Vad är en aktie? (16 punkter du måste veta om aktier)

Vad är en aktie eller vad är aktier? Det är frågan vi ska diskutera här. Med det kommer vi beröra många frågor som relaterar till vad en aktie är, så det blir lite av en introduktion till aktieinvestering av det hela.

Så inlägget skulle kunnat heta: Vad är aktier och funkar aktier ?

I inlägget diskuterar vi:

 • Vad är en aktie? Vad är det vi köper?
 • Hur aktier fungerar.
 • Hur vi förväntas tjäna pengar på aktier.
 • Vilka typer av aktier som finns.
 • Vilka risker som följer med aktieinvestering.
 • Dessutom kommer vi gå igenom en massa terminologi så att du kommer igång och kan läsa mer.

Vad är en aktie? Ett aktiebolag ägs och handlas genom att vi äger och handlar aktier. En aktie är en andel i ett aktiebolag. Med aktier kan det följa rösträtt på bolagsstämman och eventuell utdelning i bolaget går till aktieägarna.

Vad är en aktie? – Att äga aktier

Det finns olika bolagsformer. Den mest avancerade bolagsformen i någon mening är ett aktiebolag.

Aktiebolag kan ingå egna avtal och är frikopplade från sina ägare genom att de är egna juridiska personer.

Aktiebolag har dessutom mycket stora möjligheter att hantera kapital, tillgångar, skulder, utgifter och inkomster på ett sätt som ligger långt utanför vad vi som privatpersoner kan, genom de regler som gäller för bokföring i aktiebolag.

Aktiebolag ägs i andelar och de andelarna kallas aktier.

När du äger 10 aktier så äger du 10 andelar i företaget. Om företaget har 100 aktier totalt så äger du 10% av aktierna.

Ofta, men inte alltid (läs vidare så får du veta mer), så har du då också 10% av rösterna på bolagsstämman och kan på så vis påverka företagets strategi och viktiga beslut.

Alla aktiebolag fungerar på samma vis, men det finns privata- och publika aktiebolag.

Ett publikt bolag är registrerad på en börs där du kan där köpa och sälja aktier.

Ett exempel på ett publikt aktiebolag är Swedbank.

Ett privat aktiebolag kan vara ägt av en enda person. Aktierna handlas inte öppet på börsen utan handel med aktierna i bolaget får ske på annat vis, vanligtvis genom privata transaktioner.

Leif GW Persson har ett aktiebolag som är privat exempelvis.

Aktiebolag kan betala ut utdelning till sina aktieägare. Utdelningen hanteras och skattas inte på samma sätt som inkomst av tjänst.

Om vi går tillbaka till Leif GW Persson så har han då möjlighet att plocka ut vinst ur bolaget på två olika sätt: antingen som lön (inkomst av tjänst) eller utdelning (inkomst av kapital).

Det är ett starkt vägande skäl till att mindre aktiebolag är så populära.

En bild med texten: 

"Vad är en aktie?"

Vad är en aktie – Aktiekapital

För att kunna skapa ett aktiebolag krävs ett aktiekapital. Aktiekapitalet är ägarnas ekonomiska bidrag för att aktiebolaget bildas, stå på egna ben och bli en egen juridisk person.

När ett företag grundas skjuter ägarna till aktiekapital och får då aktier i stället.

Utöver aktiekapitalet så finansierar sig bolag på olika vis, exempelvis genom banklån, eller genom att ge ut företagsobligationer och preferensaktier.

Av alla finansiärer i bolaget så är det aktieägaren som tar störst risk. Alla andra fordringsägare (de som bidragit till finansieringen genom lån och obligationer) får betalt före aktieägaren vid en konkurs.

Vanliga lånegivare tecknar ett avtal där de får ersättning för sin utlåning i form av ränta.

Aktieägaren har inget sådant kontrakt med bolaget. Aktieägaren kan i stället få utdelning från bolaget eller ta del av den värdetillväxt som sker genom att bolaget växer.

Utdelningen bestäms på stämman.

Det betyder att om företaget går bra så är aktieägaren den uppenbara vinnaren bland finansiärerna.

Om företaget går dåligt så är ägaren den som tar största risken.

Den som anser att aktier är för riskabelt så finns det möjligheter att investera i företagslån i stället. Det går att göra genom räntefonder eller preferensaktier (som vi beskriver längre ner).

Det finns också flera plattformar som lånar ut pengar till företag genom så kallad peer-to-peer-utlåning.

Vad är aktier – Summering

I ovanstående stycken har du fått svaret på frågan vad är en aktie.

Det enkla svaret är att det är ett sätt att äga en andel i ett aktiebolag och att bolag kan ge ut aktier för att öka sitt aktiekapital.

Aktier är alltså en källa till finansiering i utbyte mot ägande i ett aktiebolag.

Som aktieägare äger du delar bolagen du äger aktier i och viktiga beslut fattas av ägarna i bolaget exempelvis genom röstning på bolagsstämman.

Om ett företag går i konkurs så förlorar aktieägarna ofta en stor del av sitt kapital. Men till skillnad från exempelvis enskild firma, som är en annan ägarform av bolag, så kan inte några skulder gå vidare till aktieägaren.

En bild med texten:

"Hur fungerar aktier?"

Hur tjänar man pengar på aktier?

Vi tjänar alltså pengar på aktier genom att:

 • Aktiepriset stiger
 • och/eller genom bolagets utdelning.

Aktiepriset ändras genom att:

 1. Synen på bolaget, och dess värde, förändras. Det sker en uppvärdering av befintliga värden i bolaget.
 2. Bolagets värde förändras. Det kan ske genom att bolaget växer eller gör smarta förvärv.
 3. Förväntningarna om framtida intäkter ändras.

Rent teoretiskt så ska ett bolags pris vara baserat på vilken framtid intjäning bolaget har till sina ägare. Det här kan göras genom en så kallad kassaflödesvärdering, men det är en svår metod att jobba med och små ändringar kan ge stora utslag i beräkningarna.

Istället jobbar de flesta som investerar i aktier med olika nyckeltal.

P/E-tal är exempel på ett sådant nyckeltal där vi jämför bolagets pris med dess vinst.

Exempel – Så tjänar vi pengar på aktier

Anta att vi har ett bolag som har ett P/E-tal på 10 2021. Då kostade bolaget 10 ggr årets vinst.

Anta också att bolaget driver skolor i Sverige.

2022 så har vinsten ökat med 10%. Om då marknaden ska handla aktien till samma P/E-tal så ska priset öka med 10%. Vi som aktieägare har då tjänat 10%!

Men efter valet 2022 så får vi en regering som vill begränsa vinsterna för den här typen av bolag. Det innebär sannolikt att vinsterna kommer minska, men marknaden kommer då också att justera sitt rimliga P/E-tal nedåt.

Kanske tycker de flesta analytiker att ett P/E-tal på 5 är rimligare. Då kommer aktien tappa sitt halva värde ganska snart, redan innan vi vet vad den faktiska vinsten är 2023.

När synen på P/E-talet ändras, utan att vinsten ändrats, så kallas det multipelkontraktion eller expansion.

Det finns många olika sätt att räkna på bolagets värdring och metoder för att uppskatta framtida inkomster, men att investera i aktier för att tjäna pengar handlar om att bolagen vi investerar i antingen:

 1. Skapar större vinster
 2. Blir uppvärderade via multipelexansion

Utdelning

Bolag som tjänar pengar, och inte behöver dem för sin expansion, kan dela ut pengarna till sina aktieägare i form av utdelning.

Utdelning kan vara en ganska stor och viktig del i den totala avkastningen i en portfölj och ska inte glömmas bort. Du behöver inte jaga nästa Spotify eller Tesla för att tjäna pengar på aktier.

Du ska inte heller haka upp dig på utdelningar som den enda vägen till njutning. Då blir lätt dina investeringar allt för begränsade.

Olika typer av aktier

Här nedanför går vi igenom några ”typaktier” för dig som ska göra dina första aktieköp.

Du får lära känna uttryck och omdömen om bolag som ofta används för att beskriva hur investerare ser på bolagen och hur de tänker sig att de ska tjäna pengar på sina investeringar.

Det finns investerare som bara letar efter en viss typ av bolag, enligt de vi ska diskutera nedan, och då kallar de sig själva ”värdeinvesterare” eller ”utdelningsinvesterare” exempelvis.

Vad är en värdeaktie?

Aktier i bolag av hög kvalité, som värderas lågt, kallas värdeaktier och vi säger att investerare är värdeinvesterare.

Ofta är det storbolagsaktier, där tillväxten i vinst och försäljning, är låg som räknas hit.

Den som letar efter värdeaktier letar låga P/E-tal och vissa kallar den här typen av bolag för kassako. Bolag som utan för mycket väsen år efter år avkastar en ansenlig summa pengar till sina ägare.

Värdeaktier kan värderas om, helst ser vi att de värderas upp genom multipelexpansion, och då tjänar vi pengar genom att kursen stiger.

Den som investerar i värdeaktier tänker sig ofta få en avkastning genom att tre komponenter samverkar:

 • Viss uppvärdering av bolaget i form av multipelexpansion.
 • Viss tillväxt i företaget.
 • Aktieutdelning.

Vad är en utdelningsaktie?

En utdelningsaktie kan vara en värdeaktie, men begreppet utdelningsaktier rymmer mer än så.

Inom utdelningsaktier hittar du vanligtvis bolag som inte växer. De kan till och med vara så att de krymper och att värderingen sjunker år för år.

Men direktavkstningen (här läser du mer om vad direktavkastning är) är så hög, och intjäningen så säker, att investerar trots det anser att aktien sammantaget har sina poänger.

Ingen tillväxt och hög direktavkastning från säkra kassaflöden ger aktier som i princip beter sig som obligationer eller preferensaktier (som du kan läsa om här nedanför).

En populär variant av utdelningsaktier är REITs som du kan hitta på den amerikanska börsen.

De finns de som vill leva på sina aktier, och så finns det de som vill leva på sina utdelningar. Den sistnämnda gruppen är vanligtvis utdelningsinvesterare som äger utdelningsaktier.

Vad är en tillväxtaktie?

En tillväxtaktie är en aktie där bolagets omsättnings- och vinsttillväxt är det som driver aktiekursen uppåt och belönar dig som ägare.

Tillväxtbolag delar ofta inte ut mycket pengar, om några, utan återinvesterar allt de tjänar i sin affär så att de kan fortsätta växa så snabbt som möjligt.

Ett tillväxtbolag har en affär och en bevisad förmåga att växa den år efter år.

Personligen anser jag att det är viktigt att ha en hög andel tillväxtbolag i sin aktieportfölj.

Som relativt ny så är det lätt att luras till att investera i bolag som går dåligt i tron om att de ska vända din trend.

Eller i bolag som pekas ut som värdebolag. Ofta för deras affär är lätt att förstå och relatera till.

Båda typerna av bolag är ofta ”billiga” medan bra tillväxtbolag alltid är dyra. Det är dessutom inte alltid så lätt att förstå hur tillväxtbolag tjänar pengar.

Vad är ett förhoppningsbolag?

Ett förhoppningsbolag är ett bolag som egentligen inte har någon affär utan lever på hoppet om att få en i framtiden.

Att investera i förhoppningsbolag ger stora möjligheter att tjäna pengar snabbt, eftersom kurserna kan öka snabbt och mycket, men risken är stor och processen är alldeles för slumpmässig.

Ett förhoppningsbolag har ingen etablerad affär eller affärsidé.

Många som insett att det går att tjäna pengar på andra typer av aktier som vi pratat om här ovanför, på ett mycket säkrare och effektivare sätt, undviker förhoppningsbolag.

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie är ett mellanting mellan företagsobligation och vanlig aktie.

Exakt hur en preferensaktie är utformad varierar mycket från preferensaktie till preferensaktie men gemensamt är att ägarna av preferensaktier har förtur till utdelningar och tillgångar (vid konkurs) i bolaget, relativt aktieägarna.

Samtidigt är man inte självklart garanterad årlig avkastning som den som lånar ut mot ränta. Man har inte heller någon säkerhet, exempelvis i form av fastigheter, för sitt lån som vanliga lånegivare kan ha.

Preferensaktier brukar inte komma med rösträtt på stämman.

Preferensaktier är främst en finansieringsform och är vanligast i bolag som har stora kapitalbehov i sin verksamhet.

Vad är en A, B och C-aktie?

Alfabetet är långt så vi ska säga att det även finns D-aktier innan vi går in på detaljerna.

A-, B, C- och D-aktier skiljer sig åt vad gäller rösträtten på stämman. I övrigt är de lika.

En A-aktie har en röst på stämman, en B-aktie 1/10 och C-aktier kan ha så låg rösträtt som 1/1000 relativt A-aktien.

De olika aktietyperna gör det möjligt för de som aktivt vill äga och styra bolag de äger att centralisera makten i bolaget.

Samtidigt kan man ha en bred ägarbas med aktieägare.

Vad är likviditet i en aktie?

Hög likviditet i en aktie innebär att det finns många köpare och säljare av aktier. Omvänt så innebär låg likviditet i en aktie att det är få köpare och säljare på marknden.

Hög likviditet innebär att prissättningen blir mer ”rättvisande” och svängningarna i aktiepriset (volatiliteten) sjunker.

Hög likviditet ökar sannolikheten för att du ska kunna sälja en aktie när du behöver, exempelvis för att du är orolig över ekonomin eller börsutvecklingen.

I bolag med låg likviditet är det inte säkert att det finns några köpare på relativt lång tid, oavsett vilket pris du sätter på aktien.

Låg likviditet (i illikvida aktier så som A-aktier) ger naturligtvis också möjligheter, som att handla aktier som mer eller mindre reas ut då det saknas köpare.

En akties free float

Ibland kan du höra att de som analyserar bolag har synpunkter på att aktien har en låg andel free float. Jag vet inte om det finns en vedertagen svensk översättning, men en svensk översättning jag sett är fria aktier.

Det som menas är då fria aktier tillgängliga för handel på marknaden.

Bolag som har stora ägare som sitter på sitt innehav år efter år kan ha en ganska låg free float.

Det kan vara en risk och därför finns det en tumregel som ibland används som säger att bolag bör ha över 30% i free float.

Om antalet fria aktier är begränsat så sker inte mycket handel.

Likviditeten påverkas negativ och blir låg.

Det öppnar för ökad volatilitet vilket, av vissa investerare ses som mindre önskvärt. Andra nyttjar de möjligheter som uppstår.

I aktiesammanhang går nästan alltid risker och möjligheter hand i hand, men i de flesta fall bedöms låg free float som enbart negativt.

Vilka risker är förknippade med att äga aktier?

Just det bolag du väljer att köp aktier i kan vara ett riktigt skitbolag. Det vanliga är att bolaget i så fall underpresterar och felsatsar.

Ibland är det värre än så och det har förekommit bedrägeri i bolaget så att du som investerare blir lurad.

Problem som är kopplade till ett specifikt bolag och aktie kallas bolagsrisk.

Läs gärna om hur vi i vår familj förlorade mer än 130 000 kronor på Wirecardskandalen sommaren 2020.

Om något händer med en hel sektor så pratar man om sektorrisk.

Du har en hög sektorrisk om du endast äger oljebolagsaktier exempelvis.

Det finns också något som kallas faktorrisk, vilket används för att beskriva den risk som följer med att använda en viss faktor för att bestämma vilka aktier som är intressanta investeringar.

Den som bara investerar i tillväxtmarknader eller högutdelande bolag kan ha en hög faktorrisk genom att alla bolag i grunden har många gemensamma faktorer.

Sedan finns det naturligtvis en risk rent allmänt i aktiemarknaden.

Olika typer av investeringar fungerar dessutom olika bra i olika finansiella ”klimat”. Ekonomiforskare brukar titta på fyra faktorer:

 • Tillväxt (Aktier är sannolikt bra investeringar)
 • Recension (Pengar på banken är minst dåligt)
 • Inflation (Guld och fastigheter brukar vara goda investeringar)
 • Deflation (Långa bundna lån fungerar bra som investeringar)

Du minskar risken i ditt aktieinnehav om du sänker din portföljs volatilitet. Tyvärr så är det nästan en naturlag att lägre volatilitet sänker avkastningen.

Det handlar alltså om att hitta en balans.

Om du har ambitioner på att leva på ditt kapital så tycker jag den här riskgenomgången för de som lever på sitt kapital har sin plats.

Det går att bli hur teknisk och matematisk som helst när vi pratar risker med aktier. Men vi stannar här.

Är diversifiering ett sätt att hantera risk?

Kanske. Om du äger två oljebolag så minskar din bolagsrisk, men inte din sektorrisk.

Av det kan vi dra slutsatsen att det är svårt att minska sin risk om man inte bestämt sig för vilken risk man vill prioritera.

Du portfölj bör innehålla minst 10 bolag för att du ska få bra riskspridning och de bör då finnas olika sektorer och bolagstyper så som utdelnings- och tillväxtbolag i portföljen.

Du bör också fundera på vad som är rätt risknivå för dig.

Så här investerar vi i aktier

I huvudsak investera vi i vår familj i akter, främst då genom aktiefonder.

Vi äger aktiefonder i vårt pensionssparande och i vår aktieportfölj.

En liten del av vårt kapital investerar vi direkt i aktier. Vi äger främst finansrelaterade aktier då vi anser att det finns värdeaktier i den sektorn.

Aktiefonderna vi äger är mer tillväxtorienterade.

Vi ser inte alls till aktiernas direktavkastning när vi investerar utan intresserar oss enbart för vår totala avkastning, det vill säga utdelning + värdeökning.

Vi använder både SAVR och Avanza för våra investeringar.

Till grund för vår val så har vi en förmögenhetssammanställning som ger oss en bild över hur vår privatekonomi är fördelad och faktiskt ser ut.

ISK, Kapitalförsäkring eller aktie/fond-konto

Sist men inte minst. Här har vi pratat om hur aktier fungerar, men det finns en praktisk fråga vi måste ta upp innan vi avslutar.

När du köper aktier, eller fonder, så kan du placera dina aktier på tre typer av konton:

 • ISK
 • Kapitalförsäkring
 • Aktie- eller fondkonto

I ISK och på ditt aktie- eller fondkonto så äger du dina aktier. Då kan du besöka stämman och du har rösträtt.

I en kapitalförsäkring så äger du en försäkring som äger dina aktier. Det betyder att du inte står registrerad som aktieägare och därmed inte har rätt att besöka stämman och rösta där.

ISK och kapitalförsäkringar är enklare att äga när det gäller det skattetekniska och är ofta att föredra.

Investeringar med låg avkastningsnivå, så som korta räntefonder, ska du dock ha på ditt aktie- eller fondkonto.

Nordnet har en mycket bra översikt över de olika kontoformerna.

De tre kontoformerna är de som är reglerade i svensk lagstiftning, alla banker och aktiemäklare erbjuder inte alla kontoformer.

Vanliga frågor

Vad heter aktie på engelska?

En aktie översätts till a share på engelska. Men det är bra att känna till att ordet stock också används. Stock används i en bredare betydelse (stock market) medan share är mer specifikt (jämför med aktiebrev).

Vad är en aktie?

En andel i ett aktiebolag. Det är det korta svaret, men det finns massor mer att ta hänsyn till, så som vilken typ av bolag man investerat i.

Vad är courtage?

Avgiften du betalar till din aktiemäklare vid köp eller försäljning av en aktie. Om du handlar i utländsk valuta tillkommer dessutom växlingsavgift.

Hur betalar man skatt på aktier?

Det beror på vilket konto du använder för dina aktier. ISK och kapitalförsäkring bygger på schablonskatt. Ett aktie- eller fondkonto skattas enligt principerna för kapitalinkomster.

Vad är volatilitet?

Ett mått på hur aktiens pris varierar. Hög volatilitet betyder att en aktie varierar mycket i pris över den tidsperiod man studerar. Volatilitet mäts i procent och tidsperioden är vanligtvis en månad.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar