4 sätt att leva på aktier – Jämförelser | Fakta | Tips

Kan man leva på aktier? I så fall kan man sluta jobba och leva på aktier? Ja och ja! Även om aktier inte är direkt ätbara så går det att leva på aktier! Det finns en hel rörelse kring idén som kallas FIRE-rörelsen (Financial Independence Retire Early) som bygger på idén om att vi ska skapa passiva inkomster som vi sedan kan leva av. I det sammanhanget är idén om att leva på aktier ett utmärkt exempel på hur vi kan gå i tidig pension och sluta jobba.

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för SAVR.

Att leva på aktier och fonder, eller mer allmänt ränta från kapital, fungerar bra och idén är på inget sätt ny – rika människor har gjort det i århundraden. Kanske har idén fått ett uppsving och det verkar som om allt fler vill leva på aktier allt tidigare i sina liv. Kanske är det just den tidiga pensionen som är ny. För många äldre, inte minst i USA, är det en självklarhet att leva på eget kapital. Därifrån kan den som vill leva på aktier hämta mycket information och inspiration.

Är det första gången du på allvar funderar på möjligheten att leva på aktier och räntor så är du välkommen hit. Jag hoppas du kommer hitta mycket matnyttigt genom att följa länkar och läsa hela vägen till slutet av det här inlägget.

För dig som är lite mer insatt, och som kom hit för jämförelsen mellan olika metoder att leva på sitt kapital, så går vi rakt på sak: Vi jämför olika metoder att leva på aktier!

⭐ Leva på utdelningar

Ohhh, om jag fått en slängkyss varje gång någon talat sig varm för att leva på utdelningar hade jag varit gravid nu!

Den här modellen har lite av en kultstatus, för mig är det lite oklart varför.

Förklaringsmodellen som låg till grund för utdelningsinvesteringens storhet löd – ja, det är dåtid eftersom det finns ett före och efter Coronaperspektiv här – att utdelningar var relativt säkra medan bolagsvärderingarna varierade så mycket snabbare.

Tanken var därför att den som levde på utdelningar skulle ha en stabilare och säkrare inkomst än den som levde på aktiers värdeökningar. Coronakrisen har pekat på att det är en sanning med modifikation.

Att enbart fokusera på utdelningar begränsar vanligtvis oss som investerare när vi ska placera våra pengar. För att vi ska kunna leva på utdelningar, utan att vara enastående rika, krävs en hög direktavkastning. Vi kommer se senare i inlägget varför vi gärna pratar om 4% som rimlig avkastning.

Jämför exempelvis de 4% med betalningsbolaget Visa, som varit en enastående investering sedan finanskrisen, som erbjuder 0,68% i direktavkastning idag.

Det räcker inte långt! Om du ska leva på utdelningarna från VISA så krävs ungefär 6 gånger mer kapital än om du kan hitta en aktie som ger 4% i direktavkastning.

Samtidigt så finns det en koppling mellan utdelningar och sunda bolag med starka kassaflöden. Det gör att det historiskt inte varit så tokig investeringsstrategi att fokusera i bolag med starka kassaflöden och en relevant utdelning till sina aktieägare.

Fördelar
 • I grunden en god investeringsmetod som skapar en begriplig källa till passiva inkomster.
 • Du behöver aldrig sälja aktier eller fondandelar för att få inkomster.
 • Ofta annonseras utdelningarna långt i förväg vilket ger god transparens och trygghet.
 • Många internationella storbolag sätter stor ära i att inte sänka utdelningarna, vilket gjort inkomsterna relativt säkra.
 • Tar bort dig ur beslutsprocessen när utbetalning sker. Därför blir psykologin kring försäljning och hantering av dina inkomster minimal.
Nackdelar
 • Metoden saknar definition och därför finns det många olika tolkningar av vad det innebär att försöka leva på utdelningar. Jämför exempelvis med metoden Utdelningstillväxt lite längre ned i inlägget.
 • Kan leda till utdelningsjakt på bekostnad av andra kvalitétsmått. Ofta har bolag med hög utdelning det av ett skäl, vilket gör dem till mindre intressanta investeringsobjekt. För stort fokus på utdelningar kan göra det svårt att göra rätt val och vi riskerar att mest göra dåliga investeringar.
 • Inte självklart så säker metod att leva på aktier som många gör gällande.

Exempel på investeringar för den som vill leva på utdelningar

Du kan läsa ett betydligt mer ingående inlägg om att leva på utdelningar i det länkade inlägget.

📈 Leva på värdeökningar

Att investera i något som ökar i värde är en ganska uppenbar och beprövad metod för den som vill leva på aktier och fonder. Du köper något som du, förhoppningsvis på goda grunder, tänker dig ska öka i värde och när du behöver pengar så säljer du en del av ditt innehav.

Som vi var inne på när vi pratade om att leva på utdelningar så anses metoden mindre intressant hos vissa eftersom börsen går upp och när ganska kraftigt. Att tvingas sälja när det är låg värdering är inget bra, och även om det borde jämna ut sig i längden – ibland säljer man ju andelar när det är hög värdering – så blir det mycket psykologi inblandat.

Metoden ger väldigt lite stöd för vilka typer av bolag vi ska välja för att lyckas, vilket kanske kan vara en nackdel. Å andra sidan fungerar den här metoden utmärkt tillsammans med indexinvestering som blir allt mer populärt.

Fördelar
 • Fokuserar på totalavkastning över tid vilket är det som gäller.
 • Utmärkt metod för den som vill investera i indexfonder eller aktiefonder.
 • Gör det möjligt att vara tillväxtfokuserad i sina investeringar.
 • För den som väljer att investera i enskilda aktier så kan ett slopat krav på utdelningar öppna för en mer balanserad syn på bolagens kvalité.
 • En del av nackdelarna med de svängande börskurserna kan hanteras genom att balansera portföljen något, eller genom att skapa smarta uttagsprocesser.
Nackdelar
 • Det är psykiskt jobbigt att koppla sina inkomster till en svängade börskurva. Trots att metoden är rättfram så är den inte intuitiv och den kräver beslut av dig för att ge inkomster vid ett givet tillfälle.
 • Metoden ger väldigt lite stöd i valet av investering. Avanza Zero, en globalfond eller Fingerprint passar alla in som investeringsobjekt här.

Den här metoden att leva på sitt kapital är min favorit. Jag läser in att vi som investerare fokuserar på totalavkastningen över tid, i stället för att försöka åstadkomma avkastning på ett visst vis.

Men jag har personligen också levt på mitt kapital i en turbulent period på börsen och jag kan inte säga att jag tyckte det var speciellt kul. Följ gärna länken så får du veta mer om hur jag kände i börsnedgången 2018.

Om du läser mitt inlägg om 4-procentsregeln så kan du läsa mer om hur den här metoden fungerade under den kraftiga endgången på börsen i början på 2000-talet. Jag tycker det inlägget visar att de negativa sidorna väl balanseras av de positiva för den som vill leva på avkastning från aktier.

Exempel på investeringar för den som vill leva på sina aktiers värdeökning

Bilden här nedanför visar med all tydlighet potentialen i den här investeringsformen. Jag tycker det här är ett tips om man vill leva på aktier: Fokusera på totalavkastningen!

Bilden visar en graf med värdeutveckling för aktier. Den jämför två metoder för den som vill leva på sina aktier. 1) att leva på aktieutdelningar, eller 2) att leva på avkastningen från sina aktier.
Bilden jämför värdeutvecklingen mellan ETFen XACT Högutdelande och MS INVF Global Opportunity A. Källa Avanza 2020-05-05. Den högutdelande ETFen har gett högre avkastning än grafen antyder då den gett utdelning men fonden har trots det varit en betydligt bättre investering.

💎 Utdelningstillväxt

Det här är en variant av utdelningsinvestering, men i stället för att välja aktier som har tillräckligt stor direktavkastning för att vi direkt ska kunna leva på utdelningen så väljer vi aktier som kommer ha rätt avkastning när vi ska leva på dem.

Vi tar ett exempel!

Om utdelningen i ett bolag ökar 15% årligen – sådan bolag går att hitta – så har utdelningen dubblats på 5 år (enligt regeln om 72). Jag skulle alltså kunna välja en investering idag, med relativt låg direktavkastning, som jag kan leva på, genom att enbart leva på utdelningarna, om 5-10 år.

Idéerna här går att variera på lite olika vis och går att använda även om du går i pension idag. Då får du leva på värdeökningen och kapitalet under en period under tiden som utdelningarna växer till sig.

Fördelar
 • Gör det möjligt att på sikt leva på utdelningar och de fördelar det för med sig.
 • Metoden styr investeringarna mot bolag med utdelning och utdelningstillväxt, samtidigt som utbudet på bra investeringsobjekt ökar jämfört med utdelningsinvestering.
Nackdelar
 • Jag känner inte till några fonder som följer det här investeringsupplägget.
 • Fortfarande en mer styrd investeringsform än att bara se till totalavkastningen.

På vissa investeringsforum i USA så pratar man om ”The Chowder Rule” som handlar om hur du väger samman ett bolags utdelning med den uppskattade framtida utdelningstillväxten när du investerar i aktier. I princip är det vi gör här fast ur ett inkomstperspektiv.

Jag har skrivit om Chowder Rule här. Att läsa det inlägget är ytterligare ett tips om man vill leva på aktier. Det ger lite intressanta insikter.

🔮 Trading

Att aktivt köpa och sälja olika tillgångar för att försöka tjäna pengar på det är inget jag håller på med eller rekommenderar.

Naturligtvis kan trading göra det möjligt att överavkasta och ge dig betydligt större möjligheter att leva på dina aktier. Men det är också högre risk.

För den som kan spara en relevant del av sin inkomst, säg 30-50%, under lite längre tidsperioder så är det förvånansvärt enkelt att bygga en relevant förmögenhet utan att chansa allt för mycket.

😬 Ta av sitt kapital

Om vi inte har tillräckligt med pengar för att vi ska kunna leva på ränta, eller avkastning från aktier, så måste vi ta av vårt kapital.

Det gäller naturligtvis också om vi investerar så att avkastningen inte är tillräcklig under en period.

Då kan vi ta av vårt kapital.

Naturligtvis går det inte att göra så i längde om vi inte har väldigt mycket pengar, men det finns faktiskt en hel de tillfällen då det är helt relevant att räkna på hur det ser ut när man tar av kapitalet.

Exempel på det är:

 • Du har några år kvar till pension, husförsäljning eller inkomst från exempelvis företagsförsäljning. Du kommer alltså att få andra ekonomiska förutsättningar snart.
 • Du ska vara ledig en kortare tid för att exempelvis resa eller bygga hus.
 • Dina levnadsomkostnader kommer kraftigt minska inom en snar framtid, så att du kan leva på aktier och fonder.

Jag har skrivit mer om det här förhållningssättet att leva på sina besparingar i min e-bok. Du hittar en länk i biografin.

💯 Vilken investeringsmetod är bäst om man vill leva på avkastning från aktier?

Som vi var inne på i inledningen så tycker många utdelningsinvesterare att just den modellen är bäst för den som vill leva på avkastning från aktier.

Jag föredrar metoder som baserar sig på totalavkastningen. Jag tycker helt enkelt att det känns mest naturligt.

I slutänden handlar nog det här om vilken investeringsmetod som ger bäst riskjusterad avkastning i framtiden.

Det är långt utanför vad vi orkar med att reda ut i det här inlägget. Det är ett helt forskningsområde.

Det är också lite av min poäng! De finns de som försöker räkna ut vad som är den bästa investeringsmetoden i ett visst läge. Dom aktörerna kommer, om vi tror på en hyggligt effektiv marknad, se till att prissättningen jämnas ut.

Det gäller inte för alla tidpunkter. Inte heller för alla tillgångar och tillgångsslag. Men den som ska leva på aktier och fonder kommer göra det i årtionden. Dessutom gör vi nog bäst i att hålla oss i ganska gångbara tillgångsslag, så som aktier från de större börserna i världen.

Då tror inte jag att du som enskild investerare hittar någon metod som är bättre än en annan, när vi ser till faktisk avkastning. Däremot kan du nog gå vilse som enskild individ.

💋 KISS (Keep It Simple Stupid) gäller tänker jag!

En stor röd mun som symbol för termen KISS (Keep It Simple Stupid) vilket i högsta grad gäller för den som vill leva på aktier.
Keep It Simple Stupid gäller för den som vill leva på aktier eller fonder om ni frågar mig.

🛌 Andra typer av passiv inkomst

Det här inlägget fokuserar på frågeställningarna som följer med på kapital i någon form. Men det finns andra typer av mer eller mindre passiva inkomster som kan göra det möjligt att skapa en mer diversifierad bas av inkomster.

Läs gärna mitt inlägg om just passiva inkomster. Jag ska inte lura dig att tro att möjligheterna är oändliga, som vissa på Facebook och Youtube kanske vill göra gällande, men läs gärna inlägget!

🎨 Portföljuppbyggnad

 • Du måste diversifiera dig!
 • Du måste investera i guld!
 • P2P investering är modellen för framtiden!
 • Tänk på valutan! Sitt inte med alla ägg i samma kronkorg!
 • Krigskassa, se till att ha torrt krut när det behövs!
 • Allvädersportfölj och blandfonder!

I all investering så tänker jag att jag ska köpa aktier för mina pengar. Aktier är ägande i ett bolag där människor arbetar för att du ska få en liten vinst.

De aktier jag köper ska ha hög transparens – de ska agera på marknader som gör att jag som ägare kan känna mig trygg i att företagets rapporter och räkenskaper är korrekta – och jag bör kunna förstå huvuddragen i det de gör.

Jag förhåller mig till aktiernas likviditet – som anger hur lätt jag kan sälja min tillgångar – och viktar in det i investeringsbesluten.

Då jag inte är en speciellt god investerare så investerar jag gärna en stor andel av mitt kapital i fonder.

Här kan du läsa om mina förslag på fonder och hur du smart kan använda SAVR för att sänka kostnaderna i din fondförvaltning.

Det är min utgångspunkt.

När jag då tittar på andra investeringar så utgår jag från min referens. Då är det inte speciellt attraktivt att låna ut pengar via Lendify. (Jag föredrar i så fall Savelend om man ska välja mellan Lendify eller Savelend, men bara som krydda).

Inte heller guld är intressant, mer än möjligtvis kortsiktigt i någon speciell situation.

Om vi ska diversifiera oss så ska vi inte öka risken för att förlora pengar, eller söka investeringsalternativ som har garanterat usel avkastning.

👋 Hur mycket kapital behövs för att leva på aktier?

När du har 25 gånger din årskostnad, eller 300 gånger din månadskostnad, investerat så har du tillräckligt för att du ska kunna leva på avkastningen från dina aktier under lång tid.

Du kan läsa mer i inlägget om 4%-regeln som ligger till grund för påståendet.

Budgeterade utgifter per månadKapitalbehov enligt 4%-regeln
15 000 kronor4 500 000
20 000 kronor6 000 000
25 000 kronor7 500 000
30 000 kronor9 000 000

💨 Hur fort kan jag bli ekonomiskt oberoende och börja leva på avkastning från aktier?

Du bör kunna bli ekonomiskt oberoende på 15 år om du sparar halva lönen.

Bilden beskriver hur många år det tar till ekonomiskt oberoende givet en viss sparkvot.
Med hög sparkvot går det snabbare än många anar att bli ekonomiskt fri.

I bilden här ovanför så ser du hur snabbt du kan spara ihop så mycket pengar att du kan leva på aktier och fonder.

Du ser utvecklingen för tre olika avkastningsalternativ och på x-axeln väljer du den sparkvot som är relevant för dig. Med 50% i sparkvot (du sparar då halva din lön efter skatt) så är du ekonomiskt fri på 15 år om du har 5% i avkastning efter inflation.

I det här inlägget om ekonomisk frihet så kan du läsa mycket mer och se hur en avancerad budget ser ut för den som vill leva på aktier.

Återigen, ladda gärna ner min e-bok – länk finns längst ner – så kan du läsa mer.

☠️ Att leva på aktier och fonder – Vad finns det för risker?

Om vi antar att vi inte vill jobba en dag till, i onödan så att säga, utan vill sluta jobba exakt den dagen då vi har en rimlig chans att kunna leva på aktier och funder, eller leva på ränta, så står vi inför ett intressant problem.

Vi ska spå i framtiden och vi ska väga två saker mot varandra.

 1. Vi måste investera så offensivt att vi får tillräckligt med avkastning på vårt kapital. Annars ”svälter” vi ut oss själva över tid.
 2. Vi måste investera så defensivt att vi inte blir ”utnockade” av en kraftig turbulens på finansmarknaderna.

Naturligtvis finns de de som funderat massor kring detta och 4%-regeln vi pratar om här ovanför är ett exempel på det. Jag bjuder på en video också!

🏁 Uttagsstrategier

När vi ska leva på aktier så blir det inte bara intressant hur vi ska investera och förvalta vårt kapital. Det är minst lika intressant hur vi tar av kapitalet när vi tar ut pengar.

Min e-bok beskriver en rad olika metoder som gör att vi kan leva på aktier och fonder med lägre risk genom några få enkla regler kring uttaget av pengar. Där hittar du flera tips om du vill leva på aktier. Länk finns här nedanför i biografin.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.


Flera inlägg i samma kategori

3 svar på ”4 sätt att leva på aktier – Jämförelser | Fakta | Tips”

 1. En annan intressant sak är ju uttagsfasen.

  1. Hur planerar man den som bäst? Nu talar jag inte bara om pension utan även den del som du tänker leva för fram till pensionen. Om så det är 4% reglen eller som i mitt fall – bara leva upp kapitalet till pensioen.

  2. En annan obehagligare sak är ju om du skulle bli sjuk. Dement eller på annat sätt vara oförmögen att, under tid, kort eller lång, kunna hantera ditt kapital som det var tänkt.

  På 1. så tänker jag att alltid ha 3 års utgifter på ett konto med garanterad ränta, även om den är låg. På det sättet hoppas jag kunna undvika större påverkan vid börsras samt att jag kanske kan sova gott om nätterna när jag slipper tänka på börsens rörelser i alla fall i den akuta fasen.

  På 2. så funderar jag på att skriva ihop nått så att min man eller annan betrodd nära släkting kan hjälpa mig placera klokt, kanske allt på bank eller räntefonder, och sen ha en automatisk utbetalning.

  har du nått inlägg eller tankar om detta?

  Svara
  • Johana,

   Om du laddar nere min e-bok, som du hittar i huvudet på bloggen – den är kostnadsfri – så har jag skrivit mycket om hur du kan jobba fram en bättre förståelse för hur det fungerar om du lever på kapitalet under en period, exempelvis fram till pension.

   Hur du bästa hanterar juridiska frågor är däremot inte min grej. Jag tänker fullmakt exempelvis. Det är något som banken kan hjälpa dig med, men jag skulle också kolla in https://lexly.se/privatavtal/fullmakt-for-privatpersoner

   /Anders

   Svara

Lämna en kommentar