Vad är PERMA? – Må bra med positiv psykologi!

PERMA-modellen är ett ramverk för välbefinnande som utvecklades av Martin Seligman. Modellen beskriver fem nyckelområden som är viktiga för ett lyckligt och tillfredsställande liv.

Modellen ger oss också verktyg för att öka vårt välbefinnande genom att utveckla oss inom respektive område.

Ibland skriver vi PERMA+ för att betona att det finns mer än de fem nyckelområdena inom teorin.

I det här blogginlägget kommer vi diskutera var och en av dessa element och hur du kan använda PERMA-modellen för att öka eller förbättra Positiva känslor, Engagemang, Relationer, Mening och prestationer (Accomplishments) i ditt liv.

PERMA-modellen har stark forskningsförankring och betraktas oftast som en viktig del i det som kallas positiv psykologi.

Hur skapar vi positiva känslor enligt PERMA?

Det är ingen hemlighet att positiva känslor kan leda till ett lyckligare och hälsosammare liv. Ett flertal studier har visat att människor som upplever mer positiva känslor har större sannolikhet att ha bättre fysisk hälsa, starkare relationer och större livstillfredsställelse.

Positiva känslor leder också till ökad produktivitet, kreativitet och motståndskraft mot psykisk sjudom.

PERMA-modellen lyfter fram följande sätt att skapa positiva känslor:

  • Öva på tacksamhet.
  • Njuta av positiva upplevelser.
  • Odla ett positivt tankesätt.
  • Meditera.
  • Utför vänliga handlingar

Hur ökar vi vårt engagemang enligt PERMA?

Engagemang innebär att man är helt och hållet engagerad i en aktivitet. När du är engagerad i en aktivitet är du helt fokuserad och närvarande. Detta kan leda till ett tillstånd vi kallar flow.

För att öka engagemanget kan du hitta aktiviteter som du brinner för och avsätta tid för dem. Det är också viktigt att åsidosätta distraktioner och vara helt närvarande i ögonblicket. För det kan du exempelvis använda Pomodorometoden.

Hur förbättrar vi våra relationer enligt PERMA?

Starka relationer är viktiga för att de flesta av oss ska känna att vi lever ett lyckligt liv.

Relationer ger oss socialt stöd, en känsla av tillhörighet och ökar vårt allmänna välbefinnande. För att bygga starka relationer bör du fokusera på kvalitet framför kvantitet.

Tillbringa tid med människor som får dig att må bra och undvik dem som dränerar dig på energi.

Vårda dina relationer genom att vara en god vän, lyssnare och kommunikatör.

Hur ökar vi känslan av mening enligt PERMA?

Mening kommer från en känsla av syfte och tillhörighet. Det är känslan av att ditt liv har betydelse och är kopplat till något större än dig själv.

För att öka känslan av mening i ditt liv kan du hitta sätt att bidra till något som är större än du själv. Det kan till exempel handla om volontärarbete, att arbeta för en sak som du brinner för eller helt enkelt att vara en god vän eller familjemedlem.

Du kan också finna mening genom att knyta an till naturen eller utöva meditation.

Det finns stora överlapp mellan teorierna inom PERMA och de teorier som ligger bakom det vi kallar KASAM. Om du följer länken så kan du läsa vår översikt av just KASAM.

Hur förbättrar vi våra prestationer med PERMA?

En känsla av att åstadkomma något kommer från att sätta upp och uppnå mål. Det är känslan av framsteg och framgång.

För att öka känslan av att lyckas, sätt upp realistiska mål och dela upp dem i små, hanterbara steg.

Fira dina framgångar på vägen och var inte för hård mot dig själv om du inte når ditt mål omedelbart.

Slutsats – Vad är PERMA?

PERMA fångar många kända tankar inom klassisk filosofi, Ikigai, KASAM och forskning om lycka, men sätter det i ett vetenskapligt sammanhang och perspektiv.

Med det menar vi att det inte bara handlar om att filosofera eller tycka om mänsklig lycka och välmående. Istället byggs teorierna och kunskapen upp via forskning.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar