ISK-skatten sänks till 0%: 0 – 300 ksek (absurd syn på sparande)

Tidö-partierna skriver i en debattartikel i Aftonbladet att skatten på ISK ska sänkas till 0 kronor för de första 300 000 kronorna.

”Äntligen” får vi väl säga för vi har sett ganska rejäla försämringar kring beskattningen av kapital genom införande av golv i ISK-beskattningen samt höjningar i beskattning som följer med att räntan gått upp kraftigt.

Men jag har invändningar och det handlar främst om nivån.

Högst önskvärt – men beloppet är väldigt lågt!

Politikens syn på sparande

Socialdemokraterna har pratat om fribelopp inom ISK, men på betydligt lägre nivåer. Vänsterpartiet är betydligt mer negativa och vill snarare hitta begränsningar i ISK-sparandet.

Men nu har vi en ”högerregering” och vi är många som förväntar sig en betydligt mer positiv syn på sparande och eget förmögenhetsskapande.

Från den regeringen har vi då fått ett förslag på ett fribelopp på 300 000 kronor. Men jag tycker det är klent!

Hur mycket är 300 000 kronor – Lite perspektiv

Om ni är ett yngre par i ett storstadsområde så är det inte otänkbart att sikta på ett hus för 3,5 MSEK. Då är kontantinsatsen minst 525 000 kronor. Ni måste också ta höjd för eventuella pantbrev och stämplingsavgifter. Med det behöver ni spara ihop minst 600 000 kronor för ert bostadsköp.

Bor ni billigt nu och jobbar med en hög sparkvot så kommer ni kunna spara mer än 200 000 kronor om året. Ni har då sparat samman till kontantinsatsen på 3 år.

Tre års sparande och en kontantinsats till det första boendet är alltså gränsen för sparande som en borgerlig regering tycker är gränsen för ”stöttat sparande”.

Tidigare har Socialdemokraterna pekat på att 500 000 kronor är en lämplig sparnivå när man går i pension. Den nivån ligger långt utanför det som nu föreslås.

Du kan alltså inte spara till din bostad i stora delar av landet utan att hamna utanför en relativt högt beskattad sparform.

Du som sparar för din pension kan inte ens rymma rekommenderad miniminivå inom nuvarande förslag utan att betala skatt.

Spara till bil

Om du som oss tycker att det är oklokt att handla på kredit så vill du spara ihop till nästa bil. Om du inte har en i princip ny bil idag så kommer ditt bilsparande överstiga 300 000 kronor, i synnerhet om du dessutom behöver ha buffertspar parallellt.

Du som har köpt ditt hus, sparar till bil, har buffertspar och lite för pensionen ryms alltså inte inom nuvarande föreslagna nivå för skattebefrielse.

300 000 kronor är inte mycket!

Även om 300 000 kronor är bra mycket bättre än Socialdemokraternas 100 000 kronor så är det trots allt inte speciellt mycket pengar och för mig handlar det om någon form av signalpolitik.

Varför vill såväl höger som vänsterpartier hitta fribelopp inom ISK? Antagligen för att man vill premiera sparande och att man tycker det är rimligt att personer ska kunna ha ett visst belopp sparat.

Men varför är den gränsen så låg? Brytgränser för extra skatt brukar lägga när personer anses rika eller högavlönade.

Är verkligen den som sparar till sitt boende rik? Eller är den som sparar för lite konsumtion, har en buffert och parallellt sparar till pensionen rik? Pensionssparande som tidigare var en gynnad sparform har fasats ut med hänvisning till ISK.

Regeringen uttrycker sig i relativa termer

Tittar vi i det tidigare länkade debattinlägget så har nivån i någon mening berörts.

Skattesänkningen som remitteras motsvarar upp till 3 150 kronor per år. Sammantaget berör förslaget omkring 3,5 miljoner sparare. Tre av fyra av dessa skulle med förslaget helt undantas beskattning på sitt ISK.

Debattinlägg Aftonbladet

25% procent av befolkningen anses alltså som rika i det här förslaget. Jag tycker det är en hög nivå men det ligger hyggligt i linje med hur den statliga inkomsskatten fördelas. Det är någonstans kring 20% av alla inkomsttagare som betalar statlig inkomstskatt.

Du är inte rik med 300 000 kronor på sparkontot

Brytgränser inom socialförsäkringssystemet exempelis utgår från basbelopp eller motsvarande. En nivå som relateras till utgifter och levnadskostnader för oss som bor och lever här.

Jag tycker regeringen borde föreslagit en liknande tröskel för kaptialbeskattning inom ISK och relaterat den till kostnader och rimligt sparande som jag gjort ovan.

Då hade vi hamnat högre, det är jag helt övertygad om!

Vill du läsa mer?

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar