Hur mycket ska man spara till pensionen? 5%, 10% eller mer?

Hur mycket ska man pensionsspara är frågan vi diskuterar i det här inlägget och tyvärr så är det en fråga som inte har något självklart svar. 

Men trots att svaret på hur mycket man ska spara till pensionen beror på väldigt många saker så finns det en hel del råd kring hur du ska agera, inte minst hos de som vill tjäna pengar på ditt pensionssparande, som är allmäna och generella. 

Vi ska börja med att titta på dessa generella råd och sedan introducera lite andra tankar och metoder för att hjälpa dig förstå hur mycket du behöver pensionsspara privat.

Indirekt så kommer vi då också titta på frågan om när vi ska börja pensionsspara. 

De klassiska råden – Börja tidigt spara varje månad

Sparekonomer på de klassiska bankerna älskar att ge allmänna sparråd och de råden bygger genomgående på idéen om att du ska spara en liten summa pengar varje månad under lång tid.

Genom det här traditionella upplägget så hanterar sparekonomerna två frågeställningar på ett smart vis. 

 • Vi behöver inte avstå speciellt mycket pengar varje månad. Att spara blir lätt.
 • Den långa spartiden ger ränta-på-ränta effekten tid att arbeta.

Att ränta-på-ränta effekten får verka under lång tid innebär att du i slutänden har betydligt mer pengar i sparat kapital än du har satt in och det hela framstår som en god affär.

Smart!

En lämplig nivå på sparandet är då ofta 10%, det är dock för allt sparande, och det är rimligt att anta att hälften av detta sparande är långsiktigt – för pensionen då.

Den andra hälften är buffertsparande och sparande till konsumtion och resor.

Så här långt ser det ut att finnas flera fördelar med att börja pensionsspara tidigt, men det finns också invändningar. 

Hur mycket bör man pensionsspara? – Behovsanalys

Behovet av att pensionsspara beror väldigt mycket på dina individuella förusättningar. Här är några exempel på saker som vi måste förhålla oss till:

 • Vad är dina ekonomiska behov – vi pratar om din tänkta budget – när du går i pension?
 • Hur stor är din förmögenhet och hur är kapitalet investerat?
 • Vad är nivån på din pension, i synnerhet tjänstepension, när du går i pension?
 • Har du har andra inkomster på sidan av pensionen?
 • Bor du själv eller inte?

Vet vi inte svaren på frågorna så är det svårt att förhålla sig till hur mycket man ska pensionsspara i månaden.

En stor grupp pensionärer som jobbat inom områden som betalar bra, och som har goda tjänstepensioner, kommer sannolikt få mer pension än de kanske tror.

Det kan vara förvånande och stämmer kanske inte alls med den ofta negativa bild av pensionssystemet som sprids.

Det kan dessutom vara en grupp som genom sitt arbetsliv byggt upp en god förmögenhet så att man har besparingar. 

Andra grupper, inte minst lågavlönade, kan få 60-80% av sin slutlön i pension – det är ofta något som blir en mycket låg pension – och med det kan de få stora svårigheter att klara sig, i synnerhet om man är ensamstående. 

Så vi här på bloggen Tid och Pengar tycker att det är viktigt att förstå vilka behov du har för att kunna svara på frågan ”hur mycket ska man spara till pension”.

Sedan kommer vi till idéen om att spara lite och länge. Även här har vi åsikter. 

Om det är bra att spara lite och länge så är det nämligen ännu bättre att spara mycket och länge!

Men det är faktiskt inte så tokigt att spara mycket efter barnen flyttat ut och innan du går i pension heller. Även om den tiden är kort!

Det är ett allt för statiskt, och fantasilöst, synsätt att vi måste göra av med pengarna jämt och ständigt och i det sammanhanget försöka rädda endast 10 procent i sparande.

När ska man börja pensionsspara?

Vi vill slå ett slag för fokuserat sparande och höga sparnivåer – vi pratar om sparkvoter upp mot 50% – i synnerhet i perioder när sparandet är viktigt för dig. 

När du är ung ska du spara mycket för att skapa dig ekonomiska möjligheter, dessutom så kommer den förmögenhet du samlar på dig få lång tid att utvecklas via ränta-på-ränta effekten.

Men om vi kallar det pensionssparande vet jag inte, det kan nog mer vara kapital till boende, förmögenhetsuppbyggnad eller startkapital till egen firma.

Sedan kommer barn och livet, då kan det vara svårt att spara så mycket mer än 10% kanske, men i takt med att barnen blir stora så öppnar sig återigen goda möjligheter till sparande. 

Dessutom så kommer du dra nytta av ett enklare och mindre pengakrävande liv när du blir pensionär så att ställa om, leva billigare och börja spara efter barnen flyttat ut är väldigt gynnsamt. 

Hur mycket bör jag pensionsspara? – Hur hittar jag rätt nivå?

Att göra en budget för din tid som pensionär är ingen omöjlighet, även om det kan kräva lite av dig, och minpension.se ger oss hjälp att reda ut vad vi kan förvänta oss för pension. 

Det här är exempel på två lärdomar som återkommer gång på gång när vi ser pensionärer lyfta fram viktiga delar i sitt liv som pensionär. 

 • Skaffa kontroll på din privatekonomi och förstå var dina pengar tar vägen.
 • Se till att skaffa dig förståelse för vilken pension du får och vilka delar som bygger upp pensionen. 

minpension.se är en mycket bra tjänst för att lära sig allt du behöver om din pension, dessutom hjälper dig tjänsten att undersöka hur pensionen påverkas av när du väljer att gå i pension. 

Du loggar in på minpension.se med ditt BankID och i de allra flesta fall hittar du all information du behöver om just din pension där!

Med en rimlig budget för din tid som pensionär och en koll på minpension.se så har du skaffat dig en mycket god startpunkt för att kunna jobba vidare med frågeställningen om du behöver göra något eget pensionssparande.

Lästips: Förstå pensionsystemet när du ska ta pension – Så här räknar du på (med exempel från minpension.se )och använder det svenska pensionssystemet på bästa sätt!

Olika delar i pensionen – Pensionen består av tre delar

På minpension.se så kommer du se att din pension byggs upp av två delar:

 • Den allmänna pensionen
 • Tjänstepension

Dessutom har du då ditt egna, det privata, pensionsparande som blir den tredje komponenten.

De första två delarna hjälper minpension.se dig att jobba med och förstå medan du själv får ta hänsyn till hur du ska hantera dina egna besparingar.

Om du inte har någon tjänstepension, eller en väldigt låg nivå, så kan du räkna med att du behöver börja arbeta med din privata pensionsdel om du inte tänkt dig leva mycket enkelt och billigt som pensionär.

Hur mycket ska jag pensionsspara?

Som sagt så bör du göra en egen analys kring hur mycket du ska pensionsspara i månaden, men vi ska ge dig lite stöd i tanken. 

Det vanliga är att vi diskuterar pension i relation till vår slutlön när vi pensionerar oss. 

Det beror på att den nivån är det vi är vana vid och sannolikt fattar våra konsumtionsbeslut från idag. 

Det fungerar bra om du inte har väldigt låg pension då måste du titta på faktiska belopp i form av kronor och ören också.

Inom tjänstepensionssystemet så avsätter arbetsgivaren 4,5 – 6 procent av lönen varje månad till pensionsavsättningar. 

Det gör i sin tur att en person som tjänar 30 000 kronor i månaden får en avsättning på 1 300 -1 600 kronor per månad i tjänstepension.

Då du sparar i skattade pengar, och pensionsavsättningen till tjänstepensionen görs i oskattade pengar, så kan vi pruta på beloppet, jämfört med exemplet, något och säga att en relevant pensionsavsättning varje månad är minst 1 000 kronor.

Sätter du undan de pengarna i en indexfond under 30 år så kommer du ha knappa 700 000 kronor extra i pensionskapital. 

Tar du ut pengarna under en 10-års tid så har du 5 725 kronor i månaden efter skatt i 10 år i form av extra pension.

Så här gjorde jag uträkningen ovan

Jag använde mig av Sparkalylatorn – Deluxe där jag knappade in ett månatliga sparandet på 1 000 kronor, satte ingående värde till 0 kronor och valde 30 år som spartid.

Kalkylatorn antar då 6,5% i årlig avkastning.

Det belopp jag fick delade jag sedan med 120 = 10 år och 12 månader per år.

På så vis fick jag en uppskattning om vilket belopp vi kan förvänta oss i extra pension efter 30 år.

Sannolikt kommer inte den årliga avkastningen bli exakt 6,5% men kalkylen borde hålla även om avkastningen blir något mindre eftersom jag inte räknade med att det skulle tillkomma någon avkastning alls under uttagstiden.

Då bör du vara extra vaksam

 • Om du inte har en tjänstepension via din anställning, eller om du är företagare och inte gör några avsättningar för tjänstepension, gör du sannolikt klokt i att pensionsspara månadsvis.
 • Om du har låga pensionsnivåer i det allmänna pensionssystemet, för att du kanske inte jobbat speciellt mycket eller inte har haft en hög lön, så kan även ett litet sparande göra skillnad.
 • Om du har stora månadsutgifter och inte tänker ställa om livet efter pension.

Omvänt så är det alltså ingen allmän sanning att du måste pensionsspara.

När ska jag börja spara till pensionen?

Tid och Pengar tycker du ska spara mycket när du är ung, men inte primärt i syfte att få hög pension.

Det är först när livet börjat klarna lite, när du vet vilken lön och vilket jobb du har, hur mycket din partner tjänar och vilka kostnader ni har i vardagen som du kan bilda dig en relevant uppfattning om livet som pensionär. 

De flesta är då sannolikt 30+ och som vi såg i exemplet ovan så är det långitfrån försent att börja pensionsspara då.

Men sedan kan saker och ting ändras under resans gång.

Titta till ditt sparande ibland

Kanske blir du befodrad och får bättre lön, men samtidigt så kanske du väljer att köpa ett dyrare hus. 

Det är exempel på händelser som kan påverka ditt behov av att pensionsspara.

Det kan också skillsmässor och föräldraledighet.

Dessutom så kommer säkert avkastningen på ditt kapital att gå upp eller ner, eller så ändras villkoren kring den allmänna pensionen, vilket också kan motivera anpassningar när det kommer till ditt månadssparande. 

Du kommer sannolikt också att stå inför en massa val i livet där du kanske funderar på om du ska spara eller amortera på huslånet.

Naturligtvis så måste du väga in stort övrigt sparande eller mycket amortering på fastigheter när du tittar på hur mycket du kan och hur mycket du bör pensionsspara.

Spara pengar eller minska utgifterna?

Förr var privat pensionssparande en egen sparform som i någon mening gynnades av staten. 

Då kunde vi sätta undan oskattade pengar, men de var låsta till vi blev 55 år.

Sedan 2016 så är den möjligheten borta och ditt privata pensionssparande är en del av ditt vanliga sparande och förmögenhetsskapande.

Med det så hänger husamorteringar, privatekonomi, sparande, pensionssparande och utgiftsnivåer samman på ett sätt som inte alltid gör det möjligt att förstå vad som är pensionssparande och inte.

Rörigt kanske, men i grunden är det här bra för den som kan hålla kontroll och vårda sin privatekonomi.

Nu är det exempelvis möjligt att investera pengar i att sänka ett hus energiförbrukning för att få lägre månadskostnader när vi ska leva på pensionen.

Tänk över när och hur du vill få pensionen

Naturligtvis så är valet av pensionsålder en viktig aspekt att ta hänsyn till när du försöker förstå hur mycket du bör ha sparat till pensionen. 

De vi skriver här ovanför blir är exempelvis inte speciellt applicerbart för den som vill gå i tidig pension och leva som ekonomiskt oberoende.

Vi går inte in på de så mycket här utan nöjer oss med att säga att ekonomin förbättras av att du jobbar längre tid.

Men det finns också en grupp bland de högavlönade som kommer få betala hög marginalskatt på sina pensioner och det är kanske inte alls relevant, om vi ser till ekonomin, att fortsätta jobba i ett sådant sammanhag. 

Lämplig sparform

Globala indexfonder i ISK är grundrekommendationen för den som inte är mer intresserad av investering och investeringsupplägg. 

Kostnaderna i indexfonden ska vara låga, gärna under 0,2%. Är du inte bekant med indexfonder så kan du läsa mer i vårt inlägg: Vad är en indexfond?

Kompensationssparande – Rättvisesparande

Det finns tillfällen då det mesta ser bra ut inför pensionen men där det är pensionerna blir ojämnt fördelade inom ett hushåll. 

Kanske för att en part haft betydligt större inkomst och jobbat mycket mer medan en annan i familjen varit hemma och skött marktjänsten.

Vid en eventuell skillsmässa kan detta ge stora orättvisor och det är därför rekommederat att ni har ett kompensationssparande inom familjen där ni öronmärker visst sparande som pensionspengar till den som har låg pension.

Slutsats – Hur mycket ska man pensionsspara

Gör en analys över dina behov genom att göra en budget för din tid som pensionär.

Parallellt med detta så undersöker du hur din pension ser ut att kunna bli genom minpension.se

Om här ser att pensionen inte räcker, eller om det är många oklarheter i hur din pension ser ut framöver, så gör du bäst i att spara minst 1 000 kronor per månad i eget pensionssparande.

Vanliga frågor

Hur mycket bör man spara till pensionen?

För att kunna besvara den frågan så måste vi veta vad du har för behov av pengar som pensionär, vad du har i pension och vad du har för övriga tillgångar. Med det sagt så är det bra att spara 10% i månaden där cirka hälften sätts i långsiktigt sparande för pensionen.

Hur mycket bör man ha sparat till pensionen?

Någon form av målsättning är att ha minst 80% av sin slutlön när man går i pension. Åtminstone mellan 65-70 (60 månader). Gå in på minpension.se och se hur din pension ser ut. Ta mellanskillnaden mellan det du får i pension och det du önskar ha och multiplicera med 60 så har du hur mycket pengar du behöver sparat.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar