Farliga influenser – Vem är din guru? SvDs groda ger perspektiv!

I veckan såg jag en länk till en artikel på Svenska Dagbladet. Den handlade om Hanna Larsson som är hemmafru och en del i softgirl-trenden.

Jag klickade på länken och skannade lite i inledningen. För mig som är intresserad av livsval och livsstilar tänkte jag att artikeln nog kunde vara intressant.

Men det var inte läge att läsa mer då, så jag tänkte återkomma till artikeln senare.

Men då var den borta och jag undrade vad som hänt.

Av en slump så hittade jag förklaringen på Twitter – eller X som man ska säga nu – senare på dagen. Här nedanför ser ni vad jag såg …

Tydligen hade SvD skapat ett inlägg som promotade en livsstil och livsstilsval som passade en dömd brottsling med väldigt speciell syn på samhället.

Goda råd och andra råd

Att lära sig av andra och inspireras av dem är en del av livet.

Sociala medier och bloggar gör det nu möjligt att lära sig mer och hitta inspirationskällor på ett sätt som överträffar allt som erbjudits historiskt.

Men som SvDs exempel ovan gör tydligt så är det ett potentiellt problem att vi inte riktigt vet vem som ger råden.

Vi vet ofta väldigt lite om personens kunskap inom området, bakgrund, personlighet, läggning, hälsa och livshistoria.

Det här spelar kanske inte så stor roll om vi lyssnar på och inspireras av spartips. Eller om vi följer någon vi gillar inom träning och fitness.

Enskilda råd, som påverkar oss i begränsad omfattning – som är relativt lätta att själva bedöma och förhålla sig till – och som dessutom ges med goda intentioner, har sin plats.

Även om de råd och rekommendationer som ges är helt felaktiga så är det en del i vårt lärande, debatten i samhället och bidrar till att hålla oss nyfikna och öppna för nya idéer.

Men om råden handlar om huruvida vi ska satsa på högre studier, göra valet att bli hemmafru eller om vi får rådet att sluta jobba och driva ett företag istället. Blir det någon skillnad då?

Ja, jag tycker det.

Att ta ställning till och förstå hur vi ska tolka och förhålla oss till breda sanningar och marknadsföring av en hel livsstil kräver en bredare insikt, mer livserfarenhet och inte minst bättre förståelse för den utgångspunkt som den vi lyssnar på har.

Det här är svårt! Om vi dessutom engagerat oss, och investerat mentalt, i det livsstilsval vi upptäckt så blir det ännu svårare. Inledningsvis så är vi dessutom lite av ”nykära” i våra idéer och ser allt i ett rosa skimmer.

I det här sammanhanget spelar det inte så stor roll om det handlar om valet att bli hemmafru, gå i tidig pension, äta LCHF eller leva nomadliv i Asien.

Jag tror det mesta följer ungefär samma schema.

Det finns inte en sanning

Min poäng här är inte att slå fast att det finns en och endast en sanning när det gäller livsval och livsstilar.

För mig handlar det om att lyfta fram tre delar jag reflekterar över när vi ser på det budskap som exempelvis inspiratören i SvDs artikel för fram:

  • Relevans: Hur väl stämmer de livsråd och den livsstil som saluförs samman med dina förutsättningar och möjligheter?
  • Bibehålla handlingsfrihet: Hur utvecklas livet framåt om du följer de råd eller lever den livsstil som verkar intressant?
  • Kunskapsbas: Har sanningarna och råden vi får någon förankring i fakta eller etablerad erfarenhet? Är de motstridiga, har stora gap eller är de motsägelsefulla?

Naturligtvis är det också intressant att ta ställning till hur väl våra gurus lyckas i det liv de marknadsför.

Relevans

Vet vi inte vem som pratar med oss så är det väldigt svårt att förstå relevansen i det som sägs. Att ta råd från extremt introvert person kring att sluta jobba och sätta sig själv i en lägenhet, om man själv är väldigt social, är tveksamt.

En positiv beskrivning kring livet som hemmafru kanske kommer från någon som har andra förutsättningar och andra ingångsvärden än du har.

Vissa innehållsskapare är extremt transparenta vilket ger oss ett tillsynes bättre utgångsläge när det kommer till att förstå vem som pratar med oss. Men det är lätt att bli lurad.

Om vi ser till det område den här bloggen tillhör, och idéer kring exempelvis FIRE, så är många tongivande inspiratörer anonyma. Eller de håller åtminstone korten ganska nära kroppen.

Det betyder att du och jag tar råd från någon som vi egentligen vet väldigt lite om.

Möjligheter och handlingsfrihet

Om vi har en större flora av alternativa val, än den som vår influencer eller livsstil har som huvudtema, kanske vi ska titta på fler livsstilar och andra sanningar.

Vi kanska ska agera så att vi fortsatt har en stor flora med alternativ?

De som saluför en livsstil hjälper oss normalt inte självklart med det! En coach, förälder eller klok person kan göra det. En guru som broadcastar till en stor skara kan inte, och vill inte självklart, det!

Ett exempel: Att spara mycket och bygga sig en förmögenhet ger dig möjligheter och det är därför ett bra råd rent allmänt. Att sluta jobba handlar om livsstil och ökar inte självklart dina möjligheter. (Jag vet att många påstår något annat, men det är min erfarenhet jag baserar min ståndpunkt på.)

Kunskap och erfarenhet

Livsstilsgurus säljer en livsstil men ofta också en hel del sanningar. Jordbruk kan drivas med helt nya metoder – kanske permakultur – företag ska kunna drivas på nya sätt – din livsstil styr, inte kundens behov – eller så får du rådet att investera på ett visst sätt.

Rätt många som saluför en livsstil är okunniga. De utbildar sig själva samtidigt som de pratar om sina tankar och lärdomar. Det är intressant och utbildande för oss alla. Men vi får inte självklart med oss så mycket kunskap och erfarenhet som vi först kan tro kanske.

Andra måste förhålla sig till sanningar lite fritt för att den verklighet och tillhörande livsstil man promotar ska hänga samman. En variant är att de som influerar själv vill behålla någon form av image och trovärdighet och i detta är ibland verkligheten jobbig.

Oavsett vilket så blir kvalitén på råd och fakta underordnat andra motiv.

Värst är de som avsiktligt vilseleder oss. Det är inte sällan ekonomiska drivkrafter som gör att man marknadsför istället för att föra fram fakta och goda lärdomar.

Poängen – Vad är poängen?

Jag försöker medvetandegöra något som jag, utifrån egen erfarenhet, tycker är viktigt.

Vi måste vara medvetna och kritisk till den information och inspiration vi blir exponerad för.

Vi ska engagera oss, utforska och var nyfikna – det är viktigt! Men var trogen dina värderingar och det som är viktigt för dig.

Försök förstå vem som talar till dig och vilka utgångspunkter de har. Om deras budskap inte stämmer överens med din personlighet, dina värderingar och dina möjligheter, gå vidare – även om de är inspirerande personer och idéer.

Det finns andra röster att lyssna på, andra vägar att utforska.

Var lite ”tankekonservativ”. Om något låter för bra för att vara sant, eller om dina nära och kära är skeptiska, ta ett steg tillbaka och reflektera. Behåll ditt kritiska tänkande och låt dig inte svepas med av enkla lösningar, snabba genvägar eller fantastiska bilder.

Det finns ingen universallösning när det gäller livsval och livsstilar. Det handlar om att hitta det som är rätt för dig, baserat på dina egna förutsättningar, värderingar och mål.

Min erfarenhet

Jag har varit väldigt engagerad i olika alternativa sätt att leva i mer än 10 år. Jag har sett massa influencers och mött olika människor såväl fysiskt som online. Mitt huvudsakliga intresseområde har legat kring downshifting, minimalism och FIRE.

Med det kommer stort intresse för förmågan att kunna styra sitt liv och begreppet lycka.

Jag har lärt mig massor av de jag följt och de jag pratat med. Även när jag tagit till mig råd och livsstilsval som varit mindre bra så har jag trots det lärt mig mycket och utvecklats som människa.

Men jag har också blivit rätt krass. Råden som finns, och som jag delvis spridit, ger inte självklart det resultat som jag tror är önskvärt. Idéer och tankar tolkas också utifrån väldigt olika perspektiv och världsbild.

Inte sällan ganska extrema perspektiv, från extrema världsbilder av extrema personer.

Det var här jag började. Vi vet egentligen väldigt lite om de som bidrar till att saluföra olika livsstilar och sanningar.

Hur du någon erfarenhet av att följa någon, eller delta i en grupp på exempelvis Facebook, och i det sakta insett att det som sägs inte ligger i linje med dina tankar och värderingar? Trots att det kanske borde vara rätt ….

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar