Gå ner i arbetstid:9 saker att tänka på (livet, ekonomi, tid, karriär)

Att gå ner i arbetstid kan vara en av de enklaste metoderna som finns att för att skapa en enklare vardag som lämnar lite mer tid för dig själv. Kanske kan du avsätta lite mindre tid till ekorrhjulet och hitta tid för det du vill genom att jobba mindre?

Att fortfarande ha ett arbete, med allt vad det innebär i form av skyddsnät och sammanhang, samtidig som du får mer fritid när du går ner i tid på jobbet är lite av en win-win.

Men det finns fallgropar och saker att tänka på om du funderar på att gå ner i arbetstid. Den mest uppenbara aspekten att förhålla sig till för den som vill gå ner i tid på jobbet handlar om ekonomi.

Men här ska vi också ta upp en del lärdomar som vi själva gjort genom åren då vi – eller personer som vi känner – deltidsarbetat i olika former.

Inlägget vänder sig till dig som funderar på att gå ner i arbetstid oavsett var du är i livet. Alla punkter nedan kanske inte riktigt är applicerbara på alla men läs vidare och välj det som passar din situation 😀!

Att gå ner i arbetstid är ett relativt enkelt sätt att frigöra tid som du styr över själv vilket ger en bättre balans mellan arbete och fritid. Det är dock inte självklart att den tid som frigörs blir egen fri tid. En mer pressad arbetssituation, kortare tid för barnen inom barnomsorgen eller ett ökat ansvar för hemmet kan minska den tid som frigörs. Att jobba mindre kan göra det lättare att hantera en svår arbetssituation men bör inte användas som ända metod för att hantera ett liv eller karriär som inte fungerar.

1. 100% Arbete – 80% arbetstid

Vissa jobb styrs helt utifrån den tid då är på din arbetsplats, men väldigt många gör det inte. Många av oss jobbar i en roll som ständigt kan, och kanske också förväntas, göra mer. I det sammanhanget är det viktigt att du är säker på att du kan reducera din arbetsbörda om du går ner i arbetstid.

Om inte riskerar du att få göra precis lika mycket som tidigare fast på kortare arbetstid när du reducerar din arbetstid. Det kan vara väldigt pressande och riskerar att göra ditt arbetsliv väldigt skruvat på ett vis som du sannolikt inte förväntat dig.

Senaste gången jag gick jag ner i arbetstid, en sommar då jag gick ner till 80% från april till oktober, så var jag väldigt observant på just den här frågeställningen utifrån tidigare erfarenheter.

Jag och min chef samverkade på ett vis som jag uppfattade som mycket konstruktivt och man hittade en person inom företaget med lämplig profil som kunde gå in och stötta. Utifrån min erfarenhet är det relativt ovanligt att det går att lösa så här smidigt.

Trots det så fanns det saker som inte riktigt blev bra. Den person som kom in kunde inte riktigt göra så stor nytta inom de 20% han hade tillgängligt, dessutom behövde vi koordinera oss en hel del vilket tog tid istället för att frigöra tid.

2. Mer fritid – Mer hemarbete

Vi har fyra barn vilket gör att vi levt med små barn under väldigt lång tid. Då vi följt lagar och riktlinjer som finns kring att ha barn på dagis och fritids så har en nedgång i arbetstid alltid inneburit att barnen också varit kortare tid inom barnomsorgen.

Att ha små barn kring sig minskar till viss del nyttan av att jobba mindre. Dessutom så följer nästan helt naturligt en förväntan om att den som jobbar mindre ska göra mer ”hemarbete”.

Jag förstår mycket väl att ett mycket rimligt skäl till att reducera arbetstiden är att du vill kunna tillbringa mer tid med dina barn och hinna med dina ”hemmamåsten”, så kanske tänker du att det jag beskriver som en nackdel med minskad arbetstid är den nytta du söker.

Erfarenheten jag och min sambo har, tillsammans med många vi diskuterat frågan med, är att det inte självklart är så enkelt. Anledningen till det tror jag handlar om att den som går ner i arbetstid inte bara gör det jobb man tidigare gjorde i hemmet, utan istället gör en större andel än tidigare.

Dessutom, om jag tidigare hämtade barnen och min sambo samtidigt handlade så tog barnhämtning och inköp en viss tid. Att hämta barnen och sedan handla med dem tar betydligt mer tid.

Om du förväntas göra mer hemma, medan barnen springer runt dig trötta och hungriga, samtidigt som du fått med dig massa arbete hem – som vi diskuterade här ovanför – så är risken stor att du inte alls når det läge du önskat när du går ner i tid på jobbet.

Vi har personer i vår nära omgivning som i princip bränt ut sig på att gå ner i arbetstid, vilket kanske förvånar!

Lästips: Sparande och könsroller – Så här fungerar det hos oss!

3. Att gå ner i arbetstid ger dig tid nu

De två inledande punkterna berör aspekter som vi kan se som utmanande, kanske beskriver de nackdelar med att gå ner i arbetstid. Här ska vi lyfta fram en fördel som följer med minskad arbetstid som är nog så viktig.

Att gå ner i arbetstid kan ge dig tid här och nu. Till skillnad från idén om att sträva efter en framtida ekonomisk frihet, eller alternativet vi provat med sabbatsår, så kan du genom att jobba mindre få lite mer tid här och nu utan att du behöver spara pengar, säga upp dig eller söka tjänstledigt.

Om du har barn under 12 år så har du rätt att gå ner i arbetstid, men möjligheten att jobba mindre finns för alla om du kommer överens med din arbetsgivare. Prata med din chef! Det är inget märkligt att justera sin arbetstid beroende på var vi är i livet.

Lästips: Gå ner i arbetstid, sabbatsår eller ekonomisk frihet – En jämförelse mellan olika metoder för att hitta mer tid i vardagen.

Genom att du faktiskt jobbar så behåller du också kontakten med arbetsmarknaden, har tillgång till samhällets skyddsnät – i form av sjukförsäkring och a-kassa – och ofta så klarar de flesta ekonomiskt på exempelvis 80% av lönen. Så du kan kanske börja redan i morgon – eller åtminstone ganska snart – med ett friare liv!

Det här är en möjlighet som de flesta kan nyttja här och nu!

Vi har pratat om livet som du som har barn lever, men även senare i våra liv kan detta vara högst relevant. Att gå ner i arbetstid efter att du fyllt 60 kan ge dig ökade möjligheter att leva det liv du önskar samtidigt som du kan optimera pensionen smart. Mer om det senare.

Så vill du leva här och nu så är en nedgång i arbetstid en av de enklaste sätten att skapa fler möjligheter.

4. Ta tillvara den tid du har – Slösar du tid?

Om du har ett jobb som kräver massor av dig, där du måste jobba hemifrån för att få tiden att gå ihop, samtidigt som du har familj, djur, hus och en rejäl pendling varje dag så du sannolikt ont om tid.

Men har du inte det så har du förmodligen väldigt mycket tid till ditt förfogande.

Många som jobbar heltid kan faktiskt ganska enkelt få ihop 40 timmars egen tid per vecka!

Om du inte får ut det du vill av din fria tid så är det inte säkert att det krävs mer tid utan kanske är det din relation till din fria tid som du bör titta på. Om du upplever att du ständigt har ont om tid så kan det vara värt att fråga sig varför. Kan du ändra det på något vis?

Det finns massor av aspekter att vrida och vända på här.

  • Kan du bli mer effektiv och nyttja din fria tid bättre?
  • Kan du ta bort några måsten som gör att du känner att du har för lite tid?
  • Hur tänker du själv kring din tid? Tänker du att du ständigt ska göra mer? Varför?

Lästips: I slutet av dagen har jag alltid massa måsten kvar att göra.

5. Ekonomin – Ta reda på vad det kostar att jobba mindre!

Att gå ner i arbetstid kommer påverka din ekonomi. Exakt hur du påverkas beror av en rad faktorer.

  • Om du tjänar mer än 46 000 kronor i månaden så upphör intjäningen till den allmänna pensionen. Inkomster över den nivån skattas alltså hårt samtidigt som ”nyttan” avtar.
  • Det finns maxtak för den sjukpenninggrundande inkomsten samt för föräldraförsäkringen om 32 000 kronor per månad respektive 40 000 kronor per månad. Om du är ovanför dessa nivåer så ”kostar det mindre” att minska sin lön än det gör att göra det på lägre nivåer.
  • Om du har nära till pensionen så måste du kontrollera hur din tjänstepension är utformad. Det kan vara så att din utbetalning baserar sig på din slutlön och då kan den ekonomiska konsekvensen kopplat till en nedgång i arbetstid vara mycket stor.

Finns det kostnader förknippade med ditt arbete, så som kostnader för pendling, parkeringsavgifter, vägtullar, kläder och mat? I så fall kan det vara läge att fundera på om dessa kostnader minskar. På så vis kan du kanske ta tillbaka delar av din förlorade inkomst i form av lägre utgifter.

Om kostnaderna för din arbetspendling är hög så kan det vara av stort värde att forma ledigheten så att du kanske jobbar en dag mindre i stället för färre timmar per dag just. Det för oss in på nästa punkt

6. Hur fördelar du din fria tid

När du minskar din arbetstid så kan du göra det på en rad olika sätt. Du kan jobba färre timmar per dag, eller du kan jobba färre dagar i veckan. Kanske jobbar du enligt schema och kan få stora sammanhängande block med ledig tid.

Det finns inte ett självklart rätt eller fel här. Utifrån min egna erfarenhet, som reducerat min arbetstid för att kunna vara mer med familjen, så har jag standardmässigt valt att minska arbetstiden varje dag. Om jag skulle göra en förändring idag, med större barn och lite friare liv, så är jag inte säker på att jag skulle välja på samma vis. Nu känns en extra ledig dag mer lockande.

7. Påverkas karriären om du går ner i arbetstid?

Min personliga uppfattning är att det är ganska odramatiskt att gå ner i arbetstid i dialog med arbetsgivaren. Jag har själv gjort det för jag haft barn och massa åtaganden. Jag har jobbat med många som reducerat sin arbetstid när de blivit äldre och närmat sig pension. Jag har också jobbat med människor som satsat på elitidrott och därför minskat sin arbetstid.

Utifrån egna erfarenheter, eller från det jag sett av andras val, så kan jag inte säga att du blir straffad karriärsmässigt om du går ner i arbetstid. Men du kommer tappa mark om du arbetar i ett sammanhang där det krävs mycket tid på jobbet för att få de bästa möjligheterna i karriärshänseende.

För de flesta människorna spelar inte detta någon större roll, men om du är välutbildad och har satsat ett antal år på att komma dit du är idag så kanske du ska fundera över varför du inte ska göra det mesta av det som erbjuds i arbetslivet innan du splittrar dig för mycket.

Läs vidare, i punkt 8 här nedanför fortsätter vi resonemanget!

8. Bygger du ett parallellt liv – Varför?

Jag är positiv till att köpa tid för våra pengar. Har du råd så tycker jag definitivt en reducerad arbetstid har större värde än många prylar som vi lockas att köpa och äga. Jag har egentligen inte så mycket mer att bidra med där än det jag skrivit om i det här inlägget.

Vad jag tycker vi kan resonera om betydligt mer är vad du bör få ut – eller kan förvänta dig att få ut – av ditt arbetsliv relativt din fritid.

Om du tänker dig att du ska reducera ditt arbetsliv till en inkomstgenererande verksamhet som sedan ska försörja alla dina hobbies så tror jag du tänker fel om du är relativt ung. Risken är stor att du kommer få ut för lite av ditt arbetsliv och skapa dig en allt för stor börda på sidan om.

Jag tror det är viktigt att arbetslivet bidrar till att göra våra liv intressanta och belönande. Om vi lägger massor av vår vakna tid på jobbet så måste det bidra med något mer än pengar i våra liv.

Om du inte får ut i närheten av det som du behöver som individ på din arbetsplats, utan känner att du måste skapa ett liv helt på sidan om, så kommer du springa i ett ekorrhjul oavsett om du jobbar 100% eller mindre.

Om du har väldigt stora behov av egen tid, samtidigt som du känner att du bara jobbar för att finansiera alla andra projekt, så skulle jag se det som en varningsflagga. Att gå ner i arbetstid kan hjälpa dig att få en bättre balans. Det vi diskuterar här är något annat!

Lästips: Kan jobbet få för lite plats i ens liv?

Om du börjar närma dig pension så är läget ett annat. Då kan värdet i att bygga upp ett parallellt liv och sammanhang vara väldigt viktigt och något som är värt att prioritera.

9. Kortare arbetstid ger dig möjligheter men löser inte självklart dina problem

Är chefen en idiot? Har du gjort helt fel karriärsval? Är pendlingen mördande lång och tråkig? Eller har du bara ledsnat på ditt nuvarande jobb?

Att gå ner i tid på jobbet kan fungera som smärtlindring om din arbetssituation är jobbig men löser sannolikt inte grundproblemet. Så jag skulle inte se det som en fix på olika typer av problem som vi ställs inför under vårt arbetsliv.

Om du funderar på att jobba mindre för att arbetsplatsen och arbetslivet inte fungerar så rekommenderar jag dig att ta tag i grundproblemet! Kanske är det tid för förändring. Kanske är det dags att söka nytt jobb eller anpassa livet i övrigt. Att jobba mindre kan hjälpa dig igenom en svår period men det är ingen långvarig lösning om arbetslivet inte fungerar.

Bejaka förändring, det är en lärdom vi gjort när våra liv känts väldigt tråkiga!

I videoinlägget kan du se mer om vad vi lärt oss genom de förändringar vi gjort.

Lästips: Läs inlägget från en läsare som slutade sitt jobb utan att ha ett nytt!

Slutsats

Att frigöra tid och slippa det ständiga springet i ekorrhjulet är befriande, det är vår erfarenhet. Att gå ner i arbetstid är i de flesta fall den absolut enklaste metod som finns för att åstadkomma detta. Men planera ledigheten klokt så att du får ut det du önskar och använd inte möjligheten att jobba mindre för att lösa problem som bör hanteras på annat vis.

Kategorier Tid

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar