Fonder eller utdelningsaktier

Vad är bäst? Fonder eller utdelningsaktier?

Fonder erbjuder investerare möjlighet att sprida sina tillgångar genom att köpa andelar i en fond, som i sin tur äger en rad underliggande tillgångar.

Vi skiljer på:

 • Indexfond
 • Aktivt förvaltad fond
 • ETF, också kallad börshandlad fond (finns såväl i indexform som aktivt förvaltad)

och de skiljer sig åt i flera avseenden. Men i det här sammanhanget så kan vi referera till samtliga varianter som fonder.

Fonder klassas också efter de tillgångar de investerar i, exempelvis i form av obligations-, ränte- och aktiefonder.

Då vi jämför utdelningsaktier med fonder så utgår vi i resonemanget nedan från aktiefonder.

I det här inlägget har vi jämfört fonder, ETFer och investmentbolag om du vill lära dig mer.

Utdelningsaktier är istället en form av aktieinvestering där aktieägarna får del av företagets vinster genom utdelningar.

Historiskt så har kloka investeringar i utdelningsbolag varit en mycket bra investeringsfilosofi även om definitionen av vad som är ett utdelningsbolag varierar kraftigt mellan olika investeringsfilosofier.

In fond kan mycket väl vara helt baserad på utdelningsaktier, så i princip finns det inget motsatsförhållande mellan de två typerna av förvaltning.

Men princip är inte praktik!

Utdelningsinvestering är en amerikansk grej

En anledning till att utdelningsaktier är populära är att de är viktiga i ett amerikanskt sammanhang.

De är ofta förknippade med investering i stabila och etablerade företag som har en lång historia av att generera vinst. Dessa företag delar ut en del av sin vinst till aktieägarna i form av utdelningar, vilket ger en kontinuerlig inkomstkälla.

Ofta så är utdelningarna väldigt förutsägbara – de deklareras långt i förväg och företagen sätter en ära i att inte ändar utdelningen – relativt inflationsskyddade och utdelningarna betalas ut relativt ofta – kvartals eller månadsvis – jämfört med svenska förhållanden.

Där är utdelning 1 gång om året normen.

Utdelningsaktier är särskilt populära bland pensionssparare och de som söker en mer konservativ investeringsstrategi. I amerikans investeringskultur ses de som en trygg hamn, särskilt i ekonomiskt osäkra tider.

Utöver utdelning erbjuder aktierna en potentiell kapitaltillväxt genom ökande aktiekurser

Som om inte allt detta vore nog. Det finns skattefördelar i USA när det kommer till utdelningar.

Skattefördelar med utdelningsaktier i USA

 1. Lägre skattesats på kvalificerade utdelningar: I USA beskattas ”kvalificerade utdelningar” till en lägre skattesats jämfört med vanlig inkomst. Detta kan vara fördelaktigt för långsiktiga investerare.
 2. DRIP (Dividend Reinvestment Plan): Många företag erbjuder möjligheten att automatiskt återinvestera utdelningar genom ett DRIP-program. Detta kan vara skatteeffektivt eftersom du inte betalar skatt på utdelningen förrän du säljer de nya aktierna.
 3. Fördelaktigt för pensionssparande: Utdelningsaktier är populära i pensionskonton som 401(k) eller IRA, där utdelningar kan återinvesteras skattefritt tills pengarna tas ut vid pensionering.
 4. Skatteutjämning: Om du äger utdelningsaktier i ett vanligt mäklarkonto, kan du använda utdelningarna för att balansera eventuella kapitalförluster och därmed minska din skattebörda.
 5. Estate Planning: Utdelningsaktier kan också vara fördelaktiga ur ett arvsskattesperspektiv, särskilt om de hålls i skattefördelaktiga konton eller överförs till nästa generation under gynnsamma skattevillkor.

Utdelningsinvestering i Sverige

I Sverige så finns inte riktigt lika många fördelar med utdelningsinvestering som i USA. Utdelningsaktier ses som vilken aktie som helst och oavsett utdelning eller inte så schablonbeskattas kapitalet i ISK eller Kapitalförsäkring.

Så valet mellan fonder eller utdelningsaktier blir mer än fråga om personliga önskemål och preferenser. Och så öppnar naturligtvis aktier för mer personliga val och ökad kontroll.

Vad är fonder?

Fonder är en investeringsform där flera investerare samlar sina pengar i en gemensam pott.

Potten förvaltas av fondförvaltare genom aktiva val eller genom att investera genom att följa ett index. Vad är index tänker du, och jag föreslår att du läser det länkade inlägget!

Fondens kapital investeras i en blandning av tillgångar utifrån den inriktning fonden har.

Genom att investera i fonder får du en enkel och ofta diversifierad exponering mot finansmarknaden, men det kommer också med en viss kostnad i form av förvaltningsavgifter.

Läs gärna vår jämförelse mellan aktiv och passiv förvaltning.

Fördelar med att investera i fonder

– Genom att placera pengarna i fonder sprids risken över flera olika tillgångar, regioner och branscher, vilket kallas diversifiering.
– Fondförvaltare (aktiv förvaltning), som har expertkunskap, tar beslut baserat på omfattande analys, vilket ger en professionell förvaltning.
– Indexfonder har stor spridning, många innehav, förhållandevis låg risk och låga förvaltningskostnader.
– Fonder är lättillgängliga och kan köpas och säljas enkelt via olika plattformar.
– Många fonder har lägre initiala investeringskrav, vilket gör det möjligt att komma igång med små summor pengar.
– Fonder ger investeraren möjlighet att snabbt konvertera sina tillgångar till kontanter vid behov, vilket kallas likviditet.
– Även aktivt förvaltade fonder – som har dyrare förvaltningsavgift – erbjuder som regel en kostnadseffektiv förvaltning jämfört med att vi själva handlar med aktier. Det gäller i synnerhet om vi ska växla pengar i utländska valutor och/eller göra små köp.

På senare år har även fondrobotar kommit in på marknaden och ytterligare breddat erbjudandet kring fonder.

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier i bolag som ger utdelning. I amerikanska sammanhang kan vi se två olika typer av utdelningsinvestering:

 1. Investering i aktier med hög direktavkastning
 2. Investering i aktier med utdelning och hög utdelningstillväxt

I kategori 1. hittar vi ofta energibolag exempelvis medan 2. innehåller bolag som Visa.

Om begrepp som direktavkastning känns obekväma så rekommenderar jag inlägget: Vad betyder avkastning, direktavkastning, utdelning och ränta?

Hur fungerar investering i utdelningsaktier?

Tanken är att hitta bolag som har utdelning, gärna under lång tid, med goda möjligheter att bibehålla eller öka sin utdelning över tid.

Behöver vi inte utdelningen så återinvesterar vi den genom att köpa nya aktier vid utdelningen. På så vis växer vår förmögenhet.

Fördelar med att investera i utdelningsaktier

Klassiska bolag för utdelningsinvesterare har varit energibolag och bolag som Coca-Cola. Det är exempel på bolag som haft stabil och växande intjäning och vinst över årtionden.

De är exempel på hur utdelningsinvestering kan vägleda oss till att göra kloka val, om vi har lite tur.

Nackdelen med att investera i utdelningsaktier

Utdelningsinvesterare begår ibland misstaget att tolka bolag med hög utdelning som ”bra bolag” med god vinst och stor förmåga att dela ut pengar till sina ägare.

Tyvärr är det inte alltid sant. Inte sällan har bolag hög utdelning för att de är lågt värderade. De anses alltså inte attraktiva bland investerare, ofta på goda grunder.

Utdelningsinvesterare kommer sannolikt också att missa tillväxtbolag som Google och Amazon för att istället investera i exempelvis oljebolag.

Vad är bäst – Fonder eller utdelningsaktier

Det finns inget som gör den ena investeringsformen bättre än den andra utan valet beror helt på dina egna preferanser.

Välj utdelningsaktier om du:

 • Vill vara aktiv investerare
 • Får energi från dina utdelningar

Välj fonder om du:

 • Inte vill vara aktiv investerare
 • Vill ha bekymmersfritt ägande

Ska du leva på ditt kapital?

Om du ska leva på ditt kapital så kan utdelningar ha sin tjusning. Du slipper sälja aktier för att få din inkomst utan kan lita på att aktierna fungerar som en pengamaskin utan din inblandning eller behov av att fatta säljbeslut.

ättelse, som påminner oss om vikten av att vara medveten om de olika faktorerna vid valet mellan fonder eller utdelningsaktier.

Vanliga frågor

Fråga: Vad är skillnaden mellan fonder och utdelningsaktier?

Svar: En fond är en samling av olika värdepapper, som till exempel aktier och obligationer, som förvaltas av en professionell förvaltare. Utdelningsaktier å andra sidan är aktier i ett företag som ger utdelningar till aktieägarna i form av vinstutdelning.

Fråga: Vilken typ av investering är mer lämplig för mig – fonder eller utdelningsaktier?

Svar: Det beror på dina individuella mål och preferenser. Om du föredrar att ha en bred diversifierad portfölj och överlåta förvaltningen till experter kan fonder vara ett bra alternativ. Om du däremot är intresserad av att investera i specifika företag och ha möjlighet att få utdelningar kan utdelningsaktier vara mer lämpligt för dig.

Fråga: Hur fungerar utdelningar i utdelningsaktier?

Svar: Utdelningar i utdelningsaktier representerar en del av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna. Dessa utdelningar kan vanligtvis ske kvartalsvis eller årligen och storleken på utdelningen kan variera beroende på företagets resultat och beslutet från styrelsen.

Fråga: Vad är fördelarna med att investera i fonder?

Svar: Fonder erbjuder följande fördelar: – Diversifiering av investeringar för att minska riskerna – Tillgång till professionell förvaltning och expertis – Möjlighet att investera i olika tillgångsslag och geografiska områden – Enklare hantering och administrering av investeringar

Fråga: Kan man förlora pengar när man investerar i fonder eller utdelningsaktier?

Svar: Ja, det finns alltid en risk att förlora pengar när man investerar i finansiella instrument. Värdet på fonder och aktier kan variera beroende på marknadsförhållanden och resultatet av de investeringar som görs. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och göra en noggrann analys innan man investerar.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar