Chowder rule – Att vikta samman tillväxt och utdelning vid aktieköp

Det här inlägget ska handla om utdelningsinvestering, och om hur du kan utvärdera ett bolags utdelning i relation till hur utdelningen förväntas växa till över tid.

Utdelningsinvestering är en långsiktig investeringsform där vi som investerare främst ser till en akties förmåga att generera utdelning under ett längre tidsperiod.

Det är ett av många möjliga sätt att investera, men historiskt har denna typ av investeringsmetodik varit väldigt lyckosam.

För en utdelningsinvesterare kan goda mål för avkastningen över tid vara att en investering ska ge 10% direktavkastning på kapitalet vi använt (Yield on Cost ska vara 10%), efter tio år. Det kallas i det här sammanhanget för ett 10:10 mål.

”The Chowder rule”, som vi ska diskutera här, är perfekt för den som vill skapa ett 10:10 upplägg.

Om några av uttrycken i det här inlägget är nya, eller om du är osäker på innebörden av exemepvis direkavkastning och Yield on Cost, så hittar du allt du behöver i det här inlägget.

Anledningen till att jag tycker Chowders metodik är intressant är att den lyfter fram några principiellt intressanta delar som jag är dålig på i investeringssammanhang.

Chowders kriterier när han väljer aktier

Chowder säger: direktavkastningen nu (i %) + den 5-åriga genomsnittliga utdelningstillväxten (i %) > 12%.

Regeln gäller om direktavkastningen idag är högre än 3%! För bolag med mindre än 3% i direktavkastning ska summan ovan vara större än 15%.

[su_box title=”Exempel”] Väldigt förenklat skulle Chowders regel kunna användas enligt följande:

Jag är intresserad av bolag X som har allt jag önskar mig av ett bolag i form av framtid, finanser och produkter och jag försöker hitta ett korrekt pris på bolaget.

Bolaget har höjt sin utdelningen med i genomsnitt 13% de senaste fem åren, och så vitt jag kan bedöma så kommer denna utdelningstillväxt att fortsätta i samma takt.

Genom att använda Chowders regel så blir rätt pris för denna aktie det pris då direktavkastningen är minst 2%.  [/su_box]

utdelningsinvestering
Utdelningsinvestering resulterar ofta i investeringar i kända bolag med stabil intjäningsförmåga.

Det jag gillar med det här är att regeln tar hänsyn till två faktorer. Nämligen:

  • Nuvarande utdelning och
  • framtida förväntade tillväxt av densamma.

Dom hänger nämligen intimt samman. Utdelning är inget annat än pengar som återförs från bolaget.

Det är inget magiskt med utdelning, utan ju mer ett bolag delar ut, ju mindre kan man växa och vice versa.

Men utdelning är o andra sidan inte oviktigt, de som analyserat investeringsupplägg över lång tid har noterat att bolag som faktiskt tjänar pengar, och kan dela ut pengar långsiktigt, är bra investeringar.

Om de dessutom kan kan höja sina utdelningar år efter år så blir det ännu bättre.

Så utdelning och tillväxt är båda viktiga faktorer i goda investeringsbeslut. Oavsett om du vill leva på aktier eller kanske bara på utdelningen.

För mig har Chowderregeln inneburit att jag har en referens. Jag tittar på bolag jag är intresserad av, på deras nuvarande utdelning, historiska utdelningshöjning och framtida prognos.

Jag förstår också att högre utdelning normalt kommer med lägre förväntad tillväxt, och kan relatera dessa till varandra.

En annan intressant del i detta är att andra mätetal så som P/E blir ointressant. Chowder ser endast företag som en pengaslang som sprutar pengar. Han bryr sig om flöde och ökningstakt på det.

Om detta flödes värde, alltså aktiekursen, skulle stiga i morgon, eller sjunka, är inte så intressant.

Den här metoden betyder dock inte att vi kan avstå från att göra jobbet som krävs som investerare. Vi måste köpa sunda företag, med en framtid, annars spelar inget roll i längden.

Vill du läsa mer?

Sure Dividend har mer läsning och trevliga exempel kring Chowder rule.

De bästa ekonomipoddarna hittar du här.

Läs min guide till passiv inkomst.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.