Hur fungerar P2P-lån? Introduktion och översikt!

Peer-to-peer-lån, eller P2P-lån i förkortad form, gör det möjligt för privatpersoner att låna av och låna ut pengar till varandra. Modern P2P-utlåning bygger dessutom på att det är ett stort antal långivare till varje lån och därför används också ofta begreppet Crowdfounding.

I det här inlägget ska vi ge en översikt över hur P2P-lån fungerar utifrån såväl låntagarens som investerarens perspektiv.

Vad är ett P2P-lån?

Ett modernt peer-to-peer lån är ett lån som upprättats mellan en och låntagare och långivare – vi kommer använda begreppet investerare flitigt för att beskriva långivarna i den här texten – med hjälp av en låneförmedlare.

Låneförmedlarna använder någon form av digital plattform, så som Lunar, Kameo eller Savelend för att hitta investerare och matcha dem med med låntagarna och när det finns tillräckligt med investerare så ser låneförmedlarna till att skapa de kontrakt som behövs.

Kontrakten skapas så att det finns en direkt koppling mellan långivaren, lånet och investerarna.

Med det sagt så är det viktigt att förstå att låneförmedlarna skyddar låntagarnas identitet – när det handlar om privatpersoner – så investeraren har ett anonymt kontrakt och vet inte vem som är låntagare.

Rent praktiskt så kommer låntagaren också få månadsfakturor och sköta sina betalningar på samma sätt som om han eller hon lånade genom ett traditionellt lån.

Ett P2P-lån fungerar alltså som ett vanligt lån, med den stora skillnaden att det inte är låneförmedlaren eller plattformen som lånar ut pengar!

Då hade de fungerat som en bank och det hade blivit ett ”vanligt” privat- eller företagslån.

Ett P2P-lån utesluter istället banken och tanken är att P2P-lån ska vara kostnadseffektiva lösningar för såväl de som lånar pengar som för de som lånar ut pengar.

En starkt drivande idé bakom P2P-utlåning är också att ifrågasätta bankernas oligopol på många marknader. Ett oligopol som många tycker medfört dåliga lånevillkor för låntagare.

P2P-lån finns i olika former där utlåning sker till så väl privatpersoner som till företag.

Beskrivning av P2P-lån. Bilden beskriver hur låntagaren interagerar med lånepelattform när lånet tecknas och hur sedan kontraktet är upprättat mellan låntagare och investerare.
Ett P2P-lån genomgår olika faser. Vid tecknandet så agerar en låneförmedlare, med hjälp av en digital plattform för att skapa kontrakt. När kontrakten är tecknade så är finns inte längre låneförmedlaren eller plattformen med som kontraktspart, utan fungerar ”bara” som administrativt stöd.

Hur fungerar ett P2P-lån?

Låneförmedlaren sköter kontakterna med låntagarna, gör kreditbedömning, bestämmer räntenivåer och sätter avtalsvillkoren.

Låneförmedlaren matchar också låntagaren med lämpliga investerare.

Vanligtvis sker det här mer eller mindre automatiskt genom en digital plattform som vi var inne på. På Lunar och Savelend exempelvis så kan investerare ha ”automatiska investering” påslagen.

Det är rimligt när det handlar om privatlån där beloppen är små, antalet lån är högt och där investerare inte får tillgång till all information om låntagaren.

Efter att kontraktet tecknats så fortsätter kontrakten att vara anonyma. Här nedanför ser du exempelvis hur de som investerar via Savelend ser sina lån.

Exempel på sammanställning av P2P-lån.
Exemplet kommer från Savelend och visar typ av lån, lånebelopp och annan väsentlig information.
Exempel på lånerapport via Savelend. Om vi klickar på lånen så kan vi få lite mer information, men det går inte att se vilka privatpersoner som ligger bakom lånen.

På andra plattformar, så som Kameo, som förmedlar större lån till företag kan du granska varje lån, låntagaren och säkerheten som ligger till grund för lånet innan du investerar.

Hos Kameo så kan du redan på den digitala plattformen granska vem du investerar och du kan också se vilka kontrakt du har. Se ett exempel i bilden här nedanför.

Exempel på sammanställning av P2P-lån. Exemplet kommer från Kameo och visar företagsnamn, lånebelopp och annan väsentlig information.
Exempel på några av de lån vi har via Kameo.

Oavsett metod och plattform: När lånet är tecknat så finns ett kontrakt mellan låntagaren och investerarna. Det här är centralt och vi kommer utveckla det här nedanför.

Efter kontraktet är tecknat så övergår lånet i någon form av administrativ fas där ränta och amorteringar ska hanteras och sedan fördelas och betalas ut till investerarna.

Uteblivna betalningar måste också hanteras och drivas in.

Detta sköts genom tjänster hos låneförmedlaren och den den digitala plattformen. De utför jobbet som en form av tjänst till investerarna och tar betalt genom avgifter.

Dessa avgifter tas från investerarnas avkastning och det är avgifterna som finansierar låneförmedlarnas arbete och den digitala plattformen som används.

Vad är skillnaden mellan ett P2P-lån och banklån?

För den som lånar pengar är det ingen skillnad mellan de olika typerna av lån, om det inte är så att låneförmedlaren kan ge bättre villkor i form av lägre ränta, än banken!

Skillnaden mellan de olika typerna av lån blir tydlig då någon inte betalar sitt lån.

I fallet med banklån så belastar kreditförlusten bankens resultat och vinsten blir lägre. Lägre vinst ”drabbar” alla aktieägare och kostnaden för kreditförlusterna sprids ut.

Vid P2P-utlåning så sker ingen sådan spridning, utan kreditförlusten drabbar de, och endast de, som har ett kontrakt med låntagaren. Låneförmedlaren och den digitala plattformen påverkas inte heller.

Det här är ett problem för den som investerar i privatlån i form av P2P-lån.

Bästa sättet att hantera problemen är att minska exponeringen i varje enskilt lån och istället låna ut till många.

Det är där de digitala plattformarna kommer in och fyller en viktig funktion.

Det är också viktigt att låneförmedlarna är seriösa. Här nedanför ser du exempel på hur kreditförlusterna ser ut för oss i vår familj och som du ser så äts snabbt vinsten upp om det är stora kreditförluster.

Exempel på rapport från Savelend. Här ser du avkastning och kreditförluster.

Jämför vi ovanstående bild med hur det går för oss på Kameo så har vi inte förlorat en krona där i form av kreditförluster.

Kontraktet gäller

Att kontraktet, med villkor, betalningsbelopp och datum gäller är nog helt självklart för den som lånar pengar via P2P-lån.

Men för den som investerar, som kanske jämför P2P-lån med sparkonto så kan det komma som en överraskning att det inte bara går att ta ut pengarna helt plötsligt.

P2P-lån är reglerade via kontrakt och det finns ingen möjlighet för den som investerat i privatlån att bryta kontraktet. Enda sättet att komma ur kontraktsåtagandet är att sälja lånet.

Vissa P2P-plattformar erbjuder tjänster för detta medan det i andra sammanhang är mycket svårt att få loss sina pengar som är bundna av kontrakt.

Är P2P-lån bra?

Tanken är att vi genom digital teknik ska kunna gå samman och finansiera lån utan att det krävs en bank. På så vis ska låntagare kunna få lägre kostnader och investerare bättre avkastning.

Vi som följt P2P-lån under många år kan kanske inte säga att vi sett att det blivit någon revolution på låne- och kreditmarknaden.

Kanske har P2P-lånen pressat ner räntan för de som tar privatlån. Det är vår gissning.

Det verkar dessutom som att räntan varierar kraftigare, beroende på låntagarens förutsättningar, sedan P2P-lånen blivit vanliga.

Det gynnar de som är kreditvärdiga.

Så för låntagare så har nog P2P-lånen medfört positiva konsekvenser.

Ur ett investerarperspektiv så spretar bilden mer. Här kan du läsa mer om hur vi ser på P2P-lån:

I såväl Sverige som utomlands så har det funnits en mängd skandaler kopplat till just P2P-lån.

I Sverige så är det Trustbuddy-skandalen som kostat investerare stora pengar.

Sammanfattning – Hur fungerar P2P-lån

För låntagaren så fungerar ett P2P-lån på samma sätt som ett vanligt lån. Det finns inga speciella risker eller problem med P2P-lån, jämfört med traditionella lån, för dig som är konsument eller lånar till ditt företag.

Vi investerar i P2P-lån, ibland uppåt 10% av våra investeringar, och tycker det har sina poänger, men förbehåller oss rätten att vara kritiska och ständigt beredda på att minska vår utlåning.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar