Bästa sättet att investera 1 miljon kronor (Steg för steg)

Vilket är bästa sättet att investera 1 miljon kronor på?

Den frågan kan vi ställa ur lite olika perspektiv vid olika skeden i livet.

I det här inlägget utgår vi från att den frågan ställs av någon som just fått tillgång till 1 miljon kronor som just nu sitter på ett bankkonto med 0% i avkastning.

Kanske har du fått 1 miljon genom arv, försäljning av fastighet eller så har flera olika händelser helt plötsligt gett dig rätt mycket kapital på kontot.

Oberoende vilket: Grattis, du har nu tillgång till en respektabel summa pengar!

Men du har också fått ett problem, trevligt sådant i och för sig, då du ställs in för frågan hur du på bästa sätt investerar 1 miljon.

Mitt förslag på hur du bäst placerar 1 miljon kronor

Utifrån det vi diskuterar i det här inlägget så anser jag att bästa sättet att investera 1 miljon kronor är på följande vis:

 1. Investera pengarna under en tidsperiod på mellan 4-12 månader.
 2. När du bestämt dig för tidsperioden så handlar du för samma belopp varje månad, oavsett vad som händer, enligt principerna i dollar cost averaging.
 3. Jag rekommenderar dig att investera 80% av kapitalet i aktiefonder. 3-5 fonder är rimligt.
 4. Cirka hälften av fondkapitalet skulle jag investera i aktivt förvaltade fonder, resten i globala indexfonder.
 5. Jag skulle investera 20% i peer-to-peer lån.

Jag skulle välja aktivt förvaltade fonder bland kandidaterna i det här inlägget.

I inlägget kommer du förstå varför jag anser att det här är rätt sätt att placera 1 miljon kronor i investeringar och var du bör anpassa upplägget för att passa dig och dina behov.

Lästips: Mina erfarenheter av Savelend – Oväntat hög avkastning och små förluster ….

Bästa sättet att investera 1 miljon kronor på är genom att invester i fonder.
Över tid så kan fonder fasas ut mot enskilda aktier.

Absolut bästa investeringen vs. Sunda principer för dig som investerare

När vi försöker besvara den frågan så kan vi göra det på två sätt:

 • Vi kan försöka hitta den enskilt bästa investeringen
 • Vi kan beskriva goda, väl beprövade, metoder och principer för hur du flyttar pengar från sparkontot in i investeringar som ger rimlig avkastning och rimlig risk.

Den första punkten ska vi inte lägga så mycket tid på här.

Att försöka hitta en enskild investering där du investerar dina pengar, glömmer dem i tio år för att sedan en dag kunna leva som ekonomiskt oberoende är svårt och sannolikheten för att vi ska hitta en sådan investering är liten.

Dessutom behövs det inte för att du ska lyckas få dina pengar att växa!

Men även om det skulle finnas en sådan magisk aktie, eller investering i annan form, så är det sannolikt inte där du ska börja.

Att kunna investera och förvalta kapital under långa tidsperioder, med hög risk, kräver kunskaper och insikter som du troligtvis inte har idag.

Om du följer de råd vi ger här så förväntar vi oss en genomsnittlig avkastning på mellan 5-10% årligen vilket innebär att du fördubblar ditt kapital på ungefär 8-9 år.

Lästips: 72-regeln hjälper dig räkna ut hur snabbt kapital fördubblas – Läs om regeln som du som investerare måste känna till!

Det börjar med dig – Riskaptit och avkastningsmål

Kanske har du precis börjat fundera på hur du på bästa sätt ska investera dina pengar.

Då kommer du självklart undra vilka alternativ som finns.

Vi kommer till det alldeles strax, men tro mig det är ingen brist på investeringsmöjligheter idag.

Det finns nästan oändligt många enskilda aktier att köpa.

Sedan kan vi välja bland ett stort antal indexfonder och aktivt förvaltade fonder med olika inriktning och förvaltningsupplägg.

För den som vill investera i andra tillgångar än aktier så blir det allt lättare att investera i valutor och råvaror, direkt eller via olika certifikat som följer det vi vill investera i.

Och, som om det inte skulle räcka, så har vi ett mycket stort utbud av peer-to-peer investeringar vi kan placera våra pengar i.

Så det svåra är inte att hitta investeringar, det är att välja mellan dem!

Vad kan vi förvänta oss för avkasting?

InvesteringFörväntad avkastningRisknivåLäs mer
Korta räntefonder0-3%LågKorta räntefonder eller sparkonto.
Långa räntefonder och preffar2-6%Medel – hög
Enskilda aktier4-15%Medel – hög
Fonder4-12%Medel – hög
ValutorSpekulationHög
RåvarorSpekulationHög
Peer-to-peer-utlåning3-12%Medel – högDet är ska vi tänka på när vi lånar ut pengar via Lendify.
Tabellen beskriver vad vi kan förvänta oss för avkastning på olika investeringar.

På valutor och råvaror så är det svårt att sätta en förväntad avkastning då de själva inte skapar något kassaflöde eller har någon underliggande tillväxt.

För att beskriva det har jag valt uttrycket spekulation vilket många sannolikt tycker är för negativt om vi ser till exempelvis kryptovalutornas uppgång.

Men jag tolka begreppet spekulation neutralt i detta sammanhang så återkommer vi till uttrycket senare.

Efter många års investerande där jag jagat möjligheter och hakat på olika investeringsförslag så har jag allt mer börjat välja bort investeringar istället för att söka dem.

Det gör livet lättare och mig till en bättre investerare!

Och allt det här börjar med att jag definierat vad jag har för avkastningsmål och riskvilja.

Jag har också en klar förståelse för min sparhorisont och när jag vill använda mina pengar.

Videon här nedanför förklarar mer i detalj hur avkastningsmålet ligger till grund för vilka investeringsval vi i vår familj gör.

För de allra flesta personer så är intervallet 5-10% i genomsnittlig årlig avkastning den rätta kompromissen mellan risk och avkastning.

I det spannet går det att hitta många bra investeringar med låg relativ risk och låg förvaltningskostnad.

5-10% önskad avkastning i relation till tabellen ovan innebär att det är rimligt att anta att större delen av vårt kapital investeras i aktier.

Lästips: Ränta på ränta effekten kommer inte hjälpa dig om – Läs vår sammanställning över vanliga fel som gör att du inte får ut det du önskar av ränta på ränta effekten.

Diversifiering i tid och tillgångar

Att investera pengar är inte riskfritt.

För att minska påverkan av att en investering inte ger det resultat vi önskar så brukar de flesta investerare sprida sina risker på olika vis.

Vi säger ofta att vi diversifierar våra investeringar.

Vi kan diversifiera på olika sätt:

 • Investera i olika tillgångar inom samma investeringskategori.
 • Investera vid olika tidpunkter, gärna över en längre tidsperiod.
 • Investera i olika typer av tillgångar.

I första fallet så investerare vi exempelvis i flera aktier eller fonder.

Eller så investerar vi i flera olika peer-to-peer lån med olika låntagare.

För de flesta är nog det här helt naturligt.

Nästa punkt, som handlar om att vi vill sprida inköpen i tid, är inte lika självklar för den som kommer in som ny investerare.

Sanningen är den, och det här stöds av forskning, att det är lättare att spå vilka företag och branscher som kommer vara vinnare över en längre period än det är att hitta rätt tidpunkt att köpa och sälja aktier.

Att köpa vid rätt tillfälle kallas för att ”tajma marknaden” och det är alltså bland det svåraste som finns.

I vårt sammanhang, där vi diskuterar hur vi på bästa sätt placerar en miljon kronor, så ska vi alltså sprida inköpen över tid.

Vill du förstå idén och logiken bakom här så rekommenderar jag dig att läsa det här inlägget om dollar cost averaging.

Tredje punkten i uppräkningen ovan handlar om att vi kan välja att sprida våra investeringar mellan exempelvis det egna boendet, aktier, peer-to-peer lån, räntepapper och råvaror.

Allvädersportföljer och portföljteori

Det finns oändligt mycket att säga kring diversifiering och det finns ett helt kunskapsområde inom ekonomin som heter portföljteori där syftet är att hitta rätt balans mellan risker och avkastning.

Där är man väldigt intresserad av att minska portföljen värdevariation över tid, det som också kallas volatiliteten i portföljen.

Här kan du hitta begrepp som ”allvädersportfölj” som är något som klarar alla typer av händelser i samhället och trots det står stadigt och säkert.

Av en rad olika skäl, så som den låga räntan och framgångarna som aktieinvesterare sett under årtionden, så har de teorierna till viss del tappat sin relevans.

I dag pratar vi snarare om att göra aktieval utefter din vad du tycker är lämplig risk och avstå aktieinvesteringar om du ska ha pengar i närtid till något.

Lästips: Bästa fonderna 2021 – Här kan du läsa om våra tankar kring smarta fondval 2021.

Aktier eller fonder?

Om du ska börja investera pengar i aktier så har du relativt mycket allmän kunskapsinhämtning att göra.

Om du dessutom ska placera en miljon kronor så kanske du ska läsa in dig på 20 bolag under samma tidsperiod.

Det tror jag är för svårt!

Det är ett skäl till att välja fonder i det här sammanhanget.

Långsiktigt så handlar det mer om personliga aspekter när valet handlar om aktier eller fonder.

Om vi väljer relativt breda fonder så är behovet av att diversifiera sig mellan en rad olika fonder litet och jag skulle rekommendera 3-5 fonder.

I det här sammanhanget så skulle jag inte placera mindre än 100 000 kronor i en fond.

Lästips: SAVR eller Avanza – Så här fördelar vi pengarna mellan nätbankerna.

Hur förvaltar man pengar bäst?

Egentligen går det inte att besvara frågan om hur man förvaltar pengar bäst.

För vi vet inget om framtiden!

De vi kan göra är att titta på vad som fungerat historiskt och försöka dra slutsatser från det.

Då är det två saker som alltid återkommer.

 1. Välj en hygglig investering, en indexfond exempelvis
 2. Låt tiden och ränta på ränta effekten göra sitt.

Det finns massor av saker du kan göra för att förbättra avkastningen över tid, men då ökar också risken att du gör något fel.

Jag har valt att sticka ut hakan i det här inlägget och säga att jag jag skulle välja några aktivt förvaltade fonder för att fånga bästa sättet att investera 1 miljon.

Det är min aktiva del här.

Då kan jag välja lite efter eget huvud och känna att det finns en tanke i portföljen, men där slutar min aktiva påverkan.

Om du vill gräva ner dig i detaljerna kring valet mellan aktivt förvaltade fonder eller indexfonder så rekommenderar jag videon här nedanför.

Därför gillar vi och många andra aktier!

Jag har inte skrivit något om att investera i guld här.

Inte heller har vi pratat om kryptovalutor.

Det finns goda skäl till det och tidigare så antydde vi att vi anser att den typen av investering handlar om spekulation utan vi därför behöver döma ut den typen av investering som oseriös på något vis.

Men döda tillgångar, om det så är olja, guld eller valutor har ingen egen inneboende kraft.

Ungefär så uttrycker sig Warren Buffet och många andra investerare som endast investerar i aktier.

Aktiebolag har tillgångar som de försöker utnyttja på smartas vis för att tjäna pengar.

Våra peer-to-peer investeringar kommer med ett kassaflöde varje månad.

”En aktie går väl upp eller ner i pris den också precis som värdet på guld” reflektera vissa då.

Det är sant ur ett tradingperspektiv, men inte ur ett investeringsperspektiv.

Det som gjort, och inte ser ut att ändras i närtid, aktieinvesteringar lyckosamma är att de är investeringsobjekt som vi kan köpa och äga över lång tid.

Det är utifrån det perspektivet det här inlägget är utformat.

Slutsats – Bästa sätteet att investera en miljon

Bästa sättet att investera en miljon på är att sprida inköpen över en lite längre tid och att köpa ett mindre antal aktiefonder.

Förslagsvis handlar man 3-5 fonder under 4-12 månader.

Vanliga frågor

Vilket är bästa sättet att investera pengar på?

Breda indexfonder kommer sannolikt hamna högt oberoende på vem du frågar. Det beror på att de kombinerar olika egenskaper vi gärna ser hos investeringar på ett bra vis. Om du fått en påse med pengar så kan det vara klokt att investera pengarna över en tidsperiod istället för vid ett tillfälle.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.