Jämförelse: ETF, Fond och Investmentbolag

I det här inlägget ska vi gör en jämförelse mellan en ETF, fond och investmentbolag. Du ska få se för- respektive nackdelar med de olika metoderna och så ska vi ställa dem mot varandra.

Vid en första anblick kan skillanden mellan en ETF, fonder och investmentbolag verka liten. Alla tre metoderna gör det möjligt att äga och handla med aktier. Inte som enskilda värdepapper då, utan i form av bredare innehav. Men det finns stora skillnader mellan de tre i hur köp och sälj sker, sättet kostnaderna är fördelade och hur priset sätts.

Äntligen, får vi väl säga, så har vi fått se en återkomst av internationella ETFer på Nordnet och Avanza och vi som aktieinvesterare har återigen fått ett intressant utbud av ETFer att arbeta med.

Vad är väl då bättre än ett inlägg där vi jämför ETFer och fonder.

Jag tyckte idén lät bra, men jag bestämde mig i princip direkt för att jag ville ha med investmentbolag i jämförelsen.

Så vi tar med alla tre här och jämför ETFer, fonder och investmentbolag.

Vi kommer också behöva prata om indexfonder, i relation till aktivt förvaltade fonder, så det här kan bli festligt värre!

Vi gör många jämförelser här på bloggen och vi gör nästan alltid på samma sätt. Vi börjar med att studera för- respektive nackdelar med de olika delarna.

När vi vet mer om varje del så summerar vi och i det här fallet jämför vi ETFer, fonder och investmentbolag mot varandra lite mer övergripande.

Vad är det för skillnad mellan fond och ETF? Ska man äga ETF, fond eller investmentbolag?

Begrepp och förkortningar

Här följer en förklaring på en rad begrepp som förekommer i texten. Vill du lära dig mer terminologi så rekommenderar jag inlägget där vi diskuterar “vad är direktavkastning“.

 • Aktivt förvaltad fond – En fond där innehavet bestäms av förvaltaren. Det kan finnas regler för fonden, som att man ska agera i vissa marknader eller avstå vissa typer av bolag, men inom reglerna styr förvaltaren vilken sammansättning porftföljen har.
 • CEF – Closed End Found motsvarar svenskans investmentbolag. Tyvärr är inte CEFer alltid lika kostnadseffektiva i sin förvaltning som svenska investmentbolag och därför är det lite en varningens finger här. Men de ger möjlighet att njuta av substansrabatt, vilket kan uppväga mycket!
 • Courtage – Avgift för köp och sälj av aktie.
 • ETF – Exchange Traded Found eller börshandlad fond på svenska. Du äger andelar i en fond som äger värdepapper. Här använder vi begreppet ETF för en produkt utan hävstång eller BULL/BEAR egenskaper.
 • ETN – Exchange Traded Note, närmast översatt till certifikat på svenska. Ett värdepapper som följer en tillgångs värdeutveckling utan att det finns en direkt koppling mellan ditt köp och köp av tillgångar. Många ETNer använder hävstång i någon form och kan vara BULL/BEAR certifikat. Vi diskuterar inte den typen av värdepapper här.
 • Hävstång – Används för att beskriva att förändringar i tillgångarna du äger blir förstärkta. Om en aktie går upp 10% och ditt värde går upp med 20% så har du haft en hävstång x2 i ditt ägande.
 • Index – En lista över aktier. Ofta är listan sammansatt enligt någon regel så som “de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (OMSX)”. Det finns väldigt många olika index och en del är dessutom skapade med tilläggsregler så som: En komponent får inte överstiga 10% av fondens värde, eller “finansaktier är exkluderade”.
 • Indexfond – Fond vars innehav styrs av ett index.
 • Premie – Se substansrabatt här nedanför och vänd på resonemanget. Du betalar mer för aktien än vad värdet motiverar.
 • Investmentbolag – Ett aktiebolag vars affärsidé är att äga andra bolag.
 • Spread – Skillnad i inköps- och försäljningspris.
 • Substansrabatt – Priset för ett bolag är längre än värdet på det bolaget äger. Om ett investmentbolags aktietillgångar motsvarar 100 kronor per aktie, men aktien kostar 80 kronor, så handlas bolaget till 20% substansrabatt.

Prissättning av andelar i fonder och ETFer vs. aktiepris i investmentbolag

Om jag skriver en barnbok i framtiden ska hjälten heta Ulla Substansrabatt! För så viktig är den.

Substansrabatten i ett investmentbolag kan göra all skillnad!

Fonder och ETFer är öppna företag och förändrar hela tiden sitt egna kapital.

Det betyder att när du köper andelar i en fond så köper du ingen annans andel. I stället så tar fonden in ditt kapital och köper aktier för pengarna. Fondens kapital ökar. Vid försäljning sker samma sak fast tvärt om då.

Ett investmentbolag fungerar helt annorlunda. Där är kapitalbasen – det egna kapitalet – oberoende av hur mycket aktierna handlas och värderas.

Om du köper en aktie i ett invesmentbolag så måste du köpa någon annans andel – undataget är om man gör en nyemission förståss – och när du säljer måste någon köpa just din aktie.

Skillnaden mellan en fond och investmentbolag ligger främst här. En fonds prissättning driver inte iväg från underliggande aktiers värde. Ett investmentbolag prissätts på en marknad och kopplingen till underliggande tillgångar varierar.

Substansrabatt

Fördelar
 • Innebär att du köper bolagets tillgångar till ett lägre pris än du får betala på aktiemarknaden. Du har rabatt och den rabatten kan påverka din avkastning positivt.
 • Det finns en möjlighet att marknaden värderar om substansrabatten vilket naturligtvis ger oss en möjlighet att tjäna pengar både på de underliggande bolagen samt investmentsbolagets värdering.
Nackdelar
 • Substansrabatten visar att bolaget inte är attraktivt för investerare. Varför finns det en substansrabatt? Finns den där för att investmentbolaget kanske underpresterat över tid?
 • Kan substansrabatten öka och göra det sämre att äga investmentbolaget än aktierna som ingår?

Substansrabattens fördelar är premiens fördelar och vice versa så vi gör ingen tabell för hur det ser ut när ett bolag handlad till premie.

Exempel på substansrabatt

Anna har 100 kg potatis som hon vill sälja. Potatisen säljs allmänt för 10 kg/kilo på torget och ni är överens om att det är ett relevant pris att utgå från.

Teoretiskt är ni alltså överens om att Annas potatis är värd 1 000 kronor.

Om du ger mindre än 1 000 kronor för potatisen så kan vi säga att du fått substansrabatt. Om du ger mer har du betalat en premie.

Det finns massor av skäl till varför ditt pris skulle avvika från det referenspris (vilket för aktier är börsen då) som gäller på marknaden.

 • Att Anna har 100 kg i ett stort parti innebär att det är brist på potatis. Om hon skulle sälja 100 kg på den öppna marknaden skulle priset sjunka.
 • Annas potatis är i själva verket bättre (alt. sämre) än den potatis som handlas för 10 kr/kg. Kanske är det just Annas hantering som gjort skillnaden.
 • Det finns inte tillräckligt med pengar för att kunna omsätta potatis för 1 000 kronor på marknaden.

Ni är säkert med. Alla bolag vars främsta värde är tillgångar – inte kunskap, kunder, patent, eller varumärke – så som investment- och fastighetsbolag, har en prissättning som är relativ tillgångarnas värde.

Det är det begreppet substansrabatt eller premie beskriver.

För- och nackdelar med en ETF

ETF står för Exchange Traded Found – Börshandlad fond på svenska – och den ger dig möjlighet att handla köpa och äga en fond med en mängd olika aktier, samtidigt som du handlar den på samma sätt som en aktie.

Du har en skillnad på köp och säljpris – kallas för spread – och när avslutet sker så har du din fondandel (vid köp) eller dina pengar (försäljning) direkt.

Du betalar också courtage och växlingsavgifter, om ETFen handlas i utländsk valuta.

En ETF handlas alltså precis som en aktie.

ETFer är inte aktivt förvaltade fonder, när du köper en ETF så är aktiefördelningen förutbestämd på något vis. Det kan ske en omfördelning inom en ETF, exempelvis då index uppdateras, men det är relativt sällan (vanligtvis vid årskiftet).

Många amerikanska ETFer har en idé om att man ska dela ut pengar, exempelvis kvartalsvis. Det är tämligen usel om vi vill hålla ner förvaltningskostnaderna då det innebär skatt, växlingsavgifter och nya courtagekostnader om vi vill återinvestera.

Fördelar
 • Snabba och precisa transaktioner. Nödvändigt för vissa automatiserade investeringsupplägg.
 • Ofta låga förvaltningskostnader.
 • Stort utbud – många index att studera. Många marknader kan nås enkelt och kostnadseffektivt.
 • Låg risk i själva ägandeformen.
Nackdelar
 • Transaktionskostnaderna kan vara höga.
 • Många index är inte speciellt bra sammansatta och är därför ointressanta för oss som investerare.
 • Inte anpassade för månadssparande.
 • Spreaden kan variera kraftigt över tid vilket måste beaktas för den som vill vara aktiv i sitt ägande.
 • Om ETFen delar ut i utländsk valuta så är det ett minus.
 • Ingen substansrabatt.

Min personliga bild av ETFer är att ägandeformen är bra och jag äger gärna ETFer.

Det är dock inte så enkelt som att alla ETFer är bra att äga.

Förvaltningskostnaderna kan vid en snabb jämförelse verka väldigt attraktiva, men du måste tänka på växlingsavgifter vid köp, courtage och eventuell återinvestering om du får utdelning.

Om du handlar breda index-ETFer i utländsk valuta så ska du alltid undersöka om motsvarande index går att hitta som en svensk fond.

Sedan jämför du priset!

För- och nackdelar med en aktiefond

Aktiefonder kommer i en rad olika varianter om vi pratar möjligheter och variationer.

En del fonder gör bara köp och sälj vid månadsskiften, medan andra fonder kan komma runt med dina köp och sälj på någon dag.

Jag har uppfattat det som att tre arbetsdagar från köp/sälj till att transaktionen är helt genomfört är någon form av branschstandard.

Det här gör att fonder kan svälja en hel del adminstrativt strul internt.

Små köp och säljkostnader tar ut varandra och de kan på så vis ofta erbjuda kostnadseffektiva lösningar kring månadssparande.

Som investerare exponeras du inte heller för växlingskostnader, om fonden handlas i SEK, och det vanliga är att utdelningarna återinvesteras automatiskt.

Man sköter också alla skattemässiga effekter inom fonden så att du inte blir sittande med 15% av din utdelning hos amerikanska skattemyndigheten under ett par år.

Skillnaden mellan en indexfond och ETF ser du främst vid inköp och försäljning.

En aktivt förvaltad fond erbjuder en helt annan typ av möjligheter än en ETF, men är då oftast betydligt dyrare.

Fördelar
 • Många olika typer av fonder finns tillgängliga. Många handlas i SEK.
 • Kostnadseffektiva vid månadssparande.
 • Stort utbud. Många marknader kan nås enkelt och kostnadseffektivt.
 • Låg risk i själva ägandeformen.
 • Vanligtvis sker återinvestering automatiskt.
 • Möjlighet till aktiv förvaltning.
Nackdelar
 • Förvaltningskostnaderna kan vara höga.
 • Köp och sälj går inte att tamja.
 • Aktivt förvaltade fonder har haft svårt att motivera sin merkostnad.
 • Ingen substansrabatt.
 • Aktiv förvaltning kan gå fel.

Jag äger gärna fonder. Helst äger jag aktivt förvaltade fonder. Det är min favorit när vi jämför ETFer, fonder och investmentbolag.

Jämförelse mellan ETF och fond Bilden är från Avanza.
Aktivt förvaltade fonder har sina poänger. Här ser du vad en av mina favoritfonder (MS INVF Global Opportunity) gett i jämförelse med en indexbaserad ETF. (Bild från Avanza)

För- och nackdelar med ett investmentbolag

Substansrabatt – det har du säkert greppat nu – ger oss möjligheter. Ofta har man också löjligt låga kostnader i bolaget vilket gör att “förvaltningskostnaderna” är mycket konkurenskraftiga.

Som det inte räcker så kan du få ett managementteam som består av några av världens bästa som styr skutan.

När det är en premie på investmentbolagen så är det ofta det av en anledning,exempelvis har man onoterade intressanta bolag i portföljen som är svåra att uppskatta värdet på, eller så är man väldigt duktig att förvalta sitt kapital.

Personligen har jag dock svårt för att se vitsen med att köpa och äga ett investementbolag om det inte handlas med substansrabatt.

Fördelar
 • Substansrabatt ger bättre inköpspris.
 • Substansrabatten kan minska.
 • Låga kostnader.
 • Tillgång till intressanta onoterade tillgångar.
 • Snabba och precisa transaktioner. Du handlar med aktier.
 • Aktiv förvaltning med de möjligheter det innebär.
Nackdelar
 • Mindre bra för månadssparande.
 • Kan handlas till premie.
 • Substansrabatten kan öka.
 • Den aktiva förvaltningen kan gå helt fel.

Här nedanför ser ni utvecklingen för Avanza Zero, en fond som följer OMX30 och återinvesterar utdelningarna, Storebrand Global Multifactor, en aktivt förvaltad fond och Investor.

Tidsrymden vi ser är tre. Just nu är Investor bäst i test, men under långa perioder har det varit den sämsta investeringen.

Jämförelse mellan indexfond, aktiv fond och investementbolag.
Investor har gått starkt från mitten av 2019 och framåt. (Bild från Avanza).

Investmentbolag har en hel del som talar för dem, men det betyder inte alltid att ledningen agerar klokt, är på intressanta marknader eller har intressanta innehav.

På amerikanska marknaden finns det en hel del stängda fonder – CEFer – som handlas med substansrabatt/premie. CEFer beteer sig som investmentbolag, men har som regler betydligt högre kostnadsstruktur än våra svenska investmentbolag.

CEF kan ge intressanta möjligheter till ägande. Börja med att läsa allt som CEF Connect erbjuder och sedan går du vidare till Seeking Alpha och söker mer kring CEF.

Aktivt förvaltade fonder - Favoriter just nu

Här är listan över mina favoritfonder just nu. Coronakrisen har gett möjligheter som jag tror att vi bäst fångar genom aktivt förvaltade fonder just nu då vi fått en kraftig uppgång generellt.

Jag använder SAVR för att köpa och äga aktivt förvaltade fonder.

Not: Listan innehåller affiliatelänkar till SAVR. Det innebär att jag kan få en ersättning - av SAVR - om du ingår avtal med SAVR. Inga kostnader tillkommer hos dig.

Sammanställning

Många ser möjligheten till substansrabatten i ett investmentbolag som den viktigaste faktorn när det ser till skillnaden mellan fond och investmentbolag.

Ur det perspektivet är investmentbolag intressanta i jämförelse med en fond.

Andra tycker utdelningarna är viktiga. Kanske vill de leva på utdelningar framöver.

Då kan investmentbolag och ETFer vara mer intressanta.

Jag ser till fondernas möjligheter – det gäller både ETFer och traditionella fonder – och då tycker jag mycket talar till fondernas fördel.

Jag väljer inte fond utifrån om det är en traditionell fond eller en ETF. Skillnaden mellan en fond och en ETF är inte så stor, för mig, så att formen avgör. Men då försöker jag sällan tajma marknaden och tycker att mina köp och säljbeslut kan få vara baserat på något medelpris under tre dagar, eller hur man räknar.

Något jag gillar med ETFer är att de är väl “genomlysta”. I synnerhet stora ETFer som följer stora breda index. Det är väldigt bra och ger mig som investerar stora möjligheter att förstå vad jag köper.

Det är viktigt!

För i en aktivt förvaltad form utvärderar jag metoderna, processerna, fokusområde och förvaltarens historik när jag investerar. Sedan litar jag på att det är till min fördel.

När du köper en ETF måste du utvärdera sammansättningen och de stora innehaven. De kan vara sammasatta på ett sätt som gör ETFerna helt ointressanta även om de verkar intressanta!

Det här gör att för mig är det stor skillnad mellan en fond och en ETF när jag utvärderar dem.

Lite mer om hur du tolkar ETFer och underliggande index

När jag skriver det här så har vi Coronakris men en stark uppgång på världens börser trots det. Ni som lyssnar på börspoddar – ni har den kompletta sammanställningen över börs- och finanspoddar här – har då säkert hört att Brasilen verkar släpa i uppgången.

Alltså finns här en möjlighet och ETFer kan vara ett perfekt verktyg.

ETFIndexKommentar
Lyxor MSCI BrazilIBOVESPAJag tänker energi, gruvor och banker när jag läser vad som ingår. De fem största bolagen är betydligt mycket större än övriga företag som ingår i indexet.
Franklin FTSE BrazilFTSE Brazil 30/18 Capped IndexSer ut som IBOVESPA, men är “Cappad”, dvs ingen komponent i indexet får ta för stor plats.

Den här ETFen får nog anses ha bättre riskspridning än någon av de övriga här i exemplet.
Xtrackers MSCI BrazilMSCI Brazil IndexMycket bättre dokumenterade index än de två ovan. Sannolikt är det här ungefär samma som IBOVESPA, men det är svårt att jämföra. När jag läser på här så tänker jag att stora delar av indexet (30%) utgörs av några få banker. Taskig riskspridning.
IShares MSCI BrasilMSCI Brazil IndexSe ovan.
Tre olika index på fyra ETFer. Med tanke på hur börsen där ser ut så skulle jag titta mer på den “cappade” fonden först. Sedan skulle jag nog leta runt och se om det finns andra index som inte bara går på de största bolagen (mid/small cap är en sökterm jag skulle titta på).

Vanliga frågor

Är Private Equity detsamma som investmentbolag?

Private Equity översätts snarast till riskkapitalbolag i svenskan. Likt investmentbolagen är affärsidén att äga andra bolag, men inte noterade bolag. Riskkapitalbolag handlar ibland bolag på börsen, eller säljer dem där och kan därför ha en del av sitt kapital i noterade tillgångar. På samma sätt har investmentbolag ofta onoterade tillgångar i sin portfölj. Så i slutändan handlar det om var huvudfokus ligger när man säger att ett bolag är ett investmentbolag (noterade innehav) eller riskkaptialbolag (onoterat).

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag som har som affärsidé att äga andra bolag. Termen
investmentbolag används främst för bolag som främst äger andra börsnoterade bolag. Jämför med riskkaptialbolag som främst äger ickenoterade bolag.

Vad är en ETF?

En ETF är en fond – flera aktier ingår vanligtvis – som handlas direkt på börsen. Kursen rör sig i realtid och avslut (köp/sälj) sker omedelbart. ETFer är inte aktivt förvaltade utan aktievalet och fördelningen (hur stor varje innehav ska vara relativt andra) avgörs av enkla relger (index).

Läs mer

Om du är intresserad av peer-to-peer-utlåning så ska du läsa mina två inlägg:

Båda inläggen ger perspektiv på P2P-utlåning och ger dig lite bredare kunskap som kan vara relevant.

Ett skäl till varför jag föredrar aktier i stället för P2P-utlåning handlar om att jag söker avkstning som är i linje med, eller bättre, än den som beskrivs av fyraprocentsregeln? Det ger inte Lendify.

Sugen på att investera i guld? Aktier är bättre! Inte alltid, under alla omständigheter, men över tid föredrar jag att äga aktier. Om du följer länken så ser du hur guldet regerat under Corona.

Sist, men inte minst: Den stora guiden till passiv inkomst. Det är ingen skillnad på ETFer, fonder och investmentbolag när det gäller förmågan att skapa passiv inkomst.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.