Läs det här innan du leasar en begagnad bil! (Intressant, men …)

Jag blev kontaktad av en herre på KVD bilauktioner som tipsade mig om att det nu går att leasa begagnade bilar hos dom.

Anledningen till det är naturligtvis att jag skrivit en hel del om att leasa bil privat, jämfört om vi ska privatleasing eller köpa bil samt titta på olika sätt att finansiera bilköp.

Med rätt upplägg så kan det naturligtvis vara väldigt intressant att privatleasa begagnad bil – en bättre begagnad då – efter att den varit sina första tre levnadsår hos sin första ägare.

Jag kan till och med säga att det finns en stor poäng i KVDs erbjudande kring privatleasing som de inte själva trycker så mycket på.

Men efter ett första span så har jag också en del invändningar mot upplägget.

Att leasa en begagnad bil kan vara ett intressant alternativ för den som vill hitta smarta sätt att finansiera ett bilköp. Samtidigt så saknar begagnatbilen en del av nybilens garantier och det är rimligt att tro att underhållskostnaderna ökar. Även om KVD erbjuder förlängda garantier under leasingtiden så måste risken för kostnader, inte minst för underhåll, beaktas.

Att leasa begagnad bil eller leasa ny

Ett leasingkontrakt fungerar så här (villkoren varierar lite):

Du får tillgång till bilen mot att du:

 • Betalar kostnaderna som relaterar till bilens finansiering.
 • Du betalar driftskostnaderna som uppstår vilket är reparationer, bensin, försäkringar, service, parkeringsavgifter och mycket annat.

De finansiella kostnaderna är schablonmässigt beräknade och bestäms främst av 1) vilket restvärde leasingbolaget antar rimligt på bilen efter leasingtidens slut och 2) räntan för kapitalet som går åt för att köpa loss bilen från första början.

En begagnad bil kräver sannolikt mer underhåll säger bilden.
Att leasa en begagnad bil skiljer sig egentligen inte från att leasa en ny, men …

Kostnaden för bilen – Privatleasing kan vara intressant

Om bilens slutvärde var felbedömt och leasingbolaget inte får de pengar man räknat med vid försäljningen efter 3 år berör inte dig. Det är en av riskerna som du slipper ta.

Månadsavgiften täcker inte bara värdeminskningen utan också räntekostnaderna i leasingbolaget. Ofta lånar dessa till bra ränta och du får dessutom ett relativt bra erbjudande baserat på detta.

Bra räntekostnader, ingen risk kring restvärde och dessutom slipper du betala kontantinsats. Det här är privatleasingens starka sidor.

Privatleasing begagnad eller ny bil spelar ingen roll!

Not: Att räntan går upp kan dock påverka dig och dina månadskostnader. Många leasingkontrakt ger nämligen leasingbolagen rätt att justera sina kostnader vid räntehöjningar.

Leasing av begagnade bilar – Driftskostnader

Driftskostnaderna ingår inte alls i leasingkontraktet.

Istället betalar du de kostnaderna och du betalar de faktiska kostnader som uppstår kopplat till driften av bilen.

När du lämnar tillbaka bilen vid leasingtidens slut så förväntas bilen ha relevant skick och vara relevant servad. Du ska alltså ha skött bilen på det sätt som man förväntas sköta en ny bil.

Om det inte är så kommer du faktureras de kostnader som är förknippade med de underhållsåtgärder och reparationer som krävs.

Så här långt är det ingen principiell skillnad mellan privatleasing begagnad bil vs. privatleasing ny bil.

Men!

Med en ny bil så är driftskostnaderna ganska förutsägbara. Vagnskadegaranti och allmänna garantier gör att du inte behöver betala många reparationer – de täcks av garantin – och antalet slitagedelar som behöver bytas är begränsat, om det ens är några.

För en bil som är äldre än tre år så ökar underhållsbehovet.

Det betyder att du kanske leasar en begagnad bil på ett år, och efter 6 månader så måste du byta bromsskivor och bromsbelägg!

Den kostnaden får du ta, men du får bara nytta av de nya bromsarna i 6 månader, och reparationen tas inte alls hänsyn till i leasingkostnaden.

Inte heller kan du ändra leasingtiden om du nu reparerat bilen och tänker dig köra billigt i några år på det underhåll du gjort!

Det här ställer naturligtvis krav på att den bil du väljer som begagnad leasingbil är i bra skick när du ska leasa begagnad bil. Du bör nog också underhålla motorstarka premiumbilar med höga underhålls- och servicekostnader.

Privatleasing begagnad bil – Underhållskostnaderna ökar och leasing är mindre intressant?

Du sitter alltså på ett ganska stort ekonomiskt ansvar när du leasar en begagnad bil, samtidigt som lösningen är mindre flexibel än eget ägande är.

Som jämförelse kan vi titta på vad som händer om du köper den begagnade bilen.

Om vi tar ett byte av exempelvis bromsar, som vi diskuterade ovan, så stiger bilen i värde efter att du betalat för reparationen!

Det är pengar som kommer dig till godo om du säljer din bil.

Om du istället behåller bilen under längre tid så har du fått nya bromsar som du kan rulla flera år på utan nya kostnader.

Ju äldre en bil blir ju viktigare är skicket och statusen vad gäller slitagedelar när det gäller bilens värde och förväntade underhållskostnader framöver.

Personligen skulle jag inte vara bekväm med att underhålla en begagnad bil, kanske för ganska stora summor, för att sedan bara lämna tillbaka den.

Jag kan inte se att nyttan med att privatleasa en begagnad bil – som främst handlar om att du får hjälp att hitta en bra finansiering – uppväger nackdelarna som finns kopplade till underhållet.

Vi ska inte överdriva problemen med KVD privatleasing

Om du leasar en begagnad bil hos KVD – de kallar de ”re-leasing” – så det ingår en form av försäkring de kallar ”bilgaranti”.

Det, tillsammans med en helförsäkring som innehåller en motorskadeförsäkring, ger dig ett bra skydd för oväntade reparationer på dyra delar.

Dessutom är bilarna som är uppe för re-leasing nyare och välvårdade.

Så du ska inte stå inför massor av överaskningar om du väljer begagnad leasingbil lite klokt.

Men slitagedelar omfattas inte av försäkringar och garanti.

Och det är precis där som du sannolikt hittar dina första utgifter på en bättre begagnad bil.

Det handlar kanske främst om däck och bromsar. För bilar som gått lite mer omfattas hela hjulupphängningen och delar som partikelfilter och vissa delar i avgasreningen.

Kamremsbyte och andra ”storservicear” får du stå för.

Om du leasar en begagnad bil som gått knappa 3 000 mil, och som du tänker äga i något år, så är knappast det här ett problem.

Men om du tittar på bilar som gått kring 8 000 mil och som du tänker äga i tre år, och då tänker köra en hel del själv under åren…

Då är jag tveksam!

Jag tycker det känns som att du kommer att laga och underhålla en bil som du inte äger!

Om vi sammanfattar resonemanget så här långt så säger vi alltså:

 1. Det är ingen principiellt skillnad på att leasa en ny bil eller en begagnad via KVD. Upplägg och försäkring- samt garantiskydd är ”liknande”.
 2. Den goda kostnadskontroll ett leasingupplägg ger tappar till stor del sitt syfte om underhållskostnaderna är höga och svåra att förutse.

Läs gärna inlägget där jag jämför hur det är att äga en ny bil (pengamässigt då), jämfört mot att äga en bättre begagnad bil.

Privatleasing begagnad bil 12 månader

När du leasar en begagnad bil hos KVD så har du möjligheten att välja så kort leasingtid som 12 månader.

Samtidigt så garanterar KVD inlösenspriset, vilket gör att leasingkostnaden, och eventuella drivkostnader under tiden du har bilen, är dina faktiska kostnader för bilägandet.

Du har alltså möjligheten att leasa en bättre begagnad bil och samtidig ha extremt god kostnadskontroll i ett relativt kort kontrakt (om du inte får massa oväntade underhållskostnader då).

Det är perfekt för massor av tillfällen i livet.

 • Du har ett tillfälligt boende som kräver pendling.
 • Du kommer kanske från ett annat land och ska bo ett år i Sverige för arbete eller studier.
 • Det uppstår en pandemi som gör att du är tveksam till att använda publika transporter.

För- och nackdelar med att leasa en begagnad bil

I det länkade inlägget har jag gjort en detaljerad redovisning för vad det kostar att leasa en bil privat.

Slutsatserna där blir inte annorlunda för att vi pratar om att begagnatleasning av bilar.

Att privatleasa en bil kan ha sina poänger, men kostnadsmässigt är nog ett banklån något mer fördelaktigt.

Du kan finansiera ditt bilköp utan kontantinsats även om du lånar pengar.

I det här inlägget går jag igenom de olika sätt som finns för att finansiera en bil i detalj.

Läs gärna de två länkade inläggen här ovanför. Allt som jag pratar om där är relevant även här och det går inte att upprepa alla slutsatser i det här inlägget.

Här tittar vi i stället på KVDs re-leasing som innebär att du kan välja att privatleasa en begagnad bil du budat på i deras bilauktion.

Fördelar
 • Du kan leasa bilar som är ”bättre begagnade”, vilken kan ge kostnadsfördelar jämfört med nybilsleasing.
 • Ökat utbud för den som vill leasa bil.
 • Möjligheten att teckna korta leasingavtal.
Nackdelar
 • En del av poängen med leasing försvinner om det blir stora underhållskostnader under leasingperioden, så som däcksbyte.
 • Oklart vad leasingkostnaden faktiskt är när du budar på bilen.

Som vi pratat om i tidigare inlägg så är det också viktigt att tänka på att en bil som sjunkit mycket i pris inte självklart är billig att äga framöver heller.

Så en stor tung och dyr Mercedes blir inte billig att äga bara för att den tappat massor i värde!

Risken är dessutom att en stor och tung bil är betydligt dyrare vad gäller slitagedelar och vi är tillbaka där vi började det här inlägget och min största invändning mot att leasa en begagnad bil.

Förtydligande – Vad är en begagnad bil?

KVD saluför främst bilar som är cirka 3 år gamla. Skälet till det är att det är en vanlig leasingtid för såväl privat- som företagsleasing.

När leasingtiden gått ut så används bolag som KVD för att föra ut bilarna på begagnatmarknaden.

Min tolkning är att bilar som kommer från leasingbolag inte är ”momsade” ännu vilket gör att de rent praktiskt lämpar sig utmärkt för ett fortsatt liv som leasingbil.

Det är motivet till att alla bilar inte erbjuds med re-leasing hos KVD.

Det är just leasing av treåringarna, som släppts från tidigare leasingkontrakt, som vi pratar om i det här inlägget.

KVD säger att man gör en bedömning av bilens skick också, men då leasingbolagen inte alls har något intresse av att sälja bilar med kända fel – reparationer kan de nämligen fakturera den tidigare ägaren – och då inga bilar från privatpersoner är aktuella så bör skicket på bilarna vara bra.

Men det är ett ganska stort spann av bilar hos KVD!

Tunga Merca SUVs, som gått 8 000+ mil, paras med golfar som gått 2 800 mil.

Min erfarenhet, som före detta Mercedesägare och Folkvagnsfarbror, är du kan förvänta dig två helt skilda kostnadsbilder vad gäller underhåll på de två bilarna!

Jag skulle aldrig leasa Merca SUVen, den skulle jag köpa om jag vill åka i den!

Ibland dyker det också upp bilar hos bilhandlarna som saluförs som begagnade leasingobjekt. Men det är ofta bilar som gått en betydligt kortare sträck och som är nyare än tre år.

Jag har inte djupdykt i leasinguppläggen för ”nästan nya bilar”. Min bedömning är dock att du ska se dem som ”nybilar”.

Sammanfattning – Att leasa en begagnad bil

Jag lutar åt att det är ekonomiskt bättre att köpa den begagnade bilen än det är att leasa begagnad bil.

Samtidigt är inte skillnaderna så stora att det inte kan finnas andra aspekter hos just dig som fäller avgörandet i någon speciell riktning.

Att leasa bil blir bara mer och mer populärt då det anses smidigt.

I det här sammanhanget så kan definitivt KVDs erbjudande ha sin plats.

Min personliga erfarenhet och min analys av erbjudandet pekar på att privatleasing av begagnade bilar sannolikt är smakligare för bilar där du kan förvänta dig väldigt låga kostnader för underhåll under din leasingperiod.

Det gör nog att lite billigare bilar som gått en kort sträcka är bättre val om du tänker leasa begagnad bil.

Eller vad säger du?

Vanliga frågor

Kan man privatleasa en begagnad bil?

Ja, genom KVD är det möjligt. Det handlar främst då om tidigare leasingbilar där leasingkontraktet gått ut efter tre år.

Är det möjligt att leasa bil i 12 månader?

Ja, KVDs begagnatleasing gör det möjligt att leasa bil på ett år.

Vad är releasing?

Ett leasingkontrakt sträcker sig ofta på tre år för en bil. Därefter kan bilen återigen leasas ut, det kallas då releasing. Andra uttryck som används är andrahandsleasing och begagnatleasing.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

2 svar på ”Läs det här innan du leasar en begagnad bil! (Intressant, men …)”

Lämna en kommentar