TIN Ny Teknik – Analys | Alternativ | Omdöme (bästa fondvalet?)

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för SAVR

Det här är en analys av TIN Fonder Ny Teknik.

Det innebär att jag analyserar och försöker förstå det TIN Ny Teknik erbjuder samtidigt som vi sätter den informationen i relation till goda råd jag själv, eller andra, ger när det kommer till fondinvesteringar.

Jag ger också mitt personliga omdöme om fonden.

Det här inlägget handlar inte om huruvida det är rätt läge att köpa den här fonden just nu eller vid någon händelse i framtiden, även om vi måste kommentera den svaga utvecklingen 2021.

Dels för att den typen av information ändras allt för fort, men också för att åsikter om marknaden och värderingen lätt blir mer åsikter än analys.

Snabb sammanfattning av analysen – TIN Fonder Ny Teknik

Fondens positiva sidor
 • Relevant antal bolag, cirka 80 st.
 • Tydlig aktiv förvaltning – Ingen ”falsk indexfond”.
 • Historiskt mycket bra avkastning – Duktiga förvaltare.
 • Risk vs. avkastning ser mycket attraktiv ut, baserat på historiska data.
Fondens negativa sidor
 • Har haft ett svagt år 2021 – Svårt att bedöma om det är tillfälligt eller permanent.
 • Den aktiva förvaltningen innebär att detta är en fond med relativt hög risk.
 • Några få fokusområden gör inte det här till den enda teknikfond du ska äga.

Introduktion – TIN Fonder Ny Teknik

TIN Fonder Ny Teknik investerar i teknikdrivna tillväxtbolag med fokus på Norden.

I sin presentation så lyfter TIN Ny Teknik fram sitt fokus på smålbolag med starka kassaflöden så väl som att en stor del av fondens kapital är investerat i mjukvarubolag.

TIN Ny Teknik är en relativt nystartad fond – startdatum är 2019-02-12 – men förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn har en lång historik från Swedbanks fond Robur Ny Teknik där de visat att de år efter år kan ge sina investerare en mycket god avkastning.

Robur Ny Teknik har, under Carl och Eriks ledning, under perioder varit en av de Svenska fonder som avkastat allra bäst till och med!

Med den historiken så lyckades man snabbt samla rejält kapital i sin nya fond TIN Fonder Ny Teknik och första året avkastade den nya fonden riktigt bra.

Historiken och det fina startåret gör det här till en väldigt populär fond med 100 000-tals ägare.

2021 har det dock gått trögare och man har inte slagit OMXS30, men om vi går tillbaka till startdatum för fonden, i 2019, fram till dags dato så har det här varit en succé!

Fondfakta

FondtypAktiefond
InriktningTeknik, Hälsa, Digitala varumärken | Norden
JämförelseindexVINX Small Cap NR EUR
Avgift1,6 % Avanza | 1,08% SAVR
Förvaltat kapital19 Miljarder SEK
FörvaltareCarl Armfelt och Erik Sprinchorn
Öppen för handelDagligen
Hållbarhet”I fondens investeringsbeslut beaktas hållbarhet …”
Fondfakta om TIN Ny Teknik.

Vad är det för typ av fond?

TIN Ny Teknik är en aktivt förvaltad fond med någonstans mellan 40 – 60 innehav innehav enligt den officiella information som finns.

Den senaste redovisningen av innehav som gjorts (2021-06-30) pekar på att fonden idag har cirka 80 innehav.

Det kan låta mycket men de tio största innehaven står för en stor andel av det totala innehavet, vilket vi diskuterar mer i detalj längre ned.

Man är starkt nischad inom branscherna teknik och kommunikation som tillsammans utgör ungefär 60% av innehavet.

Historiskt sett så har förvaltarna lyckats rida på den svenska spel och gaming boomen och man fortsätter investera tung i sanna nisch.

Det behöver inte vara fel, där har Carl och Erik nämligen en extrem kompetens och har historiskt visat på en fantastisk förmåga att hitta rätt.

Läser vi det finstilta så hittar vi bland annat följande text som ger förvaltarna stora möjligheter att agera fritt:

 • TIN Ny Teknik får investera i onoterade bolag – så mycket som 50% av värdet – och man kan dessutom placera upp till 30% av fondens kapital utanför Norden.
 • Även derivat får användas, men underliggande tillgångar måste ligga i linje med fondens strategi, vilket innebär att man endast kan handla i tillgångar som man normalt sett skulle kunna ha i fonden.

Förvaltningsmetodik

Det här är en aktivt förvaltad fond, det råder det ingen tvekan om, men det går inte att hitta någon officiell information som mer i detalj beskriver hur man väljer sina bolag eller viktar posterna i portföljen.

Spel och gamingindustrin utgör mer än 25% av det totala innehavet (senaste redovisning av innehav: 2021-06-30) och de investeringarna är fördelade på 8-9 bolag.

Så ungefär 10% av antalet innehav står för cirka 25% av kapitalplaceringen.

Utöver fokuset på spelindustrin så är det svårt att riktigt se något mönster i investeringarna som görs.

Man har exempelvis Sectra i portföljen – ett bolag med kroniskt hög värdering – tillsammans med Saab som vissa nämner som ett bolag som skulle kunna vara lågt värderat och lite av ett turn-around case.

Som ni såg i fondfaktan ovan så nämner man hållbarhet, men fonden rankar svagt vad gäller hållbarhetsaspekter, inte heller verkar man ha fokus på att vara en speciellt aktiv och ansvarsfull ägare.

TIN Ny Teknik - Hållbarhet
SAVRs ranking av fonden.

Slutsatsen är nog här att det här är en fond som vilar tungt på Carl Armfelt och Erik Sprinchorn och deras aktiva arbete i fonden.

Om någon av dem slutar, eller spelsektorn tappar fart, så kan det vara värt att ompröva beslutet att investera i den här fonden om du idag väljer att lägga dina pengar här.

TIN Fonder Ny Teknik – Innehav

Enligt den senaste redovisningen av innehav så ser topp 10 innehaven ut så här i fonden:

 • 6,86% Embracer Group
 • 6,40% Evolution Gaming
 • 3,34% Kindred Group
 • 3,29% ChemoMetec
 • 3,17% Take-Two Interactive
 • 3,14% Novo Nordisk
 • 2,87% Sinch
 • 2,80% Hubspot
 • 2,74% Adevinta
 • 2,29% VNV Global

De tio största innehaven utgör tillsammans 36,9% av innehaven.

Spel och gaming – eller igaming om ni vill använda den termen – på topp 10 listan utgör 22,5% av det placerade kapitalet.

Inledningsvis var vi också inne på att 60% av fondens innehav finns i branscherna teknik och kommunikation.

Min tolkning här är att fonden har ett uttalat fokus och investerar hårt i det man tror på och som vi tittat på ovan.

Det ökar naturligtvis risken i fonden då många av bolagen kan förväntas påverkas på samma sätt om något händer i nischerna man verkar.

Samtidigt så råder det ingen tvekam om att förvaltarna har en historik där de visar att det kunnat leverera en mycket intressant avkastning över längre tidsperioder.

Samtidigt så har man så pass många innehav att jag bedömer bolagsrisken som relativt liten.

Med bolagsrisk menar jag att om ett bolag, till skillnad från en bransch, skulle hamna på obestånd så påverkar det inte fonden speciellt mycket.

Matchar innehaven fondens strategi?

När jag studerar innehaven så kan jag tycka att ”den Nya Tekniken” som fondnamnet anspelar på till viss del saknas.

Förstå mig rätt, de bolag vi ser här är inte dåliga på något vis, jag håller dessutom med om att de är teknikdrivna enligt fondens egna målsättningar.

Men den som söker innovativa lösningar inom ny teknik, exempelvis inom området energiomställning, ska leta efter en annan fond.

Vi kommer prata mer om alternativen senare, då återkommer vi till detta.

En annan sak jag reagerar över är att Embracer och Novo Nordisk är med bland de 10 största innehaven.

TIN Ny Teknik presenterar sig själv som investerare i småbolag och dit räknar inte jag Embracer och Novo Nordisk.

Det finns inte något rätt eller fel här, större bolag brukar innebära lägre risk exempelvis, utan jag försöker förstå vad det är vi får om vi köper andelar i den här fonden och hur jag kan komplettera mitt ägande i TIN Ny Teknik med eventuellt andra fonder.

(Tillägg 2022-03-06: I avsnitt 445 av Börspodden så gör man gällande att exempelvis Novo Nordisk finns i TINs portfölj för att de behöver ett bolag med god likviditet – det handlas frekvent i tillräckliga volymer – när det sker större utförsäljningar från fondinnehavare. För att kunna hantera de som säljer exempelvis vid krig så kan man då främst sälj andelar i de stora likvida företagen istället för mindre illikvida bolag.)

Hur aktiv är förvaltningen?

Innehaven ovan har jag tagit från TIN Fonders webbplats och där uppdateras informationen var sjätte månad.

Går vi till SAVR så har de senare statistik vilket du kan se i bilden här nedanför.

TIN Fonder Ny Teknik - Innehav
Innehaven 2021-07-31.

Där kan vi se att fonden ökat kraftigt i Surgical Science Sweden AB vilket tyder på att man handlar aktivt till och med med sina största innehav.

Kraftiga och snabba förändringar kan öka risken i fonden men det kan naturligtvis också öppna för ökad avkastning.

Jag vet inte hur långtgående slutsatser vi kan dra från kraftiga förändringen vi ser, men vid en kontroll så verkar vi få stöd för att fonden har en relevant aktiv förvaltning.

Lästips: Vad är en indexfond? – Läs bloggens inlägg där vi reder ut vad en indexfond är.

Om fondens jämförelseindex

Det index TIN Ny Teknik följer heter VINX SMALL CAP och är ett väldigt diversifierat index med nästan 350 ingående bolag.

Topp-10 listan – sett till omsättning är (2021-09-17):

 • Dometic Group
 • Bettson B
 • Outokumpu Oyj
 • Bavarian Nordic
 • FLSmidth och Co.
 • Kindred Group
 • AddLiveB
 • Addtech B
 • Samhällsbyggnasbo. i Norden B
 • Konecranes Oyj

Som ni ser är Kindred Group med i indexlistans topp-10, såväl som i fondens topp-10 lista.

Dessutom hittar jag VNV Global i indexet, men då är det en försvinnande liten del.

I övrigt är det svårt att hitta någon som helst koppling mellan jämförelseindex och fondens största innehav.

Även om jag tittar bredare än så är det svårt att se några likheter mellan innehav och vikt.

Det här är i grunden något väldigt positivt.

Om vi köper en aktivt förvaltad fond så vill vi inte ha en ”falsk” indexfond med hög förvaltningsavgift, utan vi vill att aktiva beslut ska synas i genom intressanta innehav och helt annorlunda fördelning.

Lägger vi dessutom till att man verkar handla väldigt aktivt, även med bolagen på topp-10 listan, så tycker jag att vi sammantaget får en bild som pekar på att vi faktiskt får det vi betalar för: aktiv förvaltning.

Borde vi jämföra med ett annat index?

Morningstar använder MSCI World/Information Tech som jämförelse index, men det blir helt fel kan jag tycka.

I övrigt har jag inte hittat något annat index som skulle kunna fånga fondens innehav bättre än den de själva anger.

Det här är helt enkelt en ganska nischad aktiv fond som inte lätt ersätts med ett index i dagsläget.

Historisk utveckling – Jämfört med index

Vi kan se, i tabellen här nedanför, att index och fonden utvecklats väldigt olika under tidsperioden februari 2019 fram till idag september 2021.

TIN Ny Teknik 12/2-19 — 17/9-21140%
VINX SMALL CAP40%
Fonden vs. index.

Den stora avvikelsen är rimlig då innehaven och viktningen skiljer sig åt något helt otroligt.

Som jag var inne på tidigare så har dock 2021 varit ett svagt år relativt många breda index.

Avgifter

Fonden ståtar själv med en förvaltningskostnad på 1,5%, men exempelvis Avanza säger att avgiften är 1,6%.

Så man verkar ta någon tiondel själva i påslag.

Om vi jämför det med SAVR som är den plattform vi använder för aktivt förvaltade fonder så hamnar vi på 1,08% i samlade avgifter.

Det ser jag personligen inte som ett stort problem med tanke på historisk utveckling och det vi kunnat se här i vår analys.

Lästips: Ska du välja SAVR eller Avanza? – Vi använder båda tjänsterna och så här delar vi kapitalet mellan dem.

Alternativ indexfond

Jag hittar ingen fond som handlar i VINX Small Cap som är indexet TIN Ny Teknik jämför sig mot och som vi studerat ovan.

Det finns indexfonder som handlar i Svenska småbolagindex (exempelvsi PLUS Småbolag Sverige) eller Nordiska index (DNB Norden Indeks A) men ingen fond jag hittat ger i närheten av samma exponering som TIN ger.

Även om jag skulle hitta en indexfond som följer VINX Small Cap, eller om du väljer någon av indexfonderna jag nämner i stycket ovan så får du något helt annat än vad TIN Ny Teknik erbjuder.

Indexet är tungt i industrisegmentet och det är inget som kommer ändras i närtid!

Så min slutsats är att det inte går att hitta en indexfond som konkurrerar.

Alternativa aktivt förvaltade fonder

Den uppenbara konkurrenten till TIN Ny Teknik är Swedbank Robur Ny Teknik.

Den verkar ha någon tiondels procent lägre förvaltningsavgift än TIN Ny Teknik, men på SAVR är den fonden faktiskt dyrare.

Där får du betala 1,12% i avgift jämfört med 1,08% för SAVR (2021-09-17).

Så på frågan: Tin ny teknik eller Swedband Robur ny teknik så säger vi fördel TIN på SAVR – sett till förvaltningsavgiften – medan motsatsen kan gälla hos andra banker.

Du kan läsa min analys av Swedbank Robur Ny Teknik här.

Slutsats – Omdöme

Vi har studerat fonden TIN Ny Teknik och funnit dragit slutsatsen att det här är en fond där förvaltarna sätter rejält avtryck i förvaltningen.

Det gäller valen av bolag som tydligt indikerar att man har ett eller ett par fokusområden.

Förvaltarna har också valt att fokusera stor de av portföljen i de bolag man tror på.

Det här gör att risken får anses relativt hög men historiskt så har det här betalat sig väldigt bra och det tyder på att förvaltarna kan hantera relationen mellan risk och belöning.

Slutsatsen är att det här verkar vara en mycket välskött fond, med hög avkastning som dessutom förvaltas aktivt.

Tittar vi på fonden svagare sidor så ser vi att det här är långt ifrån den enda teknikfond du bör äga.

Amerikanska teknikbolag finns exempelvis knappt representerade – det är ju en Nordenfond i grunden – dessutom utgör en rad teknikområden, så som molntjänster och bolag som verkar inom energiomställning, en väldigt liten andel av fondens totala innehav.

Vi ser också 2021 att spel och gamling-området verkar stå inför utmaningar och om den trenden fortsätter så kan det här vara en fond som tappar fart.

Med det så skulle jag komplettera den här fonden med en eller två ytterligare fonder.

Det skulle kunna vara en bredare teknikfond med USA fokus och kanske ytterligare en spetsigare fond med fokus på något intressant område, så som energiomställningen.

Lästips: Läs min recension av SAVRs tjänst – Enkelt att använda med bra prissättning på aktivt förvaltade fonder.

Youtube och Poddar om TIN Fonder Ny Teknik

Besök gärna TIN Fonders Youtube-kanal som ger bra information direkt från förvaltarna.

I videon här nedanför beskriver Carl och Erik mer om hur man faktiskt arbetar med bolagen som man investerar eller överväger att investera i.

Jag tipsar också om diskussionen i nedanstående podd.

Där pratar man om innovativa teknikbolag och hur de kan ge mycket god avkastning för oss investerare.

Man pratar bland annat om sitt innehav i Evolution Gaming och Chemometec.

Källor

För att sätta samman det här inlägget så har jag främst använt:

Vanliga frågor

Vad är TIN Ny Teknik

En aktivt förvaltad aktiefond som främst investerar i Norden. Fokusområden är Digitala varumärken, mjukvara och hälsa.

Vilka aktier ingår i TIN Ny Teknik

Totalt ingår någonstans mellan 60-80 bolag i fonden men topp-10 innehaven utgör en stor del, cirka 35-40% av totalen. Då fonden förvaltas aktivt så ändras innehaven och vikten mellan bolagen hela tiden, men fonden håller bra fokus på sina områden digitala varumärken, mjukvara och hälsa.

Är TIN Ny teknik ett bra fondval?

Ser vi till hur fonden sköts och vad förvaltarna levererat historiskt när det kommer till avkastning så är svaret otvetydigt: Ja TIN Ny Teknik är en bra fond! Om områden man investerar i, exempelvis spelsektorn, är den mest intressanta tekniksektorn att investera i just nu är upp till dig att bestämma.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

2 svar på ”TIN Ny Teknik – Analys | Alternativ | Omdöme (bästa fondvalet?)”

 1. Jag har läst din blogg med stor glädje, jag bor i Karlshamn och det är billigt för mig, mina fasta utgifter är för boende: 200 kronor/månad, försäkring, skatt och o.s.v . Hag har sol panel, luftburen vatten värmare, liten vindsnurra på taket:) Men min bil är en diesel, jag köpte den då det var det man skulle ha! Och byter inte färrän jag ställer den på där man får 800 kronor och en taxi hem. Funderar på ordna om mitt sparande, spakonto ger ju ingenting:( Så därför är dina råd värdefulla för mig:)

  Love från Karlshamn 🙂

  Svara

Lämna en kommentar