Vad är en aktie? (16 punkter du måste veta om aktier)

Vad är en aktie? Det är frågan vi ska diskutera här. Med det kommer vi beröra många frågor som relaterar till vad en aktie är, så det blir lite av en introduktion till aktieinvestering av det hela.

Vi tar med aktiefonder i diskussionen också.

Så inlägget skulle kunnat heta: Vad är aktier och fonder?

I inlägget diskuterar vi:

 • Vad är en aktie? Vad är det vi köper?
 • Hur aktier och fonder fungerar.
 • Hur vi förväntas tjäna pengar på aktier.
 • Vilka typer av aktier som finns.
 • Vilka risker som följer med aktieinvestering.
 • Dessutom kommer vi gå igenom en massa terminologi så att du kommer igång och kan läsa mer.

Vad är en aktie? Ett aktiebolag ägs och handlas genom aktier. En aktie är på så vis en ägarandel i ett aktiebolag. Med aktier kan det följa rösträtt på bolagsstämman och eventuell utdelning i bolaget tillkommer aktieägarna. En aktie, och hela aktiemarknaden, skiljer sig från en lott, och lotteri, eftersom bolag och aktiemarknaden förväntas växa. Det handlar alltså inte om omfördelning av rikedom.

Vad är en aktie? – Ägarvy

Det finns olika typer av bolagsformer. Den mest avancerade bolagsformen i någon mening är ett aktiebolag.

Aktiebolag kan ingå egna avtal och är frikopplade från sina ägare genom att de är egna juridiska personer.

Aktiebolag har dessutom mycket stora möjligheter att hantera kapital, tillgångar, skulder, utgifter och inkomster på ett sätt som ligger långt utanför vad vi som privatpersoner kan genom de regler som gäller för bokföring i aktiebolag.

Aktiebolag ägs i andelar och de andelarna kallas aktier.

När du äger 10 aktier så äger du 10 andelar i företaget. Om företaget har 100 aktier totalt så äger du 10% av aktierna.

Ofta, men inte alltid (läs vidare så får du veta mer), så har du då också 10% av rösterna på bolagsstämman och kan på så vis påverka företagets strategi.

Alla aktiebolag fungerar på samma vis, men det finns privata- och publika aktiebolag.

Ett publikt bolag är registrerad på en börs där du kan där köpa och sälja aktier.

Ett exempel på ett publikt aktiebolag är Swedbank.

Ett privat aktiebolag kan vara ägt av en person i sin helhet. Aktierna handlas inte öppet på börsen utan handel med aktierna i bolaget får ske på annat vis, vanligtvis genom privata transaktioner.

Leif GW Persson har ett aktiebolag som är privat exempelvis.

En bild med texten: "Vad är en aktie?"

Vad är en aktie – Kapitalvy

För att kunna skapa ett aktiebolag krävs ett aktiekapital. Aktiekapitalet är ägarnas bidrag för att aktiebolaget ska kunna stå på egna ben, och bli en egen juridisk person, och ha en ekonomisk grund för sin drift.

När ett företag grundas skjuter ägarna till aktiekapital och får då aktier i stället.

Utöver aktiekapitalet så finansierar sig bolag på olika vis, exempelvis genom banklån, eller genom att ge ut företagsobligationer och preferensaktier.

Av alla finansiärer i bolaget så är det aktieägaren som tar störst risk. Alla andra fordringsägare (de som bidragit till finansieringen) får betalt före aktieägaren vid en konkurs.

Vanliga lånegivare tecknar ett avtal där de får ersättning för sin utlåning i form av ränta.

Aktieägaren har inget sådant kontrakt med bolaget. Aktieägaren kan i stället få utdelning från bolaget.

Utdelningen bestäms på stämman.

Det betyder att om företaget går bra så är aktieägaren den uppenbara vinnaren bland finansiärerna.

Om företaget går dåligt så är ägaren den som tar största risken.

Den som anser att aktier är för riskabelt så finns det möjligheter att investera i företagslån i stället. Det går att göra genom räntefonder eller preferensaktier (som vi beskriver längre ner).

Det finns också flera plattformar som lånar ut pengar till företag genom så kallad peer-to-peer-utlåning.

Exempel på det är Kameo och Savelend.

Läs om vad jag anser om utlåning via Savelend här.

Läs vad jag tänker om Kameo här (länk kommer strax).

Vad är en aktiefond?

En fond är ett sätt att äga aktier. I stället för att köpa enskilda aktier så köper du andelar i en fond.

För pengarna du sätter in så köper fondförvaltaren aktier.

Det finns flera fördelar med att äga fonder jämfört med enskilda aktier. Den mest uppenbara fördelen är att du blir ägare i flera bolag en ett, vilket minskar din risk. Vi återkommer till det senare i inlägget.

När du handlar med aktiefonder bör du känna till att det finns olika typer av fonder som fungerar på lite olika vis.

 • Vi skiljer på indexfonder och aktivt förvaltade fonder.
 • Vi skiljer också på traditionella aktiefonder och börshandlade fonder, så kallade ETFer.

Indexfonder följer ett förutbestämt regelverk, ett index.

Ett exempel på ett index är sammanställning av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen.

Ett index anger också hur stor andel av indexet varje bolag sak vara och hur sammansättningen av index ska uppdateras när bolagens värde och storlek förändras.

En aktivt förvaltad fond gör hela tiden val för att försöka optimera avkastningen. Det finns regler för vad en fond får göra, men frihetsgraderna är mycket större.

En aktivt förvaltad fond är som regel dyrare i förvaltningskostnad och ska förväntas avkasta annorlunda än index. Om inte så är det en indexfond som är felaktigt prissatt.

När du köper eller säljer fondandelar tar det ofta tid innan avslut. En till tre dagar är vanligt, men det kan ta längre tid innan affären är avslutad och du har dina fondandelar eller pengar.

En ETF (Exchange Traded Found – Börshandlad fond) är en modernare typ av fond som handlas som aktier på börsen.

Du kan alltså köpa och sälja fonden vid exakta nivåer och avslutet är omedelbart.

ETFer är alltid indexstyrda och är inte möjligt att få som aktivt förvaltade fonder.

Du kan läsa min jämförelse mellan aktiefonder och ETFer här.

Där får du veta allt du behöver veta för att kunna välja rätt ägandeform när du väljer aktiefonder. Vi jämför dessutom fonder med att äga aktier i investmentbolag.

Jag äger gärna mina aktivt förvaltade fonder via SAVR. Följ gärna länken så får du tips om fonder som jag gillar just nu och hur du får tillgång till fonderna till lägsta möjliga kostnad.

Vad är aktier och fonder – Första summering

I ovanstående stycken har du fått svaret på frågan vad är en aktie.

Det enkla svaret är att det är ett sätt att äga en andel i ett aktiebolag och att bolag kan ge ut aktier för att öka sitt aktiekapital.

Aktier är alltså en källa till finansiering i utbyte mot ägande i ett aktiebolag.

På samma sätt kan du äga andelar i en fond, som i sin tur äger aktier. Andelarna kallas då fondandelar.

Som aktieägare äger du bolagen du äger aktier i (det finns undantag som vi pratar om längre ner).

Detsamma gäller inte aktiefonder. Du äger inte fonden – så du kan inte påverka dess styrning – du äger fondandelar i, inte heller står du registrerade som ägare till några aktier i fonden.

ISK, Kapitalförsäkring eller aktie/fond-konto

När du köper aktier, eller fonder, så kan du placera dina aktier på tre typer av konton:

 • ISK
 • Kapitalförsäkring
 • Aktie- eller fondkonto

I ISK och på ditt aktie- eller fondkonto så äger du dina aktier. Då kan du besöka stämman och du har rösträtt.

I en kapitalförsäkring så äger du en försäkring som äger dina aktier. Det betyder att du inte står registrerad som aktieägare och därmed inte har rätt att besöka stämman och rösta där.

ISK och kapitalförsäkringar är enklare att äga när det gäller det skattetekniska och är ofta att föredra.

Investeringar med låg avkastningsnivå, så som korta räntefonder, ska du dock ha på ditt aktie- eller fondkonto.

Nordnet har en mycket bra översikt över de olika kontoformerna.

De tre kontoformerna är de som är reglerade i svensk lagstiftning, alla banker och aktiemäklare erbjuder inte alla kontoformer.

En bild med texten: "Hur fungerar aktier?"

Hur fungerar aktier?

Om vi nu frågar dig ”vad är en aktie?” så ska du svara: en ägarandel i ett aktiebolag.

Du har dessutom i texten ovanför fått reda på att du kan använda ditt ägarskap för att exempelvis agera på bolagets årsstämma.

Börsen står egentligen för ett fantastiskt erbjudande i det att du kan köpa andelar i olika bolag.

I slutändan så äger dock de flesta aktier för att tjäna pengar på dem.

Hur fungera då aktier i det sammanhanget? Hur tjänar vi pengar på aktier?

Det enkla svaret är att du tjänar pengar genom att aktiekursen stiger eller genom att ett bolag ger dig aktieutdelning.

Men sanningen är den att det finns väldigt många olika typer av bolag, och därför finns det många olika underliggande skäl till varför en aktie stiger i pris, eller delar ut kapital till sina ägare.

I kommande stycken ska vi diskutera olika synsätt som aktieinvesterare använder för att bedöma om en aktie kan vara lönsam att äga.

Hur tjänar man pengar på aktier?

Vi tjänar alltså pengar på aktier genom att:

 • Aktiepriset stiger
 • och/eller genom bolagets utdelning.

Annons

Spartips: Se om du kan sänka mobilkostnaderna hos Hallon – Det tar inte en minut att kolla Hallons kampanjer just nu!

Aktiepriset ändras genom att:

 1. Synen på bolaget, och dess värde, förändras. Det sker en uppvärdering av befintliga värden i bolaget.
 2. Bolagets värde förändras. Det kan ske genom att bolaget växer eller gör smarta förvärv.
 3. Förväntningarna om framtida intäkter ändras.

Rent teoretiskt så ska ett bolags pris vara baserat på vilken framtid intjäning bolaget har till sina ägare.

Men eftersom det är svårt att veta något om framtiden så använder investerare en rad olika tekniker för att försöka uppskatta vad ett rimligt pris är på en aktie.

Läser du mer om aktier kommer du exempelvis få läsa om P/E-tal som är ett sätt att försöka förstå värdet i ett bolag och jämföra prissättningen av bolag.

Bolag som tjänar pengar, och inte behöver dem för sin expansion, kan dela ut pengarna till sina aktieägare i form av utdelning.

Utdelning kan vara en ganska stor och viktig del i den totala avkastningen i en portfölj och ska inte glömmas bort. Du behöver inte jaga nästa Spotify eller Tesla för att tjäna pengar på aktier.

Du ska inte heller haka upp dig på utdelningar som den enda vägen till njutning. Då blir lätt dina investeringar allt för begränsade.

Och Du: Att få avkastning på aktieinvesteringar är ett fantastiskt sätt att skaffa sig passiv inkomst på.

Om du inte kommit i kontakt med den geniala idén att tjäna pengar när du sover så tycker jag du ska läsa inlägget jag länkar till.

Här nedanför går vi igenom några ”typaktier” för dig som ska göra dina första aktieköp.

Du får lära känna uttryck och omdömen om bolag som ofta används för att beskriva hur investerare ser på bolagen och hur de tänker sig att de ska tjäna pengar på sina investeringar.

Det finns investerare som bara letar efter en viss typ av bolag, enligt de vi ska diskutera nedan, och då kallar de sig själva ”värdeinvesterare” eller ”utdelningsinvesterare” exempelvis.

Vad är en värdeaktie?

Aktier i bolag av hög kvalité, som värderas lågt, kallas värdeaktier. Ofta är det storbolagsaktier där tillväxten i vinst och försäljning är låg som räknas hit.

Den som letar efter värdeaktier letar billig intjäningsförmåga, kassako skulle vissa kalla den typen av bolag, som utan för mycket väsen år efter år avkastar en ansenlig summa pengar till sina ägare.

Värdeaktier kan värderas om, helst ser vi att de värderas upp, och då tjänar vi pengar genom att kursen stiger.

Den som investerar i värdeaktier tänker sig ofta få en avkastning genom att tre komponenter samverkar:

 • Viss uppvärdering av bolaget.
 • Viss tillväxt i företaget.
 • Aktieutdelning.

Vad är en utdelningsaktie?

En utdelningsaktie kan vara en värdeaktie, men begreppet utdelningsaktier rymmer mer än så.

Inom utdelningsaktier hittar du vanligtvis bolag som inte växer. De kan till och med vara så att de krymper och att värderingen sjunker år för år.

Men direktavakstningen (här läser du mer om vad direktavkastning är) är så hög, och intjäningen så säker, att investerar trots det anser att aktien sammantaget har sina poänger.

Ingen tillväxt och hög direktavkastning från säkra kassaflöden ger aktier som i princip beter sig som obligationer eller preferensaktier (som du kan läsa om här nedanför).

En populär variant av utdelningsaktier är REITs som du kan hitta på den amerikanska börsen.

De finns de som vill leva på sina aktier, och så finns det de som vill leva på sina utdelningar. Den sistnämnda gruppen är vanligtvis utdelningsinvesterare som äger utdelningsaktier.

Vad är en tillväxtaktie?

En tillväxtaktie är en aktie där bolagets omsättnings- och vinsttillväxt är det som driver aktiekursen uppåt och belönar dig som ägare.

Tillväxtbolag delar ofta inte ut mycket pengar, om några, utan återinvesterar allt de tjänar i sin affär så att de kan fortsätta växa så snabbt som möjligt.

Personligen anser jag att det är viktigt att ha en hög andel tillväxtbolag i sin aktieportfölj.

Som reletivt ny så är det lätt att luras till att investera i bolag som går dåligt i tron om att de ska vända din trend.

Eller i bolag som pekas ut som värdebolag. Ofta för deras affär är lätt att förstå och relatera till.

Båda typerna av bolag är ofta ”billiga” medan bra tillväxtbolag alltid är dyra.

Genom att i huvudsak investera i fonder, med stor bredd och en rejäl andel tillväxtbolag, så undviker vi misstaget att investera allt för ensidigt genom att vi tar bort oss själva ur beslutsprocessen när det kommer till val av enskilda bolag.

Vad är ett förhoppningsbolag?

Det är inte ovanligt att investering i förhoppningsbolag ses som normen för aktieinvesterare som är nya.

Ett förhoppningsbolag är ett bolag som egentligen inte har någon affär utan lever på hoppet om att få en i framtiden.

Ett tillväxtbolag har en affär och en bevisad förmåga att växa den år efter år.

Att investera i förhoppningsbolag ger stora möjligheter att tjäna pengar snabbt, eftersom kurserna kan öka snabbt och mycket, men risken är stor och processen är alldeles för slumpmässig.

Många som insett att det går att tjäna pengar på andra typer av aktier som vi pratat om här ovanför, på ett mycket säkrare och effektivare sätt, undviker förhoppningsbolag.

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie är ett mellanting mellan företagsobligation och vanlig aktie.

Exakt hur en preferensaktie är utformad varierar mycket från preferensaktie till preferensaktie men gemensamt är att ägarna av preferensaktier har förtur till utdelningar och tillgångar (vid konkurs) i bolaget, relativt aktieägarna.

Samtidigt är man inte självklart garanterad årlig avkastning som den som lånar ut mot ränta. Man har inte heller någon säkerhet, exempelvis i form av fastigheter, för sitt lån som vanliga lånegivare kan ha.

Preferensaktier brukar inte komma med rösträtt på stämman.

Preferensaktier är främst en finansieringsform och är vanligast i bolag som har stora kapitalbehov i sin verksamhet.

Vad är en A, B och C-aktie?

Alfabetet är långt så vi ska säga att det även finns D-aktier innan vi går in på detaljerna.

A-, B, C- och D-aktier skiljer sig åt vad gäller rösträtten på stämman. I övrigt är de lika.

En A-aktie har en röst på stämman, en B-aktie 1/10 och C-aktier kan ha så låg rösträtt som 1/1000 relativt A-aktien.

De olika aktietyperna gör det möjligt för de som aktivt vill äga och styra bolag de äger att centralisera makten i bolaget.

Samtidigt kan man ha en bred ägarbas med aktieägare.

Vad är likviditet i en aktie?

Hög likviditet i en aktie innebär att det finns många köpare och säljare av aktier. Omvänt så innebär låg likviditet i en aktie att det är få köpare och säljare på markanden.

Hög likviditet innebär att prissättningen blir mer ”rättvisande” och svängningarna i aktiepriset (volatiliteten) sjunker.

Hög volatilitet ökar sannolikheten för att du ska kunna sälja en aktie när du behöver, exempelvis för att du är orolig över ekonomin eller börsutvecklingen.

I bolag med låg likviditet är det inte säkert att det finns några köpare på relativt lång tid, oavsett vilket pris du sätter på aktien.

Låg likviditet (i illikvida aktier så som A-aktier) ger naturligtvis också möjligheter, som att handla aktier som mer eller mindre reas ut då det saknas köpare.

En akties free float

Ibland kan du höra att de som analyserar bolag har synpunkter på att aktien har en låg andel free float. Jag vet inte om det finns en vedertagen svensk översättning, men en svensk översättning jag sett är fria aktier.

Det som menas är då fria aktier tillgängliga för handel på marknaden.

Bolag som har stora ägare som sitter på sitt innehav år efter år kan ha en ganska låg free float.

Det kan vara en risk och därför finns det en tumregel som ibland används som säger att bolag bör ha över 30% i free float.

Om antalet fria aktier är begränsat så kan prissättningen, och därmed handeln med aktien, påverkas.

Likviditeten påverkas negativ och blir låg.

Det öppnar för ökad volatilitet vilket, av vissa investerare ses som mindre önskvärt. Andra nyttjar de möjligheter som uppstår.

I aktiesammanhang går nästan alltid risker och möjligheter hand i hand, men i de flesta fall bedöms låg free float som enbart negativt.

Vilka risker är förknippade med att äga aktier?

Just det bolag du väljer att köp aktier i kan vara ett riktigt skitbolag. Det vanliga är att bolaget i så fall underpresterar och felsatsar.

Ibland är det värre än så och det har förekommit bedrägeri i bolaget så att du som investerare blir lurad.

Problem som är kopplade till ett specifikt bolag och aktie kallas bolagsrisk.

Läs gärna om hur vi i vår familj förlorade mer än 130 000 kronor på Wirecardskandalen sommaren 2020.

Om något händer med en hel sektor så pratar man om sektorrisk.

Du har en hög sektorrisk om du endast äger oljebolagsaktier exempelvis.

Det finns också något som kallas faktorrisk, vilket används för att beskriva den risk som följer med att använda en viss faktor för att bestämma vilka aktier som är intressanta investeringar.

Den som bara investerar i tillväxtmarknader eller högutdelande bolag kan ha en hög faktorrisk genom att alla bolag i grunden har många gemensamma faktorer.

Sedan finns det naturligtvis en risk rent allmänt i aktiemarknaden.

Olika typer av investeringar fungerar dessutom olika bra i olika finansiella ”klimat”. Ekonomiforskare brukar titta på fyra faktorer:

 • Tillväxt (Aktier är sannolikt bra investeringar)
 • Recension (Pengar på banken är minst dåligt)
 • Inflation (Guld och fastigheter brukar vara goda investeringar)
 • Deflation (Långa bundna lån fungerar bra som investeringar)

Du minskar risken i ditt aktieinnehav om du sänker din portföljs volatilitet. Tyvärr så är det nästan en naturlag att lägre volatilitet sänker avkastningen.

Det handlar alltså om att hitta en balans.

Läs gärna inlägget om ränta-på-ränta-effekten.

Där kommer du få se hur du med ganska små felsteg kan radera din förmögenhetstillväxt när du försöker minska din risk.

Om du har ambitioner på att leva på ditt kapital så tycker jag den här riskgenomgången för de som lever på sitt kapital har sin plats.

Det går att bli hur teknisk och matematisk som helst när vi pratar risker med aktier. Men vi stannar här.

Det är bättre att i stället diskutera om hur du handfast kommer igång och investerar i aktier, vilket vi återkommer till längre ned.

Är diversifiering ett sätt att hantera risk?

Kanske. Om du äger två oljebolag så minskar din bolagsrisk, men inte din sektorrisk.

Av det kan vi dra slutsatsen att det är svårt att minska sin risk om man inte bestämt sig för vilken risk man vill prioritera.

Du bör också fundera på vad som är rätt risknivå för dig.

Här kan du läsa om hur det känns att leva på aktier när börsen kraschar.

Så här investerar vi i aktier

I huvudsak investera vi i vår familj i akter, främst då genom aktiefonder.

Vi äger aktiefonder i vårt pensionssparande och i vår aktieportfölj.

En liten del av vårt kapital investerar vi direkt i aktier. Vi äger främst finansrelaterade aktier då vi anser att det finns värdeaktier i den sektorn.

Aktiefonderna vi äger är mer tillväxtorienterade.

Vi ser inte alls till aktiernas direktavkastning när vi investerar utan intresserar oss enbart för vår totala avkastning, det vill säga utdelning + värdeökning.

Vi använder både SAVR och Avanza för våra investeringar.

Till grund för vår val så har vi en förmögenhetssammanställning som ger oss en bild över hur vår privatekonomi är fördelad och faktiskt ser ut.

Vanliga frågor

Vad heter aktie på engelska?

En aktie översätts till a share på engelska. Men det är bra att känna till att ordet stock också används. Stock används i en bredare betydelse (stock market) medan share är mer specifikt (jämför med aktiebrev).

Vad är en aktie?

En andel i ett aktiebolag. Det är det korta svaret, men det finns massor mer att ta hänsyn till, så som vilken typ av bolag man investerat i.

Vad är courtage?

Avgiften du betalar till din aktiemäklare vid köp eller försäljning av en aktie. Om du handlar i utländsk valuta tillkommer dessutom växlingsavgift.

Hur betalar man skatt på aktier?

Det beror på vilket konto du använder för dina aktier. ISK och kapitalförsäkring bygger på schablonskatt. Ett aktie- eller fondkonto skattas enligt principerna för kapitalinkomster.

Vad är volatilitet?

Ett mått på hur aktiens pris varierar. Hög volatilitet betyder att en aktie varierar mycket i pris över den tidsperiod man studerar. Volatilitet mäts i procent och tidsperioden är vanligtvis en månad.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.


Flera inlägg i samma kategori

Lämna en kommentar