Vad betyder avkastning, direktavkastning, utdelning och ränta? (Komplett guide)

Vi ska titta på skillnaden mellan direktavkastning och utdelning i det här inlägget. I det sammanhanget är det lika bra att ta med några andra begrepp, nämligen: ávkastning, vinst, Yield on Cost och ränta. Då får vi allt vi behöver i ett inlägg och vi kan också reflektera lite kring vad de olika nyckeltalen innebär.

Utdelning handlar om ett företags utbetalning i kronor och ören. Direktavkastning sätter utdelningen i relation till aktiepriset och räknas i procent. Skillnaden mellan direktavkastning och utdelning handlar alltså om vi mäter kronor och ören, eller relativt. Direktavkastning på aktier är det mått som ligger närmast begreppet ränta (för lån), eller hyresinkomster på en fastighet.

För att göra det lite lättare att skilja på alla begrepp så börjar vi med gruppera uttrycken något.

I det här inlägget pratar vi om absoluta mått (mäts i kronor, ören eller antal):

 • Vinst,
 • utdelning,
 • kostnader och
 • inköpspris.

Relativa mått (procent):

 • Avkastning,
 • direktavkastning,
 • ränta och
 • yield on cost.

Vi pratar också om kostnader förknippade med en investering. Det finns åtminstone tre olika sätt att mäta kostnader och/eller pris:

 • Det pris vi betalade för en aktie när vi köpte den (faktisk kostnad),
 • aktiens pris idag (aktuellt pris) och
 • genomsnittligt pris (då aktier köpts till olika pris, vid olika tillfällen).

Som vi lovade i inledningen så ska vi inte bara diskutera skillanden mellan olika begrepp. Vi ska resonera lite kring vad de betyder och hur vi kan använda mätetalen för att utvärdera och förstå våra investeringar.

En bild som säger "Betydelsen av vanliga uttryck?" Vi jämför också uttryck mot varandra så att vi besvarar frågan om vilken skillnad det är mellan utdelning och avkastning exempelvis.
Vad betyder de olika orden och vad är skillnaden mellan ränta och avkastning exempelvis?

💰 Vad är utdelning?

Ett bolag kan dela ut delar, eller hela, sitt kapital eller tillgångar. Det kallas utdelning och görs till aktieägarna.

Utdelningen görs i kronor och ören, eller i form av värdepapper (aktier exempelvis). Utdelning görs i absoluta mått (kronor, antal).

En utdelning görs från företagets egna kapital. Förenklat så minskar företagets värde med samma belopp som man betalar ut.

Exempel: Om du som aktieägare har en aktie värd 100 kronor, innan utdelningen på 5 kronor, så har du efter utdelningen: En aktie värd 95 kronor, och 5 kronor i pengar.

I praktiken är det många fler faktorer som måste vägas in när vi försöker förstå hur aktiekursen i ett bolag påverkas av utdelningen, men exemplet fångar principen.

Vanligtvis brukar det vara ett sundhetstecken att företag ger utdelning. Det tolkas ofta som att företagen gör vinst, och att de kan ge sina ägare pengar.

Men det är långtifrån så enkelt.

Bolag, som är i intressanta marknader med stora möjligheter, väljer oftast att investera i sin verksamhet i stället för att ge sina aktieäbare utdelning.

Det finns dessutom gott om bolag som ger utdelning, men som egentligen inte tjänar tillräckligt med pengar för att täcka kostnaderna. De lånar då i princip pengar för att dela ut dem till aktieägarna.

Många som vill leva på sitt kapital tänker sig leva på utdelningar. Det är en populär metod men långtifrån det enda sättet att leva på aktier.

Andra begrepp som används för utdelning, och som beskriver samma sak: Aktieutdelning och (utdelnings)kupong.

Lästips: Vad är P/E-tal – Här kan du läsa mer om det kanske viktigaste nyckeltalet när vi försöker bedöma en akties värde.

🗠 Vad är värdeökning på en aktie eller fond?

Värdeökningen svarar mot förändring i pris, mätt mellan två datum eller händelser, för din aktie eller fond.

Värdeökningen mäts i kronor och ören och är därför ett absolut mått.

Andra begrepp som används för värdeökning och som beskriver samma sak: kursvinst.

Det är ganska vanligt att investerare ser värdeökning som den relevanta metoden för att tjäna pengar på aktier. Men det är långtifrån självklart så. För de större bolagen på Stockholmsbörsen så är utdelningen en stor del av vinsten över tid.

🙂 Vad är vinst när vi investerar?

Vinsten beräknar vi genom att vi:

 • Tittar på försäljningspriset för vår tillgång.
 • Drar bort inköpspriset (vi har nu beräknat vår värdeökning)
 • Lägger till alla inkomster vi haft från tillgången, under tiden vi ägt den.
 • Drar bort alla utgifter vi haft, under tiden vi ägt tillgången.

Det ger oss vår vinst. Som ni ser så omfattar vinsten både utdelningen och värdeökningen.

Vinst gör vi i pengar; kronor och ören. Det är ett absolut mått.

Andra begrepp som används för vinst och som beskriver samma sak: det vi tjänar, inkomst och förtjänst.

Vad är skillnaden mellan utdelning och direktavkastning men vi ställer också frågan om det är bra med hög direktavkastning.
Fortsätt läsa så ska vi diskutera om det är bra med hög direktavkastning.

Lästips: Vad är substansrabatt i investmentbolag – Läs bloggens kompletta guide till hur du tolkar och använder substansrabatten till din fördel.

󠀥󠀥👉 Vad är avkastning?

Avkastning på en investering är ett relativt mått – mätt i procent – där vinsten relateras till kostnaden för investeringen.

Vi tar alltså vinsten, som vi beskrivet ovanför, och dividerar med kostnaden (vanligtvis om inköpskostnaden) som vi haft.

Exempel: Du har köpt en aktie för 100 kronor. Du har fått utdelning på 3 kronor, och när du säljer aktien så får du 117 kronor för den.

Vinst = 117 – 100 + 3 = 20 kronor.

Avkastningen= 20 / 100 = 20%.

Avkastning beräknas på vinsten, alltså helheten, så vi räknar med utdelningar och värdeförändringen.

Andra begrepp som används för avkastning och som beskriver samma sak: Totalavkastning eller ROI.

Vet du hur stor avkastning som behövs för att du ska dubbla ditt kapital var 5 år? Regeln om 72 säger 15% årlig avkastning och hjälper dig att göra snabba överslag med avkastning som en ingångsparameter.

🦴 Vad är direktavkastning?

I stället för att använda den totala vinsten så utgår vi från en akties utdelning – per år – och relaterar den till det aktuella priset på börsen.

Utdelningar innebär ”pengar in” till oss, utan att vi behöver sälja något. Det är något som brukar kallas kassaflöden, och därför kan vi kalla det här nyckeltalet för kassaflödesorienterat.

Exempel: Citigroup delar ut 0,51 dollar i kvartalet. Den sammanlagda utdelningen på ett år blir då 2,04 dollar.

Citigroup handlas just nu till 44,07 dollar och direktavkastningen blir då: 2,04/44,07 = 4,6%.

Att bortse ifrån värdeutvecklingen i en aktie, och bara titta på vilken avkastning aktien ger utifrån sitt kassaflöde – i det här fallet utdelningar – gör att synsättet på aktier, räntepapper och fastigheter blir väldigt lika.

Direktavkastning på aktier svarar då mot räntan på lån eller hyra.

Kassaflödesorienterade nyckeltal, som direktavkastningen vi diskuterar, hittar du också inom exempelvis fastighetsförvaltning.

Lästips: Så här utvärderar du en indexfond – Här kan du läsa om hur du väljer rätt indexfond.

🗡️ Vad är Yield on Cost? – Ett alternativ till direktavkastning

Det finns vissa typer av aktier, med hög direktavkastning och ganska små tillväxtmöjligheter, som beter sig ungefär som en obligation. De är ganska värdebeständiga och ger utdelning på ungefär samma nivå år efter år.

Telekom- och energibolag, främst inom infrastruktursegmentet, brukar nämnas som exempel på den typen av bolag.

Där fungerar direktavkastning ett nyckeltal vi kan använda för att förstå och jämföra våra investeringar.

Men det finns andra typer av bolag. De är vanligtvis högre värderade, och delar ut mindre av sin kassa, därför blir direktavkastningen låg. Men de växer sin utdelning snabbt och har ofta väl fungerande affärsmodell i grunden.

Microsoft, Apple och Visa tillhör den här kategorin av bolag.

För den här typen av bolag vill många investerare i stället räkna på vad direktavkastningen är idag, relativt det genomsnittliga inköpspris man haft. Det blir då ett helt individuellt värde som varierar från person till person.

Då räknar man i stället ut Yield on Cost, som innebär att man tar dagens aktieutdelning för en aktie och dividerar med sitt genomsnittspris.

Yield on Cost ger ett nyckeltal för din investering som är kassaflödesorienterad. Samtidigt ger det en bild över bolagets förmåga att öka sin utdelning och skapa allt större kassaflöden över tid.

Warren Buffett tycker om att lyfta fram Yield on Cost på sina investeringar. Det finns många skäl till att tro att investeringsmetoder som bygger på att vi väljer företag som kan betala utdelning, och öka den under lång tid, är bra.

Vi ska prata lite mer om detta i slutet på inlägget.

I inlägget om The Chowder Rule kan du läsa mer om hur vi kan vikta samman utdelningstillväxt och utdelning när vi utvärderar våra investeringsobjekt.

🏆 Vad är ränta?

Ränta är ersättning till dig för att du lånar ut pengar. I grunden ligger en låneförbindelse eller obligation. Det är ett kontrakt som i grunden skiljer sig från som definierar ett ägarskap som aktien är.

Ränta mäts i procent (relativt mått) och fokuserar på kassaflöden.

Skillnaden mellan ränta och avkastning är liten, men ränta används för att beskriva direktavkastningen på lån.

Det är lätt att tro att ränta, och räntepapper, utgör säkrare investeringar än aktier. Men så enkelt är det inte tyvärr.

Men lån, och ränta på dem, följer lite andra mönster och har andra risker än aktier och aktieutdelningar.

Läs gärna mitt inlägg där jag ger dig min syn på hur intressant det är att låna ut pengar via Lendify.

☯️ Vad är skillnaden mellan direktavkastning och utdelning?

Skillnaden mellan direktavkastning och utdelning är alltså:

 • Direktavkastningen är ett relativt mått, mäts i procent, där utdelningen på en aktie relateras till dagens inköpspris.
 • Utdelning är det belopp som betalas ut i absoluta termer, det vill säga kronor och ören.

Utdelningen gör det egentligen inte möjligt att jämföra två investeringar, eller ens förstå vilket relativt kassaflöde en investering ger. För det krävs att vi tittar på direktavkastningen.

❓ Vad är viktigast när vi investerar – Hög avkastning eller hög vinst?

Det finns otroligt många sätt att tolka det vi pratat om i det här inlägget. Här är några typiska slutsatser:

 1. Aktieinvestering bygger på att vi hittar ett ”case” som stiger massor i värde. Typiskt så letar vi startups, eller bolag som har låg värdering men som ska ”lyckas” med en omställning.
 2. Direktavkastningen och kassaflödet är det centrala i en investering. Hög direktavkastning är positivt.

Jag tror båda slutsatserna är exempel på en för hög nivå av förenkling. Jag investerar gärna i indexliknande breda fonder och behöver inte alls generera någon magisk avkastning och hitta ”grymma bolag”.

Inte heller är tycker jag att kassaflödet från en likvid tillgång, som storbolagsaktier, är en speciellt viktigt för mig som investerare. Kassaflöde är väldigt viktigt om du har fastigheter, eller äger ett icke noterat bolag tillsammans med din syster.

Utan kassaflöde kan du få likviditetsproblem och pengar kan bli dyrt. Men det gäller inte om du investerar i Swedbank eller Nordea.

Jag älskar aktiesparande, tro inget annat! Du kan läsa mer om mina tankar kring hur vi kan bli ekonomiskt oberoende på aktiesparande, om du följer länken.

Jag tipsar gärna om avsnitt 337 i Sparpodden. Om du är stressad så kan du börja vid 24:25 och lyssna några minuter framåt. Lyssna gärna på hela avsnittet om risk och frågeställningen om det är process eller smarta val som avgör hur vi lyckas som investerare.

För mig handlar investering om att bygga min förmögenhet och jag är interesserad av den vinst vi skapar. Men processen för hur vi når dit är inte oviktig vilket framgår väldigt väl i podden.

När jag arbetar med mina, och vår familjs, investeringar har jag kommit fram till att jag inte är så intresserad av smarta investeringar (som kan ge bra avkastning), om de känns för riskabla.

Hög potentiell avkastning i ett bolag, men med tillhörande hög risk, innebär att jag inte kommer kunna placera speciellt mycket pengar där, av rädsla för risken. Då blir vinsten liten!

Jag har träffat rätt många människor på sociala medier som sitter med ”supercase” och en hel del cash på kontot. Jag sätter hellre alla mina pengar i arbete i en bred fond.

BTW: Du hittar mina favoriter vad gäller finans- och ekonomipoddar här.

Läs gärna om några av de bästa aktivt förvaltade fonderna som finns och hur du kan äga dem kostnadseffektivt.

⚠️ Är hög direktavkastning bra eller dåligt?

En hög direktavkastning kan tolkas på två olika vis. Antingen är utdelningen hög, eller så är priset lågt. Kanske gäller båda sanningarna samtidigt.

Låt oss titta på för- och nackdelarna med hög utdelning.

Fördelar
 • Aktien ger starkt kassaflöde hos dig och har (förhoppningsvis) egna starka kassaflöden.
 • Bolaget har en kultur som innebär att ägarnas intressen beaktas och man tar sig inte friheter med aktieägarnas pengar.
 • Direktavkastning är viktigt för en god totalavkastning.
 • Att kunna betala ut aktieutdelning (om pengar finns till det) är en parameter som visar på att företaget är lönsamt och fungerar.
Nackdelar
 • Det finns ingen naturlig återinvesteringsmöjlighet i bolaget. Det innebär sannolikt att bolaget inte ökar omsättning och värde.
 • Det kan vara en mindre kostnadseffektiv metod att tillföra aktieägarvärde.
 • Starka kassaflöden kan finnas i bolag som egentligen bara delar ut sitt underliggande värde. Ett exempel på det är oljebolag. Du får 100 kronor i utdelning men oljereserverna har sjunkit med motsvarande värde.

Läs gärna Lundaluppens inlägg där han jämför olika sätt för ett företag att belöna sina aktieägare.

Låg värdering på ett bolag kan vara felaktigt, men det kan också vara helt korrekt. Ofta har bolag låg värdering just på grund av nackdelarna ovan.

Om du frågar mig om hög direktavastning är bra eller dåligt så svarar jag att gränsen går kring 4%. Över det så signalerar marknaden att man tycker bolaget är mindre intressant.

🙋 Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan utdelning och direktavkastning?

Utdelning mäts i kronor. Om du dividerar utdelningen med en akties pris just nu så får du direktavkastningen som mäts i procent.

Vad är Yield on Cost?

Utdelningen dividerat med ditt genomsnittliga inköpspris. Skillnaden mellan Yield on Cost och direktavkastning handlar om vilket pris man relaterar utdelningen till.

Vad är ränta?

Ersättning för att du lånar ut pengar.

Är hög direktavkastning bra eller dåligt?

Det går inte att svara på. Det beror på vilka nivåer vi pratar om, samt vilken typ av bolag. Men hög direktavkastning signalerar att marknaden tillskriver en aktie vissa egenskaper (hög risk, låg tillväxt, oetiskt, …) som vi som investerare måste förstå.

👍 Vill du läsa mer?

Tre mentala hinder som stoppar dig från att bli ekonomiskt oberoende.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar