Lära barn spara pengar – 5 smarta sätt att stimulera till sparande

Går det att lära barn att spara pengar? Vad ska vi lära barn om pengar?

Går det att göra det lättare för barn att spara pengar? Går det kanske att stimulera till sparande? Jag vet inte, ungefär som för vuxna så verkar det var väldigt personberoende hur vi ser på sparande.

Men vi kan alltid försöka och se vad som fungerar och inte. Kanske är det inte heller viktigt att vi som föräldrar når ett visst mål. Det kan vara det vi gör i processen som kan ha stort värde.

Begreppet ”lära barn spara pengar” kan luras lite. Att spara pengar handlar inte bara om att lära, som i begreppet inhämta och befästa faktakunskap.

Att spara pengar handlar mycket om att lära sig vanor, synsätt och sammanhang. Det är naturligtvis också lärande, men inte så faktaorienterat.

Våra fem förslag för att lära barn spara pengar, och uppmuntra till sparande, handlar därför inte bara om faktaspridning, de handlar också om vanor, rutiner och inställning.

Vi försöker också föreslå aktiviteter som passar olika åldersgrupper.

Till saken!

1. Matchat sparande

Nyttan med att spara är att man vid en tidpunkt lägre fram har mer pengar och köpkraft än vad du har idag.

Visa det för dina barn, men gör det på ändliga tidsperioder. Ett sätt att visa på kraften i sparande är att matcha sparande i någon form. Det fungerar ungefär så här:

 • Om du sparar 20 kronor i veckan i 5 veckor matchar jag dina 100 kronor. Du får 100 kronor till av mig.
 • Varje gång du för över 1000 kronor till en aktiefond så sätter jag över lika mycket.

Du tydliggör ett mål och när målet är nått så tillför du lika mycket pengar som barnen sparat. Du kan använda tidsatta mål, som första exemplet, eller icke tidsatta mål som i andra.

Fördelar med den här metoden är att ni tillsammans formulerar:

 • Sparmål och
 • nytta med sparandet.

Metoden gör också att du erbjuder en belöning om barnet sparar som ni kommit överens om.

Hela upplägget gör också att ni kommer prata om pengar, vilket visat sig ha ett värde när det gäller att bygga vanor och tankemönster kring pengar.

Du kan invända mot metoden och säga att den här typen av matchning inte existerar i verkligheten. I stället så kanske vi som föräldrar ska skapa en belöningsmekanism runt ränta-på-ränta effekten?

Jag håller inte med. Den här metoden har klara fördelar mot en mer allmän insättning där du ger barnen ränta på pengarna. Fördelarna är:

 • Tydliga sparmål.
 • Relativ snabb feedback som är relevant för barnet. Inte minst genom att ni formulerar tydliga sparmål.

Sparmålen ger oss möjlighet att prata pengar och en möjlighet att diskutera kring konsumtion. Det gäller så väl uppskjuten konsumtion som konsumtionsmönster.

Feedbacken är en del för att förstärka inlärningen.

2. Spargris

Digitalisering i all ära, men ibland kan det vara viktigt att faktiskt ta på pengar. Det finns faktiskt de som anser att det är lättare att spara pengar om man har fysiska sedlar i plånboken i stället för att ha ett kort att lämna fram.

Här fyller den klassiska spargrisen en klassisk funktion för den som vill lära barn spara pengar.

En fysisk spargris kombineras självklart med fysiska pengar.

Spargrisen är en plats att spara sina pengar på.

Naturligtvis så börjar då sparandet direkt när barnen får pengar enligt tesen ”betala dig själv först”. Det är en vana de har nytta av hela livet.

Att hjälpa sina barn att hitta platser där de kan eller ska spara sina pengar är enligt vissa sparekonomer centralt i att lära barn spara. I det ligger också vanan att göra penningaförflyttningen från pengar som kan spenderas till pengar som sparas.

Koppla gärna sparbössan till någon form av sparmål och säkerställ att barnen kan spara en större del av sin vecko- eller månadspeng. Att låta ett barn spara åtta procent i 12 månader för att ha en extra månadspeng kan ha sina poänger.

Men vi tror mer på att en sparkvot på 25% är bättre då vi tycker att sparande ska ske målfokuserat över kortare tidsperioder.

Om ni använder sparbössa tycker jag ni ska använd det faktum att ni fysiskt har tillgång till pengarna.

Det gör det möjligt att skapa väldigt konkret återmatning.

Räkna då och då igenom pengarna. Låt barnet njuta över att vara rikt och tydliggör den känslan. Att lära barn spara pengar handlar om att få dem att förstå nyttan med pengar på banken.

3. Visa vad ni i familjen gör när det kommer till sparande och vad det betyder för er

Prata om pengar och privatekonomi. Prata om vad god ekonomi och sparande ger er. Visa barnen vad ni har för fond- och aktieinnehav. Prata vilka varumärken och företag ni är delägare i.

Om barnen är lite större kan ni tillsammans studera familjens ekonomi. Hur stora lån har ni. Hur stor andel av utgifterna i familjen går till barnen och hur stor del går till de vuxna.

Har ni olika konton där ni sparar? Kanske har ni en buffertsparande utifall något skulle hända? Kanske sparar ni till semestern? Eller så gör ni som vi sparar allt i en hög och konsumerar utifrån ert totala sparande.

Oavsett vilket, visar hur ni kan få er goda privatekonomi till er fördel. Att lära barn spara pengar handlar ju inte om att de som vuxna endast ska lära sig spara till nästa inköp. De ska lära sig att pengar är ett verktyg som ger dem en annan grund att utgå från.

Det finns massor att prata om, men tanken är förgå med gott exempel och peka på en helhet där pengar på banken är ett normaltillstånd.

Diskutera hur ni väger konsumtion mot sparande. Hur ni förhåller er till vad ni måste ha och vad ni vill ha. Att lära barn spara pengar handlar om att få dem att förstå klassiska konflikter kring konsumtion och sparande.

4. Se till att barn – och kanske främst ungdomar – för kassabok

Från vår egna sparresa och omställning så finns det inget som påverkat oss så mycket som vårt arbete med att föra kassabok.

Att varje månad tydliggöra för sig själv vad man köpt och reflektera över nyttan är ibland smärtsamt. När man ser hur pengarna runnit iväg på skit, samtidigt som man fått avstå det man kanske längtar efter för att man inte har råd, är återmatning som gör skillnad.

Våra barn har betalkort som gör det möjligt att enkelt sammanställa alla inköp under månaden och sedan studera kassaboken tillsammans.

Den här övningen handlar om att reflektera kring sin konsumtion. Det behöver inte ske i relation till något sparmål, inte heller behöver det innebära att ditt barn självklart ska spara pengar och lägga dem på hög.

Att föra kassabok handlar om att kontrollera och styra sin privatekonomi. Ska man lära barn spara pengar så kan det här vara bland det bästa man kan göra. Men det är tråkigt tycker nog många.

Jag skulle kunna gå så långt att jag betalar mina äldsta döttrar för att göra sammanställningen av sin månadsekonomi, bara för att befästa goda vanor när det gäller privatekonomi.

5. Låt barnen jobba för att tjäna pengar

Vi i vår familj anser – på goda grunder – att barn inte ska arbeta för sin vecko- eller månadspeng. Trots det kan vi föreslå att ni kan låta barnen jobba för att tjäna pengar.

Ologiskt?

Nje. Barn är del i en familj och ska hjälpa till med vardagen där utan ersättning. Samtidigt så kan inte vecko- eller månadspengen vara ditt främsta vapen till att tvinga barnen till lydnad. Det är två tunga skäl till att inte villkora vecko- eller månadspeng.

Men med det sagt så kan det finnas möjlighet att låta barnen – eller kanske snarare ungdomar – tjäna pengar på ett relevant vis. Bästa sättet är naturligtvis att de tjänar pengar genom ett vanligt arbete, så snart det bara går.

Uppmuntra till, och hjälp, barn och ungdomar att hitta extrajobb och hjälp dem sedan att spara pengarna. För att underlätta sparandet så finns det några saker som du som förälder kan hjälpa till med:

 • Hjälp till att formulera och visualisera ett sparmål.
 • Hjälp barnen att placera pengarna i ett sparande direkt när pengarna kommer in på kontot. Förslagsvis ska sparformen ge viss avkastning och göra det lagom svårt att använda pengarna.

Det här är ett område som öppnar för en rad frågor, som om barn som jobbar ska betala för sig hemma, hur sparandet ska användas och hur mycket som är rimligt att jobba i relation till skolarbete och sociala aktiviteter.

Men ni löser säkert det!

Bra sparmål för barn

Att hitta sparmål till sina barn underlättar när vi vill lära barnen att spara pengar. Anledningen är att det är ett enkelt sätt att svara på den relevanta frågan ”varför ska jag spara pengar”.

Men vad är ett bra sparmål för ett barn eller tonåring?

Det finns hela teorier om hur man skapar mål – så kallade SMARTA mål – om vi formar om dem lite för att passa barn så föreslår jag något i stil med följande:

Sparmål för barn bör vara

 • konkreta,
 • ha rimlig tidshorisont och
 • vara lite utmanande eller spännande.

Det måste också gå att missa ett mål. Att låta dina barn spara till terminsavgiften i ridskolan samtidigt som du redan bestämt dig för att låta barnet gå där, är exempel på usel pedagogik.

En del i att lära barn spara pengar handlar om att få barn att reflektera över vad de vill ha, vad de behöver och vad de faktiskt använder. I det får du inte som förälder ta bort hela lärandet och göra alla kloka val.

Att lära barn spara pengar handlar till viss del om att tillåta vissa misstag, tänk på det när de vill spara till en pruttkudde!

Våra yngsta grabbar är här kring pruttkuddeinköpen när vi kommer till ekonomisk mognad. De har ingen vecko- eller månadspeng och vi har inte jobbat fram några sparmål tillsammans med dem.

De pengar de har kommer från far- och morföräldrar i samband med födelsedagar. Men vi försöker diskutera med dem vad de ska lägga pengarna på. Vår tredjeklassare förstår att en stark köpimpuls på Buttricks lurar honom från viktigare inköp, så som spel.

För den yngre är livet svårare. Kanske är hans liv som sämst när vi är just på Buttricks. Där finns det så många starka köpimpulser som bara får honom att må dåligt.

För våra tonåringar har sparmålen varit relativt kortsiktiga sedan vi började ge dem barnbidraget i månadspeng. Det vi tänkt kring det har gått ”så där” att realisera.

Tanken är att de ska sköta sina klädinköp och väga det mot sina nöjen på ett klokt vis. Då handlar det om att hantera pengar inom en månad men också att lägga undan för lite större och dyrare klädinköp som vinterjacka.

Följ gärna länken och läs mer om utmaningarna vi har i att skola in våra tonåringar i ett mer självständigt hanterande av pengar.

Digital spargris – Gimi app

Vi har inte provat den här metoden själva, men många läsare på bloggen har rekommenderat Gimi – en app för barn och ungdomar – som gör det möjligt att skapa en digital sparbössa i mobilen.

Mobilen är våra barns viktigaste ting så visst kan en spar-app för barn fylla ett syfte.

Jag tar med den här, titta gärna på den och se om den kan tillföra något i er familj.

En varningstriangel med texten "vad är viktigt". Bilden är precis före ett stycke som handlar om vad som är viktigt när vi vill lära barn spara pengar

Det här är handfasta råd – Men vad vill vi lära våra barn om pengar?

Jag har skrivit en hel del kring barn och pengar här på bloggen. Vi i vår familj har dessutom fyra barn i åldrarna 8-15 år så vi lever med frågeställningarna kring barn och pengar i högsta grad.

Jag skrev det här inlägget utifrån smarta knep jag samlat på mig under åren samtidigt som jag vägt det mot vår kunskap i att förändra vårt liv och vårt sparande.

Förhoppningsvis har du fått några tips om vad du kan göra tillsammans med dina barn, antingen genom att du tar till dig något av tricksen, eller genom att du tar till dig de underliggande mekanismer som jag försökt föra fram.

Med det sagt så vill jag ändå lyfta fram en lite mer filosofisk tanke som växt fram allt mer. Den handlar om vad vi i grund och botten vill lära våra barn kring pengar. Det gäller även då vi vill lära barn spara pengar.

Kanske ska jag säga att frågan handlar om ”hur viktiga pengar ska vara i ditt barns liv”. Vår erfarenhet är att ju mer vi försöker utbilda våra barn kring pengar ju centralare blir pengar och konsumtion i barnens liv.

Det tycker jag är en balans som du som förälder bör bevaka och fundera kring!

Läs gärna mitt inlägg om huruvida det går att lära barn pengars värde. Jag tror det går att lära barn mycket kring pengar, men frågan är vad vi vill lära dem?

I relation kring vad vi ska, och vill, lära våra barn om pengar så vill jag också slå ett slag för tipsen här ovanför som handlar om att få barnen att reflektera. Fastna inte för mycket i siffror och vad sparandet ska leda till i form av konsumtion.

Försök bredda diskussionen och prata om skillnaden mellan faktiska behov och önskningar. Varför inte prata lite om hela fenomenet uppskjuten belöning med era barn.

Läs mer om månadspeng – och veckopeng

Vad är rätt månadspeng för en 13-åring? Ett av bloggens mest utförliga inlägg där du ser vad genomsnittlig månadspeng för en tonåring är, och vad veckopengen ska täcka.

I inlägget där jag diskuterar när det är dags att börja med veckopeng till ett barn, så utvecklar jag frågeställningen om det vi kan lära barn handlar om pengar handlar fakta eller vanor. Där kan du också läsa om att vi inte är några stora anhängare av veckopeng utan nog lutar mer åt månadspeng direkt.

Kanske har ditt ”barn” blivt så stor att det är dags att fundera på att flytta hemifrån. Då får du tips till hur ni gör en budget här.

Har du några goda råd om hur vi kan lära barn spara pengar så får du gärna dela med dig här nedanför i kommentarsfältet!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar