Hur länge kan barn dela rum – När behöver barn eget rum

Hur länge kan barn dela rum och finns det någon absolut tidpunkt när barn behöver ha egna rum?

Det är frågeställningen här. Skälen till att vi ställer frågan från första början varierar.

 • Vissa vill eller måste spara pengar och då kommer storleken på boendet som ett brev på posten.
 • Andra vill köpa drömboendet, eller bor där redan, men får ändrade förutsättningar. Det kan vara barn som föds eller kommer med en ny partner.
 • Några har en fungerande lösning där barnen delar rum, men tänker att när barnen blir äldre så bör de ha eget rum. Då är frågan när det är dags att göra en förändring.

Oavsett ditt motiv så kommer det här inlägget ge dig stöd i tanken kring frågan om hur länge barn bör dela rum.

Finns det någon regel som säger hur länge barn får dela rum

Nej, det finns inga regler som reglerar hur många som får sova i ett rum. Det finns riktlinjer inom EU enligt följande:

EU har också riktlinjer för hur många boende som bör bo i en bostad: ”Två barn per rum under 12 års ålder. Barn mellan 12 och 18 år av samma kön kan dela rum, barn av olika kön eller annan hushållsmedlem över 18 år bör ha var sitt rum.

Sveriges riksdag

Då vi levt snålt och låtit våra barn dela rum så vet vi att det kan finnas förväntningar som säger något helt annat beroende på var du bor och vad ni har för referenser och ramverk.

I inlägget Låta barnen delar rum beskriver vi våra erfarenheter och tankar utifrån alla år vi låtit våra barn dela rum. Vi har fyra barn som fått dela rum i många år.

Två barn som spelar spel tillsammans. De är själva och ser ut att njuta av varandras sällskap.
Sökande föräldrar kan närma sig frågan om barn behöver eget rum som om evolutionen börjat i villaområden. Men vi är sociala varelser, det måste vi komma ihåg.

Hur länge kan barn dela rum

Som vi såg i inledningen så finns det ingen hård myndighetsstyrning kring frågan hur länge barn kan dela rum. Istället bör beslutet om när ett barn behöver ett eget rum baseras på individuella behov och utveckling.

Vissa barn kan dela rum fram till tonåren medan andra kanske behöver ett eget rum tidigare.

Vår erfarenhet är de positiva erfarenheterna kraftigt överväger när det kommer till att låta mindre barn dela rum men att saker och ting blir mer komplext någon gång i högstadieåldern.

Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som personlig integritet, sömnbehov och eventuell konflikt mellan syskonen för att fatta rätt beslut.

Kommunikation och flexibilitet är nyckeln här för att hitta den bästa lösningen för varje familj.

Fördelar med att dela rum

Som sagt; vi är positiva till att låta barn dela rum. Här är några av skälen:

Främjar relation och samarbete mellan syskon

Att dela rum mellan syskon har flera fördelar. Det stärker deras relation och samarbete.

Det ger dem möjlighet att lära sig att kommunicera och samarbeta, samt att utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras behov. Dessutom blir syskon också mer benägna att leka och lösa problem tillsammans när de är i samma rum.

Det att dela rum skapar en känsla av gemenskap för syskonen. Det ger dem möjlighet att utveckla en starkare bindning och känna sig delaktiga i varandras liv. Dessutom främjar det kommunikationen mellan dem. När de är fysiskt närvarande kan syskon kommunicera mer effektivt och lösa konflikter på ett hälsosamt sätt.

Utvecklar sociala färdigheter och empati

Att dela rum erbjuder också rikligt med tillfällen för syskon att interagera med varandra, vilket hjälper dem att utveckla sina sociala färdigheter. Det är i sovrummet snacket går och sovrummet blir en del av barnens gemensamma värld.

Genom att dela utrymme lär de sig vikten av att dela, kompromissa och ta hänsyn till andras behov. Dessutom stimulerar det deras självständighet då de måste lära sig organisera sin tid, hantera sina egna ägodelar och skapa en personlig plats även i begränsat utrymme.

Genom att dela rum främjas också empati, emotionell mognad och öppenhet mellan syskon. Konstant närvaro stöder deras emotionella utveckling på ett unikt sätt.

Dessa fördelar lyfts också fram då vi pratar om föräldrar som delar sovrum med sina barn.

En familj som bråkar.
Mer yta och volym minskar friktionen i familjen. På så vis är det en fördel med egna rum. Men som vi varit inne på så är vi faktiskt sociala varelser.

Nackdelar med att dela rum

Att dela rum med syskon kan ha sina utmaningar. Brister i integritet och personligt utrymme blir exempelvis en följd av att dela rum.

Brister i integritet och personligt utrymme

Nackdelarna med att dela rum är många, inklusive brist på integritet och personligt utrymme. Det blir en brist på privatliv, vilket kan göra det svårt att hitta tystnad eller ensamhet för personliga aktiviteter.

Det blir också svårt att uttrycka sin egen individualitet och följa sina egna rutiner och vanor på grund av potentiella konflikter med rumskamraten.

Dessutom finns det en oro för de egna prylarna, som man så gärna vill ha för sig själv, och det kan bli bråk och spänningar mellan ditt och mitt.

En annan aspekt att ta hänsyn till är sömnkvaliteten när man delar rum. Vår bild är att barn är väldigt tåliga, men om ett barn sover dåligt eller har andra utmaningar med sin nattsömn så kan det naturligtvis påverka den, eller de, man delar rum med.

Svårigheter med olika åldersgrupper och rutiner

Att dela rum med personer från olika åldersgrupper och med olika rutiner kan ge upphov till en rad problem.

Att anpassa sig till olika tidpunkter för sömn, måltider och aktiviteter kan vara svårt exempelvis. Det kan också vara så att en person vill ha väldigt lungt på kvällen medan en annan vill vara mer aktiv och social.

Dessutom kan olikheter i livsstil och intressen leda till konflikter och en obalans i harmonin.

Att försöka samordna tider för saker som läggdags eller måltider kan vara problematiskt, särskilt om vissa personer behöver mer eller mindre sömn än andra.

När behöver barn eget rum

Har du läst så här långt så har du förstått att barn kan dela rum rätt länge, men frågan är om det självklart är det allra bästa. Här är fyra återkommande punkter när vi summerar vad som brukar dyka upp i forskningssammanhang:

 1. Sömnkvalitet: Forskning visar att barn som har sitt eget rum ofta upplever bättre sömnkvalitet. Störningar från syskon eller andra ljud kan påverka djupet och längden på barns sömn.
 2. Självständighet och självkontroll: Ett eget rum kan främja utvecklingen av självständighet och självkontroll. Barn lär sig att ta hand om sitt eget utrymme, fatta beslut och hantera sina egna känslor.
 3. Koncentration och akademisk prestation: Studier har visat att barn som har en lugn och tyst plats att studera på tenderar att prestera bättre akademiskt. Ett eget rum kan erbjuda denna miljö.
 4. Integritet och utveckling av identitet: Under uppväxtåren börjar barn utforska sin identitet. Ett eget rum ger dem utrymme att reflektera över sina tankar, känslor och intressen utan yttre påverkan.

Vi känner igenom oss i det som forskningen pekar på, men vi kan också säga att vi nästan aldrig lyckats uppnå någon magisk effekt i att ”ge barn ansvar” som antyds i punkt 2. Det gäller för såväl pengar, cyklar, mopeder eller rum.

Rummen de fått har inte städats, kläderna har inte tagits om hand och pengarna har inte sparats.

Så det är en balans.

Det som inte framgår här är att vissa barn har stora sociala behov. Det löser inte ett eget rum, snarare tvärtom.

Läs gärna vårt inlägg om hur det gått för oss när det kommer till att lära barn pengars värde.

Ålder, kön och personlighet – Faktorer som påverkar behovet av eget rum

Vi återkommer hela tiden till ålder, privat integritet och personlighet i materialet ovan. Låt oss titta närmare på det.

Tonårsperioden och behovet av integritet

Tonåren är en period i livet då individer genomgår förändringar och utforskar sin identitet. Under denna fas upplever de också ett ökat behov av integritet och privatliv. Ungdomar känner ofta att de är mer medvetna om sin självständighet och behovet av utrymme för att vara ensamma med sina egna tankar och känslor.

Därför kan det vara viktigt att ha ett eget rum för att främja deras personliga tillväxt och välbefinnande.

I tonåren söker ungdomar vanligtvis efter integrerade och lugna miljöer där de kan reflektera över sina egna känslor och upplevelser utan att bli störda eller bedömda.

Behovet av integritet ökar i takt med individens uppfattning om sina egna rättigheter och önskan att ha kontroll över sin egen tid och utrymme.

Ett eget rum ger ungdomarna möjligheten att utforska sina intressen, engagera sig i hobbyer, studera eller bara koppla av utan störningar från familjemedlemmar eller andra distraktioner i hemmet. Att ha en plats där de kan vara sig själva hjälper också till att stärka deras självkänsla och främjar deras autonomi.

Skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller behovet av eget utrymme

 1. Fysisk aktivitet: Pojkar kan vara mer fysiskt aktiva än flickor, särskilt under vissa åldersperioder. Detta kan innebära att de behöver mer utrymme för att röra sig, springa och leka.
 2. Emotionellt utrymme: Flickor kan ibland behöva mer emotionellt utrymme än pojkar. De kan uppskatta ett privat utrymme där de kan reflektera, dagdrömma eller engagera sig i lugnare aktiviteter som läsning eller kreativt skapande.
 3. Social interaktion: Medan både pojkar och flickor värderar sociala interaktioner, kan flickor ibland prioritera djupare, mer intima samtal. Ett eget rum kan ge dem det privatliv de behöver för sådana diskussioner.
 4. Studievanor: Både pojkar och flickor kan dra nytta av ett lugnt utrymme för läxläsning och studier. Dock kan de ha olika preferenser när det gäller studiemiljö, t.ex. nivån av tystnad eller hur de organiserar sitt utrymme.
 5. Intressen och hobbies: Medan intressen varierar mycket mellan individer, kan det finnas tendenser där pojkar lutar mer mot vissa aktiviteter och flickor mot andra. Om pojken har ett garage med moped så kan flickan vara aktiviteter på det egna rummet.

Tolka ovanstående som mycket schematiskt. De personliga behoven sätter större avtryck i behoven än könsmässiga stereotyper.

Personlighet

Oavsett kön är det barnets unika personlighet som ofta är den mest avgörande faktorn när det gäller behovet av privatliv och eget utrymme. Här är en sammanställning som kan ge vägledning för hur du ska tänka:

 1. Introverta vs. extroverta:
  • Introverta barn kan ha ett starkare behov av eget utrymme, eftersom de ofta laddar sina batterier genom att vara ensamma. Deras rum kan vara en fristad där de kan komma undan och reflektera över dagen.
  • Extroverta barn å andra sidan får energi från social interaktion. Även om de kan uppskatta sitt eget utrymme för vissa aktiviteter, kan de också trivas med att dela sitt rum med syskon eller spendera mer tid i gemensamma utrymmen.
 2. Organiserade vs. spontana: Barn som är mer organiserade och strukturerade kan ha starkare känslor kring sitt eget utrymme, eftersom de vill ha saker på ett visst sätt. Spontana barn kan vara mer flexibla när det gäller sitt utrymme.
 3. Känsliga vs. tuffa: Känsliga barn kan behöva ett eget rum för att bearbeta sina känslor eller ta en paus från överväldigande situationer. Tuffare barn kanske inte känner samma behov av reträtt.
 4. Självständiga vs. beroende: Barn som är mer självständiga kan börja visa ett önskemål om eget utrymme tidigare än barn som är mer beroende av andra.
 5. Kreativa vs. analytiska: Kreativa barn kan uppskatta ett eget utrymme där de kan uttrycka sig fritt, medan analytiska barn kan önska en lugn plats där de kan fokusera på sina tankar och studier.

Hur man skapar en delad rumsmiljö som fungerar

För att skapa en delad rumsmiljö som fungerar när barn delar rum, behöver du fokusera på att bestämma och se till att barnen respekterar gränser och regler.

Det handlar också om att hitta kompromisser för att möta deras individuella behov.

Det går att hitta egna ytor och lugn även om barnen delar rum. Men det kan kräva lite jobb och några regler.

Regler och gränser mellan barnen

Att bestämma och och få barnen att följa de gränser och regler ni sätter upp är ett viktigt steg i skapandet av en harmonisk delad rumsmiljö. När barnen har tydliga gränser och regler kan de känna sig trygga och ha tydliga förväntningar på sitt beteende.

Ett exempel på en gräns är att varje barn har rätt till att ha sin egen säng och personlig plats där de kan koppla av och vara ensamma. Det är också viktigt att barnen lär sig att dela sina leksaker med varandra och respektera varandras ägande.

Att bestämma en fast tid för när barnen ska gå och lägga sig och vakna upp främjar också en ordnad sömn.

För att säkerställa att barnen förstår vikten av att ha gränser är det viktigt att prata med dem och ge dem förståelse för hur det gynnar dem själva och deras syskon. Föräldrarna spelar också en avgörande roll genom att modellera detta beteende och visa respekt för gränser och regler.

Va konsekventa i att tillämpa gränser och ge positiv förstärkning när barnen respekterar dem.

Hitta kompromisser för att möta individuella behov

När vi haft små barn som delat rum så har det inte funnits speciellt många konflikter. Det är liten ålderskillnad mellan de som delat rum och det blir som mamma och pappa bestämt.

När barnen blivit äldre så har det blivit mer utmanande och betydligt mer diskussioner och förhandlingar. För att lyckas krävs empati, kommunikation och en vilja att hitta gemensamma lösningar.

Det är en bra övning i sig!

Men vi har också lärt oss att det finns en hel del trick vi som föräldrar kan ta till för att lösa endel problem.

Att skärma av hörn i rummet där barnen kan bestämma mer själva är ett exempel. Du kan använda tyg, skärmar eller möbler för att göra detta.

Våningssängar, eller loftsängar, ger ofta väldigt bra separation mellan barnens olika sovutrymmen vilket löser en hel del problem. Sedan finns det möjligheter att exempelvis välja påslakan och kuddöverdrag i barnens favoritfärger för att sätta lite prägel.

Du kan läsa mer om hur vi exempelvis resonerade när vi funderade på att skärma av delar av vårt vardagsum och sova där i det länkade inlägget.

Prata med barnen när de måste dela rum

Några av våra barn har delat rum sedan de var små och vet inget annat. De äldre barnen har fått ändrade förutsättningar och fått gå från egna rum till att bo tillsammans.

Att ta den diskussionen kan vara en utmaning.

Vissa föräldrar kan ta dialogen utifrån att man kan välja mellan olika lösningar medan andra måste ställa barnen inför fullbordat faktum.

Förklara de olika perspektiven och problemen

Det första du kan göra är att förklara för barnen vad som är bestämt och sedan ta en dialog kring det som går att påverka.

Allt vi stött på kring föräldrapsykologi och ledarskap pekar på att delaktighet är nyckeln i förändring. Men du måste anpassa detta till barnets värld och förmåga.

Vår erfarenhet säger att delaktighet är bra, men ett närvarande föräldrastöd i förändring slår det mesta.

Sammanfattning – Hur länge kan barn dela rum

Frågan om hur länge barn kan dela rum är komplex och har inget enkelt svar. Det finns inga strikta regler eller lagar som ger oss svaret.

Istället handlar det om att göra en individuell bedömning baserat på en rad olika faktorer, såsom barnets ålder, kön, och personliga behov.

Fördelarna med att låta barn dela rum inkluderar främjande av syskonrelationer och utveckling av samarbetsförmåga och empati. Men det finns också nackdelar att beakta, som brist på personligt utrymme och integritet, samt potentiella konflikter och sömnproblem.

För de familjer där det inte är möjligt med separata sovrum kan kreativa lösningar som rumsavskiljare eller våningssängar hjälpa till att ge en känsla av individuellt utrymme.

Oavsett situationen är öppen kommunikation med barnen nyckeln för att förstå deras behov och göra de bästa valen för familjens välbefinnande.

Vanliga frågor

Hur länge kan barn dela rum?

Barn kan dela rum så länge de trivs med att göra det och det inte påverkar deras välbefinnande eller sömnkvalitet. Det är vanligt att syskon delar rum under de tidiga barndomsåren utan problem.

När behöver barn eget rum?

Barn kan behöva eget rum när de når en viss ålder och börjar behöva mer personligt utrymme. Det kan också vara bra att ge dem eget rum om de har specifika behov eller om de inte kan komma överens med sina syskon.

Finns det några riktlinjer för när barn bör få eget rum?

Det finns inga strikta regler eller riktlinjer för när barn bör få eget rum. Det beror på familjens situation och barnens individuella behov. Vissa barn kan vilja ha eget rum tidigare än andra, och vissa familjer kanske inte har möjlighet att erbjuda detta förrän senare i livet.

Ska man följa barnets önskemål angående eget rum?

Det kan vara bra att lyssna på barnets önskemål angående eget rum och ta dem i beaktning. Det är viktigt att involvera barnet i beslutet och ha en öppen dialog för att förstå deras behov och önskningar. Att ge barnet en känsla av kontroll och eget utrymme kan vara positivt för deras självständighet och självkänsla.

Vad kan man göra för att underlätta för barn som behöver dela rum?

För att underlätta för barn som behöver dela rum kan man skapa avgränsade utrymmen för varje barn genom att använda gardiner, bokhyllor eller skärmväggar. Det kan också vara bra att etablera tydliga regler och rutiner för att undvika konflikter och främja harmoni i rummet.

Finns det några fördelar med att barn delar rum?

Ja, det finns fördelar med att barn delar rum. Det kan främja syskonrelationer och lära barnen värdefulla färdigheter som samarbete, respekt och kompromiss. Det kan också skapa en känsla av närhet och gemenskap mellan syskonen.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar