När ska barn få sin första mobil och vad ska vi tänka på då?

När ska barn få mobiltelefon? Får barnen bestämma så blir det snarare förr än senare. När vi vuxna ska ha ett ord med i laget så finns det kanske andra saker att tänka på.

Vi delar också med oss om hur vi resonerat kring mobiltelefon för barn och lämpligt abonnemang.

Men först ut! Finns det ett svar på frågan när barn ska få mobiltelefon? Vid vilken ålder ett barn ska få mobil? Ja, i någon mening!

Det finns statistik som visar att färre än hälften av alla åttaåringar har en egen mobiltelefon, medan en stor majoritet av alla nioåringar faktiskt har en mobiltelefon. Det är inte bara barnens önskan som gör att det är så. Åldern sammanfaller ganska väl med den ålder då många föräldrar låter sina barn röra sig mer fritt och självständigt, exempelvis till och från skola.

Statistiken vi refererar till ovan kom 2017 och bygger på det faktiska läget i Sverige då. Jag har svårt att se att färre barn har mobiltelefon idag.

Jag har inte hittat någon research som mer vetenskapligt försöker närma sig frågan om vilken lägsta ålder som bör gälla för tidpunkten när barn får sin första mobiltelefon utan siffrorna ovan beskriver hur det faktiskt är.

Majoriteten av barnen får alltså sin första mobil i lågstadiet.

I det här inlägget är vi positiva till de nyttor en mobiltelefon erbjuder. Men vi ser inte att barn har ett stort behov av speciellt avancerade och/eller fina mobiltelefoner.

Ett barn med en mobiltelefon. Bilden inleder en diskussion om när barn ska få sin första mobiltelefon.
När ska barn få sin första mobil? Hur tänker du?

Första mobilen till ett barn, vad ska vi väga in i beslutet?

Mobiltelefonen har utvecklats till ett måste för de flesta människor idag. Barnen är inget undantag.

I vår familj så använder barnen sin mobiltelefon till följande:

 • Kommunicerar med oss vuxna och sina vänner.
 • Lyssnar på musik.
 • Hålla koll på sitt betalkort och sina konton.
 • Hålla koll på busstider och reseinfo. Ibland även digitala biljetter.
 • Lyssnar på ljudböcker och poddar.
 • Tittar på film och tv.
 • Spelar på, även om det faktiskt är sällan för de äldre åtminstone.

Vi som vuxna kan ha synpunkter på hur mycket mobilen ska användas men alla exempel här ovanför är i ”legitima” sysslor för våra barn.

Ställer vi punkterna ovan mot frågeställningen ”vilken ålder ska barn få mobil” så finns det egentligen ingenting som förhindrar att barnen får tillgång till en mobiltelefon vid ganska unga år.

Dessutom har vi en önskan av att våra barn är så självständiga som möjligt, redan i relativt tidig ålder. I det så underlättar en mobiltelefon kommunikationen och vardagslivet mycket.

Du kan säkert hitta forum och hemsidor som argumenterar för att du som förälder ska hålla emot och försöka fördröja tidpunkten för när ditt barn får sin första mobil.

Men vi är, som du förstår av ovanstående, inte så negativa till barn och mobiltelefoner, utan mer pragmatiska.

Barn kan få sin första mobil när de är mogna för det

För oss har det mer handlat om att våra barn ska kunna sköta sina mobiler på ett vettigt vis.

Mognadsmässigt är det då på gränsen att ge mobil till barn vid nio års ålder, som var den tidpunkt då de flesta barn har mobil, säger våra erfarenheter.

För att du ska få full effekt, och exempelvis kunna lita på att ditt barn kan ha och sköta en mobil en dag på egen hand, så är nog snarare tio – elva år rimligare.

Då upplever vi att det blir en bättre balans mellan nyttan och synen på mobilen som en ”leksak”.

Det är först då du som förälder får den fulla nyttan av att ditt barn har mobiltelefon.

I slutänden blir det ditt beslut när barnet är tillräckligt moget då alla barn är olika.

Innan barnet är moget för ansvaret så måste du som vuxen ta större ansvar, risken är annars att mobilen kommer bort, är ständigt urladdad eller fullständigt mosad mot någon klätterställning.

Men mobiltelefonen kan fortfarande vara en utmärkt resekamrat på långresan, eller som trygghet när barnen sover borta.

Utifrån det så kan nioårsåldern vara relevant som första tillfälle när barnen får sin första mobil, som statistiken också pekar på.

En ung tjej med mobiltelefon.
Ungdomar har behov av att kommunicera, det är i sig inget problem.

Fyrbarnsfamiljens erfarenheter – Mobiltelefon barn

Vi har fyra barn i åldrarna 8-15 år. Det här inlägget är skrivit utifrån våra egna lärdomar.

Vår syn på mobiltelefonen som så är ganska krass. Vi ser den som något som kommer med ett antal nyttor och ett antal problem.

Vi har hört ändlöst tjat om behovet av fina mobiltelefoner och sett våra ungdomar bli mer eller mindre förslavade under mobilen och sociala medier.

Men väldigt få problem är kopplade till den första mobilen våra barn fått. Problemen har kommit rätt mycket senare, kanske så sent som vid 12 – 13 års ålder. Då har våra barn varit inne på sin tredje mobil!

En del av tjatet, och ständiga längtan efter nya och skinande fräcka prylar, har försvunnit sedan vi gav våra äldre barn större möjligheter att själva påverka sina val.

Du kan se hur vi resonerade när vi ökade våra barns månadspeng och vad vi då också la på dem ansvarsmässigt i inlägget om att ge sina barn barnbidraget i månadspeng.

Användandet av mobiler och sociala medier går också i vågor.

Men nog om de äldre barnen. Åter till frågeställningen om när barn ska få sin första mobil.

Barnens trygghet och utveckling

Ok, det finns nyttor med mobiltelefoner, men är mobiler verkligen bra för barn?

Måste vi inte väga in den frågeställningen när vi ställer frågan ”vilken ålder ska barn få mobil?”.

Kanske. Vi har dock inte haft speciellt svårt att styra våra yngre barns mobiltelefonanvändande.

Inte heller är de med i sociala nätverk, undantaget Snapchat, och där kommunicerar de endast med sina syskon.

De mobiltelefoner vi använder är Androidbaserade och det ger oss möjlighet att ha full kontroll över vilka appar som är installerade på mobiltelefonerna genom att vi godkänner varje apps installation.

Det gör att vi också kan vara rimligt säkra på att barnen inte helt plötsligt kommer i kontakt med nya nätverk och appar utan att vi känner till det.

Tekniken, och våra val, gör att vi känner oss tillräckligt trygga i våra yngre barns användande av mobiltelefoner.

Lästips: Hur kan vi lära barn om pengar?

Skärmtiden är den andra aspekten av mobiltelefonanvändande hos barn. Även där finns det tekniska hjälpmedel för att kontrollera och begränsa barns användande av mobilen, men det är inget vi använder.

Det beror på att våra yngre barn inte tillbringar speciellt mycket tid vid mobilerna. Till viss del styr vi det genom vilka appar de kan installera.

I stället handlar mobiltelefonen mycket om nyttorna vi diskuterade i början, och barnens möjligheter att röra sig och sköta sig självständigt.

Och som not: Vi spårar inte barnens mobiler via någon app, kanske borde vi det, främst för att öka möjligheten att hitta borttappade mobiler.

Rätt pris för mobil till barn? – Ny eller begagnad?

I beskrivningen ovan så ser vi till nyttan en mobil medför. Naturligtvis tänker vi då på ett sammanhang där nyttan vägs mot kostnaden.

Våra barns första mobiltelefoner har varit relativt enkla. Någon gång har vi tecknat abonnemang och fått mobilen på köpet.

I alla andra sammanhang har vi använt begagnade mobiler när våra barn fått sin första mobiltelefon.

När barnen blivit lite äldre så har vi köpt Samsungs billigaste telefon – som oftast är fantastiskt bra.

Vi har som vuxna använt enklare Samsungmobiler och varit väldigt nöjda med dem.

Vi pratar då om mobiltelefoner i 1 500 – 1 800 kronors klassen, om du köper mobilerna utan tecknande av abonnemang.

Om ni ska använda en begagnad mobiltelefon som första mobil till ett barn så bör det vara en lite ”bättre mobil” ni använder.

Telefonerna åldras och batterierna blir dåliga, operativsystemen utdaterade och minneskapaciteten är ofta relativt begränsad.

Dessutom kan det vara svart att hitta skärmskydd och skal till äldre mobiler.

Det går naturligtvis att komma igång med en äldre och enkel mobil, men vår erfarenhet är att det inte håller speciellt länge.

Och du, endast i undantagsfall skulle jag betala något större belopp för en begagnad mobiltelefon, så snabb är utvecklingen och så bra är de billigare mobilerna!

Teckna abonnemang – Skit i kontantkort!

Vi har kört med kontantkort inledningsvis till ett barn. Vi tänkte att det skulle spara pengar och att behovet av att ringa och SMS var så lågt att det inte skulle vara några problem att gå ett par månader med kontantkortet.

Så blev det inte.

Ett av skälen var att det kontantkort vi hade tog betalt för varje uppkoppling och därför var de korta, men ganska vanliga samtalen från vårt barn relativt dyra.

Behovet av mobildata är inte så stort i vardagen då barnen oftast använder telefonen då den är ansluten till Wifi. Behoven av mobildata ökar sedan i takt med att barnen växer.

Samtidigt så finns det fördelar om barnen har viss mobildata själva, exempelvis när de reser.

Om du inte köper en mobiltelefon utan tecknar abonnemanget separat så ska det inte vara någon bindningstid, så du tar ingen risk när du använder ett abonnemang i stället.

Att välja mobilabonnemang för barn?

Vi har inte gjort någon djupanalys om vilket som är det bästa mobilabonnemanget för barn inför det här inlägget.

Då vi var ute och kollade så valde vi Hallon.

Vi tycker de är prisvärda, har ett abonnemang som passar våra barn med 4 GB surf, och möjligheten att spara outnyttjad surf i en pott är perfekt.

För de yngre är möjligheten att spara surf riktigt bra då de gör av med data väldigt stötvis, exempelvis i samband med att vi reser.

För de äldre barnen/ungdomarna är det lite lite med 4 GB surf, men de klagar inte i dagsläget då de ofta kan använda Wifi.

Ett barn med mobiltelefon. Bakgrunden för tankarna till fest.
Vad ska vi ha för regler när det gäller barn och mobiltelefoner?

Skärmtid och regler

Det finns olika sätt att skapa regler och kontrollera barnens användande av mobiltelefoner. Vi använder två metoder:

 • Vi sätter upp Android så att Google Play kräver mitt godkännande för att installera appar. Det är enkelt att göra detta då du skapar dina barns konton.
 • Vi har Googles trådlösa routers som gör det möjligt att stänga av WLAN till vissa enheter under vissa tider. Där begränsar vi tillgången till WLAN sena kvällar och nätter.

De senare är mest för att förhindra våra tonåringar att nyttja telefonen dygnet runt och är mest verksamt under lov och längre helger.

Det finns också möjligheter att styra och avläsa barnens skärmtid för den som önskar det, men det är inget vi använder. För de yngre som vi pratar om här, som får sin första mobil, känns det inte relevant.

Vanliga frågor

När ska barn få mobiltelefon?

I åttaårsåldern så har cirka hälften av alla barn egen mobil. Vid nio års ålder har en stor majoritet egen mobil. Om ditt barn ska följa genomsnittet avgör du som förälder och saker som familjens ekonomi, mognad och behov måste vägas in.

Abonnemang för barn? Vad är bäst?

Vi har tidigare använt kontantkort men det skapade problem och konflikter som inte kan motivera den lilla besparing som det blev. Idag kör vi enkla abonnemang hos Hallon eller motsvarande. Fri surf tycker vi inte är nödvändigt, barnen lär sig snabbt att koppla upp sig på Wifi när den möjligheten finns.

Mobil för barn – Vad ska man välja?

Våra yngre spelar mycket på mobilen och det är lätt att luras in i tron om att det är sättet barn använder sin mobil. Men så fort de blir större så blir mobiler en vardagspryl i skolan, hos kompisar och på resan. Ju äldre de blir ju mindre spelar de på mobil enligt våra erfarenheter. Det här gör att en enklare, mindre och inte så dyr telefon passar barnen bra även om de önskar något annat.

Vill du läsa mer?

Statistiken jag hänvisar till i det här inlägget komer från Svenskarna och Internet 2017. Jag hittar ingen uppdaterad information i den senaste utgåvan, men jag tycker den var intressant för en förälder trots det.

Det här är exempelvis saxat från 2019 års utgåva av Svenskarna och Internet:

Här på bloggen intresserar vi oss mycket för hur det är att vara förälder och hur vi kan vara det smart. Fortsätt gärna läsa om när vi tycker det är läge att börja med veckopeng till barn.

Du hittar mer om Hallons abonnemang och erbjudanden här.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

2 svar på ”När ska barn få sin första mobil och vad ska vi tänka på då?”

 1. Hej
  Super bra inlägg och en viktig fråga för oss som har barn i mobilåldern. Min inställning är att barn inte ska ha dyra mobiler av risk att bli rånade. Har ni använt appar för reglering av skärmtid? Skulle gärna ha input om detta om det skapar mer problem än det löser?

  MVH

  Svara
  • Tack Aktiemamma,

   Vi kör inga appar för skärmtid. I grund och botten så måste vi erbjuda något alternativ till skärmar om vi tycker det är viktigt. När vi gör det så har vi inga problem med att de yngre tillbringar för mycket tid med mobilen. När vi inte gör det så finns det ofta en anledning, vi kanske arbetar på något då vi uppskattar egen tid exempelvis, då vill vi inte skapa konflikt.

   Svara

Lämna en kommentar