Leva på en lön, går det verkligen?

Kan vi, en familj på sex personer, leva på en lön eller inkomst? Det korta svaret är:  jag tror vi kan det! Det baserar jag på att vi fört kassabok under flera år. Jag tänkte snart att vi ska gräva ner mig lite mer i siffror, men först: varför är frågan om det går att leva på en lön viktig för oss?

Lite längre ned får du också tips för hur du ska gå tillväga så att ni i er familj kan leva på en inkomst.

Varför vill vi kunna leva på en lön?

Motiven har ändrats lite under resans gång. Det var en viktig fråga när vi började spara. Då hade frågeställningen med frihet och riskhantering att göra. Om vi kan leva på en lön så kan vi kan fatta beslut som kopplar till arbete och försörjning på ett friare sätt.

Insikten om att vi i princip kunde leva på en inkomst gjorde det också lättare för oss att säga upp vårt medlemskap i facket och det bidrog också till att vi tyckte att vi inte behövde personförsäkringar

Vi kunde förhålla oss till barnförsäkringar och dess inkomstbortfallsskydd på ett annat sätt. På så vis skapade vetskapen om att vi “klarade oss” en positiv spiral som sänkte kostnaderna ytterligare.

Vi har alltså aldrig räknat på att en skulle sluta jobba. Det beror dels på att vi kommit över spädbarnsåren och därför inte har något behov av att vara hemma med barnen på samma vis som förr.

Vi upplever inte heller någon magisk konflikt kring tid längre efter våra förändringar, så ett allmänt behov av att vara ledig fanns inte heller. Dessutom är det inte helt enkelt att vara hemmafru/man när den andre partnern jobbar.

Om du läser det här inför första barnet så kanske sista stycket är svårt att relatera till. Men efter fyra barn och den ledighet och bestyr som kommer med det, så ser verkligheten lite annorlunda ut, åtminstone för oss.

Att leva på en lön handlar alltså mindre om att faktiskt sluta jobba för någon av oss vuxna i familjen. Det handlar mer om vilket beroende vi har till lönearbete. 

Hur såg det ut 2015? Hade vi kunnat leva på en lön?

Not: Om du är här för att se om du kan leva på en lön så finns det en risk att du reagerar på siffrorna jag presenterar här. Vi har förhållandevis goda inkomster, men vi lever också med relativt höga kostnader. Så läs gärna igenom hela inlägget innan du räknar bort oss från din världsbild.

Leva på en lön
En lön + flerbarnstillägget för oss blir 35 000 kronor. Det är den övre horisontella linjen i diagrammet ovan.

Medelkostnaden under 2015 blev 37 385 kronor per månad. I grafen ovan ser du våra utgifter och inkomster månadsvis 2015.

Vi gjorde antagandet att 35 000 kronor per månad var vår budget om vi skulle leva på en lön. Då vi inte lever på en lön så kan vi spendera lite mer, bland annat åka på semester och köpa alkohol.

Om vi rensar våra kostnader från de utgifterna, vi kallar den utgiftsnivån “lyxfritt”, så är våra kostnader 30 966 kronor/månad under 2015.

Men vi har blivit allt duktigare att hålla i kostnaderna. Om vi ser till intervallet augusti-december så var våra utgifter 30 506 kronor per månad. Rensat för utgifter vi skulle avstått om endast en arbetade så ligger vi på 28 500 kronor per månad.

Om vi då drar av flerbarnstillägget så hamnar vi kring ett behov av inkomst efter skatt på cirka 23 00o kronor. Det är rimligt att tro att vi måste amortera något, amorteringar räknar vi inte som utgift och de är därför inte inräknade i utgifterna ovan. Å andra sidan ingår barnomsorgsavgifter i utgifterna. De försvinner om en är hemma. De får för den här diskussionen ta ut varandra.

Baserat på andra halva av 2015 så bör vi kunna leva bra på en inkomst, om den är i storleksordningen 25 000 kronor per månad efter skatt.

Att leva på en lön – Kvinnofälla eller möjlighet

Som du säkert förstått så vill vi säkerställa att vi kan leva på en lön för att vi då har en rejäl ekonomisk buffert och förmåga i vår privatekonomi. Vi tycker inte heller att livet är lika skruvat numera när vi förenklat vårt liv i hög utsträckning.

Men andra vill ju göra slag i saken och faktiskt leva på en lön. Ett exempel på det är Åsa som beskriver sitt val i boken Jag lämnar ekorrhjulet : Ett liv utan lönearbete. Hon har fått rätt mycket skit för att hennes val endast handlar om att bli hemmafru.

Jag stödjer inte den tolkningen, men en varningens finger är trots det på plats. Det är inte så enkelt i dagens samhälle att det enbart går att räkna på ekonomin som vi gjort här. Om ni verkligen ska ta steget ut och leva på en lön så behöver ni beakta vad som händer med pensionen för den som är hemma. Ni bör också fundera igenom hur personen som inte arbetar kan komma in på arbetsmarknaden igen om det behövs.

Framtiden – Behöver vi göra något mer för att leva på en lön?

Vi kommer släppa fokus på att leva på en lön när vi jobbar med ekonomin under 2016. Skälet är att vi pressat ned våra fasta avgifter till en nivå som inte går att göra så mycket mer åt, med mindre än att vi flyttar, vilket vi räknar med att göra i 2017.

Då sker så stora förändringar att begreppet lön utgår ur vår världsbild. 🙂 Läs här om hur det var när vi flyttade till gården i Småland och levde helt utan skulder

I år blir därför fokus på att spara så mycket det går, vilket vi endast kan göra genom att attackera våra rörliga kostnader. Det blir ett ganska klassiskt sparande för oss i 2016 alltså.

Men om ni i er familj vill kunna leva på en lön och kalkylen inte alls går ihop, så tycker inte jag att ni ska börja med de rörliga kostnaderna. Se över de strukturella och fasta kostnader först. Gör er av med försäkringar, sälj bilen. Flytta till mindre. För mer inspiration kring detta så finns ett annat inlägg i Spara 2016 serien: Spara 2016 – Sparande är ett nördigt substitut!

För mer information kring månadskostnaderna och nedbrutna kalkyler så är vår sida kring våra månadsbudget och kassabok en bra startsida.

Kommentar – Att leva på en lön är en väldigt vanlig sökterm på nätet

Det gjorde mig lite nyfiken så jag gjorde lite egna sökningar. Det gick ganska snabbt att se att inlägg kring att leva på en lön, eller en inkomst för en familj, är ett ganska vanligt återkommande tema i bloggar av den här kategori. På forum som Familjeliv.se finns det dessutom massor av trådar i ämnet.

Men är det inte en väldigt konstig fråga? En vanlig men konstig fråga?

För inte är väl frågan om det går att leva på en inkomst kopplad till fysikaliska lagar och begränsningar, som bara har ett svar?

Det handlar väl snarast om relationen mellan utgifter och inkomster och den är ju individuell och knappast något som lämpar sig för en allmän sökning på nätet.

Eller ännu mer troligt, eftersom vi ofta inte kan påverka inkomsterna så enkelt, så är väl den relevanta frågan: kan vi sänka utgifterna så att vi kan leva på en lön?

Svaret på den frågan finns ju inte på nätet! Så varför fråga där? För att kunna besvara det krävs att du har kontroll på din ekonomi. Du behöver också kunskap om hur du kan sänka din familjs kostnader. Och, sist men inte minst, en vilja och förmåga att vidta de åtgärder som krävs.

Fast kanske.

Jag har valt att spetsa till det lite och behöver kanske nyansera inlägget något.

För jag tror att i själva frågan “kan vi leva på en lön” så finns ofta ett sökande efter ökad förståelse mellan relationen arbete, pengar, tid och frihet. Kanske är det också en fråga om det går att leva på ett annat vis?

Så att besvara frågan med praktiska tips eller genom att slå fast hur omöjligt det är, på grund av rådande bostadskostnader i storstad, är inte att svara på frågan. Egentligen är det du som har svaret på frågan.

Men närma dig frågan med lite respekt. Att försöka förändra sin ekonomi i grunden är inte så lätt som att bara säga att “vi ska hålla i pengarna”.

Kom vi fram till något?

Kom du hit för att du sökt på “leva på en lön” eller liknande sökterm så kanske du undrar vad du fick ut? Vi i vår familj skulle kunna leva på en lön om vi vill.

Det är svaret.

Vi är sex personer.

Men mitt råd till dig är att fundera på vad frågan faktiskt är.

  • Hur länge vill du/ni kunna leva på en lön?
  • Hur mycket innebär det i förändring att komma ner till den ekonomiska nivå som krävs för det?
  • Är det något som ni i er familj skulle kunna genomföra?

Det här verkar vara en fråga som engagerar. Vad säger ni?

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.