Går det att lära barn pengars värde?

Går det att lära barn pengars värde? Svaret är troligtvis ja. Men vet du vad pengars värde är? Tror du att du har samma åsikt som jag?

Vi har jobbat med, och förändrat vårt upplägg kring, månadspengen för våra barn tonåringar. I samband med det så har jag läst på och skrivit en hel del kring hur vi som föräldrar kan tänka och resonera kring våra barns och ungdomars månadspeng.

Det här är en fortsättning på det arbetet om barn och pengar, främst då kring temat ”går det att lära barn pengars värde”.

Men egentligen så handlar nog inlägget lika mycket om huruvida vi som vuxna förstått frågan kring pengars värde.

Men vi börjar med våra barn och ungdomar och återkommer till den lite mer allmänna frågan senare. Och vi börjar i den mest uppenbara startpunkten när det gäller barn och pengar. Måndspengen!

Tre saker att tänka på när du bestämmer månadspeng till din tonåring

Vi i vår familj började inte med att fundera på om vi kan lära våra barn pengars värde. Istället började vi, som jag tror de flesta gör, i en diskussion med våra tonåringar kring vilken nivå på månadspeng vi skulle ha i vår familj.

Storleken på månadspengen – Vad ska månadspengen räcka till?

Våra tonåringar var intresserade av ”hur mycket pengar” de skulle få. Vi som vuxna började då fundera kring:

 • Vad är en relevant månadspeng för en tonåring?
 • Komisarna, vad har de i månadspeng? Vi har dåliga erfarenheter av att avvika från normen när det gäller just månadspeng.
 • Vad ska ingå i månadspengen? Klippning, kläder och nöjen? Eller är det bara pengar för smågodis?

Att hitta rätt storlek på månadspengen för tonåring har jag redan diskuterat i det länkade inlägget. Läs gärna det. Du får veta hur mycket vi ger våra barn och vad som är genomsnittliga nivåer enligt några undersökningar. Du får också se vad vuxna tycker månadspengen ska täcka lite mer generellt.

Sedan började vi fundera på om det fanns pedagogiska värden att beakta.

Pedagogiska aspekter – Pengars värde, belöning för prestation och eget ansvar

När vi bestämde den nya nivån på månadspengen för våra tonårsdöttrar så tyckte vi att vi hittade flera goda exempel på vad vi som vuxna bör lära barn om pengar.

 • Ekonomisk planering och budgetering.
 • Vikten av sparande.
 • Att koppla centrala beslut för våra tonåringar till ekonomi på ett sätt som är relevant för vuxenlivet.

Sedan var det några frågor som vi inte riktigt bottnade.

 • Ska vi lära barn att pengar kommer med arbete och prestation? Eller är det helt fel? Ska inte barn kunna utföra jobb hemma utan krav på belöning?
 • Ska vi lära barnen det vackra med ränta på ränta effekten och vikten av regelbundet sparande?

Ungefär så här långt kom vi när vi funderade kring månadspengen förra gången. På något vis borde väl det här sammanfatta vad vi tycker att vi ska lära våra barn kring pengars värde.

Fast egentligen är det lite märkligt, för jag är inte säker på att det här i någon del fångar min och min sambos syn på pengar, på en mer grundläggande nivå.

Vi återkommer med det, först ska jag bara lägga till en del som vi lärt oss.

Personlighet – Vad är rimligt att kräva av ditt barn eller tonåring

Vi kan prata runt hur mycket som helst och ha högtflygande planer för våra barn och ungdomars månadspeng. Vår erfarenhet säger att den kanske viktigaste aspekten är vilken mognad och förmåga den som får månadspengen har, att faktiskt nå våra mål och ta till sig någon form av lärdom.

Efter att vi ökade på månadspengen rejält, i och med vårt återgång till arbetslivet och vår flytt, så har vi skäl att reflektera över detta. Vi gav våra barn större möjligheter och större ansvar.

Var de redo för det?

Nja …

Ibland kan det vara bra att påminna sig om att en 14-åring har en bit kvar innan han eller hon är vuxen.

I själva verket så fungerar barnens ekonomi sämre nu när de har mer i månadspeng. Samtidigt har familjens förmåga att kunna prata om pengar och konsumtion försämrats.

Så läs allt här utifrån att det du tar med dig måste anpassas till en ung individs sammanhang och förutsättningar.

Med den här inledningen så är det relevant att undra om vi fångat det vi behöver lära våra barn i tankarna ovan, eller om det finns något mer. Lär vi våra barn pengars värde med det vi gör?

Går det att lära barn pengars värde?

Det går utmärkt att lära barn beteenden och tankemönster. Det råder ingen tvekan om det. Det finns en hel disciplin inom psykologin som handlar om påverkan av beteenden. Det heter då Kognitiv Beteendevetenskap – KBT – och där framgår det tydligt att vi som människor är påverkansbara.

Forskning visar också att barn i sjuårsåldern verkar förstå såväl pengars värde och närliggande koncept som fördröjd belöning och att vissa konsumtionsbeslut inte kan ångras.

Men ska vi påverka människor så bör vi göra det under längre tid och budskapet får inte vara för spretigt.

I själva verket så är det nog så att när vi ökat på månadspengen till våra barn så har vi ökat på antalet påverkanstillfällen där andra, som kompisar och kommersiella aktörer, kan påverka våra barn.

Det betyder att vi inte ökat vårt inflytande över barnen genom att höja deras månadspeng. Snarare tvärtom.

Som om vi tror att vi har något att lära våra barn, som skiljer sig från vad andra tycker, så var valet att öka månadspengen på det sätt vi gjort, mindre lyckat.

När vi ger våra barn mer pengar så får de samtidigt många fler budskap att förhålla sig till.

Kanske är det en lärdom i sig för våra barn. Eller så är det här ett tungt vägande skäl till att inte låta barnen ungdomarna få för många valmöjligheter när de är unga. Mer om det senare.

Vad ska vi lära våra barn om pengar?

Månadspeng för konsumenten

Den som ser sig som konsument har sina svar på frågan kring pengars värde. Jag tänker på personer som ser det som vuxet att göra val och konsumera. Som tycker det är naturligt att vara informerad och påverka via sin konsumtion.

Det är människor som kanske vill veta vad livet erbjuder, aktivt försöker förstå vilka val vi har och hur vi ska planera utifrån det. Det är människor som vill prioritera vad de lägger sina pengar på.

I det här sammanhanget är pengar och konsumtion förlängningen av andra naturliga delar i vårt liv. Den fullt rimliga tanken är att vi måste introduceras till pengar och lära oss rätt regler, knep och strategier.

Vi måste förstå och lära oss det kommersiella samhällets spel, där olika aktörer försöker locka oss att konsumera just deras idé, händelse eller pryl.

Det är ingen liten grupp som tycker och tänker så här. Jag skulle säga att i princip varje sparekonom på de svenska bankerna tillhör den här gruppen. Varje råd du hittar från etablerade och stora aktörer inom privatekonomi kommer förmedla den här inställning till pengar och barns relation till konsumtion.

Tycker man ungefär så här så lär du sannolikt ditt barn pengars värde genom att låta dem använda pengar. Ungefär som vi gjort. Men jag tror att man ska ha lite mer ”spets” i upplägget än vi haft? Vi borde exempelvis lyft fram ekonomisk planering och sparande mer.

Månadspeng för producenten

Sedan finns det en annan grupp människor som ser på pengar som något mycket mindre viktigt. Något som inte är integrerat med livet på samma sätt. Livet är något man lever, skapar, umgås och agerar i. Konsumerar gör man när man behöver en specifik vara eller nytta. Det är inget statement i den konsumtion man gör, eller nöje i sig. Konsumtion är inget man söker eller förhåller sig till.

Konsumtion är en nödvändig transaktion skapad utifrån specifika behov.

För den gruppen människor är pengar en ganska okomplicerad tillgång som dessutom inte är speciellt viktig. De tycker vanligtvis att det viktiga i livet är att lära sig att just den inställningen till pengar.

Jag vet inte. Men jag tror att man bäst etablerar ett krasst förhållningssätt till pengar genom att inte ha några. I så fall så skulle en väldigt liten månadspeng vara rätt väg framåt.

Personer som har det här synsättet ser på pengar som något med begränsat värde, som man ska lära sig leva utan. Rimligen bör ju månadspengen då spegla det.

Vi i vår familj har varit här under många år. Det fungerar ganska bra. Våra barn har lärt sig att det går att fokusera på annat än det som kommersiella aktörer erbjuder, men också att det går att få ut mer ur den konsumtion man faktiskt gör. Att inte hela tiden skynda till nästa.

Vi har egentligen bara haft ett problem då vi gett våra döttrar väldigt låg månadspeng. Vi hade en kompis som hade mycket mer i månadspeng än våra döttrar hade, det fungerade inget vidare. Jag länkade till inlägget där jag berättade om det tidigare.

Månadspeng för strategen

En liten, men kanske växande grupp, säger att pengar är verktyg för att uppnå något. I det sammanhanget så är det inte viktigt att lära barnen att göra en budget för klädinköpen. Det handlar snarare om att lära dem spara till saker som ger oberoende och förmåga.

För att visa på kraften i pengar på kontot.

Hur omsätter man det här till något vettigt för en tonåring?

Att spara till och åka på en egen resa kanske?

Att planera för och skapa sig en egen upplevelse, som inte bygger på att man köper en färdig lösning?

Ska vi kanske lära dem glädjen i att investera?

Jag vet inte. Som ni märker så har vi som vuxna en syn på pengars värde som vi inte riktigt hittat ett sätt att förmedla. Samtidigt finns nog det jag helst av allt vill förmedla kring pengar under den här rubriken.

Kanske är det här en för komplex del i pengars värde som inte går att lära barn och ungdomar hur som helst. Eller så är vårt liv, med flyttar och syn på livets möjlighet, just vårt sätt att lära våra barn pengars värde.

Kanske är det så att vårt sätt att använda pengar på banken, som en bas för att göra kul och spännande grejor, det viktigaste vi lär våra barn kring/om pengar?

En helt annan ingång på pengars värde

När vi ökade på våra barns månadspeng i höstas så tyckte jag vi arbetade igenom frågeställningen kring pengars värde och pedagogiska aspekter med månadspengen ganske rejält.

Men som ni förstår när ni läser här ovanför så har jag börjat tänka lite vidare. Exempelvis läste jag ett amerikanskt blogginlägg som hade ”att ge gåvor” som sin första punkt i en sammanställning över vad man bör lära sina barn när man pratar pengar.

Tankegången var intressant och personen resonerade ungefär så här:

Vad är den största glädjen jag kan skapa mig för pengar? När jag själv förstått det så ska jag föra över kunskapen till mina barn.

Det finns forskningsstöd för att pengar faktiskt tillhör något av det bästa vi kan göra med pengar.

Men jag har aldrig läst något från en svensk sparekonom som säger just detta. Att vi ska lära barnen skänka pengar!

Jag har inte tänkt i de banorna heller.

En annan del som fått mig att ifrågasätta listan från mitt tidigare inlägg, är att jag inte är säker på att jag lär mina tonåringar något i det vi faktiskt gör idag. Jag var inne på det förut.

Vad jag och min sambo gjort är att vi satt våra döttrar i en situation där de fått se de konflikter som finns när ansvaret kring pengar ökar.

Att påvisa konflikter är inte självklart lärande

Just nu verkar vi lära barnen att det största problemet med pengar är att vi har för lite.

Våra döttrar har då dragit den slutsatsen, som så många andra, att om de hade mer pengar så skulle konflikten kring pengar, och behovet av att prioritera bland inköpen, minska.

Det är en poäng. Kanske inte den vi främst ville förmedla, men vi hade med ”att börja tjäna pengar” som en punkt på listan när vi la om månadspengen, så vi får nog skylla oss själva.

Kanske är det här ett första steg. Samtidigt tänker vi som föräldrar att lite pengar = få konflikter för våra ungdomar. Lite mer pengar = lite fler konflikter. Vad blir då resultatet av ytterligare ett tillskott av pengar genom extrajobb?

Vi själva, vi vuxna pratar jag om nu, har lärt oss att skapa ett överflödssamhälle kring oss de senaste 6-7 åren. Det har vi inte gjort genom att vi ökat inkomsterna, utan genom att vi förändrat vårt synsätt på pengar och konsumtion.

Jag kan inte tycka att vi lyckats förmedla något av detta till våra barn i vårt upplägg kring månadspengen.

Summering – Går det att lära barn pengars värde?

Ja, jag tror det går att lära barn pengars värde, men jag har insett att jag nog inte riktigt vet vad jag vill förmedla faktiskt.

Störst framgång har vi haft när vi försökt tona ner pengarnas betydelse i livet.

I upplägget vi har nu så ger vi våra barn mer pengar och kanske blir det något bra av detta i slutänden. Men det är oklart vad vi faktiskt lyckats lära våra barn.

Dessutom, vi lever med en fot i varje synsätt jag beskrev ovan. Vi är lite konsumenter, rätt mycket producenter och så är vi lite strategiska kring våra tankar om pengar.

Tyvärr är synsätten lite i konflikt med varandra. Som vuxna kan vi hantera det. Men som ung tror jag det är allt för komplext. Jag har egentligen inte själv insett pengars värde förrän efter jag fyllde 40!

Så kanske måste jag lära ett barn pengars värde utifrån olika mognadsfaser och sammanhang.

Vi kommer förändra några delar i vårt upplägget efter jul. Här är några förändringar vi pratat om:

 • Vi kommer köpa terminskort till lokaltrafiken. Tydligen är några kilometers cykling helt utanför det möjligas gräns för våra fullt friska tonåringar och det har blivit för mycket strul med busskort och reskassor.
 • Kravet på ekonomisk planering kommer öka. Vi ändrar nog inga belopp, men vi kommer öronmärka pengar tydligare.
 • Vi ska hjälpa våra barn ungdomar att förstå nyttan av att spara.

Barnspar – hör det hemma här någonstans?

Vissa ser det som en uppgift att spara i barnens namn. Vi gillar inte den idén alls. Vi ser sparande som något av det viktigaste vi kan göra. Men vi ser inget behov av att ge våra barn pengar. Det vi lärt oss kring månadspengen förstärker den åsikten.

Jag har svårt att se att jag gör min tonåring en tjänst genom att ge honom eller henne pengar vid 18-årsdagen. Det är för tidigt och har inget vettigt signalvärde.

Vanliga frågor

När förstår barn värdet av pengar?

Forskning genomförd vid (Cambridges Universitet) visar att de flesta barn förstår värdet av pengar och relaterade begrepp som fördröjd belöning och irreversibla handlingar kring sju års ålder.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

6 svar på ”Går det att lära barn pengars värde?”

 1. Tror alldeles säkert att det går att lära barn spara pengar! De är ju formbara!
  Men vad gör man med en bekant 50+ som sätter sprätt på den lilla inkomst som kommer in ibland och som ligger med flera bidragsförskott för barn här och där och med en evig skuld hos fogden som hade gått att beta av om man bara ger sig fasen på det och är villig att arbeta hela året runt?

  Svara
 2. Läsvärt inlägg som vanligt. Gillar skarpt att du vågar dra slutsatsen ”jag vet inte exakt”. Själv tyckte jag mer än 30 år att sparande är tråkigt. Att spela typ bingolotto etc har jag aldrig hållit på med. Att investera tycker jag är däremot helt magiskt: att kunna optimera det hela med egen tid o insats.
  Det är det jag själv vill uppnå med mina barn: att skapa fascination för tanken att pengarna på kontot ska användas till något vettigt, något som skapar värde. Men det som tar längst att förstå är tyvärr att köpa är bara att betala, innbär alltså ingen kreativ-konstruktiv process…

  Svara
  • Hej Sven,

   Jag tror vi tycker och tänker väldigt lika.

   Men det här är ingen insikt som är lätt att förmedla, eller ens skaffa sig själv.

   Svara
 3. Mina barn måste ge en del av sin månadspeng till någon/något som behöver den bättre. De har det så himla bra och ett sådant överflöd om man jmf med stora delar av jordens befolkning. Därför tycker jag att det är viktigt med eftertanke och de får själva känna efter vart de vill skänka pengarna. Kan ju säga att det har varit allt mellan cancersjuka barn, katthem, UNICEF, utrotningshotade apor osv.
  Jag vill att de ska inse hur viktigt det är att se till andra/annat. Några kronor hit eller dit för mina barn spelar ingen roll, men för ett svältande barn i flyktingläger kan det vara skillnaden mellan liv och död.
  Jag tror att det finns många aspekter att diskutera vad gäller månadspengen, och det är verkligen inte alltid helt enkelt.

  Svara
  • Hej Lis,

   Väldigt intressant kommentar. Det är en aspekt av månadspengen som jag inte skänkt så mycket tanke men jag tycker du helt klart har en poäng. Den ligger också i linje med vad jag läst som jag skrev. Vi ska se över det hemma, det här är i högsta grad intressant.

   Svara

Lämna en kommentar