Leva på en lön, går det verkligen? (En låg inkomst?)

Går det att leva på en lön? Naturligtvis så beror svaret på om vi pratar om en ensamstående person med hög lön eller om en familj på sex person med låg inkomst.

Men i allmänna termer så har vi svenskar blivit rikare, i synnerhet sedan mitten av 1990-talet då vår reallön ökat med cirka 70% (källa: Ekonomifakta). Detta innebär att en familj som kan leva på samma nivå ekonomiskt som vi gjorde som växte upp under senare delen av 1990-talet har goda möjligheter att leva på en lön.

Den ekonomiska statistiken gör det alltså troligt att en familj kan leva på en lön. Det är en sanning och ett sätt att förhålla sig till frågeställningen om det går att leva på en inkomst.

Den andra delen av frågan handlar naturligtvis om hur man gör för att leva på en lön rent praktiskt. Där kommer vi lägga huvudfokus i det här inlägget!

Vi ska också – lite längre ner – titta på hur vi i vår familj närmat oss den punkten där vi kan leva på en lön genom att jobba med vår privatekonomi.

5 saker du behöver vara duktig på om du ska leva på en liten inkomst

 • Göra en budget och lära dig följa den – Lära dig föra och använda en kassabok till din fördel.
 • Jobba kontinuerligt med att sänka dina kostnader – Att spara pengar kräver träning och kunskap.
 • Göra dig av med onödiga utgifter.
 • Lära dig leva enkelt och samtidigt leva väl – Lev under dina tillgångar!
 • Lära dig ifrågasätta normer och måsten – Lev friare!
 • Använda din tid klokt.

Alla delarna ovan har vi använt oss av när vi tagit vår privatekonomi ”by the balls”.

Att spara pengar och leva billigt handlar mycket om en livsstilsförändring och på så vis så finns det stora likheter mellan att banta och spara pengar. Vi hamnar ofta i ett läge där vi har en brinnande ambition och lust till förändring, men vi lyckas inte omsätta det till någon varaktig förändring över tid.

Den som lyckas leva billigt lyckas, precis som den som går ner i vikt, att ändra sin livsstil och sina vanor under mycket lång tid.

Alla de familjer som vi känner som lever på en lön, och vår egna erfarenhet av att leva billigt, säger att det går att leva väldigt snålt om man kan ta kontrollen på över sin ekonomi, bryta med konsumtionsmönster man tar för givet och samtidigt hitta nya sätt att leva väl.

Det är samma budskap som de fem inledande punkterna kommunicerar!

Hur kan vi veta om vi kan leva på en lön?

Om ni är en familj som idag kan leva sparsamt och tror att ni kan klara av att leva på en inkomst – på samma sätt som ni lever idag – så ger en kassabok i princip all den information ni behöver.

Ni kanske kan behöva blicka lite framåt ifall ni vill göra någon större renovering på ett hus eller köpa ny bil men er ekonomi idag är den främsta källan till information.

Vill ni helt förändra ert liv, flytta utomlands eller starta ett litet jordbruk och bli självförsörjande, så bör ni göra en budget ni tror på för framtiden.

Men även om ni tänker ändra allt framöver så är det liv ni lever nu en referens. Det tar tid att ställa om och hitta nya vanor så börja idag, här och nu med att leva sparsammare!

Våra möjligheter att leva på en lön

Kan vi, en familj på sex personer, leva på en lön eller inkomst? Det korta svaret är:  jag tror vi kan det!

Det baserar jag på den kunskap vi fått genom att vi fört kassabok under flera år.

Jag tänkte snart att vi ska gräva ner mig lite mer i siffror, men först: varför är frågan om det går att leva på en lön viktig för oss?

Lite längre ned får du också tips för hur du ska gå tillväga så att ni i er familj kan leva på en inkomst.

Varför vill vi kunna leva på en lön?

Motiven för oss har ändrats lite under resans gång. Att kunna leva på en lön var en viktig fråga när vi började spara.

Då hade frågeställningen med frihet och riskhantering att göra. Om vi kan leva på en lön så kan vi kan fatta beslut som kopplar till arbete och försörjning på ett annat och friare sätt.

Insikten om att vi i princip kunde leva på en inkomst gjorde det också lättare för oss att säga upp vårt medlemskap i facket och det bidrog också till att vi tyckte att vi inte behövde personförsäkringar

Vi kunde förhålla oss till barnförsäkringar och dess inkomstbortfallsskydd på ett annat sätt då vi förstod att vi skulle klara oss även om en vuxen var tvungen att vara hemma. På så vis skapade vetskapen om att vi ”klarade oss” en positiv spiral som sänkte kostnaderna ytterligare.

Vi har alltså aldrig räknat på att en skulle sluta jobba. Det beror dels på att vi kommit över spädbarnsåren och därför inte har något behov av att vara hemma med barnen på samma vis som förr.

Vi upplever inte heller någon magisk konflikt kring tid längre efter våra förändringar, som innebär att vi lever ett enklare liv, så ett allmänt behov av att vara ledig fanns inte heller. Dessutom är det inte helt enkelt att vara hemmafru/man när den andre partnern jobbar.

Om du läser det här inför första barnet så kanske sista stycket är svårt att relatera till. Men efter fyra barn och den ledighet och bestyr som kommer med det, så ser verkligheten lite annorlunda ut, åtminstone för oss.

Att leva på en lön handlar alltså mindre om att faktiskt sluta jobba för någon av oss vuxna i familjen. Det handlar mer om vilket beroende vi har till lönearbete. 

Hur såg det ut 2015? Hade vi kunnat leva på en lön?

Not: Om du är här för att se om du kan leva på en lön så finns det en risk att du reagerar på siffrorna jag presenterar här. Vi har förhållandevis goda inkomster, men vi lever också med relativt höga kostnader. Så läs gärna igenom hela inlägget innan du räknar bort oss från din världsbild.

Leva på en lön
En lön + flerbarnstillägget för oss blir 35 000 kronor. Det är den övre horisontella linjen i diagrammet ovan.

Medelkostnaden under 2015 blev 37 385 kronor per månad. I grafen ovan ser du våra utgifter och inkomster månadsvis 2015.

Vi gjorde antagandet att 35 000 kronor per månad var vår budget om vi skulle leva på en lön. Då vi inte lever på en lön så kan vi spendera lite mer, bland annat åka på semester och köpa alkohol.

Om vi rensar våra kostnader från de utgifterna, vi kallar den utgiftsnivån ”lyxfritt”, så är våra kostnader 30 966 kronor/månad under 2015.

Men vi har blivit allt duktigare att hålla i kostnaderna. Om vi ser till intervallet augusti-december så var våra utgifter 30 506 kronor per månad. Rensat för utgifter vi skulle avstått om endast en arbetade så ligger vi på 28 500 kronor per månad.

Om vi då drar av flerbarnstillägget så hamnar vi kring ett behov av inkomst efter skatt på cirka 23 000 kronor. Det är rimligt att tro att vi måste amortera något, amorteringar räknar vi inte som utgift och de är därför inte inräknade i utgifterna ovan.

Å andra sidan ingår barnomsorgsavgifter i utgifterna. De försvinner om en är hemma. De får för den här diskussionen ta ut varandra.

Baserat på andra halva av 2015 så bör vi kunna leva bra på en inkomst, om den är i storleksordningen 25 000 kronor per månad efter skatt.

Att leva på en lön – Kvinnofälla eller möjlighet

Som du säkert förstått så vill vi säkerställa att vi kan leva på en lön för att vi då har en rejäl ekonomisk buffert och förmåga i vår privatekonomi. Vi tycker inte heller att livet är lika skruvat numera när vi förenklat vårt liv i hög utsträckning.

Men andra vill ju göra slag i saken och faktiskt leva på en lön. Ett exempel på det är Åsa som beskriver sitt val i boken Jag lämnar ekorrhjulet : Ett liv utan lönearbete. Hon har fått rätt mycket skit för att hennes val endast handlar om att bli hemmafru.

Jag stödjer inte den tolkningen, men en varningens finger är trots det på plats. Det är inte så enkelt i dagens samhälle att det enbart går att räkna på ekonomin som vi gjort här.

Om ni verkligen ska ta steget ut och leva på en lön så behöver ni beakta vad som händer med pensionen för den som är hemma. Ni bör också fundera igenom hur personen som inte arbetar kan komma in på arbetsmarknaden igen om det behövs.

Det är också en hårfin skillnad mellan att styra sin egen tid och hamna i ett ofrivilligt utanförskap.

Framtiden – Behöver vi göra något mer för att leva på en lön?

Vi kommer släppa fokus på att leva på en lön när vi jobbar med ekonomin under 2016. Skälet är att vi pressat ned våra fasta avgifter till en nivå som inte går att göra så mycket mer med, med mindre än att vi flyttar, vilket vi räknar med att göra i 2017.

Då sker så stora förändringar att begreppet lön utgår ur vår världsbild. 🙂 Läs här om hur det var när vi flyttade till gården i Småland och levde helt utan skulder

I år blir därför fokus på att spara så mycket det går, vilket vi endast kan göra genom att attackera våra rörliga kostnader. Det blir ett ganska klassiskt sparande för oss i 2016 alltså.

Men om ni i er familj vill kunna leva på en lön och kalkylen inte alls går ihop, så tycker inte jag att ni ska börja med de rörliga kostnaderna.

Se över de strukturella och fasta kostnader först. Gör er av med försäkringar och sälj bilen.

Flytta till mindre. För mer inspiration kring detta så finns ett annat inlägg i Spara 2016 serien: Spara 2016 – Sparande är ett nördigt substitut!

Kommentar – Att leva på en lön är en väldigt vanlig sökterm på nätet

Det gjorde mig lite nyfiken så jag gjorde lite egna sökningar. Det gick ganska snabbt att se att inlägg kring att leva på en lön, eller en inkomst för en familj, är ett ganska vanligt återkommande tema i bloggar av den här kategori. På forum som Familjeliv.se finns det dessutom massor av trådar i ämnet.

Men är det inte en väldigt konstig fråga? En vanlig men konstig fråga?

För inte är väl frågan om det går att leva på en inkomst kopplad till fysikaliska lagar och begränsningar, som bara har ett svar?

Det handlar väl snarast om relationen mellan utgifter och inkomster och den är ju individuell och knappast något som lämpar sig för en allmän sökning på nätet.

Eller ännu mer troligt, eftersom vi ofta inte kan påverka inkomsterna så enkelt, så är väl den relevanta frågan: kan vi sänka utgifterna så att vi kan leva på en lön?

Svaret på den frågan finns ju inte på nätet! Så varför fråga där? För att kunna besvara det krävs att du har kontroll på din ekonomi. Du behöver också kunskap om hur du kan sänka din familjs kostnader. Och, sist men inte minst, en vilja och förmåga att vidta de åtgärder som krävs.

Fast kanske.

Jag har valt att spetsa till det lite och behöver kanske nyansera inlägget något.

För jag tror att i själva frågan ”kan vi leva på en lön” så finns ofta ett sökande efter ökad förståelse mellan relationen arbete, pengar, tid och frihet. Kanske är det också en fråga om det går att leva på ett annat vis?

Så att besvara frågan med praktiska tips eller genom att slå fast hur omöjligt det är, på grund av rådande bostadskostnader i storstad, är inte att svara på frågan.

Egentligen är det du som har svaret på frågan.

Men närma dig frågan med lite respekt. Att försöka förändra sin ekonomi i grunden är inte så lätt som att bara säga att ”vi ska hålla i pengarna”.

Slutsats – Att leva på en lön

Den ekonomiska utvecklingen har för många familjer inneburit att man sannolikt kan leva på en lön om man kan hålla i sina utgifter och göra andra val än de vedertagna.

Att göra det är i sig inte så lätt! Det handlar ofta om att ta kontroll på privatekonomin och hitta andra belönande sätt att leva sitt liv utanför konsumtionssamhället.

Vanliga frågor

Finns det fördelar med att som familj leva på en inkomst?

Att ha en person som inte arbetar i en familj leder ofta till att det är lättare att klara ekonomin än det är när båda jobbar. En budget som verkar tajt när båda jobbar kan därför vara lättare att hålla när en är hemma.

Vad är viktigt att tänka på om en slutar arbeta och vi lever på en inkomst?

Tänk på att livet och förutsättningarna ständigt ändras. Det ni känner och tänker om er vardag idag är kanske inte alls den känsla ni har om några år. Att prova sig fram och ha några dörrar öppna inför framtiden är därför smart.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

6 svar på ”Leva på en lön, går det verkligen? (En låg inkomst?)”

 1. Jag tror att det är en missuppfattning att det skulle vara svårt att leva på en lön och att de baseras på att det är så få som gör det varför man felaktigt drar slutsatsen att det måste vara svårt. Istället är det nog så att de flesta har vant sig vid ett liv där båda jobbar både i den egna familjen och i alla familjer runt omkring och därför ser man ingen annan väg. Har inga exakta siffror men skulle tro att om man summerar livets nödtorft (tak över huvudet, kläder på kroppen, mat och trygghet) så har detta aldrig kostat så lite som idag i relation till en vanlig inkomst.

  Tänkte och skriva en kommentar att det kan man absolut göra och länka till mitt inlägg i frågan men så såg jag att du redan hade gjort det…så då får jag väl tacka för länkningen.

  Svara
  • Frivid42,

   Jag har faktiskt tankar kring ett blogginlägg som handlar om just det du är inne på: sällan har möjligheterna till att leva billigt och bra varit bättre. Så jag håller med. Det gör inte frågan mindre märklig faktiskt.

   Tittar man på diskussionerna i ditt inlägg och på olika forum så är det ganska stereotypa mönstret med de som inte förstår vad som är svårt och de som bara ser det omöjliga.

   Svara
 2. En viktig parameter i det hela är ju hur stor sagda lön är. Inte bara i förhållande till utgifterna, var och hur man bor etc utan faktiskt hur många kronor lönen består av också.

  En familj med 4 barn (som er) har nog svårt att klara sig på en undersköterskelön, barnskötarelön eller det man tjänar inom hemtjänsten, för att nämna några exempel. De lägsta lönerna i landet är nog inte jättelätta att klara sig på i längden, ens som ett par dvs 2 vuxna, såvida man inte har egna lagrings- och odlingsmöjligheter, bor nära jobb, har låga boendekostnader och inte har några (studie)lån, skulder eller barn sen tidigare.

  Jag och min sambo skulle klara oss jättebra ekonomiskt på bara hans inkomst men på min hade vi kunnat betala hyran (vi bor inte särskilt dyrt, å i en mellanstor stad i södra Sverige) å köpt den allra allra mest basala maten å jag tror inte det skulle räckt månaden ut.

  Svara
  • Hej Anna,

   Jag har full respekt för att alla inte har våra inkomster. Jag ståtar inte heller med speciellt låga månadsutgifter, jag försöker snarare blogga om förändringen från väldigt höga till lägre. Din beskrivning av er situation är därför inget jag kan eller vill värdera. Det låter som du har god koll och som jag var inne på så beror allt på.

   Men sanningen är att väldigt många människor verkar känna för frågan om det går att leva på en lön. Söka information, kommentera på bloggar och delta i forumsdiskussioner.

   Svara
 3. Ja, visst är det så. Jag har rätt bra koll och vet hur man lever på det man har *smiles* men många människor i vårt land tänker underligt om ens alls på såna saker. Mitt inlägg var på intet vis en kritik mot dej/er, tolka det absolut inte så. Se det bara som en kommentar i saken.

  För inte alltför längesen var det ju så, varje familj hade en person (mannen) som lönearbetade och det fungerade bra ekonomiskt. Jag är född i början av 70:talet och såg många såna familjer runt omkring i min bekantskapskrets. Men så hade man inte så förbaskat mycket saker, teknisk utrustnings som skulle bytas ut varje säsong till förmån för en ny modell och tre miljarder plastgrejer över hela huset.
  Mina föräldrar var förnuftiga och la ner tid på oss ungar istället för att jobba massor och köpa saker till oss. Vi gjorde saker tillsammans och vi barn räknades, våra åsikter värdesattes och vi lärde oss massor iom alla diskussioner. Vi hade en TV men den var inte igång varje kväll, vi hade ju annat att ägna oss åt…

  Jag är ibland snarare nästan lite mallig 😉 över att jag kan klara mej på så lite som jag gör. Att jag vet hur man gör när man hushållar osv och jag hamna, till skillnad från en del vänner och bekanta, inte ”i sjön” om månadspengen är liten. Min dröm är egenägt boende utanför stan (det kommer) och ett ändå mycket större tillvaratagande och självförsörjande än vi har nu. Att få utveckla mitt jobb och jobbande och att sambon kan jobba så mycket hemifrån som bortifrån som han känner att han vill.

  Svara
  • Det är lugnt Anna, jag svarade som jag gjorde mer för att jag inte ville diskutera nivåer på inkomst för att kunna leva på en lön.

   Min bakgrund liknar din mycket. Jag minns när jag var liten i mitten på sjuttiotalet och grannen köpte andrabil till hemmafrun. Morsan och farsan undrade va fan som hänt. Det hade dom aldrig sett förut. Men nu är referenserna helt annorlunda.

   Vi har ju köpt vårt utanför stan. Vi får tillträde i mars. Framtiden ser ljus ut! 🙂

   Svara

Lämna en kommentar