Tjäna pengar på bloggande – Betalda inlägg på bloggen

I det här inlägget kommer ni kommer få ta del av mina erfarenheter kring att tjäna pengar på bloggande, dels via annonsering men också via andra källor som affiliatemarknadsföring, gåvor, bidrag och försäljning av nedladdningsbara mp3- och textfiler. Det jag skriver är baserat på fem års bloggande och några relativt seriösa experiment med podd och video som jag gjort under tiden.

Jag skriver det här delvis som en kommentar kring kritiken av de betalda inlägg som finns här på bloggen. Men inlägget blir också en del i sammanfattningen av de senaste två åren i frihet då jag inte jobbat, utan ägnat mig åt skrivande och bloggande större delen av min vakna tid.

Så läser du vidare här kommer du lära dig mer om hur det är att försöka tjäna pengar på en blogg, samtidigt som du får ökade insikter i varför jag gör det val jag gör runt bloggandet. I förlängningen så tangerar vi faktiskt frågan om varför jag valt att återgå till att jobba.

Att tjäna pengar som Influencer är mångas dröm – Ifrågasätt inte den!

Det här kommer bli en realistisk beskrivning av verkligheten baserad på min erfarenhet av att tjäna pengar på en blogg. Jag har vid några tillfällen tidigare diskuterat mina erfarenheter och då fått kritik för att jag varit negativ. Några har gjort gällande att jag sannolikt är både bitter och avundsjuk. Då i relation till de som lyckas göra sitt bloggande kommersiellt framgångsrikt. 

Det är helt ogrundat. Tvärtom så är jag otroligt tacksam för att jag tagit chansen och gjort det jag tyckt varit kul, lyckats visa mitt innehåll miljontals gånger och fått medverka i olika sammanhang på såväl lokal som nationell nivå. Så sent som i veckan hörde SRs Karlavagnen av sig och undrade om jag ville vara med i ett av deras program. Jag tackade nej till det och jag har också tackat nej till medverkan i TV4 tidigare i år, för att nämna ytterligare ett exempel. Det är knappast så att jag sitter här och tycker att jag inte får vara med.

Egentligen vet jag inte om någon påstått det om jag ska vara ärlig, men jag tycker det är viktigt att påtala. Mer korrekt grundar sig nog kritiken i det jag säger nog mest i att min realism inte passar den anda om att allt är möjligt som vissa ser som viktig.

Allt är möjligt, det är så det ska vara på bloggar och inlägg i sociala medier. 

Det är en helt vansinnig tolkning av det jag skrivit och skriver här!

Att jag delar med mig av mina erfarenheter och lärdomar om hur jag försöker skapa intäkter från mitt bloggande är inte i i konflikt med det du önskar göra.

Jag med mig för att du ska kunna göra realistiska bedömningar och göra kloka val. För att du som läsare ska förstå sammanhangen och få möjlighet att ta del av min värld. 

Inte heller tar mina lärdomar något ifrån de som lyckas tjäna pengar på Internet. Tvärtom, för även om det finns personer som sannolikt har bättre förutsättningar än jag att slå igenom medialt, och som jag i så fall teoretiskt skulle kunna vara avundsjuk på, så verkar de samtidigt troligtvis på en betydligt mer konkurrensutsatt marknad. 

Men det är inte bara de som önskar att livet endast består av oändliga möjligheter som retar upp sig när jag pratar om att tjäna pengar på en blogg. Här är det även många läsare som reagerar starkt på idén att man kan skriva och ha en viss inkomst från detta.

Mer om det senare.

Med den inledningen lägger jag känslorna och åsikterna åt sidan. Det här inlägget är faktabaserat. Jag kommer beröra en typ av intäktsgenerering som jag anser moraliskt och etiskt tveksam, som jag avstått från här i bloggen. Det kommer då tydligt framgå vad som är mina åsikter.

Att tjäna pengar på sin blogg
Idén om att tjäna pengar på det man älskar är knappast ny. Min personliga uppfattning är, inte bara i bloggsammanhang, att det är utmanande att lyckas med helheten.

Jag bloggar inte för att tjäna pengar 

Jag skriver för att det är berikande för mitt liv. Jag bloggar för mig själv men känner en enorm tacksamhet för att det finns människor som läser det jag gör och som får ett utbyte av det jag skriver.

Det är samtidigt fascinerade att vara en del av samhällsdebatten och engagemanget kring en viss fråga. Det är belönande i sig.

Skrivandet har också varit en stor del i den omställning vi gjort. Det är genom att skriva jag lärt mig och befäst mycket och det vi har använt oss av i vår förändring. Att skapa inlägg har varit en viktig del i omställningen från konsument till kreativ producent. 

Idag anpassar jag mitt skrivande betydligt mer till bloggformatet än jag vad jag gjorde tidigare. Inte till innehåll då, utan till form. Ett exempel på det kan vara att jag bevakar att olika relevanta söktermer kommer med i inlägget och på så vis gör jag det lättare för läsare att hitta materialet,  exempelvis via sökningar på Google. 

Andra anpassningar kan handla om att göra bilder till inläggen jag skriver. De gör att fler människor klickar på länkar i sociala medier och på så vis kommer hit. Förhoppningsvis uppfattar de som läser här också materialet som mer lättläst.

För mig har det här med marknadsföring av innehåll blivit ett intresseområde i sig själv och halva glädjen i att driva en blogg.

Jag ser det som en naturlig del i mitt skrivande att faktiskt nå en publik med materialet. 

Så jag skriver för att det är roligt och jag gör anpassningar av materialet utifrån vad sammanhanget kräver. Utöver det marknadsför jag mina inlägg.

Om skrivandet blir mer styrt, genom att jag exempelvis ska skriva annonsmaterial, så närmar vi oss snabbt en gräns där glädjen i att skriva minskar för mig. I stället blir det ett jobb att skriva och blogga.  

När jag inte arbetade så kunde jag göra vissa skrivuppdrag mot betalning, men när jag arbetar heltid så ska det mycket till för att det ska gå att hitta något ekonomiskt incitament att göra så. Ersättningen är låg och mer än hälften av beloppet försvinner i skatt om jag tar ut det som lön.

Det jag skapar har ett värde

Vissa människor gör gällande att jag är en präst i den frivilliga enkelhetens tjänst och att jag likt Jesus ska sprida budskapet utan kommersiella beaktanden alls. I det bör det inte finnas några annonser på bloggen och jag bör gärna avsätta mer tid för ”saken”. Ordna träffar, skriva böcker, podda och intervjua samt delta i press och media för att sprida budskapet på olika vis.

Böckerna bör ges ut i pappersformat så att de är möjliga att låna dem på biblioteket.

Gratis naturligtvis. 

Jag förstår logiken här i någon mening, det här är en blogg som förespråkar att man håller i sina pengar, men känner också att det jag skapar har ett värde och att intresset hos vissa människor och grupper är stort.

Därför har jag bestämt mig för att ha en viss andel intäktsgenererande delar här på bloggen trots vissa läsares invändning.

Idag när jag arbetar så är det inte stor mening att ta ut någon vinst från bloggen utan jag återinvesterar det mesta. I år har jag köpt lite utrustning samt provat för att se vad annonser kan ge för effekt.

Vissa läsare bidrar enormt till bloggen och idéerna som vi pratat kring här. Andra vill få bra bloggmaterial med jämna mellanrum, vilket är majoriteten av de som besöker bloggen. Jag kan inte se att någon av grupperna egentligen har något att förlora på att jag tjänar pengar på bloggande i nuvarande form. 

Lästips: Entreprenören.nus 17 sätt att tjäna pengar hemifrån och online.

Det är enklast med annonser

Den mest tydliga formen av intäktsgenerering är annonsering via annonsbanners. Men jag tackar också ja till samarbeten i olika form om jag tycker att relationen mellan intäkt och insats är relevant. Det är också viktigt att jag då kan stå för inlägget i någon mening.

Det gör att det på den här bloggen publiceras inlägg om Spellagen exempelvis. Något som sannolikt inte intresserar så många i den normala målgruppen här. Spel är dessutom inget jag förespråkar.

Ibland är den typen av inläggen skrivna på ett sätt som kraftigt bryter med stilen här och dessutom har inläggen tveksam kvalité, enligt vissa.

Kan jag då stå för sådana inlägg?

Ja, de saluför inget till mina läsare. Det är ingen reklam i konventionell mening och de vill inte att du som läser här ska köpa något.

De är inte skrivna av mig och de avviker från de ”vanliga inläggen” men, uppskattas av vissa.

Som jag var inne på finns det de som reagerar på avvikande inlägg och på reklam. Men min erfarenhet säger att det inte alls påverkar totala antalet läsare negativt. Tvärtom faktiskt!

Jag kan konstatera att försök jag gjort pekar på att bloggens popularitet minskar om jag tar bort annonser och övergår till ett mer minimalistiskt och rent uttryck. 

Jag tror jag förstår varför – det kan handla om trovärdighet och en upplevelse av professionalism – men ska inte säga säkert. 

Det finns också en självförstärkande loop dold här. Ju mer jag värdesätter mitt skrivande ju bättre och mer fokuserat blir det. Det är min egna uppfattning, men den stöds av kommentarer kring materialet och besöksstatistik. Dessutom möjliggör annonseringen och intäkterna som följer med det, små försök med marknadsförning av bloggen och inköp av vissa verktyg. Det underlättar arbetet och ger lite energi.

Naturligtvis kan vi vara överens om ovanstående i stora drag men ifrågasätta om metoderna jag använder mig av för att skapa intäkter här är bra. Mer om det strax.

Så här mycket pengar tjänade jag på bloggande 2018?

Jag har en enskild firma där intäkterna från bloggen hamnar. När jag deklarerade för 2018 så summerade intäkterna till nästan exakt 25 000 kronor. Huvuddelen av intäkterna kommer från försäljning av betalda inlägg här på bloggen. Det är den typen av annonsering som nu fått kritik av flera läsare.

Jag tjänade 25 000 kronor på bloggande 2018
Jag tjänar inte pengar som storbloggarna gör på sin bloggar, men det har blivit mer än en hobby.

Näst största intäkten är annonser från banners, via Google Adsense främst, och minsta andelen är intäkter kommer från affiliateförsäljning.

En liten andel av pengarna som kom in kom från stöd och donationer, då främst i relation till e-boken ”Lev rikt” som jag släppte i december 2018.

Det är inte troligt att jag kommer tjäna i närheten av lika mycket under 2019 eftersom jag inte skriver lika många inlägg längre.

De 25 000 kronorna jag tjänat är alltså långt ifrån passiva inkomster som fortsätter öka år efter år. De är resultatet av att jag skrivit inlägg nästan dagligen varje dag i åratal.

Engelsmännen pratar om att man bygger sin ”tribe”, eller sin följarskara genom sitt bloggande. Det är den trogna gruppen läsare som gillar det jag gör och sättet jag skriver på.

Många strategier kring hur man tjänar pengar på en blogg handlar om att man främst vänder sig till sin följarskara för att generera intäkter.

Då min följarskara inte är konsumtionsinriktad är det svårt att sälja något till den. Inte heller finns det någon naturlig koppling mellan inköp av produkter och det som skrivs här på bloggen. Där har smink, mode och odlingsbloggar ett försprång då det gäller att skapa intäkter från det som skrivs. 

Jag har i stället försökt ta betalt för det jag gör direkt av den som läser. 

Jag har provat frivilliga bidrag och Patreon, som är en plattform för bidrag direkt till innehållsskapare.

Metoderna jag prövat är relativt vanlig metoder för att försöka skapa intäkter kring det man gör, åtminstone i den engelskspråkiga världen, men min följarskara är alldeles för liten för att det ska fungera. 

Det finns de som säger att man endast behöver 1 000 trogna följare för att man ska kunna försörja sig på det man gör på nätet. Det låter rimligt, men döljer det faktum att man då sannolikt behöver en trafik kring 50 000 besökare per inlägg.

Inte som jag 500. 

Det största värdet här är inte läsarna

De som betalar för att publicera inlägg här på bloggen gör det inte för att nå min publik. De vill komma åt bloggens höga rankning i Googles sökalgoritmer. Så den text som publiceras i de betalade inläggen är primärt skriven för att ge länkarna i texten ett sammanhang. Ett sökrobotsammanhang. 

Genom att den här bloggen, med sin höga ranking i Google, länkar till vissa webb-platser så ökar sannolikheten för att dessa platser ska hamna högt i sökresultaten på Google. 

Så när spelföretagen vill placera länkar här så är det inte för att du som läsare ska agera, i stället vill man påverka hur resultaten ser ut på Google, när någon söker där. 

Jag tycker det här är tråkigt. Jag skulle helst se att det jag gör och den grupp människor som samlas här, var det som annonsörer värdesatte.

Samtidigt så finns det uppenbara poänger med betalda inlägg av den typ jag använder.

Exempelvis så slipper jag annonsera och stå för varor jag inte tror på. Jag behöver inte länka till betalda inlägg på sociala medier och när jag har möjlighet så postar jag alltid ett inlägg som lägger sig ”ovanför” det betalda inlägget i bloggen, så att det inte är det nyaste.

Det fungerar bra, de som betalar för att posta här är sällan ute efter maximal exponering. Det är länkarna som är värdet.  

Senast blev det två betalda inlägg i rad, vilket jag försöker undvika, men mailen hade bildat en liten på hög under sommaren och jag jobbade ifatt.

Jag ger alltid mina läsare och kommentarerna här och på sociala medier företräde för annonsörer. Det gör att jag ibland väljer att publicera i klump.

Några betalda inlägg på bloggen vänder sig faktiskt till bloggens läsare och dessa är riktigt roliga att jobba med. Jag tar alltid möjligheten att publicera den typen av inlägg när chansen dyker upp. 

Att få intäkter från det man älskar att göra

Gör det du älskar och tjäna pengar på det!

Låter som en kanonidé eller hur?

Annons

Spartips: Se om du kan sänka mobilkostnaderna hos Hallon – Det tar inte en minut att kolla Hallons kampanjer just nu!

Googles annonsprogram Adsense marknadsför idén och det finns en hel arme av bloggare och Youtubers som lever på att sälja idén och livsstilen den möjliggör. 

För de flesta av oss bloggare är det inte riktigt så lätt utan man måste jobba stenhårt för sin försäljning och sina klick. 

När jag drev podden Onkel Toms stuga så gjorde jag det som en ren betaltjänst under en period. Jag bedömer att jag då nådde cirka 3-5 procents konverteringsgrad. Det vill säga att av de som lyssnade på gratisversionen så tecknade sig ungefär 3-5 procent av lyssnarna för betaltjänsten. 

Det är en extremt hög nivå. För det mesta får man räkna med någon procent i konverteringsgrad om man når rätt målgrupp med ett bra erbjudande. 

Ren bannerannonsering, som har relevans för det man skriver om men som inte marknadsförs direkt genom speciella inlägg, och massor av tjat, har betydligt lägre konverteringsgrad.

Som exempel kan vi ta om den här bloggen hade en banner – en bild alltså – i högerkolumnen som marknadsförde Avanza. Det är ett exempel på en annons som kan ha relevans för den här bloggens läsare och innehåll.

Antalet som skulle klickade på den är sannolikt mycket liten. Kanske till och med noll!

Det betyder att om jag visar en annonsbanner för Avanza en miljon gånger så kommer sannolikt intjäningen vara noll kronor. Bannerannonsering fungerar bara på den här bloggen om man får betalt per visning.

Så kallade affiliatelänkar, länkar eller bilder där jag får ersättning om du som läsare går vidare och köper något hos någon annan fungerar inte alls.  

Min uppfattning är att det är en relativt allmän sanning, även om affiliatemarknadsföring lyfts fram som en oändlig intäktskälla i bloggar som beskriver hur du kan tjäna pengar på ditt bloggande.

Visst har de som pratar om smink och mode det lättare att prata om sina intressen och naturligt föra över diskussionen på inköp, men det finns mycket som pekar på att affiliatemarknadsföring inte alls är en så lätt marknad som vissa vill göra gällande.   

Svenska förhållanden avviker dessutom rejält från Amerikanska vad gäller möjligheten att tjäna pengar på affiliatmarknadsföring på en blogg. 

Exempel på sidor här på bloggen som är skrivna för att ge läsarna här värde samtidigt som de öppnar möjligheter för mig att tjäna pengar via så kallade affiliatelänkar hittar du här: 

Att marknadsföra något genom speciella inlägg, som de två exemplen ovan, fungerar bättre än bannerannonsering. På så vis kan jag som bloggare kanske konvertera 0,5 procent av trafiken till köpare. För den trafikvolym jag har, givet exemplen ovan, så blir det mellan 100 – 200 kronor i intäkt per inlägg. Då över inläggets livstid.

Att sälja till varje pris

Att det är svårt att få en webbplatsbesökare att bli en betalande kund, och på så vis tjäna pengar på bloggande, är tämligen uppenbart för den som läser finansbloggar. Ta som exempel bevakningen av Lendify där vissa bloggar, i mitt tycke, passerar gränsen för vad som är ok i jakten på ett klick och en belöning.

Det har sin grund i att det inte går att skriva ett inlägg om investering i Lendify och sedan låta det inlägget leva och naturligt generera en intäkt utifrån den trafik som hamnar där. 

Tjata och övertalning är det som gäller om du ska tjäna pengar på bloggande! 

Det jag vänder mig emot är inte att tjänsten Lendify erbjuder på något vis är undermålig.

Min kritik handlar om att jag anser att själva försäljningsupplägget hos vissa bloggar är tveksamt och onyanserat. Det finns relativt många exempel bland finansbloggarna som har passerat min gräns för vad som jag kan tänka mig att göra för att tjäna pengar på en blogg.

Marknadsföra produkter för att tjäna pengar på bloggande

Sedan har vi de som går ännu längre. Det finns bloggare som saluför produkter som är mycket tvivelaktiga, eller kanske till och med olagliga, i ett försök att tjäna pengar. 

Det handlar främst om de som framhåller trädinköp i Afrika, gulddepåer i Tyskland och Bitcoin som ”måsten” i en investeringsportfölj.  

De här avarterna när det gäller intäktsgenerering på finansbloggar bottnar nog inte i att det är människor som finner glädje i att framstå som oseriösa bilförsäljare som driver dem.

I stället tror jag de visar på svårigheten att hitta seriösa och uthålliga intäkter som kräver den här typen av försäljningsknep.

Det går att se att detta till viss del även gäller poddarna inom området. 

Jag kan mycket väl tänka mig att sälja annonstid här för Lendify och för Bitcoininvesteringar. Jag skulle till och med acceptera om de firmor som placerar banners här saluför Better Globe. Men jag tänker inte sätta mig i en situation där jag måste övertyga dig om att köpa den typen av produkter för att tjäna pengar vilket är grunden i affiliatesmarknadsföring. 

Att tjäna pengar på bloggande handlar om rätt besökare och trafikvolym

Med den personlighet jag visar på nätet, de förutsättningar som jag har i form av naturlig målgrupp – sannolikt äldre och mer krävande läsare – så kommer aldrig trafiken på min blogg att bli tillräckligt stor för att jag ska kunna använda den som grund för någon form av företagsverksamhet i någon omfattning.

Om bloggen hade 10 000 läsare om dagen, i stället för 500 – 1000, så hade det funnits större möjligheter. Tyvärr har jag ingen idé på hur den förändringen, som flyttar bloggen från dagens trafikvolym till en väsentligt högre, skulle kunna se ut samtidigt som karaktären bevaras.

Min besökarskara här är oftast relevant, även om det kan förbättras. Det betyder att den som kommer för att läsa något på bloggen ofta har intresseområden som sammanfaller med bloggens i mer allmänna drag.

Därför läser de som är här ofta mer än ett inlägg och skulle sannolikt också kunna vara tänkbara kunder, om jag saluförde något på bloggen, som tangerar det jag skriver om.

Med mer trafik skulle exemplen med Matsmart och Apoteket ovan kunna ge 2 000 kronor i intäkt i stället för 200 kronor.  

Att välja rätt strategi för intäktsgenerering

Har jag valt rätt strategi för att skapa intäkter på min blogg? 

Nej, sannolikt inte. Om jag tittar på mina bloggrannar och erfarenheter från engelskspråkiga bloggvärlden så skulle sannolikt en bok passa bättre som inkomstkälla än betalda inlägg här på bloggen. 

Det finns inte en statisk formel som beskriver hur man tjänar pengar på en blogg, men man kan lära från andra exempel. För min nisch och mina besökare tror jag att en bok skulle kunna fungera just genom att titta på liknande bloggar.

Men jag är väldigt tveksam till om det går att räkna med någon volym. Kanske är jag för dyster där. Jag har inte heller varit i kontakt med något förlag vilket jag kanske borde varit. 

Kanske borde jag utreda bokspåret lite vidare, men det finns skäl som talar emot det också. 

Föreläsningar för många fram som något de tycker skulle passa mig och mitt budskap och jag kommer gärna ut och pratar om det är någon som vill lyssna. Men hur detta skulle kunna bli någon viktig del i en strategi för att skapa intäkter är dock väldigt oklart.

De som vill höra mig prata vill att jag gör det gratis säger erfarenheten så här långt.

Den bästa kombinationen är sannolikt om man har en bok att sälja och kan komma ut på föreläsningar och sälja boken. 

Kanske skulle det gå att skriva en bok och marknadsföra den, samt en rad kurstillfällen kopplat till boken, via exempelvis Medborgarskolan.

Men ser ni vad som händer nu? 

Vi är nu en bra bit från ursprungsprincipen att skriva och tjäna pengar på bloggande. Vi börjar i stället prata om att driva en liten firma. En firma med böcker, bokningar, kurskvällar och kursplanering. 

Reklamen för att få dig att bli influencer är ganska tydlig: Skapa mer eller minder passiva inkomster baserat på att du gör det du älskar!  

Det vi kommit till här är vare sig passiva inkomster eller ett snävt fokus där vi gör det vi älskar.

Tvärtom har vi skapat en firma som marknadsförs via en blogg. 

Not 2019-12-26: Idag har jag ändrat upplägg lite och använder Google Adsense för att tjäna pengar på bloggen. Genom att använda Googles automatiska annonsplacering och jobba för att antalet besökare är många via Googlesökningar så har jag en lite intäkt från skrivandet här.

Min dröm – realistisk kan jag tycka men ack så långt bort

Jag fick frågan hur mycket jag skulle behöva tjäna på mitt skrivande för att vi skulle bott kvar på gården i Småland. Jag svarade att om jag såg att jag kunde tjäna 5 000 kronor i månaden efter skatt, någorlunda uthålligt, så hade jag bott kvar och jobbat med att utveckla verksamheten. 

5 000 kronor i månaden motsvarar cirka 8 500 kronor innan skatt, eller cirka 100 000 per år, i intäkter. Om ni jämför det mot mina 25 000 kronor jag fakturerade 2018 så var jag alltså efter 5 år, och i princip dagliga inlägg, på en nivå som gav 25% av det jag önskat. 

Självklart förstod jag att ökade intäkter sannolikt också skulle innebära mer jobb. Frågan bara hur mycket och av vilken typ.

Min slutsats är att jag skulle ha svårt att generera någon form av vettig inkomst på bloggen utan hårt arbete. Lågbetalt, bitvis relativt tråkigt och hårt arbete.  

Jag hade gärna utvecklat gården och jobbat fram ett material samtidigt, exempelvis via Youtube videon, men min förmåga att sätta avtryck där var minimal. Det fungerade inte alls.

Det tråkiga med att det inte fungerade var att det inte gick att öka basen från vilken jag kan hämta inspiration till nya inlägg och nytt material. Det har gjort det svårt att förnya sig och fortsätta skapa bra inlägg.  

Som vi varit inne på så hade naturligtvis en bok kunnat förändra siffrorna här, vi pratar trots allt om små summor, och kanske kommer jag skriva en sådan.

Men inte för att tjäna pengar! Jag vill skriva en bra bok. En bok som har visst stöd av professionella bokutgivare. Där texten jag som författare skapar granskas och ifrågasätts av professionella människor vana att producera böcker. 

Jag tror inte att jag kommer sälja så många böcker så jag får sannolikt betala för att ge ut en sådan bok.

Helheten måste vara belönande

Att vara en publik person som försöker göra sig gällande på web och i sociala medier är väldigt speciellt. Mitt fokus som heltidsarbetande fyrabarnsfar kan inte ligga på att publicera bilder i jakten på fyra gillanden eller tummen upp i sociala medier. 

Jag verkar på sociala medier främst för att marknadsföra mitt material. Det fungerar halvbra. Den som vill generera mycket trafik till sin blogg – och i förlängningen försöka tjäna pengar på bloggande – bör sannolikt vara beredd på att lägga massor av tid på att interagera med människor på sociala medier för att bygga sin följarskara.

Lyckas du så ska du följa upp din framgång i andra medier. 

Inget av det här är något jag brinner för. Jag vill förmedla tankar, resonera, skapa och skriva och jag marknadsför gärna mitt material. Men att rent allmänt lägga tid på att vara något eller någon för anonyma människor – gratis – är inte min grej i dagsläget.  

Min slutsats

Jag kan förstå läsare som kommer hit och som inte hittar den typen av inlägg de önskar. Men givet det vi diskuterat ovan så anser jag att betalda inlägg här på bloggen är en relevant och rimlig form för att generera intäkter och tjäna pengar på bloggen. 

Det finns idag ingen uppenbar väg framåt för att utveckla bloggen och bloggandet, utan att skapa sig ett lågbetalt heltidsarbete, som nyttjar mina intressen och mina kompetenser på ett bra vis. 

Den låga intjäningen möjliggör inte heller någon form av ”renodling” som gör att jag kan köpa vissa tjänster och fokusera på det jag gillar. 

Sannolikt kommer några att protestera mot det jag skrivit och pekat på de som lyckats bättre än mig som någon sorts bevis på att det som står här är fel.

Jag anser dock att det jag skrivit är en realistisk beskrivning av dagsläget för bloggare i allmänhet, om du funderar på hur du kan tjäna pengar på din blogg. 

Vill du läsa mer

Om du vill ha en länk till en av de bloggar som beskriver alla möjligheter som finns med en blogg, så kan du gå hit. Du kommer få en sammanställning över möjliga områden som kan ge dig möjligheter att tjäna pengar på din blogg. Är du i startgroparna och funderar på hur du kan tjäna pengar på ditt bloggande så är det en startpunkt. 

Personligen tycker jag att den typen av sidor jag länkat till ovan ger för lite detaljinformation och insikter. Själv hämtar jag mycket inspiration på Youtube kring marknadsförning av mitt innehåll, från det rekommenderar jag två kanaler:

Båda handlar om hur du kan utveckla din blogg, få trafik och samtidigt, på ett sunt vis, undersöka möjligheterna till intäktsgenerering. 

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.


Flera inlägg i samma kategori

2 svar på ”Tjäna pengar på bloggande – Betalda inlägg på bloggen”

 1. Tack för ett långt, välskrivet inlägg på ämnet. Uppenbarligen har du tänkt mycket på detta, vridit och vänt och prövat dig fram.
  Jag vill ändå utmana dig att tänka ett varv till!

  Fördelningen av uppmärksamhet hos bloggare följer en paretodistribution. De allra flesta får mycket lite uppmärksamhet, medan ett litet fåtal tar nästan all. Du tillhör den svenska eliten av ekonomibloggare, men eftersom du inte är i den absoluta toppen blir ersättningen blygsam. Som att spela i samma landslag som Zlatan men ändå ha en bråkdel av hans lön (inga jämförelser i övrigt mellan Zlatan och de populäraste ekonomibloggarna 😉).

  Det är en frustrerande position, oavsett vad man ägnar sig åt som följer denna logik. Att vara den trettionde bästa skidåkaren i Sverige, som har svårt att hitta sponsorer. Den trettionde bäst säljande författaren som har svårt att leva på sina bokförsäljningar medan topp 5 är stenrika. Och så vidare.

  Ändå tror jag den uppmärksamhet din blogg får är mycket mer värd än vad som går att krama ur på de sätt du beskriver. Det var ju länge oklart hur t ex Facebook egentligen skulle tjäna pengar. De samlade på sig massor av användare, hade bara kostnader och ingen vinst i många år.

  Jag tänker att du också skulle kunna bygga värde på ett liknande vis, lita på att det lönar sig i längden på ett eller annat sätt att skapa så mycket värde för andra. Vänta tills du erbjuds något, eller kommer på något, som gör det värt jobbet. Se det som en investering som du inte vill sälja av billigt i förtid, utan vill vänta tills den värderas till sitt underliggande värde. Speciellt nu när du jobbar och får in pengar från annat håll.

  Svara
  • Tack Fjodor,

   Du har rätt på många vis, men det finns en frågeställning som jag tycker du missar.

   Om jag skulle följa dina råd, var går gränsen för när jag ska säga att jag nått vägs ände?

   Man måste ju lära av sina misstag inte bara försöka samma sak om och om igen.

   Det jag gör nu, som också fått kritik, är att jag jobbar hårdare med att mina inlägg ska vara möjliga att hitta från sökmotorer. Det innebär att jag fortsätter erbjuda nytta med det jag gör, men kanske inte för en följarskara, utan mer för en allmän publik.

   Svara

Lämna en kommentar