bloggande.

Ofta lär vi dessutom oss själva allt mer i processen.

Men ett ett annat viktigt tema för oss är att vi vill tjäna pengar på bloggande och den här bloggen är en av flera.

Även om det finns de som ogillar när vi har annonser på bloggarna, och tycker att vi borde göra allt jobb gratis, så är det här inget nytt.

Vi gör det tidningar, förlag, skribenter, journalister och författare gjort i århundraden, även om vårt format är lite modernare.

Sedan har vi hittat en modern metod att hitta våra läsare genom Google sök men det ändrar inget i sak.

Våra tankar och våra mål kring de bloggar vi har styr hur vi väljer domännamn. Vi påverkas dessutom av trender och tankar om vads om är bra domännamn och i det här inlägget kommer vi lyfta fram 7 saker som vi provar vårt tänkta domännamn mot innan vi registrerar vår nya domän.

Bästa sättet att välja domännamn på varierar beroende på ...

Att välja domännamn

Vi har valt ut 7 saker du ska tänka på när du väljer domännamn.

Kanske får du hjälp att komma på bra domän- och bloggnamn eller så får du hjälp att stryka några av idéerna du har.

Eller så blir du inspirerad att lägga till eller dra ifrån något i ett domännamn som du redan är ganska nöjd med.

De första 3-4 punkterna här nedanför handlar om hur du väljer mellan olika typer av domännamn och hur du kan leta idéer till bra namn.

Som vi ser det så finns det två principiella sätt att välja domännamn:

 • Vi kan skapa ett ”brand” – vi förklarar detta tydligare längre ner – vilket ofta är detsamma som att vi väljer ett namn som domännamn.
 • Välja ett beskrivande domännamn som på något sätt beskriver vad bloggen innehåller eller erbjuder.

Om vi väljer ett namn som utgångspunkt så väljer vi att jobba med ett varumärke som i sig representerar något, men som inte självklart ger någon vägledning om vad som en besökare på din blogg kan förvänta sig att hitta.

elle.se skulle kunna vara exempel på ett sådant domännamn men även personliga bloggar som andersgustafsson.se hör hit i någon mening.

Ett exempel på ett beskrivande namn skulle kunna vara aktieskolan.se.

Beskrivande namn fungerar väldigt bra för bloggar som inte har något varumärke, eller fysisk verksamhet att ta hänsyn till, och som har innehåll som är fokuserat kring ett visst ämne.

Sådana bloggar bloggar brukar kallas nischbloggar och vi använder det begreppet här.

De senare 3-4 punkterna här nedanför hjälper dig att finjustera dina val när du i princip bestämt dig för vad du ska välja för bloggnamn och domännamn.

Finjusteringen kan vara nödvändig för att ditt domännamn exempelvis ska bli unikt och möjligt att registrera.

1. Tydliggör syftet med din blogg

Det finns många olika skäl till att starta en blogg.

Du kanske vill:

 • Informera om något som ligger dig nära hjärtat.
 • Skapa en blogg där du marknadsför dig själv – det är vanligt att vi säger att vi skapar en portfolio – och där du visar vad du kan.
 • Du vill marknadsföra ditt företag.
 • Du vill marknadsföra din e-handel.
 • Du vill skapa en blogg som du kan tjäna pengar på.
 • Kanske vill du bara beskriva ditt liv och dina tankar för den som vill veta.

Syftet med din blogg påverkar hur du i slutänden väljer domännamn och hur du arbetar med olika alternativa namn fram till själva beslutet.

Här nedanför exemplifierar vi och diskuterar hur du gör i praktiken, men det är svårt att fånga alla aspekter under den här punkten i ett inlägg.

Huvudbudskapet är att du ska stämma av namnförslagen du har mot syftet med din blogg och att du måste ha syftet klart för dig om du ska välja ett bra bloggnamn.

Varumärken och webb-platser för företag

Om du på något sätt har ett företagsnamn som du vill dra nytta av så är valet av domännamn relativt enkelt.

Välj ett domännamn som innehåller företagsnamnet.

Helst exakt om det är möjligt!

Behöver du lägga till något i domännamnet så förstärk identifieringen ytterligare genom att välja modifierare – mer om det här nedanför – som gör det lättare för människor att se att det är rätt domännamn de skriver in eller klickar på en länk.

Här är exempel på hur du kan använda modifierare, i det här fallet använder vi fotograf som anger vilken tjänst som Johansson tillhandahåller och staden för att sätta företaget på kartan:

 • johansson.se kan modifieras till fotografjohansson.se.
 • tradgardsservice.se kan modifieras till tradgardsservicegbg.se

Skälet till att vi vill tydliggöra och behålla ett varumärke är naturligtvis att bloggen eller webbplatsen bara är en förlängning av ditt företag och fungerar som ytterligare ett gränssnitt mot dina kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Då vill inte skilja bloggen från företagets varumärke och verksamhet.

I de flesta fall kan coacher, konsulter och föreläsare, som agerar under eget namn, resonera på samma sätt som vi beskrivit ovan och bör då fundera på att välja sitt egna namn som domännamn.

När du skapar något nytt som står fritt

Om vi inte redan har ett varumärke så finns det fler valmöjligheter när när vi ska välja domännamn.

Vi kan välja att skapa ett brand eller så kan vi välja domännamn som på något vis beskriver innehållet vi tänker producera.

Två extrema exempel här skulle kunna vara:

 • andersgustafsson.se
 • foraldrartillbarnmeddiabetes.se

Det första exemplet ger dig ingen vägledning om vad du kan förvänta dig alls.

Det andra exemplet på domännamn gör att åtminstone jag börjar dra vissa slutsatser om vad jag kan förväntas hitta där.

Om syftet med ditt bloggande är att bygga en informativ webb-plats för föräldrar till barn med diabetes så är det andra domännamnet att föredra.

Om jag ville komma ut och föreläsa för föräldrar kring barndiabetes så skulle jag åtminstone fundera över att välja mitt namn som domännamn istället.

Jag vill ju i så fall etablera mig som en auktoritet och har inget intresse av att bygga upp något annat varumärke i form av ett domännamn.

Kanske vill du också hänvisa personer som du möter till din webb-plats och då är det bättre att relatera till ditt namn.

Ett domännamn är alltid en form av varumärke

Varumärke i Sverige översätts i engelskan till två skilda begrepp, nämligen Trademark och Brand.

Det vi pratar om här handlar egentligen om huruvida du ska välja domännamn och skapa ett brand eller om du ska tona ned den delen och använda ett beskrivande domännamn.

Naturligtvis kan även ett beskrivande domännamn bli ett brand men ofta börjar vi inte där.

Beskrivande domännamn utformar vi så att vi underlättar för personer att klicka på en länk vi tycker är relevant och kommer inte göra så mycket mer av namnet.

Ett brand väljer vi ofta utifrån andra och fler aspekter.

Google bryr sig inte längre om hur du väljer domännamn

För ett par år sedan så ville ville vi ha sökord, som på något vis var kopplade till webb-platsens innehåll, med i domännamnet.

Detta eftersom Googles sökalgoritmer gillade det och lyfte fram den typen av webbplatser i sökresultaten.

Den effekten är borta efter de senaste uppdateringarna hos Google.

Domännamnet påverkar alltså inte längre sökresultaten som så, men påverkar naturligtvis hur människor läser sökresultaten och hur de väljer att klicka på exempelvis sökresultat eller annonser.

Brand eller beskrivande domännamn

Det finns inget enkelt svar och skillnaden mellan de två olika typerna av domännamn är inte heller alltid solklar.

Att Elle är ett brand håller nog de flesta med om.

Men är Skånska Trävaror ett brand eller exempel på ett mer beskrivande varumärke?

I det här sammanhanget skulle jag se det mer som ett brand.

Byggbeskrivningar.se skulle jag dock inte se som ett brand utan ett exempel på ett beskrivande domännamn.

Se tabellen här nedanför.

Den är högst ovetenskaplig men speglar vår bild av de trender som finns just nu kring valet av domännamn.

Fysiska varorAnnonseraInformation
BrandBra valBra valFungerar
Beskrivande FungerarMindre braBra val
Ungefär så resonerar vi kring de olika valmöjligheterna när du ska välja domännamn.

Lästips: Bloggar ger oss möjlighet att skapa pengamaskiner utan att investera kapital – Läs bloggens inlägg om hur du skapar passiv inkomst genom arbete snarare än genom att spara och investera.

2. Bestäm dig för hur människor ska komma till din blogg

Kommer majoriteten av alla dina besökare till din blogg för de gillar dig och följer dig på sociala medier?

Då ska domännamnet spegla det varumärke du vill arbeta under på sociala medier.

Som vi varit inne på tidigare med just varumärken så vill vi i de flesta fall hålla samman allt som naturligt hör hemma under ett varumärke, om vi har ett sådant.

Men om du främst vill nå ut via Google sök så kan det vara läge att tänka annorlunda.

Titta på bilden här nedanför.

Domännamnet står högst upp i sökresultatet, ovanför själva rubriken på sidan, och påverkar dig i högsta grad när du ska välja vilken webbplats du ska gå till.

Bild på hur Google visar sökresultat. Här framgår det tydligt att vi bör välja domännamn som ger stöd till sökresultatet.
Googles sökresultat visar domännamnet inte bloggnamnet!

I ett sådant här scenario är det ofta fördelaktigt att välja domännamn som ger extra information till sökresultatet och vi återkommer till hur du väljer ett sådant namn i nästa del.

Tredje varianten av trafik får vi genom annonser.

Om du i huvudsak kommer driva trafik till din blogg genom annonser så ska du utforma och välja domännamn så att du bygger ett starkt varumärke och tilltalande budskap.

Att försöka kombinera detta med att få bästa möjliga exponering i Google är svårt och jag skulle helt bortse från den aspekten i valet av domännamn om jag i huvudsak tänker annonsera.

Lästips: Att investera i bloggar – Det finns idag en marknad för bloggar av olika slag som gör att du kan köpa fungerande intäktsskapande bloggar.

3. Skapa bra informativa domännamn

Vad handlar din blogg om, kan du enkelt förklara det?

Eller kan du enkelt förklara vad den som besöker din webb-plats kommer få se?

Är det recensioner, bilder, gör-det-själv tips eller filosofiska resonemang?

Kommer bloggen handla om allt möjligt?

Då är det svårt att hitta stöd i domännamnet, eftersom det kommer bero på varje enskilt inlägg om domännamnet är bra eller inte.

Då ska du sträva efter att välja ett neutralt domännamn.

Vi kallar bloggar med ganska snävt fokus för nischbloggar och de har blivit populära på senare år.

Det här är en nischblogg exempelvis, även om vi är i en stor nisch.

Om det är en nischblogg du ska skapa så gör du klokt i att välja ett namn som på något sätt beskriver nischen och din bloggs huvudsakliga tema.

Ett vanligt sätt att skapa namn till nischbloggar är att utgå från ett ledord och sedan sätta på olika modifierarare så att vi får ett unikt domännamn som också låter bra.

Om vi exempelvis funderar på att börja skriva om odling så önskar vi oss kanske odla.se som domännamn.

Det kommer inte gå registrera det domännamnet, det är redan upptaget.

I det här exemplet går det nog att skapa ett domännamn som ligger nära önskemålet genom att hänga på någon klassisk modifierare, så att vi får:

 • odlingsspecialisten.se
 • odlingsportalen.se
 • odlingsfokus.se
 • odlingsbloggen.se
 • odlingshjalpen.se
 • odlingsproffsen.se

Genom att jobba så här så kan vi ofta få fram bra domännamn som väl beskriver vår nisch.

Vilken längd ska ett bra domännamn ha?

Så kort som möjligt är ett svar.

Men det är långtifrån realistiskt!

Barndiabetesfonden ska naturligtvis heta barndiabetesfonden.se då vi har lätt att komma ihåg ett sådant namn.

Namnet ger dessutom viktig information till den som stöter på domänen vid exempelvis en Googlesökning.

Ska du bygga ett varumärke så är det här en viktig fråga och många väljer att jobba med ett varumärke som kanske består av en förkortning istället för ett långt namn.

Exempelvis heter optimera.se så istället för byggvaruhusetforproffs.se, för att man valt varumärkesstrategin.

Om du som jag bara jobbar med sökmotorer, och en liten del sociala medier, och inte jobbar för att bygga upp ett varumärke så kan domännamnet vara ganska långt om det är bra.

Anledningen är att det är en liten del som kommer söka efter din blogg direkt.

De hamnar där för att de söker efter information som du hade svar på och då ska du ha ett domännamn som gör det troligt att du är en bra kunskapskälla.

Dessutom så får du väldigt mycket hjälp av moderna webb-läsare att hitta platser du besökt och stava rätt till olika domännamn vilket ytterligare talar för att långa domännamn inte behöver vara något större problem i många sammanhang.

Men om du har en fysisk verksamhet, som du kanske gör reklam för, så vill du att människor ska kunna skriva in domännamnet direkt i läsaren och hamna hos dig och då är det bra att det är enkelt och lättstavat.

Så jag har inget absolut svar på hur långt ett domännamn ska vara utan det handlar om fingertoppskänsla och sammanhang.

Jag brukar sträva efter två ord i domännamnet.

Gladabarn.se, sotaresocker.se och vackrakuddar.se är domännamn som jag gillar.

Den här bloggen har tre delar i namnet vilket är i mesta laget, eller vad tycker du?

Lästips: Vill du ha fler läsare på din blogg? – Så här når vi 100 000 sidvisningar per månad.

4. Var specifik när det ger dig nytta

Om du gör en blogg om badplatser i Bohuslän så är det helt naturligt att välja domännamn som speglar detta på något vis.

Då är domännamnet badplatseribohus.se ett bra val.

Om du skriver om mode för män så hjälper det sannolikt dig om du kan tydliggöra det när du väljer domännamn.

Det här bidrar till att göra dig relevant för de som du verkligen vänder dig till.

Det kan också hjälpa dig att hålla fokus och du skapar en tydligt definierad nischblogg.

Exempel på specifika domännamn är:

 • petrasglassgbg.se
 • foraldrartillbarnmeddiabetes.se

Som du ser har vi valt ett varumärkesmans som Petras Glass och gjort det mer specifikt.

Om det är just i Göteborg Petras glass finns så ökar vi vår tydlighet genom den modifieringen.

5. Välj domämnamn du kan växa i om det går

Om du tänker starta en webbplats om badplatser i Göteborg så är badplatserigbg.se ett bra bloggnamn.

Namnet kan dock vara väl begränsande och frågan är vad som händer om du vill brädda dig och skriva om fler områden i närheten.

Då är kanske badplatser på västkusten ett bättre bloggnamn.

Även om du bara tänkt skriva om badplatser i Göteborg inledningsvis så är det svårt att se någon direkt nytta med att begränsa sig i valet av domännamn.

Som vi redan varit inne på så var det ett vanligt råd för ett par år sedan att försöka få med viktiga nyckelord domännamnet för att det påverkade hur Google presenterade sina sökresultat och vem som kom högst där.

Om man då bedömde att det var många som sökte på badplatser i Göteborg, jämfört med badplatser på Västkusten, så valde man ett domännamn där Göteborg fanns med.

Idag är trenden motsatt och de flesta väljer bloggnamn som går att växa i men som fortfarande fångar och beskriver en nisch.

hamsterbloggen.se har blivit husdjursbloggen och paddlakajak.se har blivit paddla.se.

Vi följer principen att vara mer allmän när vi namnger våra breda informationsbloggar som den här idag.

Försök hitta en balans där du är specifik och tydlig, om du väljer ett beskrivande domännamn, utan att begränsa dina möjligheter att skriva bra innehåll.

6. Välj bort spamiga domännamn

Ville du komma högt bland Googles sökresultat, exempelvis för alla sökningar om studsmattor, för ett par år sedan så skulle din blogg heta Bästa Studsmattan och domännamnet vara bastastudsmattan.se.

Så fungerar saker och ting inte alls idag som vi varit inne på!

Idag kan ett namn som bastastudsmattan.se till och med vara en nackdel.

Dels handlar det om att Google gör allt för att genomskåda webbplatser som bara har som syfte, nämligen att på enklast sätt tjäna pengar via så kallade affiliate-länka.

bastastudsmattan.se och är ett typiskt exempel på namn sådana webb-platser brukar ha.

Om trafik via Google är en del i din strategi så skulle jag därför vara försiktig med att använda ord som bästa, test, jämförelse, produkt, köp och billigast i domännamnet idag.

Men även om du inte använder Google som främsta trafikkälla så skulle jag vara tveksam till att välja domännamn som innehåller de orden.

De känns omoderna och spamiga.

Om du har en webbshop så kan du mycket väl kalla den för studsmatteshopen.se.

Men om du ska jobba med affiliatemarknadsföring, och försöka få trafik via sökmotorer, så ser det just nu ut som att Google gynnar välgjorda informationsresurser före jämförelsesiter eller motsvarande.

Andelen webbsidor med affiliatelänkar och säljbudskap måste då minska till förmån för fler sidor med olika typer av information när vi skapar nischbloggar och vi måste anpassa valet av domännamn efter det.

Då blir bloggnamnen lite bredare:

 • bastastudsmattan.se -> tranamedstudsmatta.se
 • bastakoksprylarna.se -> koksproffset.se

Vi skriver helt enkelt inte människor på näsan om att vi kommer försöka få dem att köpa en produkt hos oss, eller via oss, för då kan de gå till webbshopparna direkt.

Vi vill peka på att vi tillför något värde.

7. Gör så här med åäö och bindesträck

Kan man välja domännamn med å, ä och ö i?

Tekniskt sett ja, men det verkar fortfarande som det är en bit för tekniken att få till det så jag avstår.

Domännamnen blir lätt fula, fulla med massor av konstiga tecken i alla möjliga och omöjliga sammanhang, och det är svårt att förutse när domännamn med svenska tecken visas rätt.

Vi tillåter att bloggnamnet har svenska tecken men i domännamnet så använder vi a och o som ersättning för å, ä och ö.

Är det ok med domännamn som har bindestreck i sig?

Många avråder från att använda bindestreck i domännamnen och menar att Google inte gillar den typen av domännamn även om det är tekniskt möjligt att använda bindestreck.

Jag vet inte om det är helt sant, men många läsare reagerar negativt på domännamn med bindestreck.

De ser lätt spamiga ut och vi avstår!

Vad tycker du själv om domännamnet brun-utan-sol.se?

Det går inte att använda andra specialtecken, som exempelvis / och &, i domännamnen men det märker du när du kommer så långt att du ska köpa domännamnet.

Vanliga frågor

Kan jag ha ett domännamn och ett annat bloggnamn?

Tekniskt sett så går det utmärkt. I praktiken så har du missat något väsentligt om du tvingas göra så. Det kommer exempelvis att bli väldigt svårt att söka rätt på din blogg när Google kanske visar ett namn i rubriken och ett annat som domännamn. Det kommer göra människor förvirrade alla gånger.

Hur gör jag om det domännamn jag vill ha är upptaget?

Försök hitta naturliga tillägg till domännamnet. Vill du ha namnet barn.se, och det är upptaget, så kanske gladabarn.se är ledigt. kvarterskrogen.se kan kanske bli trevligakvarterskrogen.se.

Kan man byta domännamn?

Ja det kan man. Den här bloggen har bytt namn exempelvis. Det är en del praktiska frågor förknippat med det, och har du otur eller gör fel så kan din blogg tappa placeringar i Googles sökresultat, men det är långt ifrån omöjligt.

Ska jag välja .se eller .com domän?

Om du är verksam i Sverige så är .se att föredra. Ska du göra en flerspråkig eller internationell blogg så är .com att föredra.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.