Utdelningstillväxt – CAGR

Vad är utdelningstillväxt CAGR?

Utdelningstillväxt i form av CAGR är en indikator som visar den genomsnittliga årliga tillväxten av ett företags utdelning över en viss tidsperiod. CAGR står för ”Compound Annual Growth Rate,” och den beräknar utdelningens årliga tillväxt på ett sätt som tar hänsyn till ränta-på-ränta-effekten.

För att beräkna CAGR behöver du veta bolagets utdelning över den period du ska studera. Du måste också hålla reda på intervallets längd (vilket ibland kan vara lite svårt).

Definition och betydelse av CGAR

Vad är CAGR?

CAGR står för Compound Annual Growth Rate, eller sammansatt årlig räntesats, alt. tillväxttakt, på svenska.

Det är en matematisk formel som används för att mäta en investerings, eller som vi gör i det här avsnittet utdelnings, tillväxt över tid. Till skillnad från andra mått som endast tar hänsyn till tillväxt från ett år till nästa, tar CAGR med ränta-på-ränta-effekten i beräkningen.

Det ger en genomsnittlig årlig tillväxthastighet som smidigt jämnar ut effekten av volatilitet och fluktuationer över en längre tidsperiod.

CAGR används ofta för att jämföra prestandan mellan olika investeringar eller för att spåra en enskild investerings utveckling över tid. Det är ett mått som ger en realistisk bild av årlig tillväxt och är användbart för att jämföra investeringar av olika storlek och längd.

Hur beräknas CGAR?

För att beräkna utdelningstillväxt CAGR, fokuserar du på två huvudpunkter: utdelningen vid start av perioden (Startvärde) och utdelningen vid slutet av perioden (Slutvärde). Du behöver också veta hur många år som gått (intervallet).

CAGR-formeln.
CAGR: Förhållandet mellan slutvärde och startvärde. Sedan drar vi roten ur med antal år i intervallet (Antal r = antal år).

Exempel:

Antag att ett företag har en utdelning på 1 dollar per aktie i utdelning (Startvärde) och 1.21 dollar i slutet (Slutvärde) av en tvåårsperiod (intervalllängden).

CAGR beräknas som:

CAGR-uträkning

Varför är CAGR viktig för en investerare?

CAGR är en viktig måttstock för investerare eftersom den ger en jämförelsevis enkel och standardiserad bild av utdelningstillväxten över tid. Det gör det möjligt att analysera och jämföra bolag.

 1. Jämföra investeringar: CAGR gör det möjligt att jämföra tillväxten mellan olika investeringsalternativ, även om de har varierande volatilitet och tidsperioder.
 2. Tillväxtmått: CAGR hjälper investerare att förstå hur snabbt en investering har vuxit, vilket kan vara särskilt användbart för att bedöma långsiktiga investeringar.
 3. Riskbedömning: Även om CAGR inte direkt berättar något om risk, kan en stabil och positiv CAGR vara en indikator på en mindre riskfylld investering.
 4. Planering: Med CAGR kan en investerare göra mer realistiska och pålitliga prognoser om framtida tillväxt, förutsatt att förhållandena förblir relativt konstanta.
 5. Helhetsbild: CAGR ger en förenklad översikt över investeringens prestanda. Det tar hänsyn till ränta-på-ränta-effekten, vilket ger en mer heltäckande bild än andra enklare tillväxtmått.
 6. Historisk Analys: Genom att titta på den historiska CAGR:en kan investerare göra en mer informerad gissning om framtida prestanda, även om det inte är en garanti för framtida resultat.

Även om CAGR är ett användbart verktyg ska det inte användas isolerat. Det bör kombineras med andra finansiella indikatorer och kvalitativa faktorer för en heltäckande investeringsanalys.

Exempel på sådana indikatorer är PEG-talet, och P/E-kvoten. Exempel på heltäckande investeringsanalyser hittar du exempelvis inom fundamentalanalysen.

Vad är en bra genomsnittlig utdelningstillväxt?

Vad är ett bra CAGR värde när det kommer till investeringar kan vi undra. I investeringssammanhang så finns det aldrig något riktigt bra svar då vi måste väga in flera faktorer så som risk och variationer i tillväxten.

Men det finns trots det några bra exempel vi kan ta som riktvärde, och vi tittar då på den amerikanska börsen.

 • Target (NYSE:TGT) har växt sin utdelning 51 år i rad. Under de senaste 5 åren är CAGR 11,7%.
 • Texas Instrument (NASDAQ:TXN) har växt sin utdelning i 19 år. Under de senaste 5 åren är CAGR 18,1%.

Utdelningstillväxt och investeringsbeslut

Utdelningstillväxt är en viktig faktor som ofta beaktas när investerare fattar beslut om vilka aktier eller andra tillgångar de ska investera i.

En stabil och växande utdelning kan vara en indikator på ett företags hälsa och framtida potential. Här är några punkter som förklarar varför utdelningstillväxt är relevant när man fattar investeringsbeslut:

 1. Kassaflöde: Utdelningar ger kassaflöde till investerare, vilket kan vara särskilt värdefullt i en portfölj som syftar till att generera inkomst.
 2. Signalvärde: En växande utdelning kan ses som ett tecken på att företagets ledning är optimistisk om framtiden och vill dela med sig av vinsten till aktieägarna.
 3. Ränta-på-Ränta: Återinvesterade utdelningar kan dra nytta av ränta-på-ränta-effekten, vilket kan öka den totala avkastningen över tid.
 4. Diversifiering: Utdelningar kan också användas för att diversifiera en portfölj genom att återinvesteras i andra tillgångar.
 5. Riskhantering: Ett företag med en stabil utdelningstillväxt kan betraktas som mindre riskfyllt jämfört med företag som inte betalar utdelningar eller vars utdelningar är oregelbundna.
 6. Jämförelse: Utdelningstillväxtens CAGR kan användas för att jämföra potentiella investeringar och göra mer informerade beslut.

Läs gärna inlägget om Chowder-rule som viktar samman utdelning och utdelningstillväxt till ett sammanvägt investeringsbeslut.

I inlägget Nyckeltal vid bolagsvärderingar så går vi igen fler nyckeltal och diskuterar hur de kan användas i ditt investeringsbeslut.

Vanliga frågor

Fråga 1: Vad är utdelningstillväxt (CAGR)?

Svar: Utdelningstillväxt (Compound Annual Growth Rate – CAGR) är en finansiell mått på den årliga genomsnittliga tillväxten av utdelningar på en investering över en viss tidsperiod.

Fråga 2: Varför är utdelningstillväxt (CAGR) viktigt?

Svar: Utdelningstillväxt (CAGR) ger investerare en indikation på den genomsnittliga årliga tillväxten av utdelningar på en investering. Detta hjälper investerare att bedöma avkastningen och lönsamheten på sin investering över tiden.

Fråga 3: Vad är skillnaden mellan utdelningstillväxt (CAGR) och årlig avkastning?

Svar: Utdelningstillväxt (CAGR) beräknar den genomsnittliga årliga tillväxten av utdelningar över en viss tidsperiod, medan årlig avkastning är den totala avkastningen på en investering under ett specifikt år.

Fråga 4: Kan utdelningstillväxt (CAGR) vara negativ?

Svar: Ja, utdelningstillväxten (CAGR) kan vara negativ om utdelningarna minskar över tiden. Detta indikerar att investeringen inte ger den förväntade tillväxten och kan vara en varningssignal för investerare.

Fråga 5: Vilka faktorer kan påverka utdelningstillväxten (CAGR)?

Svar: Faktorer som kan påverka utdelningstillväxten (CAGR) inkluderar förändringar i vinstmarginaler, bolagets utdelningspolitik, förändringar i marknadsförhållanden och ekonomisk instabilitet.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar