Pensionssystemet för oss som tar tidig pension

Det här inlägget är till för dig som vill ta tidig pension. Kanske vill du gå i pension vid 50, eller ta ut tjänstepension vid 55?

Frågan vi ställer oss här är: Vad vi kan som tänker gå i tidig pension förvänta oss när det gäller pensionen från stat och pensionsförsäkringar?

Den frågan blir allt mer relevant ju äldre vi blir. De som planerar för extremt tidig pension har en lång tidsperiod innan de faller inom det allmäna pensionssystemet.

Med de som går i pension vid 50 års ålder, eller senare, så kan pengarna från vårat pensionssystem vara av avgörande betydelse för att få ihop en kalkyl som gör att vi kan gå i tidig pension.

På den här bloggen har vi ett starkt intresse för vår privatekonomi och vår tid samt möjligheterna som finns kring att köpa tid för våra pengar, för att ta ett sabbatsår, eller flera, eller varför inte helt sluta jobba!

Det här inlägget skrev jag 2016 och det är ett inlägg i en rad som handlar om hur vi bäst hanterar vår ekonomi i uttagsfasen av vår ekonomiska frihet. Övriga inlägg i samma serie är:

Gå i pension vid 55 – Kanske snart endast en dröm

I det här inlägget så använder vi begreppet sluta jobba och gå i pension ungefär synonymt. Samtidigt så skiljer vi på att sluta jobba och ta ut pension från pensionssystemen.

Jag hoppas att det av sammanhanget framgår vad som menas, annars får du fråga.

Vi utgår också från att det går att gå i pension vid 55 års ålder och ta ut pension från tjänstepensionen. Det är idag den tidigaste tidpunkt där det går att få ersättning från pensionssystemet och på så vis bildar den en sorts referens i inlägget.

Risken är stor att den referensen snart är felaktig och att pensionsåldrarna flyttas uppåt i åren.

Det ändrar dock inget kring principerna i detta inlägg.

Komponenterna i det svenska pensionssystemet

I Sverige har vi tre delar i vårt pensionssystem. Den allmänna pensionen, tjänstepensionen och så det privata pensionssparandet.

Dessutom har många av de som läser den här bloggen eget privat sparande som ligger utanför pensionssystemet. Det lämnar vi dock där hän nu!

Vi kommer inte heller intressera oss för hur pengarna byggs upp, fördelas och förvaltas inom systemen utan kommer mer intressera oss för uttagsfasen.

De delar som bygger upp vår pension i pensionssystemet.
De tre delar som bygger upp pensionssystemet.

Hur mycket vi får från den allmänna pensionen beror på hur mycket vi betalat in i form av lön och inbetalningstid.

Inbetalningstiden påverkas ju naturligtvis av när vi börjar jobba, hur mycket vi jobbar och när vi börjar ta av pensionen.

I princip alla svenskar som någon gång jobbat och betalat skatt under sin livstid har rätt till allmän pension.

Tjänstepensionen varierar kraftigt från person till person.

Den påverkas dels av historiken i ditt arbetsliv och var du jobbar när du går i pension.

Långtifrån alla har tjänstepension i någon nämnvärd omfattning. Samtidigt har många akademiker stora tjänstepensioner.

Men inte bara beloppen inom tjänstepensionserna varierar. Även villkoren varierar kraftigt, vilket gör att varje person i princip är unik vad gäller ersättningarna från detta system.

För oss som planerar tidig pension så finns det två saker att vara speciellt noggrann med. Dels om pensionen är förmåns- eller premiebestämd, samt om den går att ta ut livslångt eller under vissa tidsspann.

Det är typen av pensionsförsäkring som avgör om du kan gå i tidig pension

Förmånsbestämda pensioner innebär att du får en förmån i form av pension som är kopplad till exempelvis din lön vid ett visst tillfälle.

En vanlig variant är att du blir garanterad 85% av lönen i tio år efter du slutat jobba vid 65-års ålder.

I detta fall bestäms din pension av avtalet och din lön vid 65-års ålder, inte av hur förvaltningen skett historiskt eller vilka inbetalda premier som gjorts under åren.

Detta kan i vissa fall bli väldigt förmånligt, men kan å andra sidan kräva att du jobbar 100% vid 65-års ålder för att detta ska bli bra.

Att gå i pension vid 55 års ålder, eller tidigare, kommer med ett ekonomiskt straff kan vi säga.

Jag har inte hittat något förmånsbestämt system som är gynnsamt för de som vill gå tidigt i pension. Många äldre befinner sig i förmånsstyrda system då detta var en vanlig pensionsform förr.

Premiebestämda system vilar helt på historik.

De premier som blivit inbetalade är de som är grunden tillsammans med förvaltningsresultatet. Ditt konto innehåller de pengar som är avsatta för dig och som förvaltats av dig. Det är de pengarna som avgör din pension i framtiden.

Det privata pensionssparandet är det som du själv sparat samman.

Sparandet har tidigare varit gynnat skattemässigt och därför ska uttag beskattas. Detta är en del av din premiebestämda pension. Numera är det egentligen meningslöst att separera sitt pensionssparande från sitt vanliga sparande då skattelagstiftningen ändrats.

Gå i pension vid 65, vår referens

Just komplexiteten och variationen som gäller kring tjänstepensionerna ställer till det för den som vill skriva en guide för hur vi som vill gå i tidig pension ska tänka och agera. Därför har jag tagit fram några exempel baserat på mitt pensionsupplägg.

Det innehåller inte några förmånsbestämda delar, åtminstone inte i någon omfattning, vilket gör det lätt att förstå hur det fungerar. Jag har använt den fantastiskt välfungerande minpension.se för att göra beräkningarna.

Först börjar vi med att titta på hur det ser ut om jag jobbar som de flesta och tar pension vid 65-års ålder.

Så här kan min pension bli om jag jobbar 100% fram till min 65-årsdag.
Så här kan min pension bli om jag jobbar 100% fram till min 65-årsdag.

Som ni ser så får jag en bra pension om jag jobbar till ordinarie pensionsålder.

Främst är det tjänstepensionen som blir rejält stor; jag tar ut största delen över tio år i detta exempel, med några delar som har livslång utbetalning.

Samtidigt som det det här är ett lockande scenario, sett till utbetalt belopp per år, så blir naturligtvis skatteeffekterna stora på den här typen av uttagsupplägg.

Bättre är kanske att i så fall försöka sprida utbetalningarna längre fram i tiden, men frågan är hur mycket pengar jag behöver vid 78-års ålder?

Sluta jobba vid 50 – Gå i pension vid 55

Om jag i stället börjar om i minpension.se och matar in att jag slutar jobba och tar pension vid 50 – och därför slutar betala in till systemet – och samtidigt väljer att ta tjänstepensionen vid 55, och den allmänna delen från 61, så får jag en prognos som ser ut som följer:

En graf som visar hur dte ser ut om jag går i pension vid 50 och tar ut tjänstepension från 55 års ålder.
Pension – stopp på inbetalningar till systemen – från 2017 och utbetalning av tjänstepension från 55, dvs 2024.

Det går naturligtvis att jobba med kurvan lite mer för att få utbetalningarna så jämna som möjligt men det här är gott nog i detta nu. Du kan också välja tillväxtscenarion på kapitalet som passar dig, vilket ger olika resultat.

Att gå tidigt i pension betyder ökat eget ansvar.
Att gå tidigt i pension strider mot sociala normer, men systemen möjliggör uttag ur pensionsfonder från 55-års ålder vilket vi naturligtvis ska utnyttja.

Att ta hänsyn till vid tidig pension – Skatt

Skatt är en faktor att beakta när vi funderar på att pensionera oss.

Kring 36 000 kronor i månaden går brytgränsen för statlig inkomstskatt.

För den som vill pensionera sig tidigt så är det sannolikt ogynsamt att jobba ihop en pension där stora delar sedan försvinnter i skatt.

För inkomster under 1 500 kronor per månad blir skattesatsen i princip 0 %, men det är ju å andra sidan ett lågt uttag.

Kring 22 000 kronor i månaden så blir det ungefär 15 000 kronor kvar i pension, efter skatt – vi kan ju inte nyttja jobbavdraget – vilket kan vara en rimlig nivå att styra mot inledningsvis. Det är det jag jobbat mot i uttagssimuleringen i figuren ovan.

Pensionera sig tidigt – En risk

Risken att behöva leva som fattig som pensionär, är en annan faktor att ta hänsyn till.

Som ni ser i bilderna ovan så är vissa belopp “livet ut”. Det betyder att de, antingen via val jag gjort eller som för den allmänna pensionen genom tvång, kommer finnas så länge jag lever.

Antingen garanterar staten pensionen, eller så förvaltas den enligt ett system som ska säkra livslång utbetalning.

Det är inte bombsäkra system vi pratar om här, men risken är betydligt lägre att vi inte får någon pension i dessa livslånga utbetalningar än de är att det kapital vi själva förvaltar försvinner (bedömer jag).

Det gör att det finns ett sorts vägval vi kan göra när vi tittar på att gå i pension.

Trygga livslånga uttag?

Om du tänker bli jättegammal, och känner en stor oro i ekonomin långt fram i pensionen, så ska du naturligtvis skydda uttagen som går att göra “livslånga” och välja det alternativet då det går.

Det gör också ditt liv mycket enklare då ansvaret att hantera ekonomin till stor del hamnar hos samhället eller hos pensionsförsäkringsförvaltare.

Samtidigt så vet du inte hur gammal du blir! Att spela för säkert kan innebära att dina totala utbetalningar blir onödigt små, vilket exempelvis påverkar arv till dina efterkommande.

Att optimera samtliga delar vid tidig pension

Den som vill gå i tidigt pension har alltså följande parametrar att beakta vid sin kalkyl:

  • Den månatliga pensionen ska räcka.
  • Skatten ska inte vara onödigt hög.
  • Den totalt utbetalade pensionen ska vara hög.
  • Risknivån ska vara rimlig.  

Ovan har jag presenterat pensionen om jag jobbar till 65 års ålder. Du har också sett vad som händer om jag jobbar till 2017 och börjar ta ut pension så tidigt som möjligt.

Det vill säga att jag tar ut tjänstepension vid 55 års ålder.

I det sammanhanget utgår jag också ifrån att jag tar ut allmänpensionen från 61-års pension.

Här nedanför gör jag samma analys, men nu väntar jag till 65 års ålder med uttagen i allmänpensionen.

Jag skjuter alltså fram mitt pensionsuttag i den allmänna pensionen fyra år!

Hur slår det i pensionsutbetalningarna?

Svaret är: Det skiljer löjliga 1000 kronor per månad i lägre utbetalning om jag börjar ta ut pension vid 61 jämfört med 65! Det är så lite att jag undrar om jag gjort fel någonstans (ni får gärna kontrollera hur det ser ut för er).

sluta-vid-55-ut-vid-65

Det betyder 11 100 kronor per månad, från 65 års ålder, ska jämföras med 10 100 kronor per månad från 61.

På de 48 månaderna som skiljer så har vi fått 432 000 kronor som ska tas igen med en takt av 1000 kronor per månad.

För att analysera det bättre kan vi ta hjälp av följande graf.

När linjerna korsas börjar det löna sig att ha väntat med uttaget av allmänpension.
När linjerna korsas börjar det löna sig att ha väntat med uttaget av allmänpension.

I diagrammet ovan är skärningspunkten mellan linjerna det datum jag fått lika mycket från båda systemen.

Vid 86 års ålder så har jag fortfarande inte gått med vinst vid ett senare uttag.

Som sagt, jag är jäkligt tveksam till om detta är rätt, men det finns en del publicerat från LO som faktiskt stödjer mina siffror. De hävdar att det är meningslöst för lågavlönade att jobba efter 65, åtminstone beaktat pensionssystemet.

Siffrorna ovan visar att den bästa ansatsen är att ta ut allmänpensionen så snart det bara går, om du inte räknar med att bli 100+!

Men som diskuterades tidigare så kan det finnas goda skäl att vårda delar av pensionen som betalas ut livslångt för att ha en riskexponering som känns rätt.

Personligen tänker jag att skattade pengar i handen väger väldigt tungt (jag har inte alls beaktat någon avkastning på kapital i kalkylerna ovan vilket troligtvis talar ännu mer för tidigt uttag).

Klokt sparade ger de faktiskt ökad trygghet i ålderdomen än tvärtom.

Värt att notera här är att det sannolikt blir en hel del marginaleffekter för den som har låga pensioner, så som bostadstillägg och eventuella brytgränser för kostnader i samband med längre vård mm.  

Men här kommer naturligtvis eventuell förmögenhet in på ett sätt som motverkar effekterna något, som gör att detta är svårbedömt.

Allt ovan bygger på att du är bosatt i Sverige under pensionstiden. Kan du tänka dig att flytta så öppnas lite andra möjligheter, främst kring uttag av tjänstepension.

Andra faktorer som avgör om du kan ta tidig pension

Många som tjänat relativt bra, och som tagit del i de gångna årens rally i bostadspriserna, kan ta pension vid 55 utan konstigheter om de vill köpa tid för sina pengar.

Det handlar om att man kan frigöra pengar för att leva på dem, vilket jag pratar mer om i videon nedan. Se gärna den om du är sugen på att gå i tidig pension.

Frågor, synpunkter eller kommentarer ser jag som vanligt fram emot i kommentarsfältet nedan.

Vill du läsa mer?

Läs min recension av Nils Bacos bok Planera pensionsuttagen rätt.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.