Barnbidraget i månadspeng?! Lärdomar, tjat och gnat.

Vi vill ha barnbidraget i månadspeng mamma/pappa (eller mappa som våra barn sa när de var små)! Har ni hört den? Vad är rimligt här tänker vi vuxna? Ska vi ge hela barnbidraget till barnet? När ska barn få sitt barnbidrag i så fall?

Det diskuterar vi här.

Läser du till slutet så kommer du dessutom få läsa om våra erfareheter snart 5 år senare, jämfört med när jag skrev inlägget för första gången. Du kommer då också se att vår inställning till vårt val ändras över tid.

Våra erfarenheter kring månadspeng

Vi har två tonårsdöttrar som sedan i somras har barnbidraget (åtminstone nästan – men säg inget) i månadspeng. Innan dess hade de ett betydligt lägre belopp att spendera varje månad.

Eftersom vi inte jobbat under ett par år så har vi levt snålt och döttrarnas månadspeng har varit anpassad därefter.

Då vi bodde mitt i ingenstans, i mörkaste Småland, så var månadspengen låg, men lockelserna för våra döttrar var å andra sidan få.

Låg månadspeng till trots tror jag att detta var en bidragande faktor till att vi kunde klara oss med att ge våra döttrar kring 150 kronor i månaden.

Vi har höjt månadspengen

Men nu är vi tillbaka i arbetslivet och vi är tillbaka i storstaden – vi har flyttat till Stockholm – sedan sex månader. Ändrade förutsättningar och barn som blivit ungdomar gjorde att vi valde att öka på månadspengen.

Sedan ett halvår tillbaka så har därför våra döttrar barnbidraget i månadspeng.

Men är det rätt?

Ska barnen få hela barnbidraget i månadspeng?

Här diskuterar vi vad vi lärt oss genom förändringen och du får veta om det här varit belönande för oss vuxna genom att vi sluppit trätor, tjat och gnat.

En bild på vår dotter. Det är en av de tjejer som får barnbidraget i månadspeng.
Så här ser en tonåring ut numera. Akta dig!

Barnbidraget i månadspeng – Enkelt, önskat och begripligt

Det krävs ingen forskarexamen för att komma fram till slutsatsen att barnbidraget är en lämplig nivå för månadspengen då:

  • Beloppet är definierat genom just begreppet barnbidrag och är runt och nätt på 1 250 kronor. Det biter sig fast hos de som tjatar.
  • Det är ett belopp som är i samma storleksordning som studiebidraget som tar vid då barnet fyller 16 år.
  • Det är förhållandevis vanligt att ge ungdomar barnbidraget i månadspeng. Kompisarna har ….

Med det sagt. Frågan När ska barnet få sitt barnbidrag som gör att många hamnar här är felaktigt ställd. Det är ett bidrag till föräldrarna vi pratar om även om det heter barnbidrag.

När vi höjde nivån på månadspengen så gjorde vi en ganska rejäl genomlysning av vad som är en rimlig månadspeng för en 13-åring. Vi diskuterade vad månadspengen skulle räcka till och vilka pedagogiska ambitioner vi hade med vår månadspeng.

Läs gärna det länkade inlägget, det är väldigt utförligt. Med det sagt så ska jag också vara ärlig och säg att vi nog tillskrev våra unga ungdomar allt för stor nivå att kunna styra sig själva och fatta beslut.

Liten månadspeng – små problem

Ganska snart förstod vi att våra döttrar hade stora problem att hantera en större månadspeng.

Våra tankar om att vi skulle lära våra ungdomar att förstå pengars värde stod i kontrast mot insikten att vi skolade in våra barn i konsumtion.

Att låta barnen konsumera mer innebär att vi lär dem att ta till sig andra människors åsikter om vad livet ska innehålla och hur det ska se ut.

Jag är fortfarande tveksam till att det var ett klokt val att ge barnen hela barnbidraget i månadspeng av just den anledningen. Ungdomar är väldigt mottagliga för påverkan och ju mer pengar de får ju mer lär de sig att lyssna på andra.

Läs gärna länken ovanför där vi pratar om pengars värde så kan du se hur vi mognat i vår insikt kring pengars värde.

Ett barn som får pengar av sin pappa, kanske i form av månadspeng. Det kan vara barnbidraget eller en lägre summa, men barnet ser glad ut.
När ska barnet få barnbidraget? Aldrig är ett fullt möjligt svar om ni frågar oss, men allt beror på.

Två olika döttrar – Två olika människor

I och med att döttrarna fick mer pengar att röra sig med så fick de också ökat ansvar för sin ekonomi. De skulle välja och betala sina mobiltelefoner och en stor del av sina kläder.

Den ena dottern kan ofta hitta en väg framåt som innebär att hon hittar något som passar hennes ekonomi som hon samtidigt är nöjd med. Det gäller kläder så väl som mobiltelefoner.

Den andra dottern har större problem och har större problem med att göra val och hantera viktigare inköp.

Hon ska helst ha det som är långt utanför vad hon har råd med och inget annat duger.

Helt plötsligt blev antalet konflikter kring pengar många, trots att våra döttrar fått fem-sex gånger mer att röra sig med i månaden, då de fick barnbidraget i månadspeng.

En bild med texten: Att var förälder är svårt.
Det är inte lätt att hitta rätt med sina tonåringar.

Resorna, svårast av allt

Det vi inte förutspådde, och som har varit mest konflikt kring, handlar om vardagsresandet.

Vi utgick ifrån att våra tonårsdöttrar skulle kunna cykla någon kilometer, men det går inte alls. De måste skjutsas eller åka buss och tunnelbana.

Själv tycker jag det är på gränsen till löjeväckande, men vi har bråkat och stökat.

Den här terminen har vi köpt terminsbiljett till båda och drar då 100 kronor per månad från månadspengen.

Det ger lägre totalkostnad för familjen, besparar oss mycket bråk samtidigt som döttrarna får ta delar av (vi står för merparten av kostnaden trots det) den ekonomiska konsekvensen och göra de val de önskar.

Månadssparande

Här har vi totalt misslyckats. Våra döttrar kan inte spara en krona mellan månaderna. Vår tanke var att de skulle spara en viss summa varje månad när de fick barnbidraget i månadspeng. Men vi har inte tvingat dem.

I början fick vi inte våra döttrar att spara pengar alls. Numera vill de själva skapa en liten buffert genom att de sätter undan pengar direkt då de får månadspeng. Kanske är det en konsekvens av vårt val att låta barnen få barnbidraget i månadspeng.

Eller så är det det faktum att döttrarna blivit äldre som gör det här. Oavsett vilket är det en liten vinst vi faktiskt sett.

Vi tänkte att vi skulle ge våra barn kloka råd och vägledning, inte tvinga dem till något. Samtidigt som de skulle lära sig mer genom att få styra över månadspengen.

Det är rimligt att tänka att de får lära av sina misstag.

Annars kunde vi lika gärna kunna tvångsspara åt dem.

Och nej. Vi är inga stora anhängare av att familjer ska ha ett separat sparande till barn. Vi sparar därför inget separat åt dem i deras namn.

Kassabok

Vi har inte gjort någon kassabok med våra döttrar. De handlar främst genom att använda sina kort så det är ganska enkelt att göra det om vi skulle önska. Vi kan hämta utdrag från SEB och sätta oss tillsammans med tonåringarna och diskutera utgifterna.

Det är väl vårt misstag och det är något som vi faktiskt skulle kunna göra utan allt för stora svårigheter.

Ekonomisk planering

Kanske är det mest konstruktiva, som vi som föräldrar kan initiera, att hjälpa döttrarna planera vårens ekonomi.

Vi kan peka på att det snart kommer vårkläder och Gröna Lund tider. För den skull så kan det passa att spara några kronor varje månad för att ha i maj och juni.

Barnbidraget i månadspeng – Negativt

Jag kan inte säga att jag – eller min sambo – är överdrivet imponerade över utfallet av vårt experiment.

Vi har lärt oss att vi kan ha hur högtflygande planer som helst. Men det är väldigt svårt att få någon praktisk utväxling på dem.

När jag sammanställer experimentet och reflekterar kring valet att ge våra ungdomarna barnbidraget i månadspeng så tror jag att vi färgats av diskussionerna som var kring resande förra terminen.

Tjejerna betalade resorna själva, det blev dyrt, pengarna tog slut och reskassan var ständigt tom. Det gjorde att vi bråkade var och varannan morgon, samtidigt som det tjatades om skjuts.

Vi ville visa våra döttrar att de hade ett val där de med enkla medel – genom att cykla – kunde spara pengar, göra egna val och öka sin frihet.

Det var för svårt!

Det känns som vi hittat mer rätt nu. Kanske är dags att utveckla diskussionen kring sparande och ekonomisk planering.

Barnbidraget i månadspeng – Positivt

Om jag försöker se förbi bråken om skolresandet så är jag mer positivt till vår förändring.

Numera köper våra döttrar delar av sina kläder samtidigt som de faktiskt tar ett ett ansvar för att de har kläder.

De har varit delaktiga och valt mobil sin mobil själv – även om vissa behöver stöd i beslutsfattandet – samtidigt som de förstår att mobilen är en värdefull sak som kostar pengar.

Jag ska vara nog och säga att de i praktiken inte heller får hela barnbidraget i månadspeng. De får 1 000 kronor varje månad. Från det drar vi 100 kronor för SLs terminskort, cirka 150 för mobil (de har valt olika lösningar och har därför olika avbetalningsplan) och 100 kronor för mobilabonnemang.

Det gör att de får ungefär 650 kronor i månaden. Då ska de köpa kläder – inte skor – och betala sina nöjen.

Jag skulle tippa på att utgifterna för nöjen ligger på cirka 250-300 kronor per månad.

Om vi jämför med tidigare så spenderade de ungefär 150 kronor per månad – då enbart på nöjen resten stod vi för – och då kanske vi var lite snällare med att skjuta till lite pengar.

Våra lärdomar 5 år senare

Det har snart gått 5 år sedan jag skrev det här inlägget och det har hänt endel sedan dess. Här är några reflektioner sedan dess:

  1. Vi har inte justerat månadspengen sedan vi skrev inlägget vilket har en tjusning i sig. Döttrarna har förstått att om de ska ha mer pengar så får de tjäna ihop det själva.
  2. Saker och ting har lugnat ner sig lite. Döttrarna har förstått att pengarna försvinner om de konsumerar skit och de kan fatta lite mer långsiktiga beslut.
  3. 1250 kronor är inte speciellt mycket för en 18 åring som vill komma igång i vuxenlivet, exempelvis i samband med att gymnasiet avslutas.

Våra döttrar har sett det som något ganska naturligt att de får barnbidraget alt. studiebidraget och inte tjatat på mer pengar när de blivit äldre. Det blev lite som att vi drog plåsterlappen när vi bytte system, då barnen gick på högstadiet, men att vi sedan aldrig behövt återbesöka frågan om nivån på månadspengen.

Det i sig har varit en ganska stor vinst. Då barnbidraget inte ändrats till beloppet, inflationen påverkat kostnadsnivån samt att döttrarna växt rejält och börjat gå ut med sina kamrater så har de i praktiken lärt sig leva med allt mindre pengar år för år.

Det var inget vi såg komma men i praktiken så har döttrarna skolats in i vuxenlivet med allt mindre pengar år för år samtidigt som de blir allt mer självständiga. Det är en stor vinst.

Vanliga frågor

När ska barn få sitt barnbidrag?

Barnbidraget är till de som försörjer familjen så barnen har inte rätt till barnbidraget eller någon del därav. Det är viktigt att förstå! Med det sagt, de flesta rekommenderar tidigast 13-årsåldern och uppåt.

Ska barn få barnbidraget?

Det är familjens värderingar och ekonomi som avgör detta i slutänden. Även mognadsnivån hos barnen bör vägas in. Vi har ansett att det är rimligt att våra äldsta barn får barnbidraget.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar