Så här använder du P/S-talet som investerare!

P/S-talet är ett nyckeltal eller verktyg som vi som investerare kan använda för att värdera ett företag eller för att förstå hur värdet på bolaget är nu, relativt tidigare värderingar.

P/S-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona som företaget säljer varor och tjänster för och indirekt ger det oss en insikt i hur marknaden ser på, och värderar, ett bolag.

P/S-tal är Price/Sales

En stor fördel med P/S-talet är att det enkelt beskriver bolagets värdering och gör det lätt att göra snabba och övergripande jämförelser mellan bolag, främst inom samma sektor.

Själva uttrycket kommer från engelskans Price och Sales och det är inte mer komplicerat än att vi helt enkelt delar dagens börspris per aktie med försäljningen per aktie.

P/S-talet är alltså (Priset per aktie)/(Försäljning per aktie).

P/S-talet har sitt ursprung i fundamental analysen, som är en metod för företagsvärdering där en stor del av värderingsarbete bygger på att beräkna och analysera nyckeltal så som P/S- och P/E-tal.

Läs gärna inlägget där vi diskuterar fundamental aktieanalys mer i detalj.

Vad är P/S-tal – Snabbfakta om P/S-tal

 1. P/S-talet anger förhållandet mellan aktiepriset och försäljningen på aktie.
 2. P/S-talet används av investerare för att mäta hur dyra företagets aktier är i förhållande till dess försäljning.
 3. P/S-talet kan modifieras till för att beakta skulder och eget kapital – och på så vis bli mer rättvisande – och kallas då Enterprise value to sales (EV / Sales).
 4. P/S-talet kan beräknas utifrån de senaste 12 månadernas försäljning eller så använder man kommande 12 månaders förväntade försäljning.
 5. Vad som anses vara rimliga P/S-tal för ett bolag varierar beroende på vilken typ av företag det är, vilket verksamhetsområde man är och hur vi ser på bolagets ledning exempelvis.
 6. Ju högre P/S-tal, desto mer riskfylld investering i någon mening, eftersom det kräver framtida försäljningstillväxt för att motivera P/S-talet.
 7. Ett P/S-tal på 3 betyder att börsvärdet för bolaget är 3 gånger högre än dess försäljning de senaste 12 månaderna.
 8. P/S-talet fungerar bra som nyckeltal om bolaget inte gör vinst, eller en liten vinst, och är kanske mest använt vid analysen av startups eller bolag i tidiga skeden.

Vad betyder P/S-tal?

P/S-talet anger priset för en aktie i relation till hur mycket bolaget säljer för.

Ett annat sätt att uttrycka sig är att P/S-talet visar på förhållandet mellan pris och fakturering.

P/S-talet är ett av nyckeltalen i fundamental analys och används ofta för att studera bolag som inte gör vinst, exempelvis för att de är i en tidig fas i sin utveckling och investerar tungt i såväl teknikutveckling, marknadsföring som rekrytering.

P/S-talet är ett exempel på vad som ibland kallas värderingsmultiplar.

Hur beräknar jag P/S-tal?

Vi ska börja med att säga att du oftast inte behöver beräkna P/S-talet då de flesta nätbanker visar P/S-talet i sin övergripande information.

Så här ser det exempelvis ut på Avanza om du går in och tittar på Atlas Copco aktien idag.

Bilden visar hur Avanza beräknar och visar P/E-talet och P/S-talen för Atlas Copco A.
Atlas Copcos P/E-tal hittar du högt upp i högra kolumnen. (Bild från Avanza.se).

Om du vill beräkna P/S-talet själv så tar du helt enkelt den aktuella börskursen och delar med den försäljning per aktie som är relevant.

Vanligtvis använder vi historisk data och utgår från vad bolaget redovisat för vinst den senaste perioden.

Ofta innebär det att vi utgår från den senaste årsredovisningen som ger oss försäljning per aktie för den 12-månadersperiod som årsredovisningen spänner över.

Vi kallar ofta det för det historiska P/S-talet.

Men det är också vanligt att beräkna det framtida uppskattade P/S-talet.

Då handlar det mer om en gissningslek.

Kanske kan du hitta en prognos över kommande års försäljning i bolagets årsredovisning, eller så använder du en eller fler analytikers uppskattning över den kommande perioden.

Det finns tjänster som försöker sammanställa analytikerdata och som kan ge en mer långsiktig bild av hur P/S-talet för ett bolag ser ut att utveckla sig.

Själv använder jag ofta en tjänst som heter Marketscreener.com för att se sammanställningar av olika analytikers estimat för framtiden.

Här nedanför ser du just Marketscreeners översikt över Atlas Copco.

PS-tal för Atlas Copco
Uppskattningar för EV/s-tal Atlas Copco (Källa: Marketscreener.com).

Men som ni ser så hittar ni inte P/S-talet i datan ovan!

Marketscreensers använder istället EV / Sales som är snarlikt P/S-talet, men som tar tar hänsyn till skuld och egen kassa på ett smart vis.

Överkurs

P/S-talet är, som vi ser i bilden från Avanza här ovanför, ett vanligt nyckeltal som ofta presenteras när bolagsvärden diskuteras.

Problemet är att P/S-talen kan variera ganska kraftigt mellan olika bolag, även i samma sektor, vilket gör att nyckeltalet är svårt att använda.

Många föredrar då istället att titta på Enterprise Value (EV) i relation till försäljningen för att justera för bolagets skuld och egna kassa.

EV-värdet räknas ut genom följande formel: Marknadsvärde + Skuld – Kassa.

Det innebär att ett företag med ett visst marknadsvärde, hög skuldsättning och liten kassa kommer få ett EV/S-tal som är högre än P/S-talet.

Vi kommer alltså anse att det bolaget är högre värderat när vi studerar EV/S-talet än vi gör när vi studerar P/S-talet!

Omvänt, ett bolag med obefintlig skuld och stor kassa kommer få lägre EV/S-tal än P/S-tal och tolkningen blir rimligen att bolagets värdering är lägre när vi studerar EV/S än P/S.

Varför ska du använda P/S-talet när du investerar?

P/S hjälper dig att förstå om ett aktiens pris är billigt eller dyrt i förhållande till bolagets försäljning på ett väldigt enkelt sätt.

Du kan använda P/S-talet för att jämföra det bolag du tittar på gentemot andra bolag.

Främst då andra liknande bolag annars kan det vara svårt att dra nyttiga slutsatser.

Men du kan också använda P/S-talet för att se hur bolaget värderas idag jämfört med hur det har värderats historiskt, samt hur P/S-talet kommer utvecklas framöver

Personligen använder jag ofta P/S-talet som en referens för att förstå hur bolagets aktiekurs kommer påverkas om försäljningen stiger.

Titta på exemplet här nedanför så förstår du vad jag menar!

Exempel – Så här kan du använda P/S-talet

Anta att vi har ett blog med ett P/S-tal på 3.

Det här bolaget har ökat sin försäljning med 15% årligen i många år och prognosen säger att den ökningen kommer fortsätta i många år till.

Det betyder att försäljningen (Sales) är 15% högre nästa år.

Vad tror vi då om P/S-talet nästa år?

Om vi tror att marknaden kommer värdera bolaget relativt sin vinst på samma sätt som idag så har vi P/S 3 även nästa år.

Då innebär faktiskt det att aktiepriset (Price) måste stiga med 15% för att P/S ska vara oförändrat.

Tror jag att bolaget kommer värderas något högre i relation till sitt P/S-tal så kommer kursen stiga mer än 15%.

Omvänt, om jag tror att marknaden tänker att försäljningstillväxten avtar och P/S-talet blir lägre nästa år så kommer börskursen inte stiga 15% utan mindre.

Nackdelar med P/S-talet

P/S-talet är enkelt att räkna ut och förstå, men det säger inte så mycket om en del andra viktiga nyckeltal som påverkar ett bolags värdering.

Fördelen med P/S-talet, i jämförelse med exempelvis P/E-tal, är att det ger oss möjlighet att studera och förstå värderingen på bolag i tidiga skeden då bolaget inte förväntas visa vinst.

Nackdelen är att nyckeltalet inte säger så mycket om bolaget i övrigt.

Vi får exempelvis ingen koppling till bolagets skuldsättning vilket är anledningen till begreppet EV/Sales.

Hela nyckeltalet är dessutom utformat så att vi inte tar någon hänsyn till företagets förmåga att driva verksamheten effektivt och leverera vinst.

P/S-talet lider dessutom av samma utmaningar som P/E-talet gör när det kommer till svårigheterna att räkna ut förhållandet på ett korrekt sätt.

Dels uppstår det lätt förvirring om vi pratar om P/S-talet baserat på förra årets bokslut eller kommande års prognos.

Vissa bolag har dessutom ganska komplicerade transaktioner kring sina aktier så det kan vara svårt att veta hur många aktier man ska beräkna försäljningen på.

Förvirringen som ibland finns påverkar kanske inte värdet av P/S-talet för oss som studerar ett visst bolag, men du som investerare måste hålla reda på hur du kommit fram till det värde du studerar och du måste använda samma metod för att beräkna P/S-talet för andra tidsperioder och bolag om du ska kunna göra jämförelser.

Lästips: Kan du definitionen på direktavkastning? – Lär dig mer om begrepp som direktavkastning, avkastning och utdelning.

Högt eller lågt P/S-tal

Det finns många faktorer som påverkar hur företagen värderas, och med det påverkar hur P/S-talen är så det är svårt att hitta ”bra” eller ”normala” P/S-tal.

P/E-talet går att hitta för index och det finns ett intresse från många aktörer att studera exempelvis OMXS30 indexet genomsnittliga P/E-tal.

Detsamma verkar inte gälla för P/S-talet.

Sannolikt beror detta på att värdet varierar kraftig mellan olika bolag och branscher.

Det är så det måste vara, vi kommer aldrig värdera försäljning i ett mjukvarubolag på samma sätt som vi kommer värdera försäljning av enkla konkurrensutsatta produkter inom exempelvis dagligvaruhandeln.

Med det sagt, som ni redan sett här ovanför så har Atlas Copco ett P/S-tal på 6,68 och det får nog anses högt för ett bolag inom verkstadsindustrin.

Tittar vi på Sectra så värderas de till ett P/E-tal på nära 100 och ett P/S-tal på 16.

Dubbla P/E-talet jämfört med Atlas Copco och ungefär 2,5 ggr högre P/S-tal.

Att Sectra är dubbelt så högt värderat, utfrån P/E-talet, som Atlas gör att P/S-talet rimligen också är dubbelt så stort.

Att Sectra har en annan produktmix och bitvis bättre marginaler än Atlas motiverar sannolikt ytterligare något högre P/S-tal vilket vi också ser.

Ett bolag med lågt P/S-tal kan i någon mån anses lågt värderat och ett lågt P/S-tal kan vara en indikation på att det finns möjligheter för oss som investerare.

Men det finns ofta goda skäl till låga P/S-tal:

 1. Bolagen förväntas inte växa framöver.
 2. Bolagen är konkurrensutsatta och har låg innovationsnivå.
 3. Det finns oklarheter eller risker i bolaget, exempelvis kring finanserna.
 4. Marknaden gillar inte ledningen och dess förmåga att skapa aktieägarvärde.
 5. Bolagen är oattraktiva, kanske klarar man inte ESG-krav, eller så är man i hårt reglerade marknader där allt styrs av politiska beslut.

Omvänt så är nästan alltid bolag med höga P/S-tal bolag som marknaden gillar.

De växer snabbt, jobbar inom segment som inte innebär att man inte använder barnarbetare eller hamnar i mutskandaler med korrupta politiker.

Kan vi använda P/S-talet för att studera värderingen alla typer av företag?

Som vi varit inne på så kan det vara svårt att få en bra bild över ett bolags värdering bara utifrån P/S-talet.

EV/Sales är då ett bättre mätetal.

Men i många fall vill vi studera ett bolags värdering över tid och då kan P/S-talet vara ett mycket bra nyckeltal för att fånga tillväxt och utmaningar i ett bolag.

Lästips: Allt du behöver veta om amerikanska börsen – Här kan du läsa historia, om olika index och mycket annat!

Macroekonomiska faktorer som påverkar P/S-talet

För ett enskild bolag så påverkar bolagsspecifika frågor P/S-talet mest.

Bolagstypen, vad bolaget säljer och hur kostnadsstrukturerna ser ut bakom, påverkar också synen på P/S-talet.

Men sedan finns alla bolag och investerare i ett sammanhang där värdet av bolag varierar beroende på konjunktur, investeringsklimat och ränteläge.

Rent allmänt så brukar P/S-talen för breda index stiga när:

 • Investeringsklimatet är bra.
 • Konjunkturen vänder från låg till högkonjunktur.
 • Räntan går ner.

Omvänt så brukar P/S-talen sjunka när:

 • Investeringsklimatet är dåligt.
 • Konjunkturen vänder från hög till lågkonjuktur.
 • Räntan går upp.

Andra viktiga nyckeltal

Vanliga frågor

Hur värderas ett företag?

Det finns en hel disciplin inom ekonomi- och investeringsvärlden som kallas fundamental analys som försöker hitta bra former för just företagsvärdering. Ofta använder man inom den fundamentala analysen nyckeltal, så som P/E- och P/S-tal, för att få en bild av hur företag värderas.

Vad är multipelexpansion och multipelkontraktion?

När vi investerar i ett bolag i syfte att tjäna pengar så kan vi bygga vårt ”case” på två olika typer av antagande. Antingen så tjänar bolaget mer pengar i framtiden, vilket kommer oss tillgodo i form av stigande aktiekurs och/eller utdelning. Eller så ändrar marknaden synen på bolaget, av någon anledning, så att man är villig att köpa aktien vid högre eller lägre P/E- eller P/S-tal. Om vi tror att bolaget kommer omvärderas så att det handlas i P/S 8 istället för P/S 4 så räknar vi med multipelexpansion.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.