Då är det lämpligt att börja med veckopeng

När ska man börja med veckopeng till sina barn?

Hur stor ska veckopengen vara, eller hur stor veckopeng är rimligt.

Vad har andra barn – har kanske konsumentverket rekommenderat en veckopeng – och ska barnet göra någon motprestation för att få sin pengar?

De här frågorna, och mycket mer, ska vi diskutera i det här inlägget.

De flesta tycks ställa sig frågan kring när vi som föräldrar ska börja med veckopeng när det börjar bli aktuellt med skolstart. Det vill säga vid sju års ålder. Då händer mycket i barnens liv och det kan vara lämpligt att inkludera visst ansvar för pengar som en del i detta. Vi tycker det finns goda skäl för att skjuta något på starten av veckopeng och kanske också överväga månadspeng direkt. Undersökningar visar också att många väntar till 9 års åldern innan de börjar med vecko- eller månadspeng. Men det finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Vi kommer föra en diskussion kring veckopengen och när man ska börja med veckopeng till sina barn. Men jag kan inte lova dig några enkla självklara svar. Som vi var inne på: Allt ”beror på”.

Här är några faktorer som måste vägas samman.

 • Barnets mognad.
 • Vad barnet använder pengarna till.
 • Familjens ekonomiska situation och syn på konsumtion.
 • Dina tankar om hur barn och ungdomar ska skolas in i vuxenlivet och vilken syn på pengar som följer med det.
 • Åsikter och önskningar om hur självständiga barnen ska vara och vilka frihetsgrader de ska ha.
 • Vad har barnen redan idag i form av prenumerationer, appar och elektronik.

Vi kommer visa sammanställningar i det här inlägget då du kan se vad sparekonomer och föräldrar tycker är en normal veckopeng.

Men alla siffror i inlägget måste då sättas i relation till punkterna ovan, och vi måste dessutom ta hänsyn till vad veckopengen ska täcka.

Du kommer också se att det finns två olika ingångvinklar på hur vi ska förhålla oss till barn och pengar.

Det finns en grupp människor som anser att pengar, och vårt sätt att hantera dem, handlar om vår kunskapsnivå.

Till den här gruppen hör många av våra sparekonomer på bankerna.

De har en god plattform att agera utifrån och sätter mycket av tonen i diskussionen.

Andra väljer att se och fokusera på beteenden.

Utbildaren försöker få oss att förstå nyttan med att spara. Den som jobbar med beteenden vill få oss att förstå varför vi konsumerar.

En handskriven skylt som frågar: När ska man börja med veckopeng?
När ska man börja med veckopeng? Vi svarar kanske inte på frågan, men ger dig stöd att fatta ditt egna beslut.

När ska vi börja med veckopeng till ett barn?

Sju års ålder – alltså skolstart – verkar vara en lämplig startpunkt om vi ska se till hur de som närmar sig ekonomi utifrån ett utbildningsperspektiv resonerar.

För många barn är det här en brytpunkt. Man lär sig nya saker, som att läsa och skriva, men det är också första gången navelsträngen till föräldrarna börjar töjas på allvar.

Vi förväntar oss att barn i skolåldern klarar av vissa saker i vardagen mer självständigt. Att de då ska kunna hantera pengar följer med det.

Vår uppfattning är att det är väldigt tidigt att börja med veckopeng redan vid sju års ålder. Statistik tycks stödja oss i den åsiketen då mycket pekar på att de flesta föräldrarna skjuter på starten av veckopengen några år.

Månadspeng – en del i barnens lärande som ska startas i tid, eller?

Vissa personer – då främst sparekonomer – som skriver och debatterar kring privatekonomi har ett väldigt ”kunskapsorienterad” synsätt på privatekonomin. Saker de lyfter fram är exempelvis:

 • Barn ska lära sig pengars värde,
 • de ska lära sig ränta-på-ränta effekten och
 • de ska lära sig att göra en budget.

Naturligvis ska även barn lära sig vad det innebär att spara till något lite större, genom lite mer långsiktigt sparande och budgetarbete.

Som du kommer förstå om du läser vidare så underkänner vi inte diskussionen och tankarna ovan, men vi anser kanske inte heller att de är helt relevanta. Vi ser dem kanske lite som pretentiösa och teoretiska.

Som fyrbarnsföräldrar tänker vi att diskussionerna ovan är lite av en skrivbordsprodukt som dessutom blivit lite utdaterad.

Sedan fokuserar sparekonomerna för lite på vanor.

Läs vidare så får du veta hur vi resonerar.

Pengar och sunda vanor

Vi i vår familj har jobbat mycket med våra barns vecko- och månadspeng. I inlägget där jag resonerar mig fram till rätt månadspeng för en 13-åring så har vi skrivit ner alla våra tankar kring pedagogiken runt pengar och barn.

När vi skrev det inlägget ville lära våra barn att hantera pengar klokt. Precis som vi är inne på i stycket ovan så skulle det här vara en del i inskolningen till vuxenvärlden.

För att kunna hålla vår ambitiösa nivå var vi tvungna att ge våra äldsta döttrar en månadspeng som det gick att göra något med. Vi bästämde oss då för att de skulle få barnbidraget i månadspeng.

Ungefär ett år senare så utvärderade jag våra tankar och skrev ett inlägg som resonerar kring: Går det att lära barn pengars värde?

Där drar jag slutsatsen att det är väldigt svårt att riktigt se vad det är vi ska lära våra barn när det kommer till pengar.

Det här handlar om lite äldre undomar som har betydligt mer pengar att röra sig med än vad våra yngre veckopengstagare har. Så vi är förbi punkten att kunna ta ansvar för en plånbok, kunna räkna på hur mycket pengar man ska ha tillbaka när man betalat, och liknande ”ordningsfrågor”.

För att nå pedagogiska mål kring vecko- och månadspeng så bör vi som föräldrar, utöver att vi ger barnen rätt mycket pengar, ofta diskutera:

 • Hur mycket pengar barnen har.
 • Planera framtida konsumtion, som en del i att vi
 • diskuterar budget.

Den ganska stora månadspengen, och den konsumtion som vi kräver att våra barn ska ta ställning till, skapar rätt mycket konflikter hos våra döttrar.

Det här är inget vi rekommenderar!

Vi vill som vuxna snarare komma bort från fokuset på pengar och konsumtion. Till förmån för att göra saker som inte kräver pengar.

Vårt ambitiösa förhållningssätt relativt våra döttrars inskollning till pengar har i och för sig skapat duktiga tjejer som praktiskt kan hantera pengar och göra vissa avvägningar. Tyvärr på bekostnad av att det är ett jäkla tjat om pengar och handla.

Våra döttrar har framför allt lärt sig en sak. De vill ha mer pengar så de kan handla mer!

Det här är ingen situation vi vill återskapa med våra yngre barn. Vi har inte heller några skäl till att tro att sparekonomernas pretentiösa skrifter i informationsbroschyrer och bloggar är annat än skrivbordsprodukter.

När ska man börja med veckopeng – Våra slutsatser

Vi anser att det är två saker som avgör när ett barn ska börja få veckopeng.

 • Barnets behov och intresse.
 • Vår – föräldraperspektivets – syn på barnets egna frihet.

Allt annat du kan läsa om i det här inlägget eller på andra håll är underordnat de två punkterna anser vi.

Som du ser så lägger vi inte heller någon vikt vid att barnen ska göra någon motprestation för att få sin veckopeng.

För våra barn är då sju år en alldeles för tidig starpunkt för veckopengen. Våra yngsta, 8 och 9 år, har inget behov av pengar. Vi som vuxna har inte heller något stort behov av att förmedla någon frihet som bygger på att de ska köpa lördagsgodis.

När behovet av småpengar i vardagen är litet – som det är för våra yngsta – så faller idén med veckopeng.

Om vi ser till vad våra yngsta faktiskt vill göra så är det att köpa ett datorspel då och då. Det är en ganska stor utgift relativt en normal veckopeng, enligt tabellen senare i inlägget.

Eftersom vi tycker att det är ok att köpa några spel om året så bör vi fråga oss hur stor veckopeng som är rimligt relativt det.

För våra två yngsta barn, som nu är åtta och nio år, så tror jag aldrig att vi kommer köra med veckopeng. Vi kommer starta med månadspeng från dag ett, samtidigt som vi kommer skjuta på starten något.

Vi har fyra barn och fått experimentera lite. Det påverkar vårt synsätt. Men vi tror det finns flera skäl till varför vi tycker som vi gör. Barnens behov av pengar har ändrats de senaset 15 åren.

Läs vidare så får du veta mer!

Hur stor veckopeng ska en 7 åring ha?

Veckopeng för barn SwedbankICA bankenSEB
7 år25 kr30 kr
8 år25 kr30 kr
9 år25 kr35 kr46 kr
10 år25 kr35 kr49 kr

Hur mycket i veckopeng ska ett barn ha? I tabellen ovanför ser ni några förslag på lämpliga belopp i månadspeng från olika banker. Som ni ser så skiljer siffrorna åt rätt rejält. SEBs siffror kommer från en undersökning, medan övriga banker mer verkar resonera sig fram till lämpligt belopp.

Så SEBs siffror är nog mest relevanta för den som vill ha en bild från verkligheten. Som ni ser så har de inte heller några värden för barn under 9 år, vilket ligger i linje med hur vi resonerat ovan kring mognad och behov.

Om ni följer länken till Swedbanks 25 kronors rekommendation så kommer ni till en del under den präktiga ”Lyckoslanten”. Där diskuterar man om att skriva veckopengsavtal och göra budget.

Att göra en budget på 25 kronor i veckan är relativt meningslöst enligt vår åsikt. Hur ska den diskussionen se ut?

”Om du sparar hela din veckopeng i 20 veckor så har du råd med ett datorspel”.

”Men om du inte bäddar varje dag, då tar det ett år och tre veckor”.

Vår erfarenhet är att det är en relativt svår diskussion att ta med en sjuåring. Tre månader och tre utbetalningar kanske fungerar på en nioåring om vi ska prata budget och uppskjuten belöning.

Ett veckopengsavtal antyder att de 25 kronorna skulle komma med någon tanke om motprestation.

För många är det naturligt att föra samman en diskussion kring vilken motprestation som krävs för att barnen ska få veckopeng. Vi tycker det är en dålig idé och ska snart tala om varför.

Men först, åter till Lyckoslantens fantastiska 25 kronor. Villkorad i avtal och uppstyrd i budget.

För små barn?

Orimligt!

Ska barnen göra någon motprestation för att få veckopeng?

Vi säger nej. Vi kräver ingen motprestation av våra barn för att ge dem veckopeng, eller månadspeng för den delen. Här är några skäl.

 1. Våra barn är en del av vår familj och vårt samhälle. För det utgår ingen ersättning. Fighten om att hjälpa till hemma ska inte kopplas till ekonomiska argument.
 2. För de lite äldre barnen så förväntar vi oss att de ska täcka vissa behov med sin månadspeng. Då går det inte att dra in den på ett vettigt sätt. Våra barn kan ju inte gå utan underkläder.
 3. Vi vill inte prata pengar hela tiden med våra barn. Vi har inte fokus på vad vi ska var och varannan dag och vi vill inte att barnen ska ha det heller.
 4. Våra barn har det de behöver. De fickpengar de får tycker vi ligger i linje med hur vi som familj ser på pengar, konsumtion och personlig frihet. Den lilla veckopeng de får ska inte vara vårat vapen i våra vardagliga konflikter.

Livet ändras ständigt – Är det relevant att ge sitt barn veckopeng längre?

Våra barn har betalkort där de får sina månads- och veckopengar. De kommer inte lära sig något om att hantera sedlar och räkna rätt på växelpengarna genom att använda sina kort.

Det gör att ett argument för att ge barn veckopeng tidigt faller bort. Man lär sig inte hantera pengar speciellt bra i dag med all teknik som gör jobbet.

När jag var liten så köpte jag Kalle Anka, godis och kanske skivor för de pengar jag hade. Ibland gick vi på bio eller köpte en singel. Våra barn har det mesta digitalt idag. Spotify håller med musiken och spelen till Xbox och PC kommer via olika typer av prenumerationer.

Mobiltelefonen är för de lite större barnen nödvändig samtidigt som den nästan erbjuder allt som behövs.

Mobilabonnemang, Spotify, Netflix och spelprenumerationer passar dåligt in i en veckopengsmodell.

Mobil och abbonemang. För oss finns det inte så mycket mer kvar efter det.

Kanske är den moderna veckopengen en budget för spelinköp på telefonen?

Även för våra äldre barn verkar köpmönstren ändras något. Våra äldre tonårsdöttrar är inte så fokuserade på märkeskläder eller prylar rent allmänt (undantaget mobilen kanske). I stället har upplevelserna kommit i fokus.

Om vi stödjer det skiftet som föräldrar så bör barnens ekonomi spegla det. Små veckoutbetalningar fungerar dåligt då.

Slutsats – När ska man börja med veckopeng? Hur stor veckopeng ska man ge?

Så när ska man börja med veckopeng till sina barn utifrån det vi diskuterat ovan?

Ni ska börja med veckopeng då det är relevant för barnen. Då de har ett faktiskt behov. Vår erfarenhet säger att det ofta går att vänta lite. Det gör inget om barnen börjat mellanstadiet.

Hur stor veckopeng ska man ge?

Ni ska välja en veckopeng som svarar mot er familjs förmåga och syn på konsumtion. Naturligtvis ska även barnens behov och vad pengarna går till, vägas in. 25 kronor i veckan är lika relevant som 100 kronor. Allt beror på.

Gör det inte för svårt! Åtminstone inte för små barn.

En handskriven bild som frågar: Vecko- eller månadspeng?

Bilden är placerad så att den är mellan avsnittet När ska man börja med veckopeng och Veckopeng eller månadspeng.
Ja vilket är bäst? Veckopeng eller månadspeng? Vi lutar åt månadspeng som ni kanske anar, men allt beror på.

Veckopeng eller månadspeng?

Den allmänna tanke är nog att veckopeng är relevant i åldrarna 6 – 10 år. Därefter är man mogen att kunna ta ett något bredare ansvar och då är månadspeng ett bättre val.

Vi har ingen annan åsikt. Men vi vill gärna säga att sammanhanget spelar viss roll för vad som är rätt val. Om ni har ett barn som vill lägga sina pengar på e-sport – och ni stödjer det – så kan det vara väldigt svårt att förklara varför man ska vänta sex utbetalningar – om man har veckopeng – innan man kan köpa något, i stället för att vänta två.

Vanliga frågor och svar

När ska man börja med veckopeng till sina barn?

Många sparekonomer tycker att skolstarten är en bra startpunkt för att lära sig mer om pengar. Vår erfarenhet säger att det är fel fokus för tidigt. Det går utmärkt att vänta till mellanstadiet innan böjrar ge barn veckopeng.

Hur stor ska veckopengen vara?

Det beror väldigt på sammanhanget ni lever i. Någonstans mellan 25-50 kronor är en rekommenderad månadspeng. Det finns ingen svensk standard fastslagen av Konsumentverket utan det är främst olika banker som anger riktvärden.

Vad har andra barn i veckopeng? Samma ålder då!

En normal månadspeng är mellan 25-50 kronor, vilket är ett spann på 100%. Åldern påverkar beloppet med knappa 10% per år. Hur stor veckopeng ett barn har verkar alltså inte främst styras av åldern.

Ska barnen göra någon motprestation för att få veckopeng?

Vi tycker inte det, av flera skäl. 1) Vi avlönar inte våra barn. 2) Det går inte att säga att barn ska stå för vissa vardagskostnader – som att köpa underkläder – om man drar in pengarna. 3) Veckopengen är inte ett påtryckningsmedel för att få barn att göra det vi önskar.

Vilka utgifter ska veckopengen täcka?

Oklart. Det finns statistik för hur äldre barn förväntas hantera sin månadspeng men jag har inte hittat något kring veckopengen. Det beror troligtvis på att veckopeng främst betalas till relativt små barn.

Läs mer

Läs om vad som hände när våra barn fick väldigt lite i månadspeng men kompisen fick barnbidraget att leka bort.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar