För- och nackdelar med att bo i lägenhet

De senaste 10 åren har vi omväxlande bott i lägenhet och villa. Här kan du läsa vår syn på för- och nackdelar med att bo i lägenhet. Det här är en del i vår serie där vi tittar på olika typer av boende som vi provat på:

Vi kommer diskutera både bostadsrätt och hyresrätt i det här inlägget. Båda får ingå i begreppet lägenhet även om det finns stora skillnader i vissa delar.

Fördelar med att bo i lägenhet

Det finns flera fördelar med att bo i en lägenhet. En av de största fördelarna är bekvämligheten.

  • Underhåll ingår.
  • Det finns ingen tomt att sköta på sommar och vinter
  • Vi får enkelt tillgång till stora tvättmaskiner och torkskåp eller lekplatser utan krav på investeringar eller städning.

Eftersom lägenheter generellt sett är mindre än hus, blir det lättare att hålla rent och snyggt.

En annan fördel med att bo i en lägenhet är säkerheten. Oftast finns det flera säkerhetsåtgärder såsom portkoder, upplysta områden samt att det är fler personer runt omkring.

Detta ger en känsla av trygghet och minskar risken för inbrott och andra incidenter.

Många lägenheter finns oftast i centrala områden där man har enkel tillgång till kollektivtrafik, mataffärer, restauranger och nöjesområden. I storstaden är det påtagligt medan det i småstäder kanske mer är en relativ skillnad mellan flerbostadshus och villor.

Generellt sätt får vi också lägre kostnader i lägenheter jämfört med hus, eftersom underhållet vanligtvis är billigare och mindre energi behövs för uppvärmning eller kylning genom att byggnaderna oftast är större.

Dessutom är det vanligtvis lättare att hitta en hyreslägenhet än att köpa ett hus, och det ger också möjligheten till flexibilitet om man vill flytta. Flexibiliteten är faktiskt oftast högre om du köper en bostadsrätt än villa i de flesta fall.

En bild som visar hur det är att bo i lägenhet,
Du är aldrig själv om du bor i lägenhet. Ur ett trygghetsperspektiv så är det en stor fördel.

Läge

Generellt sett, åtminstone för storstadsregionerna, så innebär flerbostadshus en mycket mer yteffektiv stad. Det i sin tur gör att det ofta går att göra kollektivtrafiken mer välfungerande och vi kan få butiker och restauranger att fungera i området.

I Stockholm så är det dessutom en av de få sätten att bo om vi vill leva storstadsliv.

Villaområden är typiskt ”utsmetade” och kräver ofta bil för att få vardagen att gå ihop.

Lättare underhåll och mindre ansvar

Det är enklare att bo i lägenhet. Både på pappret, men också i praktiken, säger vår erfarenhet.

Det gäller dels själva arbetet som underhåll och skötseln kräver. Men det finns också en mycket stark koppling till ekonomin och det ekonomiska ansvaret. Det är normalt sett mycket enklare – det är inte detsamma som att det självklart är billigare – ekonomiskt att bo i lägenhet.

Mindre underhållsarbete jämfört med en egen bostad

Fördelarna med att bo i lägenhet är att behovet av underhållsarbete minskar.

Hyresvärdar eller fastighetsägare tar oftast ansvar för reparationer och renoveringar, vilket ger de boende mer tid och mindre bekymmer. Det innebär också att man undviker kostsamma reparationer och byten, vilket ger mer fritid och mindre stress.

Tjänster som trädgårdsarbete, sophantering eller snöröjning ingår i månadskostnaden.

Lägre kostnader för reparationer och underhåll

Större fastigheter ger stordriftsfördelar jämfört med den lilla villan. Det innebär att man kan investera i bättre lösningar med längre livslängd, men också att man kan jobba med förbyggande underhåll på ett annat vis än vi villaägare kan.

Delningsekonomi

I lägenhet så delar du soprum, cykelställ, lekplatser, tvättstugor, parkeringar, tvättplatser, uteplatser och mycket mycket annat.

Vissa ser glaset som halvfullt här och tycker att det innebär att man inte har egna utrymmen och platser. Men på det hela taget så är detta ett mycket effektivt sätt att bo.

Flexibilitet och enkelhet

Hyreslägenhet är överlägset när det kommer till flexibilitet. Du kan säga upp avtalet och efter uppsägningstiden så är du fri. Ibland är efterfrågan så stor efter lägenheten att du inte ens behöver betala hela uppsägningstiden.

Bostadsrätter är lite mindre flexibla men det är fortfarande billigt och enkelt att komma ur en bostadsrätt jämfört med villa.

Lästips: Bostadsrätt eller ägarlägenhet – Genomgång av mig som varit vicevärd i en bostadsrättsförening.

Nackdelar med att bo i lägenhet

Att bo i en lägenhet kan också leda till utmaningar och nackdelar.

Här är några negativa aspekter föknippat med att bo i lägenhet:

  • Begränsat utrymme: En av de största nackdelarna med att bo i en lägenhet är det begränsade utrymmet. Det kan vara svårt att hitta tillräckligt med plats för ägodelar eller för olika aktiviteter.
  • Ljudisolering: Ljud från grannar eller gemensamma utrymmen kan störa oss i vardagen eller när vi sover.
  • Brist på privatliv: Att dela väggar med grannar innebär ofta att man inte har samma integritetsnivå som man skulle ha i ett eget hus. Ljud, lukter eller andra obehagliga situationer uppstår utanför möjlighet till kontroll.
  • Gemensamma utrymmen: Det kan finnas konflikter kring användningen av dessa utrymmen, till exempel högljudda grannar, bristande underhåll, stölder eller platsbrist.
  • Hyreshöjningar och regler: Att bo i en lägenhet innebär oftast att vi är beroende av hyresvärdens/bostadsrättsförenignens beslut om höjda hyror och andra regler för boendet.
En bild med villor. Att bo i lägenhet ger vissa begränsningar som inte villaägaren har och vice versa.
Villaområden har en annan karaktär än områden med hyreshus.

Begränsat utrymme och privatliv

Vi är en stor familj på sex personer, där tre av barnen är tonåringar, och jag skulle säga att det är den viktigaste faktorn när det kommer till varför vi inte längre bor i lägenhet.

En lägenhet ger inte samma möjligheter till ytor. Det kan handla om rum för att bo i, men också ytor för hobbies och förvaring.

Läs gärna om hur vi jobbat med små boytor tidigare:

En viktig poäng här att ytor för oss inte bara handlar om boendeyta utan andra saker som ytor för hobbies, parkering av bilar och förmågan att kunna lagra cyklar och mopeder är också en del.

Möjlighet att störas av grannar och buller

Jag ska inte säga att vi i vår familj haft stora problem med våra grannar, men jag har som vicevärd i en bostadsrättsförening haft flera utmaningar när det kommer till grannar som bråkat.

Vi hade en läkare som jobbade jour och konstiga tider som vill ha lugn och ro tidigt på kvällen. Grannen var ungdomar som hade fester.

Jag kan inte säga att ungdomarna var högljuda, men läkaren blev störd.

Beroende av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Personligen kan vi tycka att det är rimligt att en hyreslägenhet har rätt stora begränsningar kring vad vi kan göra. Men det kan vara svårare att ”köpa” regler och beslut när vi köpt en bostadsrätt.

Det kan exempelvis gälla rätten att hyra ut vår bostadsrätt i andra hand.

Regelverk och begränsningar som måste följas

Du kan inte helt skippa olika regler och bestämmelser om du bor i villa, du måste exempelvis följa bygglagstiftning och regler om bygglov, men generellt sett så innebär boende i lägenhet betydligt mer inskränkningar än boende i villa.

Möjligheten till ändringar, tillbyggnader, markiser, glasade uterum och andrahandsuthyrning är exempel på det.

Vi som bor i Stockholm måste dessutom tänka på rätten och kostnaden för att parkera en bil, eller ännu värre två!

Eventuell ökning av hyran eller avgifterna

Lånekostnader och avgifter för försäkring, sophämtning med mera rår vi som villaägare inte på utan får där svälja merkostnader på samma sätt som de som bor i lägenhet.

Men i övrigt så ger boende i villa oss helt andra möjligheter att styra våra kostnader. Vi bestämmer själva inomhustemperatur, kan bestämma om vi vill reparera något gammalt eller investera i något nytt. Eller skjuta på renoveringar.

Svårighet att ändra utseende och göra anpassningar

En bostadsrätt ger dig större möjligheter att göra egna anpassningar av lägenheten jämfört med hyresbostaden.

Men det finns fortfarande rätt mycket begränsningar. Vi har exempelvis haft problem med att få glas in balkonger och som vicevärde i en bostadsrättsförening har jag själv varit med om att diskutera installation av A/C och anpassning av uteplatser.

Osäkerhet och brist på äganderätt

Att bo i lägenhet ger inte samma äganderätt som boende i hus, i synnerhet om fastigheten har friköpt tomt.

Du behöver inte flytta för att fastigheten ska renoveras eller rivas. Inte heller behöver du råka ut för ofrivilliga renoveringar som höjer hyran kraftigt.

Du har också, som vi varit inne på tidigare, rätten att hyra ut hela eller delar av fastigheten utan att någon kan begränsa din rätt till detta.

Slutsats – Bo i lägenhet eller inte

Vi har tittat på olika för- och nackdelar med att bo i lägenhet. Hur du påverkas av respektive del beror på vem du är, var i livet du är, om du är själv eller inte, var i landet du är och vilken ekonomi du har.

För oss väger fördelarna med villa över nu, och kommer göra så under ett par år till, men generellt sett så skulle vi säga att vi ser stora fördelar med båda typerna av boende och rekommenderar inte riktigt någon variant före den andra.

Vanliga frågor

Fråga: Vilka är fördelarna med att bo i lägenhet?

Svar: Att bo i en lägenhet kan vara mer kostnadseffektivt än att bo i ett hus, eftersom hyran vanligtvis är lägre. Du kan också ha tillgång till bekvämligheter som gym, pool eller gemensamma utrymmen. Dessutom kan underhåll av byggnaden och trädgården skötas av fastighetsägaren.

Fråga: Finns det några nackdelar med att bo i lägenhet?

Svar: En av nackdelarna med att bo i lägenhet är att du inte har lika mycket privat utrymme som i ett hus. Du kan också bli påverkad av dina grannars ljud och aktiviteter. Dessutom kan du vara begränsad när det gäller att anpassa lägenheten efter dina egna preferenser eller behov.

Fråga: Kan jag äga en lägenhet istället för att hyra?

Svar: Ja, du kan äga en lägenhet genom att köpa den. Det finns olika typer av äganderätter såsom bostadsrätt eller ägarlägenhet. Genom att äga en lägenhet får du möjlighet att göra ändringar och förbättringar baserat på dina egna önskemål.

Fråga: Vilka kostnader kan vara förknippade med att bo i en lägenhet?

Svar: Förutom månatlig hyra kan du behöva betala för elkostnader, vatten- och avloppsavgifter samt eventuella gemensamma avgifter eller underhållskostnader. Vissa föreningar kan också ha en årsavgift eller medlemsavgift.

Fråga: Finns det några regler eller begränsningar när man bor i en lägenhet?

Svar: Ja, det kan finnas regler och begränsningar som du måste följa när du bor i en lägenhet. Exempelvis kan det finnas regler om husdjur, buller, användning av gemensamma utrymmen och förändringar av lägenheten. Dessa regler är vanligtvis fastställda av föreningen eller fastighetsägaren.

Fråga: Vad ska jag tänka på innan jag bestämmer mig för att bo i en lägenhet?

Svar: Innan du bestämmer dig för att bo i en lägenhet bör du överväga din livsstil och dina behov. Tänk på faktorer som storlek, läge, tillgång till bekvämligheter och närliggande service. Det kan också vara bra att undersöka föreningens ekonomi och eventuella regler som kan påverka ditt boende.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar